Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Απολύουμε τον εργαζόμενο και ξεχνάμε την επιδότηση.
 2. Φίλε KAROLOS, Αν εκφράσουμε άποψη θα είναι πιστεύω λανθασμένη, γιατί δεν έχουμε όλες τις παραμέτρους του ζητήματος. Θα διαφωνούσα με την κίνηση του Καρόλου, αν ήταν αποτέλεσμα της συγκέντρωσης και μόνο. Αλλά νομίζω ότι η κίνηση εντάσεται σε γενικότερα πλαίσια και έγινε σε συνεργασία με την Κυβέρνηση. Με αυτό το δεδομένο πιστεύω πως ήταν άκαιρη η επίσκεψη από την αρχή. Για το θέμα των"τσάμηδων", επιφυλάσσομαι.
 3. Δηλαδή ο Διευθυντής προσωπικού παίρνει απόδειξη πληρωμής με διπλή ανάλυση με βάση τον υπάλληλο γραφείου. καλώς....... doctor στείλε μου μια απόδειξη πληρωμής στελέχους για το αρχείο μου.
 4. Αγαπητή Ανθή, κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπάρχει ειδικότητα "διευθυντικό στέλεχος", επίσης γιατί "υπάλληλος γραφείου" & όχι "πωλητής" ή "προγραμματιστής".(ανάλογα τις δεξιότητες & τον προσανατολισμό.) Με αυτό το σκεπτικό δεν νομίζω ότι υποχρεώνεται η επιχείρηση σε ανάλυση αποδοχών στην απόδειξη πληρωμής.
 5. Δεν θα διαφωνήσω με την εξέλιξη, ούτε θα αμφισβητήσω τις επιπλέον δυνατότητες. Όμως υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν άνετα να καλυφθούν από ένα "απλό" πρόγραμμα το οποίο δεν χρειάζεται να είναι (ERP), και αν δεν μπορεί να έίναι dosικό ας είναι παραθυρικό με την ίδια ευκολία στην χρήση. Γνωρίζω μικρές εταιρείες λογισμικού που περάσαν σε παραθυρικό κρατώντας όλες τις "συνήθειες" του χρήστη σε λειτουργεία. (π.χ. esc, tab, f2, f10 κ.λ.π.), με αποτέλεσμα την άμεση προσαρμογή. Ενώ οι "μεγάλοι" του χώρου ρήξαν στην αγορά προγράμματα εντελώς "νέα", και κυρίως αδοκίμαστα. Προσωπικά παραμένω στο dosικό μέχρι να μου το αποκλείσουν με όποιο τρόπο βρουν.
 6. Όταν μιλάμε για διευθυντικά στελέχη και το εννοούμε... δηλαδή μισθός πολαπλάσιος(βασικό), ευθύνες πολαπλάσιες, κ.λ.π. Δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για ωράριο, υπερωρίες, άδειες κ.λ.π. Επίσης υπάρχει δυνατότητα περιορισμού ύψους δώρων, αποζημίωσης κ.λ.π. στα όρια του νόμου. Συνεπώς καλό είναι να υπογραφεί μία σύμβαση που θα προβλέπει όλες τις παραμέτρους, ώστε να μην υπάρχουν μελοντικές διενέξεις.
 7. Στα δύο πρώτα δεν χρειάζεται να πω κάτι, γιατί άλλο δεν μπορώ να παρέμβω και άλλο δεν μπορώ να δώ. Στο τρίτο θα σου πώ "ας κάνουν εγγραφή ". όταν φτάσει ο επισκέπτης να έχει άποψη για την λειτουργεία του forum καλό θα είναι να μην μένει επισκέπτης. όσο για τα μέλη/επισκέπτες όταν θέλουν να παρέμβουν, ας κάνουν τον κόπο να συνδεθούν. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα κλείνει εδώ??? καληνύχτα.
 8. Θα συμφωνήσω για το EUROFASMA, αφού το δουλεύω πάνω από 10 χρόνια, αλλά μέχρι πότε θα υπάρχει? και ο αντικαταστάτης δεν μου φαίνεται σόϊ.
