Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Λάθος διάγνωση........ Για μένα η περίπτωση α) εμπεριέχεται στην περίπτωση β) και στην ουσία λέει το αυτονόητο. δηλαδή και μόνο με ποσοστά να αμοίβεται ο εργαζόμενος, δεν μπορεί η αμοιβή του να είναι κατώτερη της Συλλογικής Σύμβασης που ανήκει. βλέπε αμοιβή σερβιτόρων που δεν μπορεί να είναι κατώτερη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
 2. H συγκεκριμμένη μέθοδος είχε σαν αποτέλεσμα να εθιστούν αντί για έναν, τρεις στο forum.
 3. Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2005 Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 21/31.3.2005 Με τις υπ’ αριθ. 290 και 291/Σ37/9.12.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1906/Β’/23.12.2004, καθορίστηκαν η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των αμειβόμενων με κυμαινόμενες αποδοχές μισθωτών και η αποτίμηση των χορηγούμενων στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τους εργοδότες τους, παροχών σε είδος, για το έτος 2005. ....................................... Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει: - για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Σ.Σ.Ε. (γενική και ειδικές). - για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λπ. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (Κ.Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρθρο 18, παρ. 6). Ως σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της γενικής ή της οικείας ειδικής Σ.Σ.Ε......................................... Άποψη μου είναι ότι ότι η ασφάλιση στα τεκμαρτά είναι υποχρεωτική γι'αυτούς που από τον Νόμο αμοίβονται με ποσοστά (σερβιτόροι κ.λ.π.) και γι'αυτους που από την ατομική τους σύμβαση αμοίβονται με ποσοστά ή μικτό σύστημα, (μισθός και ποσοστά), γενικά κυμαινόμενες αποδοχές. Όταν ο εργαζόμενος αμοίβεται με μισθό και μόνο, που είναι τουλάχιστον αυτός που προβλέπεται απ'την Οικεία Συλλογική Σύμβαση, δεν εφαρμόζονται τα τεκμαρτά, άσχετα με το αν ο μισθός αυτός μας δίνει μικρότερες ή μεγαλύτερες εισφορές από τις τεκμαρτές. Αν δεν είναι έτσι.......ας μου εξηγήσει κάποιος τι θέλει να πει το ποιητή.. βλ.ΙΚΑ, με την υπογραμμισμένη παράγραφο της εγκυκλίου.
 4. Βρε συ gus, τι έγινε το κομβίον εισόδου που είχαμε πάνω δεξιά? το φάγαν η διαφημίσεις? Βάλτο τουλάχιστον εκεί που είναι η εικόνα του σημειωματάριου....... Νομίζω ότι ήταν αρκετά εύχρηστο. Υ.Γ. Τίτλοι λιγότεροι από 30 χαρακτήρες δεν γίνονται δεκτοί αυτό πάλι τι είναι... έκθεση θα γράφουμε κάθε φορά Τώρα που το ξαναβλέπω η θέση που πρότεινα επίσης δεν βοηθάει, βάλτο πάνω πάνω όπου θες, αρκεί να φένεται πάντα.
 5. Ο διακριτικός τίτλος Α είναι κατοχυρομένος? αν είναι θα ξέρουν την διαδικασία να κατοχηρώσουν και όσους άλλους θέλουν. Επίσης η μορφή της επιχείρησης ποιά είναι? Αν είναι εταιρεία θα πρέπει να τροποποιήσει το καταστατικό της. Πιστεύω ότι μπορεί να χρησιμοποιεί του τίτλους όπως και όποτε θέλει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι από τα υποχρεωτικώς αναγραφόμενα στα φορολογικά στοιχεία.
 6. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου........ Τι να κάνουν οι ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών? να ζητούν πνευματικά δικαιώματα για την χρήση της συλλογικής σύμβασης?
 7. Δημήτρη μήπως εννοείς γεροντοκαψούρα? Αν εννοείς κάτι τέτοιο...κάηκα...
