Jump to content

xxiris

starting Members
 • Content Count

  0
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Like
  xxiris reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ΄΄ που πρέπει να Προσέξουμε κατά τη σύνταξη της δηλωσης   
  Συγκέντρωση - Ανακεφαλαίωση - Ανασκόπηση ερωτήσεων & απαντήσεων. Ανάλυση και απάντηση σε προβληματικών…& επαναλαμβανόμενων..
  Πολυσυζητημένα θέματα. . .

  1. Για παραβάσεις του ΚΒΣ κωδ. 019-020 του Ε1 απαντάμε ΕΦΟΣΟΝ το ποσό της απόδειξης (μη έκδοση) υπερβαίνει σε αξία τα 1.200,00€ ή σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως ποσού;
  Η απάντηση είναι Ναι για αξίες > των 1.200,00€.( Αν υπάρχουν αντιρρήσεις … τις περιμένουμε..)
  Αυτονόητο είναι ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει αν υποπέσουν στις παραβάσεις αυτές ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ κλπ. Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια διάταξη προβληματική.?
  2. Οι αποδείξεις που απαιτούνται σε περίπτωση που φορολογείται κάποιος στο τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζονται στο τεκμαρτό;
  Στο τεκμαρτό και κλείδωσε?. Βλέπε και την πολ 1094/11 ( υπάρχει όμως και αντίλογος..)
  Σχετική διάταξη: ….3. Σχετικά με τις αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών της παραγ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση που το δηλούμενο συνολικό εισόδημά του φορολογουμένου (πραγματικό ή τεκμαρτό ) υπερβαίνει….
  3. Πως δηλώνονται τα κέρδη από πωλήσεις παγίων στο Ε3. κωδικός Ζ840 του Ε3;
  Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Όταν δεν υπήρχε λογιστικός προσδιορισμός κερδών έπρεπε για να φορολογηθεί το κέρδος από πώληση παγίου να προστεθεί στα τεκμαρτά κέρδη και κατά συνέπεια να αναγραφεί στον κωδ. Ζ840. σήμερα τι γίνεται; Κανένας δεν ξέρει.
  Μια άποψη: Αν δεν μπουν στο 840 τα κέρδη από πώληση παγίου που θα μπούν; Στα λοιπά έσοδα δραστηριότητας; και σύμφωνα με το άρθρο που μου ανάφερες θα περιληφθούν στα κέρδη βιβλίων για να συγκριθούν με τα κέρδη της περαίωσης; Δεν την συμμερίζομαι. .
  Προτείνω : Κέρδος από πώληση παγίου στο 840 και αναμένουμε λύση..
  4. Πως δηλώνεται το άτομο που σε φιλοξενεί στη Δ΄ σελίδα του Ε1;
  Από τις οδηγίες του taxisnet….
  Σε περίπτωση φιλοξενίας , αναγράψτε στον κωδικό 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συμπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811.
  Η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του εκμισθωτή, γίνεται αυτόματα με την πληκτρολόγηση του Α.Φ.Μ. στο σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.).
  5. Σε περίπτωση που χάνεις το αφορολόγητο λόγω παράβασης ΚΒΣ, αν βάλεις αποδείξεις επί πλέον του αφορολόγητου έχεις έκπτωση ή σου στερεί πάλι το δικαίωμα;.
  Δεν έχεις επί πλέον έκπτωση αν βάλεις επί πλέον αποδείξεις. ( Σχόλιο. Από το νόμο όμως δεν πηγάζει αυτό.. αναφέρεται ο νόμος μόνο στο αφορολόγητο μέχρι τις 12.000, και κατά συνέπεια..)
  6. Σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου από τις χρήσεις 2008 και 2009 υπολογίζεις τεκμαρτή δαπάνη συντήρησης για ΕΙΧ ή όχι;
  Όχι δεν υπολογίζεται.
  7. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από τη χρήση ΕΙΧ εταιρειών υπολογίζονται για εισόδημα για να καλύψεις τεκμήρια ή όχι. Τέλος το εισόδημα αυτό θα συμπεριληφθεί στη δήλωση του Ε7;.
  α) Κάλυψη τεκμηρίων:
  Η απάντηση είναι Ναι, αλλά να περιμένουμε τη λύση από τη Διοίκηση.
  β) Πώς δηλώνεται αν είναι και μισθωτός στο Ε7.
  (Από τις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε7.)
