Jump to content

Cleo

simple Members
 • Content Count

  171
 • Joined

 • Last visited


Reputation Activity

 1. Upvote
  Cleo reacted to jim1970 in ΕΝΑΡΞΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΑXIS- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΟΥ;   
  δες την πολ 1005 που λέει ο κωνσταντίνος στο αρθρ.1 παρ. 3...
 2. Upvote
  Cleo reacted to Eumilos. in ΚΦΑΣ. Τι παραμένει, τι καταργείται. Προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν.   
  Σε συνέχεια της ανάρτησής μας της 23/12/12  κάνουμε μια νέα  απόπειρα με βάση  όλο τον διάλογο που αναπτύχθηκε εδώ καθώς και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μέχρι τώρα και θα  προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, το τι θα μπορεί να λέει η ερμηνευτική που ακόμη εκκρεμεί η κυκλοφορία της. Δεν θα γίνουμε ….. Πυθία, αλλά με βάση τη λογική και το πνεύμα του νομοθέτη, ριψοκινδυνεύουμε τα παρακάτω (Τι  θα έπρεπε...):
  Αν και σήμερα είναι τα Φώτα και Φωτισμός..., φαίνεται ότι χωρίς την ερμηνευτική του ΚΦΑΣ δεν θα  έχουμε φώτιση......??....
   
  Θέμα 1ο : Υπάρχουν οι παρακάτω Σταθερές :
  α) Ο ΚΒΣ καταργήθηκε από 1/1/13. Αυτό είναι αδιάψευστο γεγονός. Πρέπει να το χωνέψουμε…?. Υπάρχει πλέον  ένας νέος νόμος και αρχίζει από το μηδέν,  και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. (Υπουργείο, υπάλληλοι Δ.Ο.Υ, φοροτεχνικοί, εισηγητές, επιχειρήσεις ( Υπόχρεοι Απεικόνισης Συναλλαγών), χάριν συντομίας από τώρα και πέρα ΥΑΣ.
  β) Μαζί με τον ΚΒΣ καταργήθηκαν και όλες οι ΠΟΛ, ΑΥΟ, ΕΔΥΟ, έγγραφα κλπ που έχουν εκδοθεί για χάρη του. (14§1). (Θάθελα  κάποιος  αν  τυχόν τις έχει απαριθμήσει …..  και τις έχει διαθέσιμες, να μάθουμε τον  ακριβή αριθμό τους στην 20ετία (1992-2012)??  Πόσους τόμους και σελίδες θα γέμιζαν ... και το αποτέλεσμα,;; ...τρία Μνημόνια..?...
  γ) Καταργήθηκε γενικά η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από 1/1/14, αλλά παραμένει  ένα μεταβατικό διάστημα για το διάστημα 1/1-31/12/13…
  δ) Η έκδοση των αποδείξεων λιανικής γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΤΜ και σε περίπτωση  ηλεκτρονικής έκδοσης σημαίνονται, (ΦΗΜ) . Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις όπως για επαγγέλματα που έχουν σχέση με οικοδομή κλπ. (αναφερόμαστε αναλυτικά παρακάτω)
  ε) Η ερμηνευτική  επειδή δεν είναι Νόμος, ΑΥΟ, ΠΝΠ,  (Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου….   το τελευταίο διάστημα είναι  πολύ στα  χάι της ..?. )  δεν μπορεί να  θεσπίσει νέες υποχρεώσεις, κλπ , απλά θα προσπαθήσει να γίνει με ομαλότητα και χωρίς παρατράγουδα η ...μετάπτωση από τον ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ, πως λέγαμε από το ΤΑΧΙΣ στο νέο ΤΑΧΙΣ.??
  στ) . Το μεταβατικό διάστημα  λοιπόν θα ορίζεται σίγουρα για μια σειρά από επιχειρήσεις,  ώστε να γίνει πλήρως η προσαρμογή και για να μην υπάρξουν και παρατράγουδα ....
  ζ) Τυχόν υπόλοιπα σελίδων από θεωρημένα βιβλία, και στοιχεία θα ορίζεται ότι θα συνεχιστούν μέχρι εξάντλησης και πιθανόν όχι πέρα από μια ημερομηνία. (Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις πχ που είχαν θεωρήσει πολλές σελίδες βιβλίων Εσόδων - Εξόδων και συνεχίζουν ακόμη μέχρι σήμερα χωρίς να έχουν θεωρήσει Μηνιαία  Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων...)
   
