Jump to content

DoctoRock

simple Members
 • Content Count

  10
 • Joined

 • Last visited


Reputation Activity

 1. Upvote
  DoctoRock reacted to gus in ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   
  Απόσπασμα από άρθρο του Απόστολου
   
  "Είναι γνωστό ότι φέτος ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες παροχής υπηρεσιών φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, όταν βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
  Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
  «Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και
  ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»
  Άρα, πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο επαγγελματίας να έχει εκδώσει στοιχεία προς τους επιτηδευματίες, δηλαδή απόδειξη δαπάνης ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
  Δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχει σύμβαση με έναν έως τρεις εργοδότες ή αν έχει με παραπάνω, να έχει το 75% των εσόδων του από τον έναν.
  Σε πρόσφατη ερώτηση λοιπόν προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το επάγγελμα του ασφαλιστή και αν αυτός μπορεί να φορολογηθεί σαν «μπλοκάκιας», η απάντηση του υπαλλήλου ήταν ΝΑΙ.
  Απάντηση που είναι ενάντια στο πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Απάντηση που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους φορολογούμενους της κατηγορίας αυτής, μιας και αρκετοί έχουν καταθέσει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έχουν φορολογηθεί ως επιτηδευματίες με ατομική εταιρεία παροχής υπηρεσιών, δηλαδή με 26%.
  Κατά την άποψή μας (και άποψη σχεδόν όλου του κόσμου που ασχολείται με την ανάλυση των νόμων), οι ασφαλιστές δεν μπορούν να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (ως μπλοκάκια) διότι:
  α) Δεν εκδίδουν ούτε απόδειξη παροχής ούτε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, αλλά πληρώνονται με εκκαθάριση από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
  β) Δεν έχουν έναν πελάτη, αλλά πολλούς. Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν, πελάτες («εργοδότες») των ασφαλιστών είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν τα συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά γραφεία είναι οι «προμηθευτές» τους, των οποίων τα προϊόντα διακινούν (πωλούν).
  γ) Δεν έχουν σχέση εξάρτησης και πληρώνονται κατ’ αποκοπή και όχι με «μισθό». Αν κάνουν παραγωγή θα πληρωθούν, αν δεν κάνουν δεν θα πληρωθούν.
  Αυτό το τελευταίο (γ) αποδεικνύει και ότι πελάτες είναι οι ασφαλισμένοι και όχι οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά γραφεία.
  Σύμφωνα με τον ίδιο τον νόμο (4110/2013), ο Υπουργός Οικονομικών θα έπρεπε να εκδώσει σχετική απόφαση για την εφαρμογή και τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων που θα δημιουργούσε ο νόμος. Η σχετική απόφαση για την εφαρμογή του Ν.4110/2013, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (δηλαδή τέθηκε σε ισχύ) στις 23.1.2013 (ΦΕΚ 17/Α’/23.1.2013), εκδόθηκε στις 20.3.2014 (ΠΟΛ.1085/2014), μόλις 421 ημέρες μετά από την εφαρμογή του νόμου, αλλά σχετικά με το θέμα των «μπλοκάκηδων», πέρα από τη διαδικασία, δεν έδωσε περαιτέρω οδηγίες και η Διεύθυνση, παρ’ όλες τις οχλήσεις από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, δεν πήρε θέση, εγγράφως, για την αναλυτική εφαρμογή της σχετικής διάταξης."
 2. Upvote
  DoctoRock got a reaction from lami in ΥΠΟΒΟΛΗ Α21 ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ...   
  Ν. 4141/2013 άρθρο 40 πα. 5 παριπτωση η)
 3. Upvote
  DoctoRock reacted to parmgr in ντροπη ντροπη και παλι ντροπη ...οτι ωρα και να παμε πια στο γραφειο το taxis δεν δουλευει ..   
  να λιωσετε
   
  εφυγα τελος, αφου δεν
   
  ταμπελα Επιστρέφω σε 2..
   