  10 . Έχουμε κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση του είδους αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο και συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση;
  Ναι έχουμε αλλαγή.
  Καταργήθηκε ο κωδικός 12 (Αναδρομικά Αποδοχών) και αντικαταστάθηκε με το νέο κωδικό 8 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης) και 9 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται).
  Επίσης, προστέθηκαν οι κωδικοί 17(Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ), 18 ( Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ)
  Αρθρο 45. Εισόδημα και απόκτηση του………………..
  στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιμολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής:
  γ) Πώς δηλώνεται αν δεν είναι μισθωτός..
  Δεν δόθηκε απάντηση, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στο Ε7.
  8. Με δεδομένο ότι η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 5 ημέρες από την ημερομηνία λήξης με το internet, η μη απόκτηση κωδικών από το taxis, υπάγεται στη περίπτωση αυτή;
  Απάντηση. Άγνωστο. Εκτιμώ ότι υπάγεται. Είναι θέμα πραγματικό. Αν δεν έχω π.χ σύνδεση με internet πώς να πάρω κωδικούς;;
  9. Το έντυπο Ε16 ( μηχανήματα ΜΕ) πως υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή;
  Δεν δόθηκε λύση. ίσως να το ξέχασαν????? Πως θα το υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι όταν πήγε η δήλωση με το διαδίκτυο; Ίδωμεν..
  10. Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ της προηγουμένης ανέλεγκτης χρήσης μεταφέρεται ή όχι όταν γίνει αυτοέλεγχος στη παρούσα χρήση;
  Σχετική διάταξη: Άρθρο 79 ν. 3842/10 γ. Στην περίπτωση που η διαδικασία αυτοελέγχου του παρόντος ακολουθείται για χρήση στην οποία μεταφέρεται πιστωτικό υπόλοιπο από προηγούμενη ανέλεγκτη χρήση, το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου. Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο θα διακανονιστεί κατά την περαίωση της εν λόγω χρήσης.
  Απάντηση:
  Υπάρχει σύγχυση. Κάποιοι εισηγητές του χώρου εισηγούνται να το αφήσουμε ως έχει. Δεν ξέρω όμως αν είναι σωστό??
  11. Σε περίπτωση που οφείλεται το ΙΚΑ και προκειμένου να μην υπολογισθεί λογιστική διαφορά η εν λόγω μισθοδοσία, μπορεί να πάει η δήλωση εκπρόθεσμα πχ μετά από δυο μήνες αφού πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. (Σε δήλωση Ε5 επιβαρύνεσαι με προσαυξήσεις στο δε Ε1 πέραν των προσαυξήσεων χάνεις και τα αφορολόγητο. Το σταθμίζεις…..)
  Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Αδυναμία καταβολής μισθών και εισφορών. Είναι θέμα πράξεων……
  …..Υπενθυμίζουμε πάντως ότι με μια αίτηση για έλεγχο στο ΙΚΑ πριν την υποβολή της δήλωσης λύνεται το πρόβλημα…
  12. Η παράταση ισολογισμών για ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ ισχύει σε κάθε περίπτωση;
  Όχι, βλέπε πολ. 1070/7-4-11
  Σχετική διάταξη: ..Όσοι έχουν ήδη συντάξει την απογραφή και τον ισολογισμό της χρήσης 1/1-31/12/2010 και εφόσον επηρεάζονται τα δεδομένα αυτών από τις αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση αυτών…
  13. Με ποιο έντυπο θα αποδοθεί ο φόρος από την ΕΠΕ στα διανεμόμενα κέρδη;
  Δεν εκδόθηκε ακόμη. Ήδη κάποιες Δ.ο.Υ. πράττοντας το αυτονόητο μετά από την απαραίτητη προσαρμογή δέχονται το έντυπο που προϋπάρχει για την απόδοση του 10%.
  14. Όταν καταχωρούμε μισθούς κλπ και δεν ξέρουμε το ΑΦΜ, (σε ηλεκτρονική υποβολή) πχ Πολεμική Αεροπορία τι καταχωρούμε για ΑΦΜ;
  Γράφουμε ολογράφως ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  15. Γίνεται φορολογική αναμόρφωση και στο ΦΠΑ