  Θέμα 2ο : Υπάρχουν  οι παρακάτω  ΗμιΣταθερές που δεν πρέπει να αγνοηθούν :
  α) Σύνδεση βιβλίων με  βάση τη δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (προγραμματίζεται )
  β) Υποχρέωση μεταβίβασης ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων  στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αναμένονται οι ΑΥΟ. (άρθρο 1§8 Ν. 1808/89), ακόμη δεν ενεργοποιήθηκε…
  γ) Η συγκρότηση   επιτροπής - ομάδας για είσπραξη του ΦΠΑ σε  πραγματικό χρόνο (Real-Time VAT Payments)
  Όταν τα παραπάνω θα λάβουν σάρκα και οστά, τότε θα μιλάμε  και για την μεγάλη επανάσταση...
   
  Θέμα 3ο : ΑΥΟ που θα επιβιώσουν  :
  Όπως ορίζεται  και μάλιστα κατά ρητό και κατηγορηματικό τρόπο στον  ΚΦΑΣ καταργούνται όλες οι ΑΥΟ, ΕΔΥΟ κλπ. (άρθρ 14§1   κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν τις διατάξεις αυτές. Όμως  το  τι μέλλει γενέσθαι ... άγνωστο..?.
  Όμως οι παρακάτω ΑΥΟ είναι κρίσιμες ….
  α) Για την απαλλαγή της σύνταξης απογραφής για απλογραφικά βιβλία και για μια σειρά από επαγγέλματα.(52)
  β) Η  πολ 1083/03  (αναφερόμαστε παρακάτω)
  γ) Η υποχρέωση για αυτοέλεγχο χρεών και σε  καταφατική περίπτωση η θεώρηση στοιχείων από 1/7/ κάθε έτους.
  Σχόλιο: Με την στενή έννοια του νόμου πρέπει να καταργηθούν, αλλά επειδή η διατήρησή τους  είναι   ΄΄ επ’  ωφελεία όλων ΄΄ ,    εκτιμούμε ότι θα επιβιώσουν ΄΄  άπασες ΄΄ ... αναμένουμε......
   
  Θέμα 4ο : Αλλαγές στα βιβλία
  α) Καταργήθηκε η θεώρηση των βιβλίων στα οποία δεν γίνονταν πρωτογενείς εγγραφές, όπως η Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων Εξόδων, το  Ισοζύγιο Πρωτοβαθμίων, ισοζύγιο βιβλίου Αποθήκης κλπ.  Επανέρχεται η εκτύπωση των βιβλίων με πρωτογενές εγγραφές χωρίς να υπάρχει προθεσμία εκτύπωσης. Προσοχή. Υπάρχει προθεσμία όμως για την ενημέρωση. .?. Στα βιβλία στα οποία γίνονται πρωτογενείς εγγραφές  ήταν και παραμένουν αθεώρητα πχ Εσόδων – Εξόδων, ημερολόγια κλπ.
  β) Καταργήθηκε η θεώρηση του  βιβλίου Απογραφών ισολογισμών,  Κατάσταση Απογραφής, τεχνητών προδιαγραφών.
  γ) Καταργήθηκε η τήρηση των βιβλίων Παραγωγής Κοστολογίου, τεχνητών προδιαγραφών, επενδύσεων, ποσοτικής παραλαβής κλπ.
  δ) Καταργήθηκαν μια σειρά από βιβλία πρόσθετα, αλλά παρέμεναν εφτά  (και τα  7 ήσαν υπέροχα…?,  κατά το …. και οι 7 ήσαν υπέροχοι.?.) και αυτά θα έχουν βραχύ - ετήσιο βίο μέχρι 31/12/13. Τα  7 αυτά βιβλία είναι θεωρημένα όσο διαρκεί η υποχρεωτικότητα. 1) Βιβλίο διαμονής ή φιλοξενίας (hotel, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπιγκ κλπ),  2) Βιβλίο εκπαιδευτηρίου (μαθητολόγιο), 3) Βιβλίο κλινικής ή θεραπευτηρίου,  4) Βιβλίου κέντρου αισθητικής, 5) Βιβλίο γυμναστηρίων, 6) Βιβλίου χώρου στάθμευσης (αυτοκινήτων, σκαφών), 7) Βιβλίο ιατρών και οδοντογιατρών.
   
