Jump to content

SOULIS

Silver members
 • Posts

  11,402
 • Joined

 • Days Won

  72

Everything posted by SOULIS

 1. Τώρα είδα ότι είχα βάλει ντα και στη στήλη πόλμαν.. λάθος μου.. Γουρουνοπούλα ζήτα από καλαμάτα.. εμείς οι θεσσαλοί να σου σουβλίσουμε κανένα σγιούρι.. αλλά όπως είπα θα καθυστερήσω.. δεν ξέρω αν περισσέψει..
 2. Εγώ θ'αργήσω λίγο.. θα περάσω από Αγιά ,, μπας και ψήσω τον Αχιλλέα.. βράδυ να με περιμένετε..
 3. http://tvxs.gr/news/ellada/poiniki-dioksi-gia-kakoyrgima-stin-katerina-sabbaidoy
 4. υπό την προϋπόθεση εργοδότες και εργαζόμενοι είναι μέλη των αντίστοιχων οργανώσεων.
 5. Ρύθμιση υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τουςΣύμφωνα με το άρθρο 57, όσοι συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως θητεία τουλάχιστον 1 μήνα. Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 61/24.1.2006)[9] το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής της θητείας είχε οριστεί στις 45 ημέρες. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 111/7.2.2011)[10], χωρίς να μεταβληθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα θητείας, αυτό καθορίστηκε σε 810 ευρώ με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1854/29.12.2005)[30]. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάγονται όσοι είτε με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκάλεσαν ή προκαλούν την έκδοση παράνομων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή να αποφύγουν την υποχρέωση στράτευσής τους.
 6. Απλή παράθεση διατάξεων έκανα.. Άλλωστε ζητήθηκε η παραίτηση της.. δεν εκδιώχθηκε.. Αν δλδ συμβεί η περ.γ της παραγράφου 1 του άρθρου 103.. να μην εφαρμοστεί ο Νόμος?
 7. 5. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησης του Γενικού Γραμματέα καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α’ 26), όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει. Κατά την ίδια διαδικασία, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να εισηγηθεί την πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων στην παράγραφο 4 β του παρόντος άρθρου ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, μετά την συμπλήρωση δύο ετών από την τοποθέτησή του. Μετά τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και μέχρι το διορισμό του διαδόχου του, ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα ενδιάμεσα αυτά διαστήματα δεν επιτρέπεται κατά κανόνα να υπερβαίνουν τους δύο μήνες. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης, β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα. Το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου: α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση ε” του προηγούμενου άρθρου, για τις οποίες επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, ή β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.
 8. Κατ'αρχήν μιλάμε πια για "Τίτλο κτήσης" και όχι για απόδειξη δαπανών.. Θα μπορούσε λοιπόν να πληρωθεί μ'αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου.. μόνο χαρτόσημο.. Θα φορολογηθεί σαν εισόδημα από επιχείρηση .. Σε περίπτωση ελέγχου του εργοδότη, πιθανόν να αναζητηθούν ασφαλιστικές εισφορές από το ΙΚΑ. Σε περίπτωση ελέγχου του "εργαζόμενου".. από πρόστιμα για μη έναρξη μέχρι ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ.
 9. Καλό ταξίδι αδελφέ... http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showuser=1848 http://kalymnos-news.gr/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC/item/3731-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE-%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%AC
 10. Να βοηθήσω λίγο την αυτοϊκανοποίηση κάποιων... Να επιστήσω την προσοχή σε κάποιους... Και θα τα πούμε στο τέλος.. φιλάκια...
 11. Θα ήθελα πολύ ν'ακούσω την ιστορία του κυρίου.. από τον ίδιον βέβαια.. αλλιώς μπορώ να προσθέσω ότι "λεζάντα" με βολεύει.. Ο παρακάτω κύριος μιλάει μόνος του δεν χρειάζεται λεζάντες..
 12. Όλως περιέργως.. κι εγώ με τις ίδιες σκέψεις.. σκέφτομαι τα γερόντια να αργοπεθαίνουν και τα μικρά παιδιά χωρίς μέλλον .. και λέω.. το ΌΧΙ μου θα πιάσει τόπο!!!!
 13. Είναι καθαρό, για όποιον θέλει να το δει, ποιο είναι το ερώτημα και το διακύβευμα .. Ναι ή Όχι στον εκβιασμό.. Ας πάρουμε τις αποφάσεις μας επιτέλους...
×
×
 • Create New...