Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Με την προϋπόθεση να προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την σύμβαση εργασίας και θα καθορίσει το ανώτατο όριο του καταβαλλόμενου μισθού.(Σε περίπτωση που ήταν υπάλληλος της Α.Ε. πριν γίνει μέλος του Δ.Σ. δεν χρειάζεται.), και εφόσον έχει πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ, τότε οι μισθοί των μελών του Δ.Σ., θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκεινται κανονικά σε κρατήσεις ΙΚΑ, Φ.Μ.Υ κλπ, όπως και οι υπόλοιποι μισθωτοί της επιχείρησης.
 2. Όταν ελεύθεροι επαγγελματίες συμμετέχουν σε Δ.Σ. της Α.Ε. και προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία, πέραν της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αμοιβόμενοι για τις υπηρεσίες αυτές με πάγια αντιμισθία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τότε για την αμοιβή τους αυτή εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών και η αμοιβή αυτή θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, οπότε γίνεται παρακράτηση φόρου 20%.
 3. Έτσι ήταν πριν μια δεκαετία αλλά για να είσαι σίγουρος γιατί η σύμβαση που περιέγραφε αναλυτικά τα επιδόματα πρέπει να ήταν του 1996.......... 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σολωμού 65, Αθήνα 21 05234017 2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Σολωμού 65, Αθήνα 21 05245806
 4. Ψάξε την σύμβαση Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων, εκεί θα βρείς τα επιδόματα του Ηλεκτροτεχνίτη, αν θυμάμαι καλά το 20% του επικινδύνου, το δικαιούνται αυτοί που εργάζονται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις τους και όχι αυτοί που εργάζονται σε νέες εγκαταστάσεις.(στην ουσία το δικαιούνται αν υπάρχει ρεύμα). Μπα μάλλον άλλαξαν τα πράγματα........ Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. όλης της χώρας Δ.Α.: 19/2003 Αρθρο 1Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν.6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, στις οικοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά τεχνικά έργα, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς σε ποσοστό 15%. Προκειμένου περί ηλεκτροτεχνιτών, αρχιτεχνιτών και εργοδηγών ηλεκτροτεχνιτών ΣΤ’ ειδικότητας, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται σε ποσοστό 20%. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου μ’ αυτούς εργοδότη, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών με νόμο, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., υπουργική απόφαση, διμερή συμφωνία, απόφαση του εργοδότη, μεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους ηλεκτροτεχνίτες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται το μεγαλύτερο από αυτά. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ., καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ.: 54/25.5.2005 Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών αναπροσαρμόζεται από 1.1.2005 σε ποσοστό 20%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια και καταβάλλεται, κατά τα λοιπά, στις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων και με τις ίδιες προϋποθέσεις των διατάξεων που το καθιέρωσαν, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου με αυτούς εργοδότη, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών με νόμο, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., υπουργική απόφαση, διμερή συμφωνία, απόφαση του εργοδότη, μεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους ηλεκτροτεχνίτες χορηγείται το μεγαλύτερο. βλέπε http://www.taxheaven.gr/sse/article.php?id=272
 5. Στο ΙΚΑ πήγες με την συγκεκριμμένη εγκύκλιο που σου είχα ανεβάσει?? Ποιές ήταν οι διαφορετικές απαντήσεις?
 6. Κωνσταντίνος Ι. Τζιμάνης / Σύμβουλος σε Εργατικά Θέματα - τ. Δ/ντής Υπ. Εργασίας Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη, προ της λήξεως του "ημερολογιακού έτους και δίνεται στο ήμισυ του προσωπικού κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους όπου έχει τις προϋποθέσεις, όπως ανωτέρω αναφέρουμε. Το υπόλοιπο προσωπικό, θα λάβει την άδειά του κατά τους χειμερινούς μήνες, εκτός αν οι εργασίες της επιχειρήσεως επιτρέπουν τη χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό κατά τους θερινούς μήνες.
 7. Δηλαδή εσύ τι καταλαβαίνεις? Με δεδομένο ότι απαγορεύται η κατάτμηση της αδείας...... Ο Λεοντάρης υποστηρίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάρουν την άδειά τους υποχρεωτικά από 15/04 έως 15/10 για να είναι δυνατές και οι δύο προυποθέσεις? Προς το παρόν κλείνω..........
 8. Αυτό σημαίνει ότι αν εξαιρέσεις την περίπτωση να είσαι ο μόνος εργαζόμενος σε μια επιχείρηση, οπότε δεν μπορούμε να σε τεμαχίσουμε , Οτι υποχρεωτικά το μισό προσωπικό πρέπει να πάρει άδεια από 01/05-30/09. Οπότε διαλέγεις (με αίτηση σου), σε ποιό διάστημα θα λάβεις την άδειά σου, εκτός και αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί καθεστώς ομαδικών αδειών και έχεις ενημερωθεί σχετικά. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου μετά από αίτηση του εργαζομένου και έγκριση της επιθεώρησης επιτραπεί η κατάτμηση της αδείας σε δύο το πολύ μέρη, κανένα από τα οποία δεν δίναται να είναι μικρότερο των 6 ημερών. Εκτός των δύο πρώτων ετών που μπορείς σε συμφωνία με τον εργοδότη να την πάρεις σπαστά. Τέλος......... Υ.Σ.Το avatar σου είναι super.
