Jump to content

logistis

Silver members
 • Posts

  434
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by logistis

 1. Σιγουρα στη σύμβαση σου αναφέρει οτι οι δαπάνες καταχωρούνται στον 16. Οι δαπάνες ερευνών αποσβένονται είτε στο πρωτο έτος είτε σε πεντε. οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται σε 41.10 και μεταφέρεις κάθε χρόνο αντίστοιχο ποσό σε αποτελεσματα.........
 2. Για μέχρι 6 μήνες μπορεί να δικαιωθεί για τα ένσημα μετά απο καταγγελία.Οπότε μετά έρχεται και η απόλυση
 3. δεν είμαι σίγουρος αν αναφέρεται ρητά στον κώδικα αλλά νομίζω οτι είναι παράβαση.Διαβασα σε εγκύκλιο δεν θυμάμαι ποιά οδηγίες του ΥΟ για ελεγχο τέτοιων περιπτώσεων και για καταλογισμό παράβασης, διότι θεωρητικά θεωρείται η μπροστινή σελίδα που έχει την αρίθμηση και όχι η πίσω οπότε ενημερώνεις αθεώρητα βιβλία.Με κάθε επιφύλαξη ομως.
 4. Μια λύση να κατεβάσεις το πρόγραμμα ΚΕΠΥΟ της εταιρίας να κάνεις εισαγωγή το αρχείο και να το ξαναπαράγεις
 5. Αρθρο 53 Ειδικές ρυθμίσεις (Ν 3518/06) 1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «4. Ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., εξαιρούμενοι της ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των έξι μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.» ................................................................................ ............ Σχετικά με το παραπάνω τί γίνεται;Το έχει εφαρμόσει κανείς;Υπάρχει μεγάλη πίεση απο σχετικές επιχειρήσεις.Εκτός απο ασθένεια, σύνταξη και αγροτική εστία αποδίδονται και τα υπόλοιπα συνεσπρατόμενα ποσά (στράτευση, ανεργία,κ.λ.π) Με ποιό τρόπο;Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να απαντήσουν
 6. Από τον Πρόεδρο του ΕΛ. Γ. Α κ. Νίκο Κατσαρό ανακοινώθηκε ότι: Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (1834Β/15.19.200 Κ Φ.Ε.Κ.) καταργήθηκε η υποχρέωση των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων να υποβάλουν στον ΕΛ.Γ.Α. δήλωση εκτροφής Ζωικού Κεφαλαίου και να καταβάλουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά. Από 1.1.2007 όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι θα είναι αυτοδίκαια ασφαλισμένοι στον ΕΛ.Γ.Α., για τις ζημιές οι οποίες καλύπτονται. Η ασφαλιστική εισφορά, 0,5% της αξίας των πωλουμένων κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, θα αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης, θα παρακρατείται και, μέσω των ΔΟΥ, θα αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α Το ΦΕΚ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εθν.Τυπογραφείου και δεν αφήνει να το κατεβάσεις αλλά μόνο να το διαβάσεις.Οταν το βρώ απο αλλού θα το ανεβάσω
 7. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 329513/14-12-2006 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1834 Β΄20-12-2006 απο 1/1/2007 όλοι οι κτηνοτρόφοι θεωρούνται αυτοδίκαια ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης εκτροφής, όμως υποχρεούνται στα τιμολόγια που εκδίδουν αυτοί ή οι αγοραστές των προιόντων ζωικής παραγωγής να επιβαρύνουν με εισφορα 0,5 %.Δηλαδή επανέρχεται το παλιό καθεστώς
 8. Σωστά. Πρόσεξε την αποπληρωμή των τιμολογίων.Δίγραμμες ή κατάθεση σε τραπεζικό λογ/σμό για τιμολόγια άνω των 1000 ευρώ. Τις οδηγίες της απόφασης υπαγωγής. Την εταιρική σύνθεση