 4. Upvote
  DoctoRock reacted to C.F.C. in ΑΛΛΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΗΣΗ, ΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΨΚ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ   
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=58905
   
  1. ΟΙΚΙΣΗ
  Η προσωπική δουλεία της οίκησης συνίσταται στο εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμά της.
  Η οίκηση συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο. Μπορεί επίσης να συσταθεί και με διαθήκη ή με δωρεά αιτία θανάτου. Επίσης μπορεί να κτηθεί το δικαίωμα της προσωπικής αυτής δουλείας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία.
  Η οίκηση είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. (Άρθρα 1183 και 1185
  Α.Κ.).
  2. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
  Η έννοια της επικαρπίας δίδεται στο άρθρο 1142 του Α.Κ..
  Σε ακίνητα η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή για πλήρη χρήση και κάρπωση ξένου ακινήτου διατηρώντας ακέραιη την ουσία του. Η επικαρπία (άρθρο 1143 Α.Κ.) συνιστάται με δικαιοπραξία ή με χρησικτησία. Οι διατάξεις για τη χρησικτησία ακινήτων και για τη μεταβίβαση της κυριότητάς τους με συμφωνία εφαρμόζονται αναλόγως και στη σύσταση επικαρπίας πάνω σε αυτά. Επικαρπία μπορεί να συσταθεί και σε ιδανικό μέρος του ακινήτου (άρθρο 1144 Α.Κ.).
  Η επικαρπία , εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι αμεταβίβαστη. (Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον για χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164 Α.Κ.). (Άρθρο 1166 Α.Κ.).
  Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή. Επικαρπία υπέρ νομικού προσώπου εκλείπει μαζί με αυτό. (Άρθρο 1167 Α.Κ.).
  Η επικαρπία αποσβήνεται μόλις ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο, εκτός εάν έχει εγγραφεί υποθήκη στην επικαρπία. Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή. (Άρθρα 1168 και 1169 Α.Κ.).
   
   
  Τι στιγμή που υπάρχουν και ψιλοί κύριοι και επικαρπωτής ( στο σύνολο του κτίσματος ) ο οικιστής, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν συντρέχει λόγος να αναγραφεί ...
 5. Upvote
  DoctoRock reacted to nicklog in E9 ---- Συγνώμη, εσείς μπορείτε να μπείτε να δουλέψετε?   
  Ο υπουργός κρύβεται από τους υφυπουργούς,
  Οι υφυπουργοί από τους ειδικούς - γενικούς γραμματείς,
  Οι ειδικοί - γενικοί γραμματείς playstation, twitter, facebook, κλπ
  Οι υπάλληλοι στο taxis 3 λαλούν και 2 χορεύουν...  
  (αλήθεια, στο taxis γιατί δεν βγάζουν ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση, για όλους αυτούς του μ@λ@κες που τους ενοχλούν τλφ από το πρωί στις 8 έως τις 8 το βράδυ? Μεγάλο το βίτσιο... ).
   
  Κατά τα άλλα,
  '' Όχι δεν θα δοθεί παράταση στις ΦΔ"
  " Όχι άλλη παράταση στο Ε9, μέχρι στις 23:59:59"
  "Τα παραστατικά στις 16, στις 26, στις 36, οι συμβολαιογράφοι το ένα, οι κλειδάριθμοι το άλλο,"
  "Τρεχάτε να δηλώσετε Αδήλωτους Εργαζόμενους"
  "Στάση - απεργία στις ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ"
   
  και εμείς εδώ σαν τους βρυκόλακες των φορολογικών ΚΕΠ...
   
  Έρχεται και άλλη "φούτσα" με τις τροποποιητικές των ΦΑΠ, ΚΕ.Π.Υ.Ο., Ισοζύγια, ρυθμίσεις, Α21,....
  ΖΗΤΩΩΩΩΩΩΩ οι ΕΦΕΕΑ, ΠΟΦΕΕ, ΠΕΦΕ, και λοιπά καρεκλοψώνια της κοινωνίας μας.
   
  Καληνύχτα και από αύριο, πάλι όλοι μαζί ...
  τάκα τάκα!
 6. Upvote
  DoctoRock reacted to ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ in ΕΦΕΕ ΕΥΒΟΙΑΣ . προς ΠΟΦΕΕ ,ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΛΗ και ΞΕΚΑΘΑΡΗ   
  Επειδή πολλά γράφονται ,
  Επειδή όταν έπρεπε κάποιοι στρογγύλευαν τα πράγματα,
  Επειδή απ έξω απ τον χορό λαλούν πολλοί κοκκόροι
   
  Η Ένωση της Εύβοιας, μετά από συνέλευση που έγινε προχτές Τρίτη 3/9/2013, αποφάσισε τα πάρα κάτω. 
   