 8. Μόλις συνειδητοποίησα ότι η ώρα είναι 12:43 ημέρα Σαββάτο, κι εγώ αντί να κάνω δουλειά κάθομαι και συζητάω online για ασφαλιστικά ημερομίσθια και επιθεωρήσεις εργασίας.... Μήπως διαθέτει κάποιος μία δοκιμασμένη μέθοδο απεξάρτησης από το forum? Μήπως οι διαχειριστές, μετά από αίτηση μας, μπορούν να μας αποκλείουν την πρόσβαση μετά από κάποιο όριο? Βοήθεια..............................
 9. Με πρόλαβαν οι lands, την ώρα που "έπαιζα" με τα ασφαλιστικά ημερομίσθια. Διαβάζοντας το θέμα, είχα μπει στο site του ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και σιγουρεύτηκα για κάτι που δεν είχα συνειδητοποιήσει. εποπτευόμενοι φορείς Σ.ΕΠ.Ε. Ο.Α.Ε.Δ. Ι.Κ.Α. (και Επικουρικά). και βέβαια έχουν διαφορετικό αντικείμενο.... Θα μπορούσαν όμως τις συναφείς τους αρμοδιότητες, να τις στεγάσουν σε ένα "πολυκέντρο" κάτι σαν Κ.Ε.Π. όπου θα μπορούσαμε να διεκπεραιώνουμε το "τρίπτυχο". Λέτε να το έχουν σκεφθεί?
 10. Και η μέθοδος των εβδομάδων? 17-23/10, 2 εργάσιμες 2 ασφαλιστικές 24-30/10, 5 εργάσιμες 6 ασφαλιστικές 31/10 1 ορφανή 1 ασφαλιστική
 11. Παιδάκια όπως και να τα μετρήσουμε 10 ασφαλιστικά είναι.. είτε με 1,2 είτε μετρώντας μέρες εκτός Κυριακής. Διαλέξτε άλλες ημερομηνίες...
 12. Νόμος 2880/2001 - Αρθρο 9 - Παράγραφος 6 6. α. Η κατηγορία Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος "περί κωδικοποι­ήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατά­ξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 171 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "Κατηγορία Δ’ α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έ­ντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλη­τα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλ­λο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνο­νται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης. Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μα­ζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο α­νωτέρω τέλος διαφήμισης. β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτηση τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγρα­φές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υ­πηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές. Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες: - η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, - η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περί­πτερα, - η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, - εκδηλώσεις - εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήματος. γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κα­τηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορο­λογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε ο­ποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου πα­ραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). Το σύνολο των πο­σών που εισπράττονται αποτελεί πόρο ειδικού λογαρια­σμού, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα­νείων και αποδίδεται στους δήμους και κοινότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­οίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα α­πό γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, ο τρόπος, τα κριτήρια και κάθε άλλη αναγκαία λε­πτομέρεια, για την απόδοση των τελών στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμίδας. δ. Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της πα­ρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έ­σοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις." β. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958. ό­πως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: "3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κε­ντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, το κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πλη­θωρισμού, με τον οποίο έκλεισε το έτος." γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν α­πό 1ης Ιανουαρίου 2001. δ. Το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμε­νο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23.4.1993 μέχρι 17.11.1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διά­στημα από 18.11.1999 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες, με σχετική δή­λωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπό­χρεου, μέχρι τις 31.12.2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.
