Jump to content

doctor

Gold Members
 • Posts

  6,371
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  98

Reputation Activity

 1. Upvote
  doctor got a reaction from spirosvii in ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ   
  Ερώτηση 1.
  Συμφωνώ με τον Ραπανάκη διότι έχω αναφέρει τρις, ότι τα παραπάνω αφορούν συνεχόμενες απουσίες ή παρουσίες.
  Ερώτηση 2.
  Το 15,40 στρογγυλοποιείται σε 15. "Θα πάμε κόντρα στους δεκαδικούς αριθμούς τώρα;" που έλεγε και ο Χατζηχρήστος στο "της κακομοίρας". 15,40 πες 15
  doctor
 2. Like
  doctor got a reaction from spirosvii in ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
  Θεωρείται ότι εργάστηκες τη Δευτέρα.
 3. Like
  doctor got a reaction from Lucky_Luke in ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ+ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ   
  Το άρθρο 112 του Ν.4764/2020 που έδωσε παράταση μέχρι 28/2/21 για το Συνεργασία, δεν τροποποίησε και την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.4690/2020 σχετικά με τους μήνες που συγκρίνονται για να βρεθεί η μείωση του τζίρου κατά 20%. Δηλαδή παρέμεινε το διάστημα Μάρτιος-Αύγουστος 2020 το οποίο συγκρίνεται με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όμως αυτό αφορά την ένταξη στο Συνεργασία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Λογικά όμως θα έπρεπε να αναγράψουν ότι παραμένει το ίδιο διάστημα για τη σύγκριση του τζίρου και για το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 ή να αναγράψουν κάποιο άλλο.
  Δεν ξέρω ειλικρινά για ποιο λόγο μας ταλαιπωρούν έτσι. 
 4. Downvote
  doctor got a reaction from MPARD in ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ   
  Αλέκο, παραθέτω παλαιότερη δημοσίευσή μου:

  Η διάκριση των εργαζομένων σε υπαλλήλους και εργάτες έχει σημασία για την υπαγωγή τους στους πίνακες μισθών (υπάλληλοι) και ημερομισθίων (εργατοτεχνίτες) των ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 2012, σ.884).

  "Σχετικά το άρθρο 4 της (Εθνικής) ΔΑ 1/82 (ΥΑ 12425/82- ΔΕΝ 1982 σ.193) που εξακολουθεί να ισχύη (κατ'άρθρ. της από 21.2.1990 ΕΓΣΣΕ-ΔΕΝ 1990, σ.245 και κατά γενική ρήτρα των μεταγενέστερων ΕΓΣΣΕ): "τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων (μισθοί και ημερομίσθια ασφαλείας)... αποτελούν για τους με την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη ή υπαλλήλου απασχολούμενους σε σταθερό εργοδότη και αμειβόμενους κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα αμοιβής, κατώτατα όρια αμοιβής[...]" (ΔΕΝ 2010, σσ.Π125-6).

  Συνεπώς, το κριτήριο για να αμειφθεί κανείς ως εργάτης ή υπάλληλος με την ΕΓΣΣΕ είναι ο χαρακτηρισμός του ως εργάτη ή υπαλλήλου σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια:

  (α) Ουσιαστικό.

  Στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 2655/1953 δίδεται ο ορισμός του «υπαλλήλου»: "Το άρθρον 10 του κωδ. Νόμου 3514/28 (άρθρον 10 Ν. 1234) ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρου 7 του Νόμου 4558/1930 αντικαθίσταται ως ακολούθως" : "Ιδιωτικός υπάλληλος κατά την έννοιαν του παρόντος Νόμου θεωρείται παν πρόσωπον κατά κύριον επάγγελμα ασχολούμενον επ` αντιμισθία ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, εις υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήματος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μη σωματικήν. Δεν θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι υπηρέται πάσης κατηγορίας καθώς και παν εν γένει πρόσωπον το οποίον χρησιμοποιείται εν τη παραγωγή αμέσως ως Βιομηχανικός, Βιοτεχνικός, Μεταλλευτικός ή Γεωργικός εργάτης ή ως βοηθός ή μαθητευόμενος των εν λόγω κατηγοριών ή παρέχει υπηρετικάς εν γένει υπηρεσίας".
  Αντίστοιχα, εργάτης είναι αυτός που παρέχει κατά κύριο λόγο σωματική εργασία (Α.Π.385/94 τμ.Β’, Α.Π. 1181/93 τμ.Β’).