 9. Με αφορμή και τις τελευταίες συζητήσεις-αντιπαραθέσεις θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση. Από το τμήμα Ανακοινώσεις-νέα-λοιπά να φύγουν οι ενότητες -Ανακοινώσεις forum -Γενικά θέματα-απόψεις-προβλημματισμοί -Ανακοινώσεις-Νέα-ειδήσεις -Ανακοινώσεις-Προσκ.Συλλόγων-οργανώσεων -Σχόλια-Προτάσεις-βελτιώσεις και να μεταφερθούν στο τμήμα forum μελών, το οποίο δεν έχει παίξει τον ρόλο του, αφού είναι γεμάτο με θέματα λογιστικού ενδιαφέροντος που δεν βλέπω τον λόγο να είναι εκεί. Μ'αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται άστοχες παρεμβάσεις και προστριβές με μή μέλη. Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση, θα πρότεινα να υπάρξει μια δοκιμαστική περίοδος για τα νέα μέλη ας πούμε 20 δημοσιεύσεις με τίτλο δόκιμο μέλος ή κάτι άλλο με περιορισμένα δικαιώματα. Αυτό αν και διαφωνώ με την γενικότερη κατηγοριοποίηση που βασίζεται απλά στον αριθμό δημοσιεύσεων.
 10. Αυτό τον ρόλο παίζει ο 53.95 της γνωμάτευσης. Ότι δεν πρέπει να εμφανίζεται στον ισολογισμό, το αναλαμβάνουν οι εταίροι. Δηλαδή κλείνουμε όλους τους λογ/μούς απαιτήσεων & υποχρεώσεων στον 53.95, ο οποίος θα έχει αντίστοιχα θετικό ή αρνητικό υπόλοιπο (λογαριασμός πλεονάσματος ή ελλείματος εκκαθάρισης).
 11. Γνωμ. 312/2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 29.9.2001 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 27/1/ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: 312 Θέμα: Μορφή και περιεχόμενο του Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρείας . Ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κ2 – 14416/2000/9.4.2001. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, επί του πιο πάνω θέματος, έχει ως εξής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παραγρ. 4 εδαφ. α’ και β’ του κωδίκ. Νόμου 2190/1820 «Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις Εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απατήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ’ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.» Επίσης στην παραγρ. 5 εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο». 2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε Τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, εις δε το παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό Κεφάλαιο, είτε το προκύψαν, πέραν αυτού, πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω υπόδειγμα τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης. 3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 38.00 Ταμείο 38.03 Καταθέσεις όψεως Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 40 Κεφάλαιο 53 Πιστωτές 53.95 Μέτοχοι λογ/σμός πλεονάσματος ή ελλείμματος εκκαθάρισης της εταιρείας Σύνολο Παθητικού ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ Οι εκκαθαριστές Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Ισολογισμός εμφανίζει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο Ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης .
 12. Αυτό που σου λέει ο φίλος μου είναι ότι άσχετα με το γράμμα του Νόμου, οι ΕΠΕ σήμερα δεν ελέγχονται από κάποια υπηρεσία για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ΕΠΕ να μην δημοσιεύει ισολογισμό.
 13. Κορίτσια ψυχραιμία.... Έχετε απόλυτο δίκαιο στην γενική τοποθέτηση, αλλά το ερώτημα αναφέρεται σε συζύγους που προσπαθούν να "εκμεταλευτούν" κάποιο παράθυρο για να εισπράξουν το επίδομα ανεργείας. Αν συμφωνούμε σ'αυτό είναι το ζήτημα.