 13. emanouella εδώ θα δεις ποιός είμαι. (ο σγουρομάλης..ο παχύς...) http://groups.msn.com/taxheaven/shoebox.msnw
 14. Χωρίς διάθεση διαφωνίας με τους συναδέλφους αφού αυτό εφαρμόζω κι εγώ... Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σ’ ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού επίδομα ίσο με το 73% του συνόλου των νομίμων αποδοχών. Συνεπώς το επίδομα ισολογισμού, δεν έχει να κάνει με την απασχόληση του λογιστή κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, αλλά με την απασχόληση του με την σύνταξη του ισολογισμού, που αν δεν κάνω λάθος είναι στο διάστημα 01/01 έως 31/03 ή 01/01 έως 30/04(αναλόγως της μορφής της επιχείρησης). Μ'αυτή την έννοια, το επίδομα το δικαιούτε και ο λογιστής που θα προσληφθεί την 01/02 και θα ασχοληθεί με το κλείσιμο ισολογισμού της προηγούμενης χρήσης, ενώ δεν το δικαιούτε ο λογιστής που θα αποχωρήσει 31/12 και δεν θα ασχοληθεί. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την άποψη του ΙΚΑ, και νομίζω ότι έπρεπε να αντιμετωπίζεται σαν 15η Περίοδος.
 15. χωρίς να το κατανοώ πλήρως Αν δεις το Υπόδειγμα 5 Στήλη (1) Ακαθάριστες αποδοχές μηνός Στήλη (2) Ωρομίσθιο (Στήλη(1)*0,006) Στήλη (3) Ώρες κατάρτισης Στήλη (4) Αναλογία αποδοχών (Στήλη(2)* Στήλη(3)) Στήλη (5) Αναλογία δώρου & επιδόματος (Στήλη(4)*33,31%) Στήλη (6) Αναλογία εισφορών εργοδότη (Στήλη(4)*40,162%) Τα ανωτέρω από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο. Τώρα ας βρει κάποιος πως προκύπτουν οι συντελεστές στις στήλες (5) & (6).
 16. Μπράβο ταχύτητα βρε θηρίο!!! Διακοπή, εκκαθαριστική , δήλωση ... όλα μαζί. Γιατί δεν τους ζητάς να διορθώσεις απλώς αυτά που έχεις υποβάλλει? Στο κάτω κάτω στο σύστημα δεν μπορεί να μπήκαν οι δικές σου ημερομηνίες, αφού από το μητρώο έδιναν άλλη ημερομηνία. Θέλω να πω ότι για να καταθέσεις εκκαθαριστική, η ημερομηνία διακοπής είναι αυτή που σου δείνει το σύστημα, ασχέτως με το τι έχεις γράψει εσύ. Το πολύ πολύ να πρέπει να φτιάξεις μια μηδενική δήλωση ΦΠΑ, για το αρχείο σου, αν αλλάζει ο μήνας.
 17. Αν η Σ.Σ.Ε. του εργαζομένου προβλέπει πενθήμερη απασχόληση (95% των Σ.Σ.Ε.), τότε όταν εργάζεται πέντε ημέρες εργάζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες συμβάσεις που προβλέπουν εξαήμερη απασχόληση.
 18. Πόσο απέχει η ημερομηνία του συμφωνητικού διάλυσης από την ημερομηνία κατάθεσης και τι πρόβλημμα σου δημιουργεί? (Η ημερομηνία των εγγραφών και της εκτύπωσης των θεωρημένων, προγενέστερη υποθέτω, δεν σε ενοχλεί).