  (β) Τυπικό.

  «Εκτός από τη γενική διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2655/53, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος θεωρείται ο μισθωτός που παρέχει εργασία αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πνευματική (μη σωματική κατά την έκφραση του νόμου) και που αποτελεί το ουσιαστικό κριτήριο για τη διάκριση των μισθωτών σε υπαλλήλους και εργάτες, υπάρχει και πλήθος διατάξεων νόμων, διαταγμάτων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αποφάσεων που προσδίδουν την υπαλληλική ιδιότητα σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Δηλαδή, οι κατηγορίες αυτές των εργαζομένων αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα κατά το τυπικό κριτήριο της υπάρξεως πτυχίου ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος» (Μιλτιάδης Λεοντάρης, Εργατικό Δίκαιο, έκδ.2010, σ.46).

  Συνεπώς, αν κάποιος εργοδότης σε επισιτιστικό κατάστημα επιλέξει να εφαρμόσει την ΕΓΣΣΕ –μέσω υπογραφής σχετικής ατομικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής ΣΣΕ- και όχι την κλαδική του επισιτισμού (αρκεί βέβαια να μην ανήκει στην εργοδοτική οργάνωση που συνομολογεί την κλαδική ΣΣΕ του επισιτισμού), τότε η ένταξη του προσωπικού του (νυν ή μελλοντικού) στα μισθολόγια της ΕΓΣΣΕ θα γίνει μέσω του χαρακτηρισμού των εργαζομένων ως «εργατοτεχνιτών» ή «υπαλλήλων», είτε μέσω του ουσιαστικού (π.χ. υπεύθυνος ή διευθυντής εστιατορίου) είτε μέσω του τυπικού (π.χ. μάγειρας με πτυχίο ΙΕΚ μαγειρικής) κριτηρίου που προαναφέρθηκε.
  Έτσι, ο κατέχων πτυχίο στην περίπτωση αυτή θα αμειφθεί με χαμηλότερο μισθό (δεδομένου ότι τα μισθολόγια των εργατών προβλέπουν υψηλότερες αποδοχές από αυτά των υπαλλήλων), θα λάβει όμως υψηλότερη αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

