Jump to content

Lucky_Luke

Silver members
 • Content Count

  3,066
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Everything posted by Lucky_Luke

 1. Νόμος 4387 Άρθρο 36 παρ 2 2. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση ενός φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39. Άρθρο 39 παρ 3 3. Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ειδικά στην περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η ως άνω ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού αντιστοιχεί στο 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το υπόλοιπο της διαφοράς που προκύπτει από την καταβολή της μειωμένης, κατά το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής, εισφοράς σε σχέση με την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38. Δε σας φαίνεται ότι αυτά τα δυο αντιφάσκουν; Τι συμβαίνει τελικά; Δεν εφαρμόζεται η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού, ή εφαρμόζεται αλλά αφαιρούνται οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης; (όταν βέβαια υπάρχει τέτοια) Και επιπλέον έχουμε και τη Φ80000/οικ2460 η οποία στο δ παράδειγμα του λογιστή κάνει γαργάρα τη μηναιία βάση υπολογισμού και βεβαίως την 1/ΕΦΚΑ όπου μας αφήνει σύξυλους με ένα "επί πολλαπλής απασχόλησης θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία. Έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται με την ελάχιστη βάση σε μικτή πολλαπλή λοιπόν;
 2. Η δική μου άποψη είναι εμπορεύματα. Μπλουζάκια ήταν πριν, μπλουζάκια παραμένουν και μετά. Προϊόντα θα ήταν αν αγόραζες κλωστές και πούλαγες μπλουζάκια.
 3. Στα πλαίσια της πρόσφατης συνέντευξης τύπου του ΣΕΒ με θέμα τις πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του θεσμού της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεόδωρος Φέσσας αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην ανάγκη δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων των μη εισηγμένων εταιρειών έως τα τέλη Απριλίου και όχι έως την 30η Σεπτεμβρίου που ορίζει ως χρονικό όριο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Οι λόγοι είναι προφανείς: Οι προμηθευτές, οι λοιποί πιστωτές, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι οικονομικοί αναλυτές, οι μέτοχοι μειοψηφίας αλλά και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και με διαφάνεια. Το πρόβλημα όμως είναι στην πράξη πολύ χειρότερο από τη σύντομη περιγραφή του κ. Φέσσα. Πρώτον, γιατί η ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου είναι συνδεδεμένη με την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης(10η Σεπτεμβρίου). Άρα, η εκπνοή της προθεσμίας μπορεί να μεταφερθεί για ένα μήνα, σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος (του βασικού, συμπεριλαμβανομένου) της εταιρείας με ποσοστό ανώτερο του 5% ζητήσει (χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την πράξη του) την αναβολή της τακτικής γενικής συνέλευσης! Τα προβλήματα όμως της γρήγορης ενημέρωσης, κάθε άλλο παρά σταματούν εδώ. Η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου αφορά μεν την υποβολή των λογιστικών καταστάσεων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ, αλλά όχι και τη δημοσίευσή τους! Και αυτό γιατί οι λογιστικές αυτές καταστάσεις θα πρέπει να ελεγχθούν από τις Περιφερειακές Ενότητες, με τη διαδικασία αυτή να διαρκεί συνήθως από 2-3 μήνες έως και πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα! Και φυσικά, όσο διαρκεί ο πολύμηνος αυτός έλεγχος, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται στο σκοτάδι. Οικονομικός αναλυτής που μελετούσε κλαδικά στοιχεία, επικοινωνώντας με το Euro2day.gr ανέφερε ότι σταμάτησε τη συγκεκριμένη δουλειά,γιατί δεν είχε κανένα νόημα να αναλύει δείκτες και επισημάνσεις του έτους 2016, το… 2018. Η όποια πληροφόρηση είχε χρονικά απαξιωθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ακόμη και μετά τον έλεγχο, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απουσιάζουν τα λάθη, τα δυσανάγνωστα νούμερα,ή ακόμη και οι παραλείψεις. «Έχουμε φτάσει στο σημείο να αναπολούμε τις εποχές που οι λογιστικές καταστάσεις δημοσιεύονταν στις σελίδες των εφημερίδων, έως την 30η κάθε Ιουνίου. Σήμερα, με