Jump to content

gkfor

simple Members
 • Content Count

  53
 • Joined

 • Last visited

 1. Εμπίπτουν στις 120 δόσεις τα χρεωστικά ποσά φόρου που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠ & ΝΠ φορολογικού έτους 2018 , που υποβάλλονται μέχρι 29.07.2019 ; Σχετικά κείμενα: Α. Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στην βουλή ... 6. Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019 (Α' 73), μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.». Β. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019 Στις 120 δόσεις και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 ………… Κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30/09/2019 για τις φορολογικές οφειλές φόρων, τόκων και προστίμων που θα προκύψουν: 1ον σε όσους φορολογούμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων για φορολογικά έτη μέχρι και το 2018), ή 2ον θα υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, ή
 2. Error 500--Internal Server Error From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.5.1 500 Internal Server Error The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
 3. Το taxis δεν έχει επιλογή για υποβολή τροποποιητικής ΦΜΥ για το 2013 απο σήμερα, ενώ για όλους τους άλλους παρακρατούμενους δείχνει & τα προηγούμενα χρόνια ???
 4. Για απόδοση φόρου τόκων 15% απο επιδικασθείσα αποζημίωση σε εργαζόμενο η ΦΑΕ λέει οτι μας δίνει ταυτότητα οφειλής & πάμε τράπεζα. (μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα).
 5. γιατί δεν είχαν συμπεριληφθεί στις περιοδικές αφού δεν είχαν παρακράτηση φόρου & δεν θα ήταν σωστό το αποτέλεσμα της πράξης * 20% & τώρα αν τις συμπεριλάβουμε στις βεβαιώσεις η καθαρή αξία των βεβαιώσεων δεν θα συμφωνεί με αυτή της οριστικής (που θα είναι προσυμπληρωμένη).
 6. Ευχαριστώ για την απάντηση. Αλλά αυτή η ρύθμιση "Εκεί μπλόκαραν οι υπηρεσίες. Το ΙΚΑ απευθύνθηκε στο ΣΕΠΕ μόλις πήρε τις πρώτες ΑΠΔ με 26-27 ασφαλιστικά και δόθηκε η λύση (?) Το ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ με το οποίο έγινε η πρόσληψη και (ίσως) έχει δηλωθεί σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ (πχ για πρόσληψη το Γενάρη του '13, προ ΕΡΓΑΝΗΣ) θα προσαυξάνεται με 20% (1,2) και θα είναι αυτό που θα δηλώνεται στην ΑΠΔ με τις πραγματικές εργάσιμες μέρες του μήνα (23 για τον Οκτώβρη του 2013)" έγινε στο μιλητό; Υπάρχει κάποια σχετική απόφαση; Πήρα τηλ. σε 2 ΙΚΑ στο οικοδομικό τμήμα & δεν ξέρουν κάτι σχετικό.
 7. Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Α41/ΟΕ/1/3.5.2012 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων .................. Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και μέχρι υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε εργατοτεχνιτών οικοδόμων, κατά τον έλεγχο των αρμοδίων ασφαλιστικών οργάνων για την ορθή ή όχι ασφαλιστική τακτοποίηση εργατοτεχνιτών, από τους εργοδότες οικοδομικών έργων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι: α) Για τους απασχολούμενους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, αυτούς δηλαδή που έχουν σε ισχύ συμβάσεις εργασίας με εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, μπορούν να γίνονται δεκτές Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικού έργου με ημερομίσθια χαμηλότερα από τα οριζόμενα στην από 14-07-2009 Σ.Σ.Ε. και μέχρι τα οριζόμενα από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτά προσδιορίζονται στα πραγματικά τους ασφαλιστικά στοιχεία, (άγαμος, έγγαμος, τριετίες κ.λπ.