   
  Θέμα 5ο : Αλλαγές στα Στοιχεία
  α) Το τιμολόγιο είναι αθεώρητο. Θα πεί κάποιος και πριν ήταν,  αλλά τώρα είναι αθεώρητο και το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών.
  β) Το Δελτίο Αποστολής συνεχίζει να είναι θεωρημένο και παραμένει θεωρημένο  όταν  συνενώνεται με στοιχείο αξίας. (Τ-ΔΑ, ΑΛΠ-ΔΑ, κλπ)
  γ) Η φορτωτική αθεώρητη και καταργείται σαν στοιχείο  από 1/1/14 (αντικατάσταση από το τιμολόγιο) .
  δ)  Οι ΕΕ εκδίδουν από 1/1/13  και εφεξής τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε είσπραξη από ΥΑΣ και θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή σε ιδιώτη μέχρι 31/12/13 και αθεώρητα από 1/1/14 και εφεξής. Μετά από αυτή την εξέλιξη κατά την άποψή μας θα σταματήσει και η αντιπαλότητα για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος του λογιστή που απασχολεί υπάλληλο,  αν πρόκειται  για εισόδημα Δ΄ πηγής  ή Ζ΄ πηγής?. Δεκτές τυχόν αντιρρήσεις ..( αμφιβάλλω αν υπάρχει χώρα  που στο φορολογικό της δίκαιο  να έχει τέτοιες διατάξεις ?. και μάλιστα με εγκυκλίους και με ιδιωτικές λύσεις…)
  ε)  Οι ΥΑΣ  με τα 7 πρόσθετα βιβλία εκδίδουν από 1/1/13 και εφεξής   τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε παροχή   σε άλλον ΥΑΣ ή στο Δημόσιο. Για τις ΑΛΣ για την παροχή  αναφερόμαστε παρακάτω).  
  στ) Οι ΥΑΣ που δεν τηρούν από 1/1/3 πρόσθετα βιβλία, ως είναι φυσικό δεν έχει νόημα  για αυτούς η  ΠΟΛ. 1083/03, και κατά συνέπεια θα εκδίδουν από 1/1/13 και εφεξής    τιμολόγιο αθεώρητο για κάθε παροχή   ΥΑΣ ή στο Δημόσιο. Για τις πωλήσεις σε ιδιώτες θα εκδίδουν υποχρεωτικά ΑΛΣ υποχρεωτικά με ΦΤΜ, αφού απαγορεύεται η χειρόγραφη έκδοση. Με την  ΄΄έξωση΄΄  από το ΄΄ πρόσθετο βιβλίο ΄΄ αναβιώνουν όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Πιστεύουμε  ότι θα δοθεί αυτή η λύση, αφού τους δοθεί ικανό διάστημα μέχρι απόκτησης ΦΤΜ.
  ζ) Με την αλλαγή στο τίτλο της ΑΛΣ θα χρειαστεί να αλλάξουν οι τίτλοι στις ΑΛΣ, και ναι μεν στα μηχανογραφημένα μπορεί να εύκολη η  αλλαγή της επωνυμίας στον κωδικό του προγράμματος, στα προτυπωμένα δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρούμε μη εφικτό  μεσούσης της κρίσης να υποχρεώσουν να γίνουν  άμεσα οι αλλαγές στα έντυπα, αλλά θα πάει μέχρι εξάντλησης...
   