 14. Από μια ανίχνευση στον Ο.Α.Ε.Δ. oaed.gr Στις προϋποθέσεις χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, βρήκα και αυτό.. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που αιτούνται χορήγησης οικογενειακού επιδόματος , οφείλουν να προσκομίζουν, παράλληλα με τα δικαιολογητικά, αντίγραφο οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την παραμονή των τέκνων στην Ελλάδα (π.χ. βεβαιώσεις από τα σχολεία που παρακολουθούν ,πιστοποιητικά Δήμων ,βιβλιάρια εμβολίων ,βιβλιάρια ασθενείας κ.λ.π.). Δεν χορηγείται επίδομα για τέκνα που δεν διαμένουν στην Ελλάδα . Μας μένει μια απάντηση για το αν η παραμονή στην Ελλάδα, συζύγου & τέκνων, είναι προϋπόθεση και για τα επιδόματα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
 15. Γιώργο ευχαριστώ πολύ για την ανίχνευση.... Παραθέτω ολόκληρη την σχετική παράγραφο για όποιον ενδιαφέρεται. ΠΟΛ.1110/27-03-1997 ΑΡΘΡΟ 12 7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 9 του ν.2238/1994 . Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά ότι οι κάτοικοι της αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα από κάποια πηγή στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για τα τέκνα του φορολογουμένου και την πρόσθετη μείωση γι’ αυτά λόγω εργασίας ή κατοικίας σε παραμεθόρια περιοχή. Η ρητή αναγραφή της εξαίρεσης αυτής στο νόμο κρίθηκε απαραίτητη για να μην υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία για το θέμα αυτό, αν και αυτό σαφώς προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 άρθρο 9 παρ. 2 ), καθώς και από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 της εισηγητικής έκθεσης του ν.2065/1992 , σύμφωνα με την οποία οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1995 (που κωδικοποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 μειώσεις, καθιερώθηκαν λόγω της κατάργησης των αφορολόγητων ποσών, με το φόρο των οποίων μειωνόταν ο φόρος που αναλογούσε στο συνολικό εισόδημα, κατά το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς και τα οποία αφορολόγητα ποσά λαμβάνονται υπόψη μόνο για τους κατοίκους ημεδαπής. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι οι κάτοικοι των χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για τα τέκνα τους, αν το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος τους. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης πρέπει ο κάτοικος της χώραςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, που είναι αρμόδια για τη φορολογία του στην Ελλάδα, πιστοποιητικό της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας όπου έχει τη φορολογική κατοικία του, για το ύψος του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος του. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.
 16. Έτσι για την ιστορία............... Συμβουλίου της Επικρατείας (Β΄ Τμήματος) Αριθ. απόφασης: 2532 /2004 Πρόεδρος: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Εισηγήτρια: Ε. Αναγνωστοπούλου, Πάρεδρος ΣτΕ Δημοτική Φορολογία (Ν. 2307/1995, άρθρο 7, παρ. 22 και Ν. 1828/1989, άρθρο 26, παρ. 6) Επιβολή Δημοτικού τέλους 5% σε κέντρα διασκέδασης και πολυτελείας: Με την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του Ν. 2307/1995 , η οποία έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, αποσαφηνίζεται αυθεντικώς και ορίζεται πλέον σαφώς ότι το επίδικο τέλος 5% δεν επιβάλλεται στα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτο από τα κέντρα διασκέδασης και κέντρα πολυτελείας, παρά μόνο στα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά. Επίσης με την ως άνω διάταξη λαμβάνεται πρόνοια για τη συνολική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που ανέκυψαν από τη διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του Ν. 1828/1989 άρθρο 26 παρ. 6 , ανατρέχοντας στο χρόνο έναρξης της ισχύος της διάταξης αυτής που ερμηνεύεται αυθεντικώς. Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης του Δήμου Αθηναίων. [...] 