Jump to content

ponzi

Silver members
 • Posts

  3,636
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  172

Community Answers

 1. ponzi's post in ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Ε.Φ.Α. was marked as the answer   
  Καλησπέρα,
  παρ. 3  περίπτωση ε' άρθρου 15 
  3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
  ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία.
  Συμπέρασμα 1ο: Δεν πληρώνει φόρο.
  παράγραφος 3 άρθρου 17:\
  3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
  α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.
  β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
  γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.
  Συμπέρασμα 2ο: Δεν υποβάλλει δήλωση.
  Όπως θα δείτε και στην ΠΟΛ 1056/2017, πρέπει να κρατάτε επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού στο αρχείο για ενδεχόμενο έλεγχο. Αυτά και τελειώσατε.
 2. ponzi's post in Τακτοποίηση Αυθαιρέτου ν.4178/2013 was marked as the answer   
  Καλησπέρα,
  Ναι τροποποιητική από 2014 και μετά. Το πρόστιμο είναι 100 εφάπαξ.
 3. ponzi's post in ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ was marked as the answer   
  Καλησπέρα,
  Αν τηρήσατε τις προϋποθέσεις του 4172, το έσοδο θα αναγνωριστεί φορολογικά. Αν εισπράξετε μελλοντικά μέρος της απαίτησης θα φορολογηθείτε αυτό που θα εισπράξετε. Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη και καταστεί οριστική σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, τότε διαγράφετε το ποσό και από τις απαιτήσεις (πίστωση του 30 ή 33) με χρέωση του 44. Ταυτόχρονα, γράφετε στις ζημίες (εκπιπτόμενες φορολογικά) και το ποσό του ΦΠΑ της απαίτησης που αρχικά δεν είχατε αναγνωρίσει ως πρόβλεψη (βλ. και ΠΟΛ. 1113/2015 vi).
 4. ponzi's post in ΠΟΛ 1147/2018 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ was marked as the answer   
  Αν κάνετε στον Αύγουστο ή στον Σεπτέμβριο μια μεγάλη παρακράτηση, ίση με την παρακράτηση του τρέχοντος μήνα + τους παλαιότερους, και ταυτόχρονα υποβάλετε και τροποποιητικές ΦΜΥ για τους μήνες αυτούς, αυτό δεν είναι το λιγότερο κακό?
 5. ponzi's post in Φύλλα διαμαρτυρίας - Δελτίο παραπόνων was marked as the answer   
  Δεν θεωρείται από κάποια υπηρεσία. Υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία. Είναι για καταστήματα εστίασης, διασκέδασης κλπ.
   
  Εδώ ολόκληρη η απόφαση: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/17044
   
  Παρακάτω το τμήμα που σας ενδιαφέρει:
   
  Άρθρο 96 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης
  1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Το έντυπο αυτό διατίθεται, μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.
  2. Το έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα, ήτοι λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ.
  3. Στην ειδική ως άνω θήκη τοποθετείται ικανός αριθμός του φύλλου αυτού ώστε να μην δημιουργείται έλλειψη για τον καταναλωτή. Επίσης στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω κέντρων και καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα, στην ελληνική - αγγλική - γαλλική - γερμανική γλώσσα η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».
  4. Ειδικές υποχρεώσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων της ως άνω παραγράφου 1, ορίζονται κατωτέρω και αφορούν τον τρόπο συμπλήρωσης του φύλλου διαμαρτυρίας:
  α. Με σφραγίδα μελάνης που τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου κάθε Περιφέρειας (ή Περιφερειακής Ενότητας όπου υφίσταται), υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση π.χ. λειτουργεί στον Πειραιά). Η σφραγίδα τίθεται επί του φύλλου δίπλα ακριβώς από την λέξη «ΠΡΟΣ», φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.
  β. Με σφραγίδα μελάνης πού τίθεται και στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/ νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λπ.). Η σφραγίδα αυτή τίθεται επί του φύλλου κάτω ακριβώς από το πλαίσιο «Στοιχεία επιχείρησης» φέρουσα ενδείξεις και στις τέσσερις ως άνω γλώσσες.
  5. Τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας, όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο του διαμαρτυρόμενου, η δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία συμπληρώνονται μόνο από τον καταναλωτή, ο οποίος και υπογράφει. 
  Σημειωτέον ότι οι τίτλοι των υπολοίπων αυτών σημείων, πέραν της ελληνικής γλώσσας, αναφέρονται με ευθύνη της επιχείρησης και στις υπόλοιπες τρεις ως άνω ξένες γλώσσες.
  6. Μετά την ολοκληρωμένη ως άνω συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού, παραμένει στην επιχείρηση, τά δε άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατεί με ευθύνη της επιχείρησης ο καταναλωτής.
  7. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού, να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.
  8. Η παραλαμβάνουσα το φύλλο διαμαρτυρίας παραπάνω Υπηρεσία, επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των παραπόνων εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.)
  9. Οι παραλήπτριες του φύλλου διαμαρτυρίας Υπηρεσίες, πρωτοκολλούν το φύλλο αυτό και ενημερώνουν τον καταναλωτή για την πορεία του θέματός του.
  10. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500).
  11. Κατωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα του φύλλου διαμαρτυρίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου: ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.
 6. ponzi's post in ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ was marked as the answer   
  Σε όλη τη δαπάνη υπολογίζεται η μείωση του 10%. Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου. Απλά μπερδέυει λίγο η διατύπωση στον νόμο.
×
×
 • Create New...