  Θέμα 6ο :  Θεώρηση στοιχείων
  Για τα βιβλία δεν υπάρχει θέμα θεώρησης, εκτός της κατάστασης απογραφής της 20/2/2012. Το λογικό είναι να δεχτούν να είναι Θεωρημένη, αφού πρόκειται για τη κλειόμενη χρήση και αφορά το 2012.  Η θεώρηση μπορεί να γίνει μέχρι και τη Τετάρτη  20/2. Τα βιβλία γενικά  όμως  για τα οποία  προβλέπεται η θεώρησή τους από άλλους νόμους συνεχίζουν να είναι θεωρημένα.
  Για τη θεώρηση των στοιχείων  όλα τα προβλήματα  δημιουργούνται,   αφενός μεν από την κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων, και αφετέρου, για τα 7 πρόσθετα που παραμείνανε, αν θα ισχύει τελικά η  ΠΟΛ 1083/03. Αναφερόμαστε αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.
  Γενικά με τις αλλαγές που έγιναν  στη θεώρηση  των στοιχείων και στη κατάργηση  των πρόσθετων,  θεωρούμε ειδικά  στα συνεργεία αυτοκινήτων όπως και στα επαγγέλματα της οικοδομής… θα μπάζει νερά από πολλές μεριές το σύστημα...… Επαφίεται η νομιμότητα σε αυτούς για να  μην έρθουν αργότερα … διορθωτικές κινήσεις.?.  (κατά το ΄΄΄ η τήρηση του  συντάγματος επαφίεται   στους  Έλληνες ΄΄ ……..) Το μόνο  ΄΄ αντίδοτο ΄΄ εδώ για το κράτος είναι η προσαύξηση της περιουσίας…?? Πως θα δικαιολογηθεί;; … το λέει και η παροιμία μας  και είναι μάλιστα και  πολύ επίκαιρο ΄΄΄ ο βήχας και ο παράς δεν κρύβονται ...   κρύβονται;;    βλ, λίστες, τα ραβασάκια που καταφθάνουν γιατί φοβήθηκαν την drahmas,  αλλά από αλλού φαίνεται τους ήρθε, αφού κάποιοι λογάριαζαν χωρίς το ξενοδόχο.?.....το έξυπνο πουλί....
  Σχόλιο. Με 1,1 εκ δηλώσεις να μην έχουν υποβληθεί για το διάστημα από 1/1 μέχρι 30/11/12,  όπως ανακοινώθηκε, πως θα θεωρήσουν στοιχεία::, Αλήθεια έγινε από όλους αυτούς την 1/7/12  αυτοέλεγχος χρεών και κατέβασαν τον ΗΦΜ και εκδίδουν θεωρημένα χειρόγραφα:: ή το ίδιο τα συνεργεία κλπ  που εξέδιδαν αθεώρητες; .. εκδίδουν θεωρημένα χειρόγραφα αν οφείλουν ΦΠΑ;;   Γιαυτό προτείνουμε,  όσοι θα χρειαστούν θεώρηση στοιχείων κλπ λόγω του νέου νόμου να μην τους ζητηθεί φορολογική, ασφαλιστική, επιμελητηριακή  ενημερότητα, καθώς και έλεγχος υποβολής δηλώσεων κλπ. Πάντως ανεξάρτητα του τι θα γίνει τελικά  το βιβλιαράκι της ΦΤΜ δεν είναι στοιχείο, αλλά  είναι Βιβλίο και έχει ….  μειωμένες υποχρεώσεις…??.. Το βιβλιαράκι πρέπει να θεωρηθεί γιατί  ορίζεται στο άρθρο 4§2 του νόμου ΦΤΜ.
   
  Θέμα 7ο :  ΠΟΛ. 1083/03
  Πριν δούμε διάφορες περιπτώσεις αναλυτικά πρέπει να αναλύσουμε την 1083/03.  
   