  Όχι, γίνεται μόνο για τα εισόδημα. ( θα τη κάνουμε λέτε ίσως… του χρόνου…)
  Εννοείται βέβαια .. ότι στα βιβλία δεν εκπίπτουμε τον ΦΠΑ αυτών των δαπανών.
  16. Οι λογιστικές διαφορές καταχωρούνται στο έντυπο Ε3 ή στο Ε5 στα βιβλία B Κατηγορίας;.
  Απάντηση. Όταν δεν κάνουμε αυτοέλεγχο όπου και να γραφούν δεν επηρεάζονται τα μεγέθη. Όταν κάνουμε αυτοέλεγχο και τα λογιστικά κέρδη μας είναι μικρότερα από του αυτοελέγχου, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε στους κωδικούς του Ε3. (κωδικοί Ε3:564,566,567 – κωδικοί Ε5:018,019,020, κλπ)
  17. Σε περίπτωση που έχεις βεβαίωση δανείου από τράπεζα όπου αναγράφει ότι σας έχει πιστώσει από ανακυκλουμένη πίστωση πχ. 83.000 και έχετε καταβάλλει πχ για κεφάλαιο 70.000 και για τόκους πχ 3.000 και συνολικά 73.000 πως μεταφέρονται στο Ε1
  Απάντηση Περιμένω την απάντηση από το Φόρουμ. ????
  18. Σε περίπτωση αυτοελέγχου όπου προσδιορίζονται μεγαλύτερα καθαρά κέρδη και ακαθάριστα έσοδα, ποια μεταφέρονται στο Ε1;
  Απάντηση : Του αυτοελέγχου επειδή είναι τα μεγαλύτερα.
  19. Σε περίπτωση που έχω περισσότερα αγροτικά προϊόντα και δεν χωρούν οι σειρές στο Ε1 τι κάνω σε ηλεκτρονική αποστολή;
  Γράφω αναλυτικά τα είδη και στη τελευταία σειρά γράφω όλα τα υπόλοιπα σε ένα πίνακα και μεταφέρω το σύνολο αναγράφοντας συνημμένος πίνακας. Ο πίνακας ως είναι αυτονόητο δεν αποστέλλεται τον κρατάμε στο σπίτι και αν κάποτε ζητηθεί αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ.
  Σχόλιο: η λύση που δόθηκε δεν είναι σωστή, Θα δημιουργήσει προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ, και την επιστροφή ΦΠΑ. Έπρεπε να δίνονταν η δυνατότητα εισαγωγής νέων σειρών.
  20. τι φόρο θα πληρώσω στις παρακάτω περιπτώσεις;
  * Έγγαμος με 2 ανήλικα παιδιά και εισόδημα με 12.000 και καμιά απόδειξη στον κωδ. 49
  Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200
  * Έγγαμος με εισόδημα με 12.000, καμιά απόδειξη και δαπάνη ΤΕΒΕ 4.000
  Θα εφαρμοστεί το penalty 12.000χ10%= 1.200
  (Η αποδείξεις λειτουργούν αυτόνομα, άρα είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίες).
  21. Μπορώ αν ξεχάσω, να βάλω αποδείξεις μετά με συμπληρωματική δήλωση;
  Απάντηση. Δεν αναγνωρίζονται. Απαιτείται αρχική και εμπρόθεσμη. Ακόμη δεν ισχύει δηλαδή και σε εμπρόθεσμη συμπληρωματική.
  22. Κόστος αναλώσεων (πωληθέντων) κωδ. 553 του Ε3 (παροχής υπηρεσιών) δεν αντιστοιχίζεται στον πίνακα Ι του αυτοελέγχου αφού η θέση είναι σκιασμένη και αποκλεισμένη.
  Θεωρώ ότι είναι αστοχία του συντάκτη του εντύπου. Εκτιμώ ότι το αντίστοιχο κουτάκι στον πίνακα Ι΄ πρέπει να ενεργοποιηθεί. (αυτονόητα πράγματα για όσους σπούδασαν οικονομικά. Δυστυχώς.. υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κόστος πωληθέντων ΄- αναλώσεων στην παροχή??).
  23. Φορολογούμενος με εισόδημα 35.000, η σύζυγος χωρίς εισόδημα μέχρι πόσες αποδείξεις μπορεί να υποβάλλει;
  Απάντηση: μέχρι 30.000,00€
  24. Απο που αναζητούνται ο βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ;;

  Απο το σάιτ osde.dikaiomata. χρειάζεται το ΑΦΜ και το εκκαθαριστικό 2009 (ΟΠΕΚΕΠΕ)

  ΥΓ. 1. Σε περίπτωση που κάποια απάντηση δεν είναι επαρκής ή είναι αναληθής … να την θεραπεύσουμε.?? Έχετε το λόγο………………….
  ΥΓ.2. Μετά και τα παραπάνω θέματα και σε συνδυασμό και με τα αρχικά 48, θεωρώ ότι καλύψαμε ένα ευρύτερο φάσμα και δόθηκαν μαζεμένες λύσεις χωρίς να ανατρέχει κανείς σε επί μέρους θέματα. {…Φείδου χρόνο…}
  ΥΓ.3. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέχουμε στις σχετικές ΠΟΛ. που αναφέρονται στις απαντήσεις.


  Eumilos 1-5-2011
×
×
 • Create New...