 19. SOULIS

  ΜΝΗΜΕΣ

  Δύσκολα χρόνια, σκληρά σαν πέτρα. Πρόσωπα αδρά, χαραγμένα απ’την τυράγνια . Με τα σημάδια της απελπισιάς και του πόνου. Βλέμμα οξύ και διαπεραστικό. 3 Μάρτη του 1955 στη Συκιά, δεκαπέντε χιλιόμετρα από την Αγρελιά προς τα Τρίκαλα. Ο χειμώνας προς το τέλος του, αλλά το χιόνι ένα μπόι. Ολόγυρα βουνά, λόφοι, πλαγιές, ρέματα. Λίγα δένδρα, πολλά πουρνάρια, πέτρες…Χιονίζει, χιονίζει ασταμάτητα. ΄Όλα κάτασπρα. Τ’άλογο αγκομαχάει προχωρώντας αργά και δύσκολα στο χιόνι. Ο άνδρας μπροστά, είκοσι πέντε χρονώ παλικάρι, το τραβάει δυνατά απ’το καπίστρι. Δεν φαίνεται να νοιώθει ούτε το κρύο, ούτε το χιόνι, ούτε τους αέρηδες που σφυρίζουν στ’αυτιά του. Τα χέρια του είναι παγωμένα και το κορμί του ιδρωμένο απ’την προσπάθεια. Βουλιάζει μεσ’το χιόνι ως το γόνατο, φορές και περισσότερο, λες και το χιόνι του στήνει παγίδες επίτηδες. Το χωριό ακόμα αργεί. Ένα κορίτσι κάθεται καβάλα πάνω στ’άλογο με τα πόδια του ριγμένα στο πλάϊ. Είναι νέο και όμορφο, δεκαεννιά χρονώ. Μάνα πριν τα δεκαοχτώ της και τώρα έγκυος στον έκτο μήνα. Γυναίκα. Τυλιγμένη με μια κάπα, κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της, το κοριτσάκι της, ψυχούλα, ενάμισυ χρονώ, άρρωστο βαριά… Τρεις ώρες προχωρούν έτσι μέσα στη νύχτα, κι είναι ακόμα στην αρχή. Η νύχτα τους βρήκε πριν ξεκινήσουν απ’την καλύβα τους, στη Συκιά. Ζούσαν εκεί με τα ζωντανά τους μαζί με άλλες οικογένειες, ξεχασμένοι κι απ’το θεό. Δύσκολα χρόνια. Δυο κιλά λάδι για όλο το χειμώνα, μπομποτίσιο αλεύρι και λίγα μακαρόνια. Καλά που είχαν και το γάλα… Την πείνα την πάλευαν, είχαν συνηθίσει. Την αρρώστια όμως; Πώς να την ξεπεράσουν άμα τους τύχαινε… Κι ύστερα το χωριό μακριά. Δύσκολα το φτάνεις. Αυτοκίνητο δεν είχαν δει μέχρι τότε στην Αγρελιά, ούτε αυτοκινητόδρομος υπήρχε. Τώρα τον φτιάχνανε με προσωπική εργασία όλο το χωριό. Μπήκε ο χειμώνας και σταμάτησαν. Ούτε αυτοκίνητο, ούτε φάρμακα, ούτε γιατρός, ΤΙΠΟΤΑ. Πάνε μέρες τώρα που το κοριτσάκι τους χειροτέρεψε. Στην αρχή έδειχνε την κοιλιά του κι έκλαιγε. Χλώμιαζε , είχε πυρετό. Μαράζωνε το κακόμοιρο, έσβηνε ακόμα και το κλάμα του. Τα ματάκια του, μόνον, κοιτούσαν παραπονιάρικα, ζητούσαν βοήθεια, λύτρωση. Ο χειμώνας βαρύς. Μάρτης κι ένα μπόι χιόνι γύρω απ’την καλύβα. Σαν το’βλεπε να λειώνει η μάνα το αποφάσισε. «θα πάμε το κορίτσι στο χωριό» είπε στον άνδρα της «εκεί κάτι μπορεί να γίνει, κάτι θα βρούμε». «Τα γίδια που θα τα’αφήσουμε; θα τα φαν’ οι λύκοι, ύστερα δεν έχουμε και ζώο…Νύχτωσε κιόλας, που να ξεκινήσουμε μ’αυτόν τον παλιόκαιρο;» της αποκρίθηκε εκείνος. «θα φύγουμε τώρα. Να τα φάει ο λύκος. Το κορίτσι πρέπει να πάμε στο χωριό, θα μας πεθάνει εδώ και θα τόχουμε κρίμα στο λαιμό μας. Δεν το βλέπεις που έλειωσε; Θα πάρουμε τα’άλογο του μπάρμπα Κώστα. Φτάνει να το σώσουμε», ξαναείπε αποφασιστικά η γυναίκα. Ξεκίνησαν. Ασφάλισαν τα γίδια στο μαντρί, έσβησαν τη φωτιά στην καλύβα. Ερημιά . Τα’ανήσυχα