  Α) ΥΑΣ που δεν συνεχίζουν με πρόσθετα βιβλία.(κατάργηση)
  Καθεστώς ΚΒΣ
  Τήρηση πρόσθετου βιβλίου, έκδοση πάντα σε κάθε περίπτωση αθεώρητης χειρόγραφης ΑΠΥ  (ιδιώτες και επιτηδευματίες) με την ένδειξη βάσει 1083/03. Για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες ΑΛΠ από ΦΤΜ και ΤΔΑ σε επιτηδευματίες.
  Καθεστώς ΚΦΑΣ από 1/1/13
  α) Θεωρημένη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, αθεώρητο τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας ΥΑΣ.  β) ΑΛΣ για αγαθά σε ιδιώτες και ΤΔΑ θεωρημένο στους  ΥΑΣ. Τώρα αν το επάγγελμα εξαιρείται από την έκδοση αποδείξεων ΦΤΜ θα πρέπει να θεωρήσει  χειρόγραφη ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας και αθεώρητα ΑΛΣ για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες.
  Τώρα το κρίσιμο είναι να απαντήσουμε ποια επαγγέλματα εξαιρούνται από την χρήση ΦΤΜ. Σύμφωνα με την πολ. 1037/12-2-92  εξαιρούνται οι:
  1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής
  του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής
  υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
  α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην
  παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955.
  β) στου επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
  Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια,
  ξενοδοχεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ.) και να αναγράφουν στις
  αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο - διεύθυνση του
  πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λπ.).
  γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή
  εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.
  δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού
  έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και
  γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).
  ε) στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο
  κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο
  διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.
  στ) στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου
  για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών
  αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και
  απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών
  εγκαταστάσεων κατοικιών, στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή
  ράπτριες, καθώς και στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.
  1014655/185/0015/ΠΟΛ. 1037/12.2.1992 (ΦΕΚ Β' 128)
  Σημείωση: Επειδή  πολ 1037/92 αφορά τον Ν. 1808/89 ισχύει κανονικά γιατί είναι εκτός ΚΒΣ. ( εκτίμησή μας γιατί  αυτό συνάγεται).
            Κατά συνέπεια, όσα επαγγέλματα χάνουν την ένταξή τους στα πρόσθετα βιβλία και δεν εξαιρούνται από ΦΤΜ, υποχρεούνται άμεσα στην έκδοση των ΑΛΣ με τη χρήση ΦΤΜ, άρα:
  ·        Συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευαστών ηλεκτρονικών, rent car, επισκευών σκαφών κλπ  οδηγούνται στην εγκατάσταση ΦΤΜ. . εέ.. ρε χαρές οι πωλητές ΦΤΜ????  μπονομάς. ?....
  Κατά αντιστοιχία, όσα επαγγέλματα χάνουν την ένταξή τους στα πρόσθετα βιβλία, αλλά,  εξαιρούνται από ΦΤΜ, υποχρεούνται άμεσα στην έκδοση θεωρημένης χειρόγραφης  ΑΛΣ  για τους ιδιώτες.
  ·        Φυσιοθεραπευτής κλπ επειδή εξαιρείται από ΦΤΜ περ. α ΄της πολ.1037/93,  ως ΕΕ, θα εκδίδει χειρόγραφες θεωρημένες ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας.  ...ουρές στα τμήματα ΚΦΑΣ....
   Οι ανωτέρω για τη  παροχή υπηρεσίας σε ΥΑΣ, Δημόσιο θα εκδίδουν τιμολόγιο αθεώρητο και για τις πωλήσεις αγαθών θεωρημένο ΤΔΑ.
  Επίσης προκύπτει ότι είναι αδιάφορο για αυτούς αν ισχύσει ή όχι η 1083/03.
  Και με την αίρεση μην ερμηνευτούν διαφορετικά....
   
  Β) ΥΑΣ που συνεχίζουν  με τα πρόσθετα βιβλία
  Καθεστώς ΚΒΣ
  Τήρηση πρόσθετου βιβλίου, έκδοση πάντα σε κάθε περίπτωση αθεώρητης χειρόγραφης ΑΠΥ  (ιδιώτες και επιτηδευματίες) με την ένδειξη βάσει 1083/03. Για τις πωλήσεις αγαθών σε ιδιώτες ΑΛΠ από ΦΤΜ και ΤΔΑ σε επιτηδευματίες.
  Καθεστώς ΚΦΑΣ από 1/1/13
  i) Με ισχύ της 1083/03
  Θα συνεχίσουν να εκδίδουν ΑΛΣ αθεώρητη για τη παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες, αλλά τιμολόγιο αθεώρητο για τις υπηρεσίες  στους ΥΑΣ.
   ii Χωρίς ισχύ της 1083/03
  Θα  εκδίδουν ΑΛΣ θεωρημένη  για τη παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες μέχρι 31/12/13, αλλά τιμολόγιο αθεώρητο για τις υπηρεσίες  στους ΥΑΣ. Εάν επικρατήσει η θέση αυτή θα υποχρεωθούν πολλές επιχειρήσεις  σε  θεώρηση ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας και αυτό μάλιστα  για ένα μόνο χρόνο.?.. που θα έρχεται σε προφανή ... κόντρα με την απλούστευση που επιχειρείται να γίνει.  Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να καταργείς τη θεώρηση και από την άλλη να στέλνεις σε θεώρηση τόσους ΥΑΣ. Οπότε, στη περίπτωση αυτή, αφού οι περισσότεροι εξαιρούνται και από τη χρήση ΦΤΜ, ξενοδοχεία, ιατροί, γυμναστήρια, πάρκιγκ, κλινικές κλπ οδηγούνται  για θεώρηση ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσιών.
         Οπότε λοιπόν, ευχόμαστε,  να πρυτανεύσει η Θεία Φώτιση ( λόγω της ημέρας..)  και η λογική,  και να παραταθεί η ζωή της πολ 1083/03 ακόμη για ένα χρόνο, και από αυτή την πολ στην ουσία οι μισές διατάξεις (μόνο για την ΑΠΥ),  αφού το τιμολόγιο για την παροχή είναι έτσι και αλλιώς  αθεώρητο...,  προκαλώντας έτσι και  μεγάλη αναστάτωση, που για πολλούς λόγους πρέπει να αποφευχθεί. Το timing είναι  αυστηρώς ακατάλληλο τη στιγμή που αυτές τις μέρες κλείνουν ένας μεγάλος αριθμός εφοριών και μεταφέρονται σε άλλες  μεγάλες, άντε να βρείς άκρη με τις μεταφορές αρχείων κλπ ή να είσαι σε  νησί και να μεταφέρεται η εφορία σου στη ξηρά.??....
   