  http://www.taxheaven...=1
 5. Like
  doctor got a reaction from spirosvii in ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
  Το θέμα με την μερική απασχόληση και τις ημέρες ασφάλισης έχει συζητηθεί επανειλημμένα.
  Λοιπόν το ξαναγράφω.
  Αν κάποιος εργαζόμενος εργάζεται ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ, 5 ΩΡΕΣ την ημέρα δικαιούται 25 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.
  Είναι δυνατόν οι 5 ώρες απασχόλησης να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κλάσης που αυτή την στιγμή είναι 9,73 ευρώ?
  Μόνο αν οι αποδοχές αυτές υπολείπονταν της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και ταυτόχρονα ήταν άνω της 1ης ειδικής, τότε και μόνον τότε θα διαιρούσαμε το σύνολο των μικτών αποδοχών του μήνα με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (9,73 ευρώ για το 2005) και το πηλίκο της διαίρεσης θα μας έδινε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια του μήνα.
  Αλλά στην προκειμένη περίπτωση οι αποδοχές των 5 ωρών πρέπει να είναι μεταξύ 7,07 (τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης) και 9,73 (τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης), αλλά δεν υπάρχει Σ.Σ.Ε. που να δίνει στο 5ωρο αποδοχές μεταξύ 7,07-9,73 ευρώ, διότι τότε το ωρομίσθιο θα έπρεπε να είναι το πολύ 1,93 (1,93*5=9,65). Δεν υπάρχει Σ.Σ.Ε. (ούτε φυσικά η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) που να δίνει 1,93 ωρομίσθιο, άρα ο μισθωτός αυτός δικαούται ξεκάθαρα 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια.
  Βάζω στοίχημα 1.000,00 ευρώ για τα παραπάνω!
  doctor
  Υ.Γ. Ο κ.Αντώνης μάλλον αναφέρεται στα υπ.αρ. Α34/608/3/30-9-1993 και Α34/606/7-9-1993, τα οποία έχω και εγώ και τα οποία είναι γραμμένα στο χέρι και δεν είναι εγκύκλιοι καν, αλλά απάντηση του Ι.Κ.Α. σε μια σχολή (σχετικά με την ασφάλιση των καθηγητών) και σε έναν ιδιώτη. Αυτά τα δύο έγγραφα ποτέ δεν υιοθέτησε επίσημα το Ι.Κ.Α. αλλά αποτελούν ΓΝΩΜΕΣ, και χέρι χέρι, και μέσω φαξ έγιναν καθεστώς από πολλούς ελεγκτές του Ι.Κ.Α.
  Αυτά τα δύο έγγραφα λοιπόν τα οποία είναι πολυ κακογραμμένα και είναι πολύ δύσκολο να διαβαστούν, λένε εν τάχει τα εξής:
  Το Ι.Κ.Α. την εφαρμογή του Άρθρου 18 παρ.2 του Κ.Α. (Εγκ.44/75 Ι.Κ.Α.), δηλαδή το αν κάποιος υπάλληλος εργάζεται όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα θα λαμβάνει 25 ημερομίσθια, την περιορίζει μόνο στους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης με τα δύο αυτά έγγραφα, ενώ για τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς των οποίων ο ημερήσιος μισθός είναι μεγαλύτερος από το τεκμ.ημερομίσθιο της 1ης Ασφαλιστικής κλάσης, αναγνωρίζονται 25 ημέρες εργασίας εάν η επιχείρηση λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και 21 ή 22 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση λειτουργεί πενθήμερο.
  Αυτό όμως είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΟΤΙ το Άρθρο 18 παρ. 2 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. ορίζει ρητά ότι ο ημερήσιος μισθός για τους απασχολούμενους ανελλιπώς με σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ο οποίος θεωρείται ως βάση υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, ισούται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή το 1/6 των εβδομαδιαίων αποδοχών και ουδαμού αναφέρεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τους μισθωτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες με σύστημα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ οι μισθωτοί που απασχολούνται ανελλιπώς με σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας, με ημερήσια αμοιβή μεγαλύτερη του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης αναγνωρίζουν 20 ή 21 ή 22 ημέρες εργασίας κατά μήνα.


  ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ. Πολλοί ελεγκτές διαγράφουν ημέρες και τις 25 τις κάνουν 21,22, διαπράττοντας αυθαιρεσία και παρανομία. Η μείωση των κατά μήνα ημερών εργασίας, κατ' εφαρμογή των δοθεισών οδηγιών, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, γιατί αποστερεί από τον εργαζόμενο του δικαιώματος άσκησης του ένδικου μέσου.
  Σε τέτοια περίπτωση ο ασφαλισμένος μπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Πολίτη και να προσφύγει στο Σ.τ.Ε. χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλει έξοδα δικηγόρου.
  Το μεγαλύτερο λάθος μας είναι ότι ως λογιστές ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ σε αυτή την αυθαιρεσία και συνεργούμε και εμείς στο να χάνουν κάποιοι εργαζόμενοι 3-5 ένσημα τον μήνα, αν τα αναγάγουμε σε έτος ή σε έτη ίσως θα εκπλαγούμε.
  Δεν μπορεί το Ι.Κ.Α. να στηρίζεται σε δύο άσημα και στερούμενα πάσης κυρότητος Έγγραφα. Πολλοί ελεγκτές το έχουν καταλάβει και ΔΕΝ αφαιρούν μέρες πλέον.
  Ελπίζω να μπορέσει o gus να τα ανεβάσει αυτά τα έγγραφα, αν είναι αυτά, για να δείτε και σεις βάσει ποιων εγγράφων διαπράττει το Ι.Κ.Α. αυτή την παρανομία.
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
  Εμείς πρέπει να υπολογίζουμε 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια σε περίπτωση που οι αποδοχές υπερβαίνουν το Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, και έπειτα το αν το Ι.Κ.Α. διαγράψει κάποιες ημέρες ή όχι είναι καθαρά ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ υπόθεση του ασφαλισμένου και του Ι.Κ.Α.
  ΑΝ όμως εμείς τους υπολογίζουμε 20,21,22 τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να στραφεί ΚΑΙ εναντίον μας. Προσέξτε το τελευταίο για να μην βρεθείτε κάποια ημέρα απολογούμενοι και το κυριώτερο έκθετοι νομικά γιατί τα δύο έγγραφα του Ι.Κ.Α. δεν έχουν καμία νομική ισχύ στο δικαστήριο, διότι είναι ΠΑΡΑΝΟΜΑ!!!
  Κρατήστε αυτή την δημοσίευση όσοι διαφωνείτε, κρατήστε την κάπου στο γραφείο σας ή στον υπολογιστή σας, μια μέρα θα με θυμηθείτε.
  doctor
 6. Like
  doctor got a reaction from spirosvii in Αναστολή συμβάσεων Αυγούστου   
  Κανένα πρόβλημα.  Απλά στην Επιθεώρηση λένε βλακείες.  Στις αναστολές Αυγούστου μπαίνουν τα διαστήματα του Αυγούστου. Όπως και στον Ιούλιο, τον Ιούνιο κλπ.  
   