                      Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 2013
   
   
 7. Upvote
  DoctoRock reacted to ppanos in Τέταρτη ΦΑΣΗ: Αποχή 16/7-22/7 μαζί με την Ομοσπονδία και 37 Συλλόγους της Χώρας...   
  Η αποχή περίτρανα αποδείχτηκε ως λάθος στρατηγική...
  (είτε γιατί δεν έχει συμμετοχή, είτε γιατί η συμμετοχή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙ)
   
  Η μόνη σοβαρή πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει η ΠΟΦΕΕ είναι αυτή που έχω ξαναπεί σε προηγούμενο post: 
   
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ Ε1 ΣΤΟ TAXIS ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ.
   
  Ο μόνος 100% ΝΟΜΙΜΟΣ τρόπος να πιέσεις ΑΛΗΘΙΝΑ το υπουργείο, φορτώνοντάς του ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (που εμείς του κάνουμε τώρα δωρεάν) και την τεράστια καθυστέρηση που αυτό θα σημάνει...
   
  και αναρωτηθείτε όλοι σας :
   
   
  1) Η ΠΟΦΕΕ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ  ΑΥΤΟ ???  
  2) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΡΙΞΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ ???
  3) ΜΟΝΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ? 
  4) ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΠΑΝΙΚΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΦΜ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 1 ???
   
  και αναρωτιέμαι :  
   
  ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΦΕΕ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ, ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ (!!!) ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ Ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ?
   
  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Η ΟΧΙ ΗΔΗ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΤΥΧΕ ?
   
  Υ.Γ. απαντάω πρώτα στον εαυτό μου : 
   
  τι περιμένεις ρε ΒΛΑΚΑ, επειδή έχουν πιάσει από μια θέση "εκπροσωπόντας" μας για το "καλό" ΜΑΣ πάει να πεί ότι μας εκπροσωπούν κιόλας?
  Οι περισσότεροι (συντριπτικά) εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους στα προεδρεία εδώ και χρόνια, μόνο και μόνο για να ανοίγουν οι πόρτες πιο εύκολα και να μπορούν να ανεβάζουν το prestige τους.
  Εδώ το έκαναν οι πολιτικοί μας τόσα χρόνια και μεις τους χειροκροτούσαμε από κάτω σαν βλάκες για δεκαετίες (...κι ακόμα τολμώ να πώ συνεχίζουμε...), δε θα το κάνουν οι Λογιστές? (που έχουν και τη ρετσινιά του λαμόγιου έτσι κι αλλιώς).
   
  Αρα, αφού δεν ήθελα να ασχοληθώ ο ίδιος με τον συνδικαλισμό μέχρι τώρα, τι μιλάω? Κάτσε και ρούφα το αυγό σου... κάποτε θα μεγαλώσεις και θα μάθεις να μην περιμένεις από τους "από πάνω" τίποτα να σου χαρίσουν.
   
  Και για μένα οι "από πάνω" δεν είναι οι του Υπουργείου, είναι οι των διάφορων σωματείων ...
   
  Καλό Σαββατόβραδο...
 8. Upvote
  DoctoRock reacted to ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ in Τέταρτη ΦΑΣΗ: Αποχή 16/7-22/7 μαζί με την Ομοσπονδία και 37 Συλλόγους της Χώρας...   
  http://www.egnomi.gr/article.php?id=40004&category_id=7
   
  http://eviatop.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6849.html
  http://www.axortagos.gr/den-katathetoun-forologikes-diloseis-logistes-tis-evvoias.html
  http://eleutherifoni.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6437.html
  http://myblogs.gr/article/enosi-forotehnikon-eleytheron-epaggelmation-nomoy-eyvoias-mi-ypovoli-diloseon-forologias
  http://www.arpaktiko.org/%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82.html
   
  μέρος της δικής μας (ένωση Εύβοιας)  μικρής συνεισφοράς στην ενημέρωση του κόσμου 
 9. Upvote
  DoctoRock reacted to SMPOL in συμμετοχή σε έκθεση και ταμειακή μηχανή   
  ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΧΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΧΩΡΙΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΩΠΟΥΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ.ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑΤΙ Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΠΟΥΝ
 10. Upvote
  DoctoRock reacted to voodoo in Τέταρτη ΦΑΣΗ: Αποχή 16/7-22/7 μαζί με την Ομοσπονδία και 37 Συλλόγους της Χώρας...   
  Νομίζω ότι για το διάστημα της αποχής, καλά θα ήταν κανένας συνάδελφος να μη δημοσιεύει σε θέματα φορολογικών δηλώσεων, εδώ στο φόρουμ.
 11. Upvote
  DoctoRock reacted to ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ in ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΛΟΓΙΣΤΗ   
  οι κωδικοί ανήκουν στον φορολογούμενο 
   