   Κρίνεται απαραίτητη η κυκλοφορία της ερμηνευτικής και μάλιστα εντός της εβδομάδος, και αναμένουμε να δώσουν λύσεις στο πνεύμα του νομοθέτη, κατάργηση του ΚΒΣ, θεωρήσεων κλπ και όχι για να επαληθευτούμε εμείς.... Δεν επιδιώκουμε δόξα...., προτείνουμε λύσεις για την αποφυγή αναταραχών κλπ ... και προ πάντων όχι άγχος...
   
  ΥΓ Τέλος για τις σχολές οδηγών, παιδικούς σταθμούς από το νέο νόμο πηγάζει ότι υπόχρεοι είναι όσοι παρέχουν  εκπαίδευση, λογίζονται δηλαδή εκπαιδευτήρια;;,  άρα για τους παιδικούς σταθμούς,  η φύλαξη των παιδιών, τα παραμυθάκια, η Κοκκινοσκουφίτσα, τα τραγουδάκια, περνάει-περνάει η μέλισσα, κλπ είναι εκπαίδευση ;;;,  αν είναι, τότε, ναι
  Η οδήγηση με το αμάξι του δασκάλου στην Αττική οδό είναι εκπαίδευση;; αν είναι, τότε, ναι,
  Εμείς θεωρούμε ότι τα παραπάνω δεν είναι εκπαίδευση ( εκτός της διδασκαλίας εντός του γραφείου της σχολής οδηγών), και αφού τα βιβλία αυτά θα είναι τελικά σε ισχύ μέχρι 31/12/13 και αφού η αμφιβολία είναι με τον φορολογούμενο ας σταματήσει η τήρησή τους από 1/1/13.....
    Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε με τις ερμηνευτικές. Δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε. Αλλά πρέπει. Και σε κάθε περίπτωση να περιορίζεται σε οδηγίες και να μην είναι ένας νέος Νόμος ???
    Άσε και αυτά  τα σεμινάρια τι πράγμα είναι και αυτό;?; ποιος κλάδος κάνει τόσα σεμινάρια κάθε χρόνο;?;;  Εδώ πρόκειται δια βίου μάθηση..??.. και όχι για σεμινάρια, (έγραψε ιστορία η  κ. Διαμαντοπούλου....)
     Υπομονή  λοιπόν......
   