γνώμονα την υποτιθέμενη τόνωση της επιχειρηματικότητας (νόμος του 2016) διευρύναμε τα χρονικά όρια δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Και παράλληλα, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από το χαρτί και να πάμε στην εποχή του διαδικτύου, καταφέραμε -περί… κατορθώματος πρόκειται- να κάνουμε την κατάσταση πολύ χειρότερη από πριν. Θα μπορούσε κάλλιστα όχι μόνο να συντομευθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων από το εννεάμηνο στο τετράμηνο, αλλά παράλληλα είτε οι λογιστικές καταστάσεις να αναρτώνται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των εταιρειών, είτε στο ΓΕΜΗ, αλλά χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο των Περιφερειών. Να δημοσιεύονται άμεσα και ο έλεγχος να γίνεται εκ των υστέρων, με τις προβλεπόμενες ποινές να είναι αυστηρές» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ουσία είναι πως σήμερα (στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου) πιστωτές, απλήρωτοι εργαζόμενοι, ανταγωνιστές και τόσοι άλλοι αναζητούν μάταια να βρουν ισολογισμούς εταιρειών για το 2017, ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις αυτές τήρησαν πλήρως το γράμμα του νόμου και ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των εταιρειών αυτών, συγκαταλέγονται και μεγάλοι, υπερχρεωμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που οφείλουν σε τράπεζες και λοιπούς πιστωτές δεκάδες, ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, η κατάσταση αυτή δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τα ετήσια αποτελέσματά τους έως τις 30 Απριλίου, ενώ αποκτούν γνώση για την πορεία των άλλων εταιρειών του κλάδου με πολύμηνη καθυστέρηση. https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1650021/katastash-haoys-stoys-isologismoys-ton-mh-eishgmen.html
 4. Αφού δήλωσα συμψηφισμό των επιπλέον εισφορών γιατί μου βγάζει τώρα χρεωστικό ειδοποιητήριο; Συμβαίνει και σε άλλους; Από πότε θα ξεκινήσει ο συμψηφισμός δηλαδή; Ευχαριστώ
 5. Διαφωνώ με τον κύριο ή την κυρία που απάντησε στο τηλέφωνο εκ μέρους του Υπουργείου. Ο ΦΠΑ είναι ΦΠΑ και το χαρτόσημο χαρτόσημο. Αν η εγκύκλιος ήθελε να εξαιρείται και το χαρτόσημο θα το έλεγε ξεκάθαρα.
 6. Η 1078 λέει: γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α. Στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής (συνολική αξία του παραστατικού), προ Φ.Π.Α., στην οποία (αξία) συμπεριλαμβάνονται οι λοιποί φόροι και τέλη (δημοτικά τέλη, ΝΕΡΙΤ κ.λπ.), πλην του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και του Ε.Ε.Τ.Α..
 7. Προσωπική μου άποψη, έντυπο οικειοθελούς, και στις παρατηρήσεις "το παρόν επέχει θέση γνωστοποίησης λήξης σύμβασης αορίστου χρόνου λόγω θανάτου του εργαζομένου"
 8. Καλή χρονιά! Αυτοί οι συνάδελφοι λογιστές, που κέρδισαν το δικαστήριο λέγοντας περίπου ότι, ενώ είχαν κατανοήσει ότι μια ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου θα τους ευνοούσε, αδυνατούσαν να κατανοήσουν ότι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, μήπως είναι μέλη του φόρουμ να μας πουν ποιά σχολή τελείωσαν; (Για τους δικαστές δεν το συζητώ, τη σχέση τους με τα οικονομικά τη βλέπουμε στα δικαστήρια που πάμε μάρτυρες για τα κανόνια των πελατών μας.)
 9. Αν θες να κατοχυρώσεις τη νέα ημερομηνία λήξης σύμβασης νομίζω είναι προφανές ότι πρέπει να στείλεις.
 10. Οδηγός προσληφθείς 1/5 και απολυθείς 31/10 μου ζήτησε βεβαίωση εποχικότητας για τον ΟΑΕΔ. Η επιχείρηση δεν κλείνει. Μπορεί τους χειμωνιατικούς μήνες να είναι εκτός σαιζόν, αλλά παραμένει σε λειτουργία και πραγματοποιεί πωλήσεις. Απλά, λόγω της μείωσης του τζίρου το χειμώνα δε χρειάζεται ένας επιπλέον οδηγός. Με βάση τα παραπάνω δε νομίζω ότι πρέπει να του δοθεί. Παρακαλώ για επιβεβαίωση και λίγη παραπάνω τεκμηρίωση. (έντυπο - περιεχόμενο κλπ) Κάποια λίγα πράγματα λέγονται κι εδώ: http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=75054&page=4
 11. Συνάδελφοι, προς επιβεβαίωση Η σειρά των κινήσεων είναι η εξής: 1) Καταχώριση του νέου ωραρίου στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών 2) Σε 8 ημέρες κατάθεση Ε9 3) Σε 15 ημέρες Ε4 τροποποιητικό αποδοχών Ευχαριστώ
 12. Lucky_Luke

  Γίναμε Ευρώπη?