 9. Βιβλίο ειδικά για λογιστική συνεταιρισμών δεν χρειάζεται γιατί απλά οι συνεταιρισμοί τηρούν τα βιβλία όπως όλες οι επιχειρήσεις με τις διαφοροποιήσεις που προβλέπονται απο τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ & ΣΛΟΤ
 10. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν; Το πιθανότερο είναι να έχει ανακληθεί ήδη η άδεια σύστασης απο την Νομαρχία. Πάντως σε κάθε περίπτωση που δεν θέλουν να συνεχίσουν οι υπόλοιποι η Γ.Σ. τους αποφασίζει την διαλυση της ΑΕ και ακολουθεί η δημοσιότητα (ΦΕΚ)
 11. Επιδοτήσεις εξαγωγών δίνονται προς τρίτες χώρες και όχι για χώρες ΕΕ παλιές και νέες. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ονομαζονται οι εξαγωγές και εισαγωγές με τα κράτη μέλη της ΕΕ.Μελέτησε το σύστημα μην πάθεις ζημιά με το ΦΠΑ
 12. κανονικά μόνο αντι για ΦΠΑ 54.00 βάζεις 54.06 Φόροι -τελη τιμολογίων αγοράς
 13. Πρέπει να γίνει μεταβολή στο μητρώο και να αλλάξει η υπηκοότητα.Μετά αφού έχει υπηκόοτητα εκτός ΕΕ πρέπει να διαθέτει σε ισχύ άδεια παραμονής για επιχειρηματική δραστηριότητα.
 14. Γιατί σου αρνήθηκε κάποιο ταμείο;Άλλο πτωχός δηλαδή άνθρωπος χωρίς δικαίωματα σε περιουσία, χωρίς δικαίωμα εμπορικών πράξεων και άλλο εξόντωση φυσική.Διότι άν δεν μπορεί να εργασθεί σαν μισθωτός, δεν μπορεί να λάβει σύνταξη τότε πως θα ζεί;Η κήρυξη σε πτωχευση γίνεται για την προστασία του και όχι για την εξόντωσή του.
 15. κατ'αρχή δεν χρειάζεται τίποτα επιπλέον.Εαν όμως η εργασία του απαιτεί άδεια, πτυχίο κ.λ.π. θα πρέπει να αποκτήσει ή να ανγνωρίσει ισοτιμία κ.λ.π. Δηλ.λογιστής φοροτέχνης πρέπει να βγαλει άδεια απο ΟΕΕ.Φυσικά θα πρέπει να εγραφεί στο ΙΚΑ ή σε όποιο ταμείο καλύπτει τον κλάδο που θα εργασθεί
 16. Αφού είσαι προγραμματιστής 1)γιατί δεν το εξουδετερώνεις; 2) Δεν μπορείς να βρείς ποιός το εγκατέστησε;
 17. Υπολογίζεται με βάσει τους τόννους του φορτηγού ή τις θέσεις των λεωφορείων
 18. Να επιλέξουν μια έδρα, να συντάξουν καταστατικό να θεωρηθεί απο ΔΟΥ, Επιμελητήριο , Πρωτοδικείο, να κάνουν έναρξη στην ΔΟΥ.
 19. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις γενικο κωδικό εφόσον ασχολείσαι με περισσότερα είδη όπως 01211000 εκτροφη βοοειδων ή 01130000 δενδρωδεις καλλιέργιες & αμπέλια κ.λ.π. Πρέπει να υποβληθεί δήλωση αποθεμάτων 31/12/ στο ΦΠΑ (και για τα πάγια). Για τα πάγια μέχρι 5 ετων δικαιούται έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί μειωμένο κατα 20% για κάθε έτος που περασε απο την αγορά τους.
 20. Γνωρίζει κάποιος αν το αρθ 62 του Ν.2084/92 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς βαρέων ισχύει και για περιόδους πριν την 1/1/1993 που τέθηκε σε ισχύ;Δηλαδή κάποιος που είχε μικτά ενώ έπρεπε να έχει βαρέα το 1988 μπορεί να πληρώσει τη διαφορά που ορίζει το αρθ 62;Αν ναι με βάσει ποιά εγκύκλιο;(Το ερώτημα δεν αφορά την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)
 21. θα πρεπει να γίνουν τροποποιητικές .Υποβάλλεται μία δήλωση ΦΠΑ για όλες τις δραστηριότητες και όλες τις εγκαταστάσεις. Για το δεύτερο πρεπει να ζητήσεις απαλλαγή απο την τήρηση βιβλίων υποκ.απο την ΔΟΥ
 22. δεν ξέρω απο που είσαι όμως σε πρόσφατη επίσκεψη μου στον Πειραιά κάπου εκεί κοντά στην λαική σε έναν καθετο δρομο που βγάζει στο λιμάνι είδα ένα βιβλιοπωλείο με βιβλία ναυτικά. Ψαξε εκεί
×
×
 • Create New...