  Να δούμε αν οι χρησμοί μας επαληθευτούν και σε τι βαθμό.....
  χαρά μας αν ....φωτίσαμε λίγο τον ΚΦΑΣ 
   
                                         6/1/2013
  Eumilos 
 3. Upvote
  Cleo got a reaction from lami in έναρξη στην εφορία αλλά στο ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ όχι   
  Ως παθουσα ενα θα σου πω....να πάρεις τα δικα σου λεφτα ΜΠΡΟΣΤΑ! Εγω έναν τετοιο ακόμα τον ψαχνω στην Αργεντινη....
 4. Upvote
  Cleo got a reaction from LAMMERGEIER in έναρξη στην εφορία αλλά στο ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ όχι   
  Ως παθουσα ενα θα σου πω....να πάρεις τα δικα σου λεφτα ΜΠΡΟΣΤΑ! Εγω έναν τετοιο ακόμα τον ψαχνω στην Αργεντινη....
 5. Upvote
  Cleo reacted to jim1970 in ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑ! ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ.   
  Ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής 45% που επιβάλλεται σήμερα στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ εξετάζεται να προσγειωθεί στην περιοχή του 35%
  ρε κουφάλες...πόσοι και προπάντων ποιοι δηλώνουν πάνω από αυτό το εισόδημα? αντί να γίνει 60% γίνεται 35% ?..αυτό είναι μέτρο για την ελάφρυνση των μισθωτών και συνταξιούχων ή μέτρο για την ελάφρυνση των αφεντικών σας?