 7. Like
  doctor got a reaction from KlainmainGR in Αναστολή συμβάσεων Αυγούστου   
  Κανένα πρόβλημα.  Απλά στην Επιθεώρηση λένε βλακείες.  Στις αναστολές Αυγούστου μπαίνουν τα διαστήματα του Αυγούστου. Όπως και στον Ιούλιο, τον Ιούνιο κλπ.  
   
 8. Like
  doctor got a reaction from vassw in ΑΠΔ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   
  Τους πήρε 3 μήνες για να βγάλουν μια εγκύκλιο για τα πανηγύρια με πολλές ασάφειες και λάθη στα παραδείγματα. 
  Κι ενώ τους πήρε 3 μήνες, δίνουν σε μας 6 εργάσιμες για να στείλουμε ΑΠΔ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και αφού καταφέρουμε  να καταλάβουμε τι διάολο γράφουν οι παπάρες.
 9. Like
  doctor got a reaction from anelixis in Αναστολή συμβάσεων Αυγούστου   
  Κανένα πρόβλημα.  Απλά στην Επιθεώρηση λένε βλακείες.  Στις αναστολές Αυγούστου μπαίνουν τα διαστήματα του Αυγούστου. Όπως και στον Ιούλιο, τον Ιούνιο κλπ.  
   
 10. Like
  doctor got a reaction from koskir1 in Αναστολή συμβάσεων Αυγούστου   
  Κανένα πρόβλημα.  Απλά στην Επιθεώρηση λένε βλακείες.  Στις αναστολές Αυγούστου μπαίνουν τα διαστήματα του Αυγούστου. Όπως και στον Ιούλιο, τον Ιούνιο κλπ.  
   
 11. Like
  doctor got a reaction from vassw in Αναστολή συμβάσεων Αυγούστου   
  Κανένα πρόβλημα.  Απλά στην Επιθεώρηση λένε βλακείες.  Στις αναστολές Αυγούστου μπαίνουν τα διαστήματα του Αυγούστου. Όπως και στον Ιούλιο, τον Ιούνιο κλπ.  
   
