Jump to content

STAGAFOT

simple Members
 • Posts

  310
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Everything posted by STAGAFOT

 1. καλημέρα σας! υπάλληλος δηλωμένος σε αναστολή όλο το Μάιο, αποχωρεί οικειοθελώς 15/5. πως δηλώνεται; με ορθή επανάληψη δεν επιτρέπεται μεταβολή.
 2. Version 1.0.0

  262 downloads

  Λογιστικός χειρισμός Επιστρεπτέας προκαταβολής ΔΠΧΑ, βάσει ΣΛΟΤ 957/2020. Αρχείο υπολογισμού σε excel.
 3. Version 1.0.0

  289 downloads

  Αρχείο δημιουργίας xml για υποβολή Συνοπτικού Πίνακας Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 4. επιλέγεις ειδική περίπτωση, ότι έχει αποχωρήσει (από 1/6 και μετά)
 5. "Ο εργοδότης δύναται για τον εν λόγω εργαζόμενο είτε να θέσει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή είτε να τον απασχολήσει υποβάλλοντας το έντυπο Ε4-συμπληρωματικός ωραρίου στο Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ». ..." α) προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A’ 90) και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότεςεπιχειρήσεις υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας"..."προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης"... ερώτηση: οι αναστολές του Ιουνίου για τις προσλήψεις που έγιναν τον Ιούνιο θα δηλωθούν τον Ιούλιο α) πως θα υποβληθεί προσωρινή ανάκληση όταν δεν έχει δηλωθεί η αρχική ανάκληση β) εργαζόμενος προσλαμβάνεται πχ 16 Ιουνίου και δεν έχει δηλωθεί ακόμα αν θα είναι σε αναστολή, για να εργαστεί στον Ιούνιο θα πρέπει να υποβληθεί επιπρόσθετο Ε4 ωραρίου;
 6. το παρακάτω σας προβληματίζει; 7.Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 7. Ο αριθμός εργαζομένων την 31/3/2020 που είναι προ συμπληρωμένος σε τι αφορά; σε μια επιχείρηση γράφει 51 εργαζόμενους, ενώ στην τρέχουσα κατάσταση στο ΕΡΓΑΝΗ εμφανίζονται σωστά μόνο 10 εργαζόμενοι. Γνωρίζει κανείς;
 8. Τα πεδία που αναφέρονται σε μίσθωση πρώτης κατοικίας, α) ΜΙΣΘΩΝΩ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ β) ΑΦΜ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ γ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ και δ) Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ μπορούν να συμπληρωθούν μόνο όταν το πεδίο «Η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί» έχει την τιμή «λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής».
 9. Για το ίδιο θέμα, καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με το ΕΡΓΑΝΗ (τηλ. 2105289222 κος Ζάρας). υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις αλλά ακόμα αναμένουν οδηγίες για το πως θα τις αντιμετωπίσουν. Μας είπαν να υποβάλλουμε για τους υπόλοιπους εργαζομένους και όταν διορθωθεί , νέα δήλωση μόνο για τον έναν εργαζόμενο.
 10. Χρειάζεται ψυχραιμία και δύναμη! Οποίος από εσάς τους συναδέλφους βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση είμαι πρόθυμη να τον βοηθήσω , με την προϋποθεση βέβαια ότι θα είμαι κι εγώ καλά!
 11. Υποδείγμα Κωδικοποιημένου Καταστατικού με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018 Δείτε και κατεβάστε το αρχείο Κωδικοποιημένο καταστατικό ΑΕ με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018. (Δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ) Μέλος που το ανέβασε STAGAFOT Ανέβηκε στον κόμβο 09/05/2019 Category Υποδείγματα εγγράφων  
 12. Version 1.0.0

  2,706 downloads

  Κωδικοποιημένο καταστατικό ΑΕ με βάση τις διατάξεις του Ν.4548/2018. (Δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ)
 13. Progect Appraisal Δείτε και κατεβάστε το αρχείο Αρχείο Excel για 5ετές Bpan νέων προϊόντων Μέλος που το ανέβασε STAGAFOT Ανέβηκε στον κόμβο 30/09/2018 Category Utilities - Excel files  
 14. Version 1.0.0

  524 downloads

  Αρχείο Excel για 5ετές Bpan νέων προϊόντων
 15. ΠΟΛ-1015.2018-ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δείτε και κατεβάστε το αρχείο ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ Μέλος που το ανέβασε STAGAFOT Ανέβηκε στον κόμβο 18/02/2018 Category Χαρτοσήμων και λοιπών τελών  
 16. κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να επιβάλει ένα τέτοιο τέλος. Προφανώς στο Δήμο που αναφέρεσαι δεν είναι κάτι που επιβλήθηκε τώρα αλλά πρέπει να ισχύει χρόνια. Ωστόσο, απαντάω στην ερώτησή σου καθώς τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευτεί ευεργετικός νόμος για τέτοιες περιπτώσεις με μείωση προσαυξήσεων και προστίμων. Χωρίς να ξέρω τι προσαυξήσεις έχουν μπει, μπορώ να υποθέσω ότι είναι στο ανώτερο 100% και άποψή μου είναι να περιμένετε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ (μέσα στον Οκτώβριο)
 17. Version 1.0.0

  2,210 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
 18. τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια όμως δεν χαρακτηρίζουν τις λύρες ως νόμιμο μέσο πληρωμής
 19. μόνο που οι χρυσές λύρες δεν είναι ταμείο σε ξένο νόμισμα
 20. θα διαιωνίσω με τις απαντήσεις καθώς η χρυσή λίρα Αγγλίας δεν είναι "νόμισμα αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής". κατά την άποψή μου είναι επενδύσεις λογ ΕΛΠ 34
 21. Version 1.0.0

  1,521 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
×
×
 • Create New...