 6. Upvote
  Cleo reacted to KAROLOS in Οι εισφορες και οι αποδοχες Σεπτεμβριου θα πληρωθουν μεχρι 5/10?   
  Αγαπητέ Γιάννη, πίστεψέ με ο χρόνος που χρειάστηκε για να το συντάξω είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που χρειάζεται κάποιος συνάδελφος για να το διαβάσει.
 7. Upvote
  Cleo reacted to ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ in κλεισιμο βιβλιων Μηχανολογος μηχανικος   
  θα το ομολογήσω
  δεν ειμαι καλός ευγενικός και κυρίως υπομονετικός σαν τον φίλο Μπάμπη
  οπότε θα κάνω την ερώτηση μου
  παίζει να είσαι λογιστής (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, βοηθός, κάτι τέτοιο τέλος πάντων) και να μην έχεις ακούσει ποτέ τι είναι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων ?
  παίζει ?
 8. Upvote
  Cleo reacted to broster in Νέα πανέξυπνη κίνηση από ΓΓΠΣ...................................   
  Οπότε θα πρέπει να προβλέψεις να κά;νεις σωστή διαχείριση του χρόνου σου .........
 9. Upvote
  Cleo reacted to Suicide Commando in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  Αν ακούσετε ότι μια τρελή πυρπόλησε το Υ.Ο. να ξέρετε προκαταβολικά ότι εγώ θα είμαι!!!
  Κανένας σεβασμός στους άμμισθους φοροεισπράκτορες (κατά κόσμον λογιστές) πια;
  Και σα να μην έφταναν όοοοοοολα τα υπόλοιπα, θα φορτωθούμε και το ΓΕΜΗ;
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!
 10. Upvote
  Cleo got a reaction from ΒΑΓΓΕΛΗΣ Φ. in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  καλα τα λετε, αλλά με το άγχος να εχει χτυπησει κόκκινο, εγω ουζακι δεν ευχαριστιεμαι!
 11. Upvote
  Cleo reacted to georkar in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  Καλημερα σε ολους.Αλλη μια μερα με προσδοκιες για παραταση ξεκιναει.!!!!ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΡΕΙ!!!!
 12. Upvote
  Cleo reacted to SARAKINOS in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  Ζήτα παράταση από τον Αγιο Πέτρο....
 13. Upvote
  Cleo reacted to nasy in ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ   
  Σημερα το πρωι η κορη μου μου ειπα να μου δωσει 2 ευρω για να παιξω μαζι της εχω φτασει να μην βλεπω καθολου τα παιδια μου ελεος. Φανταζομαι ολες οι λογιστριες ετσι χαλια νοιωθουμε. ΚΟΥΡΑΓΙΟ.ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
 14. Upvote
  Cleo reacted to sarimarina in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  εν προκειμένω τα εξτρα κεφαλια δεν βοηθουν πουθενά!! γινε θεα Καλι μπας και δεις προκοπη!! :)
 15. Upvote
  Cleo reacted to ethos in ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ ΕΧΤΕΣ ΑΠ΄ΤΙΣ 19:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 23:30   
  χαχαχχαχα
  ευθυμη ειρωνια..
  ο ανωνυμος επισκεπτης ζηταει το ονομα ενος εγγεγραμμένου μελους
 16. Upvote
  Cleo reacted to broster in ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ ΕΧΤΕΣ ΑΠ΄ΤΙΣ 19:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 23:30   
  Ειδικά το καλοκαίρι δε παίζεται ........
  Δυστυχώς έτσι είναι και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς , δεν είμαστε ούτε απρόσωποι ούτε χωρίς αισθήματα , βεβαίως επαγγελματίες , αλλά ............
  Έχουμε δηλώσεις από πέρυσι απλήρωτες ...... (χώρια τις τζαμπουϊτολγλου ....)
  ΥΓ Μην αρχίσετε τώρα τις παπαριές μερικοί για το επάγγελμα .......
 17. Upvote
  Cleo reacted to lami in αν ξαναέρθουν οι πελάτες μας του χρόνου για δηλώσεις σφυρίξτε μου.   
  αμφιβάλλω αν θα ξαναέρθουν οι πελάτες μας του χρόνου για δηλώσεις. όταν τους ανακοινώνω το ποσό του φόρου με κοιτάζουν με αμφιβολία ......... πιστεύουν ότι κάνω λάθος!!
 18. Upvote
  Cleo reacted to nefertiti in Μικρη προσελευση για δηλωσεις ΦΕ σε σχεση με προηγουμενα χρονια   
  Και μια δεύτερη παρατήρηση :
  Έχετε όρεξη να δουλέψετε? Εγώ ειλικρινά κοιτάζω τα τιμολόγια για καταχώρηση, κοιτάζω τις δηλώσεις που έχω, διαβάζω τα σχόλια εδώ, ξανακοιτάζω τα τιμολόγια και τις δηλώσεις ........ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΚΑΝΩ Τ Ι Π Ο Τ Α
 19. Upvote
  Cleo reacted to stefanos_her in Μια βοήθεια σε έναν καινούργιο   
  ????
  Έχει να το ενημερώσει χρόνια.....
  Αφενός....
  Αφετέρου, τι σχέση έχει με τη φορολογία φυσικών προσώπων....?????
 20. Upvote
  Cleo reacted to kiky in ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ TAXIS   
  Τι hackers, τα ίδια περνάει και η πεθερά μου,
  η οποία αναρωτιέται τί είναι αυτό το σύστημα,
  και γιατί άραγε πέφτει το δύστυχο συνέχεια!
  Κάθε μέρα,πηγαίνει να γράψει τα φάρμακα,και κάθε μέρα της λέει ο γιατρός πως το σύστημα έπεσε,και έλα αύριο πάλι!
 21. Upvote
  Cleo reacted to maryptrk in απόψεις για το e-tax 2012 του περιοδικού RAM   
  να το κατεβάσεις απο undersec.info
 22. Upvote
  Cleo got a reaction from MarP in ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ?   
  Πραγματικα ειναι λυπηρο να ακους τετοια πραγματα απο νεους ανθρωπους..
 23. Upvote
  Cleo reacted to nefertiti in ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ?   
  Καταπληκτικός. Ευτυχώς που κάποιοι διαθέτουν χιούμορ γιατί αλλιώς.........................
  Υ.Σ. Και μετά απορούν κάποιοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στον πάτο. Απλά επειδή υπάρχουν άτομα που το μόνο που κοιτάνε είναι το προσωπικό τους συμφέρον και τίποτα άλλο.
  Ειλικρινά, η μόνη λέξη μου μου έρχετε στο μυαλό είναι η αηδία.
 24. Upvote
  Cleo got a reaction from Nasos_Athens in ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ?   
  και καπως ετσι η Ελλαδα πηγε μπροστα.....
 25. Upvote
  Cleo reacted to internet in ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ?   
  Είμαι λογιστής φοροτεχνικός Β τάξης και παίρνω επίδομα αναπηρίας για νοητική καθυστέρηση , παίρνω επίδομα ανεργίας, παίρνω επίδομα πολυτεκνίας για 6 παιδιά αλλά έχω μόνο ένα... παίρνω μισθό και από μια υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού που δεν ξέρω καν που είναι ( δεν φταίω εγώ που δεν ξέρω, έχω ρωτήσει πολλές φορές και δεν μου έχει πει κανείς) Μπορεί κάποιος να μου δώσει πληροφορίες για το πως θα πάρω και το επίδομα τυφλότητας χωρίς να με καταλάβουν?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων
×
×
 • Create New...