 12. Like
  doctor got a reaction from dynamoking in ΑΠΔ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   
  Τους πήρε 3 μήνες για να βγάλουν μια εγκύκλιο για τα πανηγύρια με πολλές ασάφειες και λάθη στα παραδείγματα. 
  Κι ενώ τους πήρε 3 μήνες, δίνουν σε μας 6 εργάσιμες για να στείλουμε ΑΠΔ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και αφού καταφέρουμε  να καταλάβουμε τι διάολο γράφουν οι παπάρες.
 13. Like
  doctor got a reaction from vassw in 534€ Ιουνίου   
  Η προσωρινή ανάκληση υποβάλλεται ΠΡΙΝ πραγματοποιηθεί, κάτι σαν την αναγγελία πρόσληψης ή την τροποποίηση του προγράμματος εργασίας.
 14. Upvote
  doctor got a reaction from spirosvii in ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ Η΄ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ;   
  Καταρχήν σου ζητώ συγγνώμη αν ένιωσες ότι σου επιτέθηκα. Διάλογο κάνουμε και από ότι βλέπεις Ο,ΤΙ κι αν γράφω σε αυτό το site συνοδεύεται με νόμους και διατάξεις. Δεν παριστάνω τον έξυπνο, ίσα ίσα που μέσα από αυτό το site έχω δει ότι είμαι λάθος σε πολλά και διορθώνομαι συνεχώς και δίνω δημόσια συγχαρητήρια στους δημιουργούς αυτής της ιστοσελίδας.
  Μίλησα με το Ι.Κ.Α. και μάλιστα με εξέχον στέλεχος του Ι.Κ.Α. στην διεύθυνση εσόδων (μπορώ να σου δώσω όνομα και τηλέφωνο αν θέλεις) και μου είπε ότι αν συμφωνεί ο εργαζόμενος και προς ευκολία του λογιστή γίνεται να παίρνει 25 ένσημα με τα 26/25 του ημερομισθίου του.
  Αλλά αν δεν υπόκειται στο καθεστώς σύνταξης στην 35ετία ή στην 37ετία (όπου αναγνωρίζονται 300 ένσημα το χρόνο), τότε χάνει 13 ένσημα το χρόνο και ως εκ τούτου θα αναγκαστεί να εργαστεί παραπάνω για να βγει στη σύνταξη.
  Διαλέγουμε και παίρνουμε. Εγώ προτιμώ να ευννοήσω τον εργαζόμενο, έτσι κι αλλιώς το κόστος είναι το ίδιο για τον εργοδότη.
  Όσο γι' αυτό που αναφέρεις παραπάνω, αφορά τους εργαζόμενους σε καθεστώς 6ήμερης εργασίας, για το πενθήμερο θα πας στη σελίδα Ε125 στην περίπτωση 1.
  doctor
 15. Like
  doctor reacted to mixdio in ΑΠΔ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   
  Παιδιά έχω νέα   !!!!!!!!
  Προ ολίγου  επικοινώνησα με το 210 52 85 583  ( τμήμα επιχειρησιακής υποστήριξης εφαρμογών μισθωτών ) και μου ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα : Σήμερα θα βγεί ανακοίνωση απο τον ΕΦΚΑ  η οποία θα λέει ότι τόσο η Υποβολή της ΑΠΔ Ιουνίου 2020 για όσους  μισθωτούς αφορούν το πρόγραμμα Συν-εργασία όσο και η αντίστοιχη πληρωμής αυτής ( ΑΠΔ) θα τελεστεί έως 31-8-2020 με νέους κωδικούς τύπου αποδοχών . Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους  που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συν-εργασία θα υποβληθεί κανονικά η ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ  και θα πληρωθεί έως 31-7-2020.
  Δε ξέρω αν βοήθησα .
  Με εκτίμηση και σεβασμό  σε όλους σας .
  Μιχάλης
   