 9. Μαρία βιάζεσαι... Οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την άδειά τους στο χρονικό διάστημα απο 1/5 εώς 30/9. Η διόρθωση γίνεται γιατί πολλοί εργαζόμενοι νομίζουν αυτό που είπες και δημιουργούνται διενέξεις.
 10. Το ζήτημα της άδειας ξέχνα το..... ούτε ο εργοδότης είχε δικαίωμα, ούτε εσύ έχεις δικαίωμα να σπάσεις την άδεια. ειδικά για 4 ημέρες. Δες ανάλογα θέματα.
 11. Αν είχες ψάξει λίγο στο forum θα είχες δει τις συζητήσεις για το θέμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ασφαλίζεται στις πραγματικές του αποδοχές. Συζήτησε την εγκύκλιο με το ΙΚΑ και ενημέρωσε μας για την δική τους ερμηνεία. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 21/31.3.2005 Με τις υπ’ αριθ. 290 και 291/Σ37/9.12.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1906/Β’/23.12.2004, καθορίστηκαν η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγούμενων στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2005. Οι κατηγορίες των με κυμαινόμενες αποδοχές αμειβόμενων μισθωτών για το έτος 2005 παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, στις οποίες είχαν καταταγεί για το έτος 2004. Επισημαίνεται ότι οι αλιεργάτες, οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3232/2004, παραμένουν στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις στις οποίες είχαν καταταγεί το 2004. Διευκρινίζονται ακόμη τα ακόλουθα: α) Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα και τις τεκμαρτές αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στις ασφαλιστικές κλάσεις της κατάταξής τους. β) Η κατάταξη ισχύει τόσο για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και για τον αυτοτελή υπολογισμό των εισφορών για τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και το επίδομα άδειας. γ) Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης και σε αυτή περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λπ. δ) Όταν οι κατώτατοι μισθοί ή τα κατώτατα ημερομίσθια που προβλέπονται από τις οικείες Σ.Σ.Ε. (γενική και ειδικές), συμπεριλαμβανομένων και των γενικών επιδομάτων που χορηγούνται σε όλους ανεξαιρέτως τους μισθωτούς, οι οποίοι υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα οικεία Σ.Σ.Ε., είναι ανώτεροι των τεκμαρτών μισθών ή των τεκμαρτών ημερομισθίων των κλάσεων της κατάταξης, τότε χωρεί αυτόματη κατάταξη στις ασφαλιστικές κλάσεις που εμπίπτουν οι νόμιμοι αυτοί μισθοί ή τα ημερομίσθια.ε) Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει ανεξαρτήτως φύλου. στ) Μουσικοί α' λογίζονται οι απασχολούμενοι τη νύχτα ή και μικτά (νύχτα και ημέρα), ενώ μουσικοί β' λογίζονται οι απασχολούμενοι μόνο την ημέρα. ζ) Κέντρα διασκέδασης θεωρούνται τα προσφέροντα μουσική δια μουσικών οργάνων και, προκειμένου περί χορευτικών κέντρων, και δια μουσικών μηχανημάτων. η) Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτούς, ολόκληρη η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% (εργοδότη 1% και ασφαλισμένου 1%) βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 68623/10394/17.11.1958 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (εγκύκλιος 464/1958 και γενικό έγγραφο 201777/ΦΕ 211/11.2.1977 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). θ) Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία (Ν.1976/1991, άρθρο 13, παρ. 2). ι) Οι μαθητές τεχνίτες Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια, αλλά με το ήμισυ (1/2) των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών τους (εγκύκλιος 19/1996, παρ. 1.6 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Για τη διευκόλυνσή σας, καταχωρήθηκαν στον συνημμένο πίνακα κατάταξης τα αντιστοιχούντα σε κάθε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1.1.2005 και θα ισχύσουν μέχρι 31.12.2005. Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει: - για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Σ.Σ.Ε. (γενική και ειδικές). - για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (Κ.Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρθρο 18, παρ. 6). Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της γενικής ή της οικείας ειδικής Σ.Σ.Ε. Τέλος, η αποτίμηση των χορηγούμενων, από τους εργοδότες στους μισθωτούς που δεν αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, παροχών σε είδος, που ισχύει για το έτος 2005 για τις περιοχές όλων των υποκαταστημάτων και παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι η κατωτέρω: 1. Για ένα γεύμα: 4,00 ευρώ. 2. Για πλήρη τροφή: 8,00 ευρώ. 3. Για κατοικία (μηνιαία): 63,00 ευρώ. 4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία): 252,00 ευρώ. ( σχετική απόφαση 290/Σ37/9.12.2004 του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών.