  μας τους παραχώρησε για να διεκπεραιώνουμε τις δικές του φορολογικές υποχρεώσεις
   
  αν δεν μας πληρώνει σταματάμε να τον εξυπηρετούμε
   
  αλλά δεν έχουμε κανένα μα κανένα δικαίωμα να κρατάμε τους κωδικούς του (όπως και κάθε τι άλλο δικό του) 
 12. Upvote
  DoctoRock reacted to KAXRI in ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ   
  ΔΑ: Β4Θ9Η-Υ0Τ
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
  ΤΜΗΜΑ: Β’
  Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο: 2103375311 ΦΑΞ: 2103375001
  ΠΟΛ. 1180/10-9-2012
  ΘΕΜΑ:Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012.
  Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ.312/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν.4072/2012, επιτρέπεται η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 283 (γνήσια μετατροπή), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η νομική προσωπικότητα της Ε.Π.Ε. με νέα νομική μορφή στο πρόσωπο της Ο.Ε. ή Ε.Ε., χωρίς να επέρχεται διάλυση της Ε.Π.Ε.
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ
  Συνημμένα: φωτοτυπία της αριθ.312/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
  Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 312/2012
  Ερωτάται αν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 312/2012

  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β )

  Συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2012

  Σύνθεση
  Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος λόγω κωλύματος του Προέδρου του Τμήματος Φωκίωνα Γεωργακόπουλου, Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

  Μέλη : Θεόδωρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Δημήτριος Χανής, Αφροδίτη Κουτούκη και Δημήτριος Αναστασόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους

  Εισηγήτρια : Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

  Αριθμός Ερωτήματος : To υπ' αριθμ. πρωτ. Δ12Β 1038975 ΕΞ 2012/7.3.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας - Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Β'),

  Περίληψη ερωτήματος : Αν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία:

  Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β' Τμήμα) γνωμοδότησε ως εξής:

  I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  Από το έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχείο που το συνοδεύουν προκύπτει ότι η υπηρεσία οδηγήθηκε στην υποβολή του ερωτήματος με βάση το κατωτέρω πραγματικό και το γεγονός ότι εκκρεμούν προς αντιμετώπιση και άλλες όμοιες περιπτώσεις μετατροπής εταιρειών:

  Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μετατράπηκε σε ομόρρυθμη με βάση τις διατάξεις του ν.3190/1955. Προς τούτο συντάχθηκε σχετική συμβολαιογραφική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

  Στη συνέχεια, λόγω της αρνήσεως της αρμόδιας για τη Φορολογία της εν λόγω εταιρείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας να προβεί στην αντίστοιχη μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου, ανακλήθηκε η παραπάνω πράξη μετατροπής με άλλη αχετική συμβολαιογραφική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε, επίσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με αποτέλεσμα να επανέλθει η νομική μορφή της εταιρείας από ομόρρυθμη στην αρχική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

  II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

  1. Πριν από τη θέσπιση και την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α' 86), στη νομοθεσία περί εταιρειών υπήρχε ρητή αναφορά και ρύθμιση για τις εξής περιπτώσεις μετατροπής εταιρειών:

  α. Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρα 51 ν.3190/1955 και 66 ν.2190/1920, όπως ισχύουν μετά την αντικατάοτασή τους από το άρθρο 16 του ν.2339/1995, Α' 204).

  β. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 53 ν.3190/1955).

  γ. Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 67§1 ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού από το άρθρο 41 του π.δ. 409/1986).

  δ. Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) (άρθρο 66α ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 66 του ν.3604/2007, (Α' 189).

  ε. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης) σε ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 67§2 ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού από το άρθρο 16 του ν. 2339/1995).

  2. Ήδη, όμως, στον, πρόσφατο ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86), ο οποίος, κατ' άρθρο 330 παρ. 2 αυτού άρχισε να ισχύει από 11-4-2012, ημερομηνία δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίστηκαν επί νέας βάσεως τα θέματα των προσωπικών εμπορικών εταιρειών (βλ. άρθρα 249 - 294) και θεσπίστηκε η δυνατότητα μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, με ρητές διατάξεις του άρθρου 283, το οποίο ορίζει τα εξής:

  «1, Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με ομόφωνη απόφαση των εταίρων,
  2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγουμένου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών».

  ΙΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TON ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

  1. Μετατροπή (υπό νομική έννοια) σημαίνει μεταβολή της νομικής μορφής («νομικού ενδύματος») της εταιρείας, χωρίς εκκαθάριση και χωρίς την ανάγκη μεταβιβάσεως (με ειδική ή οιονεί καθολική διαδοχή) των εταιρικών αντικειμένων και εταιρικών χρεών στην εταιρεία υπό τη νέα της μορφή. Εξακολουθεί, δηλαδή, να παραμένει η ταυτότητα του νομικού προσώπου της παλαιάς εταιρείας, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή. Τα πλεονεκτήματα της μετατροπής είναι προφανή: εξοικονομείται χρόνος και έξοδα, ιδίως μεταβιβάσεων, (βλ. Ν.Ράκα, Εμπορικές Εταιρείες, 1992, σελ. 224 επ.).

  2, Υπό το προ της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 283 του ν. 4072/2012 καθεστώς, είχαν διαμορφωθεί δύο θεωρητικές απόψεις, αναφορικά με τη δυνατότητα κυριολεκτικής (γνήσιας) μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε..

  Ειδικότερα:

  α. Σύμφωνα με την, μάλλον επικρατούσα, πρώτη θεωρητική άποψη υποστηριζόταν, ότι, αν ο νόμος, δεν θέσπιζε δυνατότητα μετατροπής, δεν ήταν δυνατή η μετατροπή, διότι σε ορισμένους εταιρικούς τύπους υπάρχουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις (ιδίως, υπέρ των εταιρικών δανειστών και της μειοψηφίας), που θα μπορούσαν να καταστρατηγηθούν. Για το λόγο αυτό, η κατά κυριολεξία ή γνήσια μετατροπή επιτρεπόταν, μόνον, στις περιπτώσεις που ρητά όριζε ο νόμος. Επομένως, σύμφωνα με την άποψη αυτή, στις περιπτώσεις που ο νόμος δεν προέβλεπε δυνατότητα μετατροπής, μόνον, με λύση και μεταβίβαση (με ειδική διαδοχή) των περιουσιακών αντικειμένων μπορούσε να επιτευχθεί, κατ' αποτέλεσμα, (χωρίς, όμως, τα πλεονεκτήματα της γνήσιας μετατροπής) η μεταβολή του εταιρικού τύπου (καταχρηστική μετατροπή) (βλ. Ν. Ρόκα, ο.π. -Λ. Γεωργακόπουλου, Το δίκαιον των εταιρειών ΙΙΙ, 1974, σελ. 490 επ. -Πασσιά, Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρείας, τόμος Β' 1969, σελ.1135 επ. -Λιακόπουλου, Μετατροπή Ο,Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. στις Μελέτες προς τιμήν Ν.Δελούκα, τόμος β' 1989, σελ. 585 επ. - Αλεξανδρίδου, Δίκαιον εμπορικών εταιρειών, τόμος Α', 1993, σελ. 113 επ. - Παμπούκη, Δίκαιον εμπορικών εταιρειών, 1979 σελ. 131, επ. - Κυπροίου, Η μετατροπή του νομικού προσώπου της εταιρείας NOB, 8, σελ, 840 επ. - Καραβά, Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου, τόμος Α', 1959, σελ. 359 - - Λ. Γεωργακόπουλου, Εγχειρίδιον εμπορικού δικαίου, τόμος 1, τεύχος 2, 1985, σελ. 279-280 - Μάζη, Τινά περί μετατροπής εταιρειών, ΕΕμπΔΚΒ', σελ.515-516 - Τσιριντάνη, Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Τόμος Β', 1964, σελ. 192 κ.α.).

  β. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρητική άποψη, η δυνατότητα της κατά κυριολεξία ή γνήσιας μετατροπής, εφόσον δεν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις, διέπεται από την αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως και, επομένως, είναι επιτρεπτή (βλ. Γ. Σημίτη, Μετατροπή ανωνύμου εταιρείας εις ομόρρυθμον εταιρείαν, ΕΕμπΔ Δ', σελ. 289 επ. - Δέλλιου, Τύπος και έννοια στο δίκαιο των συμβάσεων, Αρμ. 1992, σελ. 1212- 1213- Μ, Μουμούρη, Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Β' έκδοση, 1960, σελ, 483 επ. - Δ,Τζουγανάτο εις Ευ, Περρόκη, Δίκαιο των Ε.Π.Ε., 1994, σελ. 1067 επ.

  Προς την άποψη αυτή συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 1116/1990, απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, που δέχθηκε δυνατότητα μετατροπής ΕΠΕ σε ΟΕ με βάση το άρθρο 53 του ν. 3190/1955, χωρίς αιτιολογία, παρότι το άρθρο αυτό ρυθμίζει τη μετατροπή κατ' αντίστροφη φορά).