  Παιδιά, χαλαρώστε λίγο με το ΓΕΜΗ. Μόλις προχθές μου ήρθε καταχώριση της εκλογής ΔΣ του 2015
 13. ΚΠΚ 101 Μια λανθασμένη πρακτική, η οποία ακολουθείται από πολλούς εργοδότες, λόγω και του ότι έχει περισσότερες καλύψεις. Όσον αφορά δε στην αρχική ερώτηση, το σκοτάδι μας έχει καλύψει πλήρως. Έχω ξεσκονίσει κυριολεκτικά το νόμο, και παρόλα που θα το ήθελα κι εγώ πολύ δεν έχω εντοπίσει κάτι που να στηρίζει τη συγκεκριμένη απάντηση του ΙΚΑ. Εκτός βέβαια από τη βασική πρόβλεψη του νόμου που λέει ότι αφορά όσους "υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΙΚΑ", κάτι για το οποίο κανείς δε δίνει σημασία. Ορισμένοι μάλιστα εργοδοτικοί καλλιτεχνικοί οργανισμοί ζητάν από τον εργαζόμενο να επιλέξει κάποιον από τους τελευταίους κωδικούς της εγκυκλίου 17 του ΕΦΚΑ. Μάλλον αυτό και θα επικρατήσει, αλλά τα πάντα κινούνται στο σκοτάδι.
 14. Συγγνώμη, έχει καταλάβει κάποιος αν για την επιλογή κωδικού ειδικότητας βάσει εγκυκλίου 17 πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες οδηγίες, ή διαλέγει ότι θέλει ο καθένας;
 15. ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ "Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 αντισυμβαλλόμενους μέσω ΔΠΥ, εφαρμόζονται για τις παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39."
 16. Χαζή ερώτηση #1: Όσοι παρέχουν στο δημόσιο υπηρεσίες άνευ ΦΠΑ (πχ εκπαίδευση) έχουν φορολογική απαλλαγή από την έκδοση τιμολογίου. Αυτοί πού θα γράφουν ότι υπάγονται στην παρ. 9 του άρθρου 39, στο κούτελό τους; Χαζή ερώτηση #2 Οι καλλιτέχνες και λοιποί άνθρωποι του πνεύματος ασφαλίζονταν αν και με μπλοκάκι στο ΙΚΑ. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι κατ΄ αναλογίαν πάνε απευθείας στο άρθρο 38;
 17. Έχεις δίκιο, δεν ήμουν σαφής. Εννοώ ότι θα πληρώσει όλες τις εισφορές μόνος του διότι αντικειμενικά η εταιρεία τού εξωτερικού δε θα εγγραφεί στο ΕΦΚΑ για να αποδόσει εργοδοτικές εισφορές.
 18. Η διοικητική λύση αυτή αναφέρεται σε φορολογική νομοθεσία και όχι ασφαλιστική όμως, Έχω και εδώ την εντύπωση ότι και η έκδοση invoice στο εξωτερικό συνεχίζει να σε κατατάσσει στους απασχολούμενους του άρθρου 39.
 19. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι υπάγεται στους αυτοαπασχολούμενους του άρθρου 39, οπότε ναι.
 20. Καθόλου φτιαχτό, δικό μου screenshot από τον υπολογιστή μου. Κι επειδή με υποψίασες κάτσε να το επαναφέρω κι από τον κάδο.:-)
 21. Πάει η συνάδελφος. Τραγικό. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο υπόγειο καταστήματος εστίασης στην πλατεία Βικτωρίας, στη γωνία Γ' Σεπτεμβρίου 87 και Χέυδεν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 42χρονη και να τραυματιστούν πέντε άτομα. Η άτυχη γυναίκα -κατά πληροφορίες η λογίστρια της επιχείρησης- ανασύρθηκε νεκρή από το υπόγειο, όπου, όπως όλα δείχνουν, σημειώθηκε η έκρηξη. http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500118229
 22. Καλημέρα Έχει καταλάβει κανείς τι αλλάζει στα ποσοστά εισφορών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και συνεισπραττόμενων με τον 4387, και από πότε ευχαριστώ
 23. Χθες μιλούσα με τον προγραμματιστή γι αυτή τη δουλειά. Μου λέει αν δε βγάλει εγκύκλιο το ΙΚΑ που θα αλλάζουν οι ΟΣΥΚ δεν αλλάζει τίποτα, και μάλλον έχει δίκιο.
×