 16. Like
  doctor got a reaction from spirosvii in ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ   
  Αφού είναι 10 χρόνια στην εταιρεία, αν αποχωρούσε η απολυόταν, ακόμη και μία ημέρα αν είχε εργαστεί στο 2011 δεν θα της έδινες όλο το επίδομα αδείας;
  Όσον αφορά την δυνατότητα του εργοδότη να εκπέσει του ποσού που η τεκούσα έλαβε από τον Ο.Α.Ε.Δ. δεν υπάρχει καμία απολύτως σχετική διάταξη. Τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. που αναφέρονται στο ανυπαίτιο κώλυμα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
  Συνεπώς, η εργαζόμενη δικαιούται ολόκληρο το επίδομα. Ακόμη και αν είχε προσληφθεί το 2010, και πάλι οι έξι μήνες της ειδικής άδειας μητρότητας θεωρούνται ως χρόνος εργασίας.
 17. Like
  doctor got a reaction from Eli-0411 in ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ   
  Επιβεβαιώνω. Το έφτιαξαν οι επιστήμονες της NASA. 
 18. Like
  doctor reacted to dynamoking in ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ   
  Doctor ολοι παράταση έχουμε παρεί, αφου υποβάλλαμε και είδαμε τα λάθη.. 😄
  Το θέμα ειναι να ξεγνοιάζεις απο μια υποχρέωση μέσα στις τόσες το τελευταίο διάστημα..
  Μπάς και να κάνεις κανά μπάνιο, να πιεις μια κρύα μπύρα , να φάς το γαύρο σου σαν άνθρωπος και να μην αγχώνεσαι και σκέφτεσαι τι νέο βγήκε, ποιες προθεσμίες να μην χάσω , να υποβληθούν οι αιτήσεις στο εργάνη, εφκα,ααδε, τα τηλέφωνα να χτυπάνε..
  Να έχουμε λίγο ανθρώπινο χρόνο θέλουμε χωρίς 1000 σκοτούρες στο κεφάλι απο ανικανότητες άλλων!
 19. Like
  doctor got a reaction from spirosvii in ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ   
  Α ταλαιπωρείστε όλοι βλέπω. Και γιατί δεν περιμένετε τον ΕΦΚΑ να δώσει παράταση μέχρι 15/8 και να βγάλει και οδηγίες αρχές Αυγούστου;  Α, θέλετε και διακοπές πουλάκια μου. Εδώ πεθαίνει κόσμος από την πείνα κι εσείς σκέφτεστε διακοπές.
  Υπάρχει και η λύση να στείλουμε ό,τι να'ναι και να χτυπήσει η ΑΠΔ και έτσι να πάρουμε παράταση μέχρι 15/8 και άντε γεια με τους ανίκανους.
 20. Like
  doctor got a reaction from Lucky_Luke in ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ   
  Α ταλαιπωρείστε όλοι βλέπω. Και γιατί δεν περιμένετε τον ΕΦΚΑ να δώσει παράταση μέχρι 15/8 και να βγάλει και οδηγίες αρχές Αυγούστου;  Α, θέλετε και διακοπές πουλάκια μου. Εδώ πεθαίνει κόσμος από την πείνα κι εσείς σκέφτεστε διακοπές.
  Υπάρχει και η λύση να στείλουμε ό,τι να'ναι και να χτυπήσει η ΑΠΔ και έτσι να πάρουμε παράταση μέχρι 15/8 και άντε γεια με τους ανίκανους.
 21. Like
  doctor reacted to NIKANOR in ΑΠΔ ΙΟΥΝΙΟΥ   
  Που είναι το "όλα καλά" αν διαγράψουμε την ειδ.περίπτωση 21? Η ειδική περίπτωση 21 μετατρέπει τα βαρέα σε μικτά. Αν το διαγράψουμε πάμε στον κωδ. 106 για βαρέα με πλήρη και κωδ. 3134 πάλι για βαρέα με μερική.
  Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Είναι οδηγοί με μικτά ένσημα με μερική απασχόληση.  
 22. Like
  doctor reacted to vctsikis in ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ Β   
  "σκόιλ ελλικικου" παίδες, τι δεν καταλαβαίνετε???
  Όποιος είχε κάνει το σεμινάριο αλα voucher, θα εχει γίνει ξεφτέρι....
  Προτείνω αντί Υπουργείο Εργασίας, να μετονομαστεί σε Υπουργείο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ και Αστρολογίας!!!! 
 23. Like
  doctor reacted to dynamoking in ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ Β   
  Το πρόγραμμα αυτό παει για το φιάσκο νο2 μετά τα vouchers.. 
  Έχω μιλήσει με μπούκς να βγάλουν αποδόσεις για τα εξής:
  1.Δεν ξέρουν τι να πληρώσουν στους εργαζόμενους (πιθανή απόδοση 1,20-1,50)
  2.Δεν έχουν λεφτά (πιθανή απόδοση 1,50-1,90)
  3.Τα έχουν κάνει μαντάρα (πιθανή απόδοση 1,01)
  4.Ότι και να πληρώσουν θα κάνουν λάθη και θα γίνουν ρεζίλι πάλι (πιθανή απόδοση 1,10)
   
 24. Like
  doctor reacted to anapantexh in ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ Β   
  Χ κι εγώ σιγουρακι θα το παίξω αλλά έχει συντελεστή μόνο 1,05. Σαν την Τσελσι ένα πραμα
 25. Like
  doctor reacted to DIINEKIS in ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ Β   
  Υπάρχει και μια διαφορετικη εμηνεία για τον όρο καταβαλόμμενες αποδοχες , μήπως θέλουν τι μεικτές που αναλογούν στο μειωμένο και όχι τις καθαρές αποδοχές ;
  Καταβαλλομενες αποδοχες vs τακτικες αποδοχες ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ.doc
×
×
 • Create New...