  γ. Η πρώτη των ως άνω θεωρητικών απόψεων ευρίσκει και νομολογιακό έρεισμα σε πλείστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δέχθηκε ότι, επί απουσίας ρητής νομοθετικής προβλέψεως περί της δυνατότητας μετατροπής εταιρείας από μία νομική μορφή σε άλλη, ως συνέπεια δεν επέρχεται συνέχιση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας αλλά η λύση αυτής και η δημιουργία νέας με διάφορη νομική προσωπικότητα (βλ. ΣτΕ 3636/2002, 2940-2943/2002, 2965/2000, 1070/2000, 2760/1996 κ.λ.π.)

  3. Με τη διάταξη του άρθρου 283 του ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε και η δυνατότητα μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, η οποία, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου (σελίδα 70), «....ενδείκνυται, διότι είναι η μοναδική μετατροπή γνωστών εταιρικών μορφών που παραμένει αρρύθμιστη. Ως πρωτότυπο χρησίμευσε το άρθρο 66Α του KΝ 2190/1920, που προστέθηκε με το Ν. 3604/2007 και που προβλέπει τη μετατροπή της ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία...»

  4. Ενόψει όλων των ανωτέρω, σε σχέση με το διδόμενο πραγματικό, συνάγονται τα ακόλουθα;

  α. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, δηλαδή μέχρι την 11-4-2012, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν μπορούσε να μετατραπεί σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, διότι η μετατροπή αυτή δεν προβλεπόταν οπό διάταξη νόμου, τυχόν δε γενομένη δεν είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ΕΠΕ στο πρόσωπο της ΟΕ ή EE, καθόσον η μετατροπή αυτή, εφόσον τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (δημοσιότητας κλπ.), συνεπαγόταν τη λύση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και την ίδρυση νέας ΟΕ ή EE (καταχρηστική μετατροπή), με όλες τις εντεύθεν συνέπειες της μεταβολής αυτής για αμφότερες τις εταιρείες. Ως εκ τούτου, στις ως άνω περιπτώσεις η φορολογική αρχή όφειλε να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες καταχωρίσεως της νέας (προσωπικής) εταιρείας στο μητρώο και οτις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση των φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο της λυθείσας ΕΠΕ, όσο και της νέας εταιρείας, λόγω της προαναφερόμενης μεταβολής.

  β. Αντιθέτως από την 11-4-2012, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, επιτρέπεται η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 283 (γνήσια μετατροπή), με αποτέλεσμα να συνεχίζεται π νομική προσωπικότητα της ΕΠΕ με νέα νομική μορφή στο πρόσωπο της ΟΕ ή EE, χωρίς να επέρχεται διάλυση της ΕΠΕ.

  IV. Κστ' ακολουθιαν των προεκτεθέντων, στο τεθέν ερώτημα αρμόζει, ομοφώνως, η ανωτέρω αναλυτικώς διδομένη στην παράγραφο ΙΙΙ.4 της παρούσης απάντηση.
 13. Upvote
  DoctoRock reacted to ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ in Διαπίστωση Λαθών στο Ε1 μετά την απόστολή Της δήλωσης ηλεκτρονικά   
  καλή μου NEOS LOGISTIS
  πίστεψέ με ότι αυτό που θα γράψω το γράφω με πολύ θετική σκέψη
  αν πιστεύεις ότι δουλειά σου είναι να παίρνεις τηλέφωνο την αντιπροσωπεία
  και αν πιστεύεις ότι η εφορία θα μπορούσε να δεχτεί κάποιες αποδείξεις είσπραξης (για την αγορά μιας μηχανής)
  τότε δεν είναι ο γιαλός στραβός αλλά στραβά αρμενίζεις
  δέξου το σαν συμβουλή (να πάρω το δικαίωμα αυτό μετά από 34 χρόνια σε αυτήν την κωλοδουλειά)
  αν θες πάλι διαολόστειλέ με , δεκτό και αυτό
 14. Upvote
  DoctoRock reacted in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  Αφιερωμένο στην ΤΡΟΙΚΑ και στο υπουργείο οικονομικών
  http://www.youtube.com/watch?v=EcO5iuio7Oo
 15. Upvote
  DoctoRock reacted to 1953 in Νέα παράταση για τις δηλώσεις οικ.έτους 2012?   
  10 Ιουλιου Οι χειρογραφες
×