γαυγίσματα των σκυλιών έσκιζαν αυτή την απέραντη σιωπή του κάτασπρου απ’το χιόνι τοπίου… Τρεις ώρες δρόμο κι ήταν ακόμα στην αρχή. Έπρεπε ήδη να είχαν φτάσει κοντά στο χωριό αλλά η νύχτα και το πολύ χιόνι τους εμπόδιζε. Χιόνιζε ασταμάτητα. Ο άνδρας προχωρούσε μπροστά κρατώντας το καπίστρι κι άνοιγε μ’απόγνωση το δρόμο. Που και που έβριζε, τάβαζε με τα εμπόδια που συναντούσε. Σε κάθε βήμα νικούσε ή νικιόταν απ’τη φύση. Τ’άλογο όλο και ποιο δύσκολα βγάζει τώρα την ανηφόρα. Η γυναίκα αμίλητη πάνω στο σαμάρι, το μόνο που την ένοιαζε ήταν να φτάσουν γρήγορα. Γιατί αργούν τόσο; Ήθελε να κατέβει, να τρέξει με το παιδί στην αγκαλιά της, να προφτάσει. Εκείνο γαντζωμένο πάνω της μ’όση δύναμη τούχε απομείνει έκλαιγε πότε πότε. Τα’άλλο στην κοιλιά, είχε γίνει μια γροθιά που την κλώτσαγε. Η κάπα που τους τύλιγε έγινε βαριά., κοκάλωσε απ’την παγωνιά, έγινε κάτασπρη, ασήκωτη. Τρεις ψυχές είχαν κουλουριαστεί, γίναν σχεδόν ένα. Ένας κόμπος ανέβαινε σιγά σιγά στο λαιμό της. Τη γυναίκα την έπνιγε η πίκρα, ο καημός, ο πόνος. Η μικρούλα δεν ακουγόταν τώρα, ένοιωθε μόνο την ανάσα της. Η παγωνιά δυνάμωνε. Την έσφιξε κι άλλο επάνω της. Η στιγμή όμως είχε φτάσει… Ο φόβος την κυρίεψε και μια ανατριχίλα διαπέρασε το κορμί και τις σκέψεις της. Τώρα η ανάσα της μικρής δυνάμωσε, την καταλάβαινε σαν να προσπαθεί να φύγει από τα χέρια της, από την αγκαλιά της, όπως το σπουργιτάκι που το κρατάς στο χέρι σου και θέλει να πεταρίσει, να πετάξει, να λευτερωθεί και δεν μπορεί. Την ξανάσφιξε πάλι. Άκουσε μόνο μια πνιγμένη απελπισμένη φωνούλα, ένοιωσε μόνο το σπαρτάρισμα της, το ξεψύχισμα της σαν μια έσχατη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή, στον κόσμο. Δεν μπορούσε να τη δεί. Η γυναίκα δεν μίλησε, έσφιξε μόνο τα δόντια. Ο κόμπος στο λαιμό της ανέβηκε κι άλλο, την έπνιγε. Την έπνιγε κι εκείνη θανάσιμα. Δάκρυα κύλησαν στα μάγουλα της που πέφταν πάνω στο κορμάκι της νεκρής, πια, κόρης της. Έπνιγε τους λυγμούς της, το σπαραγμό της. Μέσα της η νέα ζωή, απ’έξω ο θάνατος, αγκαλιά, ένα κι εκείνη να μη μπορεί να κάνει τίποτα. Ο άνδρας μπροστά συνέχιζε ν’ανοίγει δρόμο. Γιατί; Για ποιόν; Ούτε το δράμα που παίχτηκε δυο μέτρα μακριά του γνώριζε. Ήταν νύχτα ακόμα όταν έφτασαν στην Αγρελιά, ύστερα από τόσες ώρες περπάτημα στο χιόνι και στην παγωνιά. Πόσες; Ούτε αυτοί ήξεραν. Ο άνδρας της την βοήθησε να ξεπεζέψει. Ήταν και οι δυο τους παγωμένοι, ξυλιασμένοι. Η γυναίκα είχε σκυμμένο το κεφάλι. Η παγωνιά είχε φτάσει μέχρι την ψυχή της τώρα . «Πέθανε» είπε μόνο. «Πέθανε;» ρώτησε ο άνδρας. «Πέθανε», είπε πάλι η γυναίκα. Σήκωσε το κεφάλι της, τον κοίταξε, τα βλέμματα τους διασταυρώθηκαν μέσα στην αντιφεγκιά της νύχτας που έκανε το χιόνι. «Πέθανε;» ξαναρώτησε ο άνδρας. Αυτή τη φορά είδε μόνο το νεύμα του κεφαλιού της………………… Το κείμενο που διαβάσατε είναι μέρος του επιλόγου από το βιβλίο "Αγρελιά Παρελθόν Παρόν και Μέλλον;" του Νίκου Δέλκου.
