Jump to content

750

simple Members
 • Content Count

  329
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Everything posted by 750

 1. Το τεαυεκ έχει καταργηθεί. Εγώ Πάτρα είμαι , που είχε τεαυεκ. Οι εισφορές στο ταπιτ υποβάλλονται με την απδ . Για κάθε εργαζόμενο θα έχεις 2 εγγραφές στην απδ
 2. Εγώ για παντοπωλείο βάζω καδ 5211 κωδικό ειδικότητας για πωλητή 532030 και κπκ 101 για πλήρη ή 3129 για μερική. Τους βάζω και ταπιτ (4% εισφορές ασφαλισμένου επί των αποδοχών) καδ 0013 κωδ ειδικότητας 000106 και κπκ 024 Αυτά είναι για τους νέους ασφαλισμένους Για τους παλιούς , ισχύουν νομίζω κωδ ειδικοτ 000104 και κπκ 026 και διαφορετικό ποσοστό εισφορών
 3. Δε χρειάζεται να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον από όσο ξέρω. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα
 4. οικ. 23102/477/13.6.2020 2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών. Κατάστημα εστίασης που έκανε παράταση αναστολής σύμβασης μέχρι 30/06 , από 01/08 μπορεί να κάνει μείωση ωρών ? Πιστεύω πως ναι
 5. https://www.taxheaven.gr/circulars/33741/e-2109-2020 1. Η υποχρέωση συμπλήρωσης, για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2020, του κύκλου εργασιών ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων, κάθε μήνα, κατά περίπτωση (με προθεσμία από την τρίτη μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα), που προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης 3Β του άρθρου 1 της ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 (Β' 2276/2020), δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά ούτε και προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής. Εγώ , με βάση αυτό , λέω να μη καταχωρίσω τίποτα από έσοδα από Ιούνιο μέχρι Δεκέμβριο , και για αυτούς που έχουν πάρει , αλλά και για αυτούς που δε πήραν ακόμα
 6. Δεν επηρεάζει η προκαταβολή του νομικού προσώπου , τη δήλωση των μελών της
 7. Σε 2 φορολογουμένους , ανέβασε σήμερα ο εφκα το επίδομα ασθενείας
 8. Συγγνώμη, γιατί αύριο πάλι? Στις 22,00 θα ανοίξει. Έλα , για στρώσου και μη τεμπελιάζεις..χα χα
 9. Εντάξει , με τη δήλωση covid θεωρώ, πολλές δεν έχουν υποβληθεί.Πριν γίνει η εκκαθάριση του ενφια , πιστεύω θα ανοίξει για όλους.
 10. 'Εχει πρόστιμο νομίζω. Μόνο το ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι δεν έχουν, όταν η αρχική υποβολή είναι εμπρόθεσμη
 11. Βάλε τη από 01/08 , σιγά τώρα. Μη ξεχάσεις, αν είναι μερικής, κάνε και ε9
 12. Μην ανησυχείς. Κατά τις 22,00 , όταν έχει πέσει ο ήλιος , θα είναι όπως πριν..😎
 13. https://www.taxheaven.gr/circulars/30734/e-2065-2019 4. Βάσει της πιο πάνω ερμηνείας του ΣτΕ θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα έναρξη εργασιών σε διαφορετική κατ' αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, μόνο εφόσον δηλώνεται επαγγελματική δραστηριότητα στεγαζόμενη υπό νέο τετραψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.Συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα έχει δηλώσει στο Υποσύστημα Μητρώου έναν ή περισσότερους τετραψήφιους κωδικούς (ως κύρια ή δευτερεύουσες δραστηριότητες) ή την ανάλυση αυτών σε υποκατηγορίες (πενταψήφιους, εξαψήφιους, οκταψήφιους κωδικούς όπου υφίστανται) και προβεί σε διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας και στη συνέχεια σε εκ νέου έναρξη εργασιών δηλώνοντας δραστηριότητα/τες (κύρια και δευτερεύουσες) στεγαζόμενη/νες υπό διαφορετικούς τετραψήφιους κωδικούς σε σχέση με τους προηγούμενους, δικαιούται την κατά νόμο πενταετή απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, δεδομένου ότι με βάση την ως άνω απόφαση του ΣτΕ για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος απαιτείται η άσκηση της αυτής κατ' αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών.Περαιτέρω, σε περίπτωση που κατά την εκ νέου έναρξη εργασιών (κύριας ή/και δευτερευουσών δραστηριοτήτων), έστω και ένας από τους κωδικούς που δηλώνονται από τον φορολογούμενο είναι ίδιος με κάποιον από αυτούς της προηγούμενης επαγγελματικής του δραστηριότητας (αυτής που διέκοψε), δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της διακοπής των εργασιών και ως εκ τούτου με την νέα του έναρξη δικαιούται απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος για τον χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας.Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό άσκησης της αυτής ή διαφορετικής κατ' αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη όλες οι προηγούμενες τυχόν ενάρξεις και διακοπές εργασιών επαγγελματικής δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον φορολογούμενο.Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πενταετία άρχεται από την ημερομηνία έναρξης εργασιών του φορολογουμένου και όχι από την ημερομηνία των τυχόν μεταγενέστερων προσθηκών ή μεταβολών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, εάν γίνει εκ νέου έναρξη εργασιών στην ίδια (ή συναφή) δραστηριότητα με αυτή που είχε προστεθεί εκ των υστέρων, για τον προσδιορισμό του χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης των εργασιών πριν τη διακοπή και όχι η ημερομηνία της εκ των υστέρων προσθήκης/μεταβολής της ίδιας (ή συναφούς) δραστηριότητας.Τέλος, ο έλεγχος για τη διαπίστωση εάν πρόκειται περί ίδιας ή διαφορετικής δραστηριότητας διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση συγκρίνοντας τα τέσσερα πρώτα ψηφία των σχετικών Κ.Α.Δ. της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Διαβάζω ότι η εγκύκλιος μιλάει για 4ψήφιο καδ. Οπότε πιστεύω,μπορεί να το γλιτώσει
 14. Καλησπέρα,με υγεία. Επιχείρηση έκανε έναρξη 24/11/1999 και διακοπή το 07/2003 με καδ 5142 (χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων,υποδημάτων). Τον 02/2019 κάνει έναρξη με καδ 4799 (πώληση ειδών ιματισμού σε λαική) Τώρα στη δήλωση του βγάζει τέλος επιτηδεύματος. Πιστεύετε , μπορώ να τη κάνω με επιφύλαξη και να τη πάω στην εφορία μήπως γλιτώσει το τέλος επιτηδεύματος? https://www.taxheaven.gr/circulars/32371/ded-2653-2019 https://www.taxheaven.gr/news/44487/aade-proypooeseis-epibolhs-teloys-epithdeymatos
 15. Εγώ δε κάνω τίποτα. Αντε γεια και ότι θέλει ας γίνει.
 16. Αφού έγινε η σύμβαση Δεκέμβριο του 2019 , τότε πρέπει να μπουν αποδοχές και επιδότηση για το 2019. Στη θέση σου θα μίλαγα με το συνάδερφο του εργοδότη μήπως έβγαζα άκρη
 17. Πιστεύω μπορούν. Δεν αναφέρεται ότι εξαιρούνται. Χώρια ότι οι λεπτομέρειες για τις προυποθέσεις,και ότι σχετικό θα καθοριστούν με νέα απόφαση. Εγώ αν ήθελε ο πελάτης , θα έκανα
×
×
 • Create New...