 12. Αρκεί ή το ένα ή το άλλο (και τα δύο ακόμη καλύτερα.)
 13. Το ίδιο ερώτημα είχα στείλει με email στο Τ.Ε.Β.Ε......... και ιδού η απάντηση που ήρθε... Από: Ο.Α.Ε.Ε.\(ΤΕΒΕ)\Τμήμα οργάνωσης Τηλ.210 5285575 Προς SOULIS Θέμα: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Θα πρέπει να απευθυνθεί ο ίδιος στο Τμήμα Λάρισας (κ Ζυυγούρα) τηλ. 2410 538285 Μάλλον θα έπρεπε να το βάλω στην ενότητα με τα ανέκδοτα. Υ.Γ. Γρηγόρη θα με σκλάβωνες αν μετέφερες το ερώτημα στον κο Ζυυγούρα και μου έδινες την απάντηση, γιατί δεν θα ανέβω σύντομα Λάρισα.
 14. Το θέμα έχει ξανασυζητηθεί αλλά δεν μπορώ να το εντοπίσω. Πάντως σύμφωνα με το άρθρο 20/Ν.2539/97....... Το δημοτικό τέλος ισχύει και για τις πωλήσεις σε πακέτο. Αν θυμάμαι τις απαντήσεις εφόσον υπάρχει άδεια για τραπεζοκαθίσματα. Πάντως για το ζήτημα της χονδρικής ούτε εγώ έχω δει κάποιο έγγραφο.
 15. VCHAT ........... νομίζω ότι είδες μόνο την πρώτη σελίδα(PAGE 1), δες και τις υπόλοιπες 5.....
 16. Doctor, μην ξεχάσεις τον εαυτό σου...... Υ.Σ. στις φωτό 575 & 579 proodeytiki είναι ο άνδρας δεξιά (χθες το ανακαλύψαμε), η κοπελιά είναι η Grek..... Το σοκολατάκι γιατί δεν το αποκάλυψες?
 17. Εγκ.15/2004 του ΙΚΑ. Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει: • για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές) για κανονική και πλήρη απασχόληση. • για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σ΄αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ.6 του Κ.Α. ΙΚΑ). Ως σταθερές αποδοχές, νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή της Οικείας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
 18. Ολα τα παραπάνω είναι σωστά όταν ο πωλητής αμοίβεται με ποσοστά ή με μισθό + ποσοστά. Στην περίπτωση όμως που ο πωλητής έχει συμφωνήσει να αμοίβεται με σταθερό μισθό, τότε η ασφάλιση του θα γίνεται στον μισθό του, ακόμη κι αν είναι κατώτερος από την 14η κλάση, αρκεί να είναι σύμφωνος με την συλογική σύμβαση εργασίας που τον καλύπτει. Σωστά?
 19. Νόμος 2190/1920 - Αρθρο 13 Άρθρον 13 Άρθρον 13α 1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. 2. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. 3. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13. Θα σε συμβούλευα να επικοινωνήσεις με τον αρμόδιο υπάλληλο της Νομαρχίας, ο οποίος και θα σε καθοδηγήσει για τα Πρακτικά, το Περιεχόμενο, και τις προθεσμίες.
 20. Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο ΟΕΕ το ποσοστό παρακράτησης επί της αμοιβής των ελεγκτών. Η απόδοση στο ΟΕΕ γίνεται με την κατάθεση από τις εταιρείες του ποσοστού παρακράτησης στον υπ' αριθμό 040/546183-94 ειδικό λογαριασμό παρακρατήσεων του ΟΕΕ στην ΕΤΕ. Στο παραστατικό πρέπει να μνημονεύονται το ποσό, η επωνυμία της υπόχρεου εταιρείας, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών καθώς και οι αμοιβές τους. Η απόδοση του παρακρατηθέντος ποσοστού υπέρ του ΟΕΕ γίνεται μέχρι το τέλος του επομένου από την παρακράτηση μηνός.
 21. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για παρακολούθηση τυχόν απάντησης σε θέμα που ανοίξαμε? Επίσης άσχετο.......... Τα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, δεν φαίνονται ποιά ούτε μέσα στην κοινότητα, μήπως θα έπρεπε να εμφανίζεται κάπου η εξέλιξη τους?
 22. Δεν καταλαβαίνω την επιμονή του quest, Προφανώς δεν έχει δει ποτέ του πρόσκληση Επιθεώρησης προς Εργοδότη για εργατική διαφορά. Σ'αυτή θα του ζητά θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού, καταστάσεις ΙΚΑ, αποδείξεις πληρωμής, γνωστοποίηση όρων εργασίας κ.λ.π. πολλά από τα οποία είναι κατατεθειμένα σ'αυτή και μόνον αυτή είναι αρμόδια να τα ελέγξει. Επίσης δεν προβλέπεται από πουθενά Επιθεώρηση οικίας εργαζομένου, όπως λέμε ΙΚΑ οικίας εργαζομένου γιατί απλά δεν έχει να παρέχει τίποτα στον εργαζόμενο.
×
×
 • Create New...