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, για την αποδοχή αυτή, αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, δηλαδή σύναψης μεταξύ των μερών «ατομικών συμβάσεων εργασίας» και της κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και επιπροσθέτως, της απόδειξης εκ μέρους των εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες. β) Για τους προσλαμβανόμενους σήμερα από εργοδότες οικoδομοτεχνικών έργων εργατοτεχνίτες που ασφαλίζονται ως οικοδόμοι, εφόσον δεν έχει συναφθεί έγγραφη ή άτυπη «ατομική σύμβαση εργασίας» που να ορίζει διαφορετικούς όρους, μπορεί να γίνει δεκτή ασφάλιση επί αποδοχών ημερομισθίου που ορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως προσδιορίζεται στα πραγματικά ασφαλιστικά στοιχεία ενός εκάστου (άγαμος, έγγαμος, τριετίες κ.λπ.) υπό την προϋπόθεση βεβαίως της απόδειξης εκ μέρους των εργοδοτών και υπόχρεων καταβολής εισφορών των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες. Τα όσα αναφέρονται στον διάλογο είναι προσωπικές σκέψεις. Αυτό τo 1,2 από ποίο επίσημο έγγραφο προκύπτει; Πολύ περισσότερο απο που προκύπτει το 1,25;
 8. Ο ΟΑΕΔ λέει (210-9989044) ότι η εφαρμογή της "ηλεκτρονικής υποβολής" αναγνωρίζει μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΑΜΕ (& με το οποίο είναι συσχετισμένοι & οι κωδικοί πρόσβασης). Δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς των ΑΜΟΕ (οικοδομικά). Με τους ΑΜΟΕ κωδικούς δεν μπορεύμε να μπούμε στην εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υποβάλλουμε πρόσληψη η απόλυση για τους "ελεύθερους οικοδόμους" οι οποίοι ασφαλίζονται στα ΑΜΟΕ. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν απολυθούν (καθώς δεν υπάρχει καταγγελία, αφού αυτή δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά & δεν έχουν προβλέψει να τη δέχονται χειρόγραφα μέχρι να λύσουν αυτό το πρόβλημα). Σημαίνει επίσης ότι δεν είμαστε κατοχυρωμένοι για την απόλυση. Επίσης αν προσλάβουμε κάποιον ελεύθερο οικοδόμο που παίρνει επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να το διακόψει καθώς δεν μπορούμε να υποβάλουμε πρόσληψη. Ο ΟΑΕΔ λέει ότι αυτό είναι πρόβλημα του ΙΚΑ, ότι το διαπίστωσαν τον Μάρτιο & ότι ΙΚΑ & ΟΑΕΔ από τότε προσπαθούν να βρουν λύση.
 9. Κωδικοί ειδικότητας ΟΑΕΔ.zip Κωδικοί ειδικότητας, ... ΙΚΑ.zip Το ΙΚΑ έχει 1720 ειδικότητες, ο ΟΑΕΔ 6087. Ο ΟΑΕΔ δεν ξέρει πως υπάρχουν εργοδηγοί στις τεχνικές εταιρείες (κωδικοί ΙΚΑ 311690, 311691). Οι μόνοι εργοδηγοί που γνωρίζει ο ΟΑΕΔ είναι οι 311501-2 των ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ !
 10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30-6-2012. Συνυποβάλλονται Ε1 και Ε9 Οι δηλώσεις αποστέλλονται στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μονάδα Γ', Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Διεύθυνση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853 E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: +30 210 3401 951, 946, 945 Fax: +30 210 3401 944 Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με την Αρχή, μας ενημέρωσαν ότι αν και έχει δοθεί παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ΔΕΝ έχει παραταθεί (ούτε και προβλέπεται να παραταθεί) η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης πόθεν έσχες. Συνεπώς, θα πρέπει όλοι οι υπόχρεοι να υποβάλουν τη δήλωση ΦΕ 2012 πριν τις 30-6-2012 ώστε στη συνέχεια να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστηασης http://dikastis.blogspot.gr/2012/06/blog-post_15.html#more
 11. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με το νόμο :3943/2011 την 2011-03-31] ............ Αρθρο 1. Πρόσθετοι φόροι 1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεση του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253) και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2005 2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε ενάμισι τοις εκατό (1,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τρία τοις εκατό (3%) για την ανακριβή δήλωση και σε τριάμισι τοις εκατό (3,50%) για τη μη υποβολή δήλωσης. Αρθρο 2. Χρόνος υπολογισμού των πρόσθετων φόρων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς ............ 4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α
×
×
 • Create New...