 20. Αν διαβάζατε προσεκτικά τις απαντήσεις, θα βλέπατε ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Απλά οι καθηγητές δεν εργάζονται πενθήμερο αλλά εξαήμερο, οπότε ημέρες ασφάλισης = ημέρες εργασίας, εφόσον ισχύουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...026&hl=ξενων+γλ
 21. Φίλε ANAST, Θες να πεις ότι όλοι οι ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών που είναι μισθωτοί και αμοίβονται με απόδειξη δαπανών, πρέπει να κάνουν έναρξη?
 22. Αγόρια και κορίτσια, που συμμετείχατε στην συνάντηση......... Μετά από μελέτη του foto-album, ανακάλυψα κάποιες καινούργιες φάτσες, π.χ. grzokas... anast... emmanouela... Σ'αυτή την τελευταία όμως, όσο κι αν προσπαθώ δεν μπορώ να δω το profil της, στα μέλη του forum (υπάρχει μόνο emmanouel). Μήπως οι κοι Διαχειριστές της έχουν επιβάλλει κάποια ποινή? Ενδιαφέρομαι για αποστολή Π.Μ. κ.λ.π. ..... Μπορεί κάποιος να βοηθήσει? Κωστάκη που είσαι...............
 23. Αν ήσουν ελεύθερος επαγκελματίας θα έκοβες μηδενική ΑΠΥ, Αν έπαιρνες αμοιβή θα έκοβε ο ξάδελφος απόδειξη δαπανών με παρακράτηση 20%, και χαρτόσημο. Τώρα υπάλληλος και δωρεάν η απάντηση είναι τίποτα. Θα μπορούσατε βέβαια με μια απόδειξη Δαπανών, ετήσια με μικρό ποσό, να "δέσετε" καλύτερα την όλη περίπτωση. Σ'αυτή την περίπτωση θα παίρνεις μια βεβαίωση στο τέλος που θα την συμπεριλαμβάνεις στην δήλωση σου.
 24. Θάνο ακόμη περιμένεις ... Αυτοί κοιτάνε τις φωτογραφίες από την συνάντηση.. Λοιπόν έχε υπόψην σου ότι εφόσον ο ξάδελφος έχει εμπορική επιχείρηση το όριο για την υποχρέωση υπογραφής από λογιστή είναι 300.000,00 ευρώ. ή Αν έχει επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή μικτή στην οποία ο τζίρος της παροχής θα πρέπει να ξεπερνάει τα 150.000,00 ευρώ. Αν είναι κάτω από αυτά τα όρια... ας υπογράφει ο ίδιος. Αν είναι πάνω από τα όρια, για να υπογράψεις θα πρέπει να έχεις την κατάλληλη άδεια. Αν χρειάζεσαι κάτι επιλέον, δώσε μας τα στοιχεία.
×
×
 • Create New...