3. Επειδή, με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και σε αντικατάσταση προηγούμενης διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 339/1976 , όπως αυτή τροποποιήθηκε με το εδάφ. β΄ του άρθρου 3 του Ν. 658/1977 , ορίσθηκε ότι επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων από 1.1.1990 ( άρθρο 44 Ν. 1828/1989 και άρθρο 49 παρ. 2 Ν. 1832/1989 , Α΄ 54) "Τέλος σε ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ΄ κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) κέντρων πολυτελείας. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα και καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας", επιπλέον δε ότι "με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί το ανωτέρω τέλος να επιβάλλεται και σε καταστήματα κατώτερης από την Γ΄ κατηγορία". Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του Ν. 2307/1995 (Α΄ 113/15.6.1995) ορίσθηκαν τα εξής: "Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976 , όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 , με την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ΄ κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και γ) Κέντρων πολυτελείας, είναι ότι: το τέλος επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα, τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή... Ποσά που καταβλήθηκαν, για την αξία προϊόντων που πωλήθηκαν για κατανάλωση εκτός των ανωτέρω καταστημάτων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται. Τα βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη για τις πωλήσεις σε “πακέτο”, των οποίων οι πράξεις βεβαιώσεως έχουν επιδοθεί μέχρι 31.12.1994, καταβάλλονται μόνο κατά το είκοσι τοις εκατό (20%) αφαιρουμένων των προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Διαγράφονται τα τέλη της παραπάνω περίπτωσης που βεβαιώθηκαν ή οι πράξεις βεβαιώσεώς τους επιδόθηκαν μετά την 1.1.1995. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, η μικρότερη των οποίων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών". Με την πιο πάνω διάταξη, που έχει γενικό χαρακτήρα, αφενός προσδιορίζεται, υπό τον τύπο αυθεντικής ερμηνείας, η έννοια της διατάξεως της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 , η οποία είχε προκαλέσει αμφισβητήσεις και ορίζεται πλέον σαφώς ότι το επίδικο τέλος 5% δεν επιβάλλεται στα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτο από τα ως άνω καταστήματα, παρά μόνο στα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά και αφετέρου λαμβάνεται πρόνοια για τη συνολική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που ανέκυψαν από τη διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της ως άνω διατάξεως, τόσο από το Δήμο Αθηναίων, όσο και από τα όργανα της Διοικήσεως. Με τους ορισμούς του παραπάνω άρθρου 7 παρ. 22 του Ν. 2307/1995 αποσαφηνίζεται πλήρως η προϋφιστάμενη ρύθμιση, η οποία λόγω των επαλλήλων παραπομπών και της διατυπώσεως των σχετικών διατάξεων, ιδίως δε λόγω της χρήσεως του ρήματος "προσφέρονται", δεν ήταν επαρκώς σαφής ως προς την έννοια και έκταση εφαρμογής της. Επομένως, συνέτρεχε περίπτωση αυθεντικής ερμηνείας της από το νομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Συντάγματος. Εφόσον λοιπόν, η επίμαχη διάταξη ( άρθρο 7 παρ. 22 Ν. 2307/1995 ) έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, ανατρέχει στο χρόνο ενάρξεως της ισχύος της διατάξεως που ερμηνεύεται αυθεντικώς ( ΣτΕ 5123/1996 , Ολομ.). 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, εις βάρος του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος εκμεταλλευόταν αναψυκτήριο στην οδό Αθ....., αριθμ. ..... (Ομόνοια), βεβαιώθηκε το προαναφερόμενο τέλος, καθώς και ισόποσο πρόστιμο λόγω παραλείψεως υποβολής δηλώσεως, με βάση τα δηλωθέντα στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών για την ένδικη χρήση 1991 ακαθάριστα έσοδα 48.710.916 δραχμών. Το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε, εν όψει της προεκτεθείσης αυθεντικής ερμηνείας της εφαρμοστέας διατάξεως, ότι μη νομίμως επιβλήθηκε στον αναιρεσίβλητο το ως άνω τέλος καθώς και το ισόποσο πρόστιμο, δεδομένου ότι ο διάδικος Δήμος Αθηναίων, που φέρει το βάρος της αποδείξεως, δεν απέδειξε, ούτε προέβαλε άλλωστε, ότι στο κατάστημα του ήδη αναιρεσιβλήτου προσφέρονταν (σερβίρονταν) τα είδη στους πελάτες σε τραπεζοκαθίσματα. Με τον πρώτο λόγο της κρινομένης αιτήσεως προβάλλεται ότι χωρίς επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι ο ήδη αναιρεσείων Δήμος έφερε το βάρος αποδείξεως ότι τα προσφερθέντα είδη είχαν σερβιριστεί σε τραπεζοκαθίσματα, ενώ κατά το ένδικο έτος ίσχυε η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 (προφανώς εννοεί του άρθρου 26, παρ. 6) του Ν. 1828/1989 , η οποία επέβαλε την υποχρέωση πληρωμής του τέλους 5% στα καταστήματα που σερβίρουν αναψυκτικά και άλλα είδη διατροφής, ανεξάρτητα αν τα διαθέτουν σε πακέτο ή όχι. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως, όπως διατυπώνεται, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, η νεότερη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 22 του Ν. 2307/1995 , η οποία έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, ανατρέχει στο χρόνο ενάρξεως της ισχύος της διατάξεως που ερμηνεύεται αυθεντικώς και επομένως και για το ένδικο έτος, το τέλος 5% δεν επιβάλλεται στα είδη που πωλούνται σε πακέτο. Με το δεύτερο (επικουρικό) λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι το διοικητικό εφετείο παραβίασε τη διάταξη της παραγρ. 22 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 , σύμφωνα με την οποία και στην περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη σερβίρονται σε "πακέτο", αν οι πράξεις βεβαιώσεως των δημοτικών τελών έχουν επιδοθεί μέχρι 31.12.1994, τα τέλη καταβάλλονται (μόνον) κατά το 20%, δεδομένου ότι εν προκειμένω η επίδοση στον αναιρεσίβλητο της ένδικης πράξεως βεβαιώσεως είχε γίνει στις 9.9.1993. Ο λόγος όμως, αυτός αναιρέσεως πρέπει, επίσης, να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η διάταξη που επικαλείται ο αναιρεσείων Δήμος, με την οποία, όπως εκτίθεται στην προηγούμενη σκέψη, λαμβάνεται πρόνοια για τη συνολική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που ανέκυψαν από τη διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 1828/1989 , αφορά, κατά την πρόδηλη έννοιά της, μόνον τις περιπτώσεις των πράξεων βεβαιώσεως, οι οποίες δεν προσβλήθηκαν δικαστικώς και, επομένως, όχι και την ένδικη πράξη βεβαιώσεως.
 17. Θα ήθελα να ακούσω απόψεις για το εξής ζήτημα: 1)Οι συλλογικές συμβάσεις προβλέπουν τα λεγόμενα επιδόματα που έχουν σχέση με την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου, με προφανή σκοπό την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. 2)Άλλοι φορείς .. Ο.Α.Ε.Δ., καλύπτουν με το επίδομα τέκνων τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ανάλογο επίδομα από τις Σ.Σ.Ε. 3)Το κράτος μέσω των εκπτώσεων στην φορολογία εισοδήματος, ενισχύει επίσης τον θεσμό της οικογένειας. Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά και εφαρμόζονται στους έλληνες εργαζόμενους, κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Νόμοι & οι συλλογικές συμβάσεις. Το ερώτημα μου είναι το εξής: Έχουν τα ανωτέρω εφαρμογή στους αλλοδαπούς εργαζομένους, που απασχολούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας? Αν ναι…με ποιες προϋποθέσεις? Π.χ. Αλλοδαπός εργαζόμενος/η δικαιούται το επίδομα γάμου, άσχετα με το γεγονός ότι ο/η σύζυγος δεν βρίσκεται στην Ελλάδα? Αν ναι… αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου ή χρειάζεται κάποιου είδους έγγραφο. Π.χ. Αλλοδαπός εργαζόμενος/η δικαιούται έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος για τα παιδιά του αν αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα? Αν κατοικούν στην χώρα προέλευσης? Αν ναι … με ποιες προϋποθέσεις? Περιμένω απόψεις, προτάσεις, εμπειρία, Νομολογία αν υπάρχει… Υ.Σ. Μακριά από μένα και από τις τοποθετήσεις κάθε ρατσιστική αντιμετώπιση.
 18. Δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να σε βοηθήσω. Πάντως σε βιοτεχνίες εκτυπωτικών εργασιών οι τυπογράφοι έχουν ΒΑΡΕΑ-ΤΕΑΜ ενώ οι ανιδείκευτοι ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ, εκτός και αν είναι παλιοί εργαζόμενοι στο χώρο. Θα πρέπει να ξέρεις την ειδικότητα με την οποία έχεις προσληφθεί και τον ΚΑΔ της επιχείρησης.
 19. Θα πρέπει να μας πεις ποιό το αντικείμενο της εργασίας των εργοδοτών και ποιό το αντικείμενο-ειδικότητα σου.
×
×
 • Create New...