Jump to content

GiannisM

simple Members
 • Posts

  189
 • Joined

 • Last visited

About GiannisM

 • Birthday January 1

Contact Methods

Profile Information

 • Gender
  Male

GiannisM's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. Αιτήσεις στο πρόγραμμα από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Επιλέξιμες οι δαπάνες από 24 Μαϊού.
 2. Ξεκινάει από ο νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011: • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο νέο επενδυτικό νόμο για τον πρώτο κύκλο υποβολής των αιτήσεων θα γίνει την 21/04/2011 και θα διαρκέσει έως την 31/05/2011. • Ο•συνολικός διατιθέμενος προϋπολογισμός για την κατηγορία της "επιχειρηματικότητας των νέων"•για τον πρώτο κύκλο του νέου επενδυτικού νόμου ανέρχεται σε €150 εκατ. • Στα μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για τηνεπιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. • Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται άμεσα το ΕΤΕΑΝ, με την προκήρυξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας για τη στήριξη των ΜμΕ κυρίως επιχειρήσεων με χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,2 δις €. • Όλες οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον νέο επενδυτικό νόμο θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το ταμείο ΕΤΕΑΝ με ευνοϊκούς όρους δανεισμού και πιο συγκεκριμένα με επιτόκιο 4,4%. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες με το νέο σύστημα ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, υιοθετούνται για πρώτη φορά καινοτόμες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ταχύτητα, με σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες, διαφάνεια και αντικειμενικότητα, καθώς οι κύριες πράξεις γίνονται ηλεκτρονικά και υπάρχει δυνατότητα δημόσιας παρακολούθησης καιαπλότητα, καθώς τα έγγραφα που απαιτούνται είναι πολύ λιγότερα και τυποποιημένα. Απομένει να τα δούμε και στην πράξη...
 3. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥπουργείουΠεριφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την εταιρία«Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ανακοίνωσαν την νέα δράση «digi-mobile»η οποίατίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 σε Δημόσια Διαβούλευση. Σκοπό της δράσης digi-mobile αποτελεί η ενίσχυση τηςαξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών(smartphones) και tablet-pc, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στουςτομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού, Εστίασης, Χονδρικού εμπορίου, Υγείας, Ψυχαγωγίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων(logistics), Υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και της Πληροφορικής και τωνΤηλεπικοινωνιών. Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση digi-mobile έχουν μεμονωμένεςυφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) ιδιωτικού δικαίου,που: • Δραστηριοποιούνταινόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. • Έχουνκλείσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής τηςπρότασης για υπαγωγή στην δράση. • Απασχολούνκατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον έναν (1)εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) και κατά μέγιστο είκοσι (20) εργαζόμενους(20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου,επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων. • Δενεντάσονται στον κανόνα de-minimis. Οι επιλέξιμες ενέργειες της δράσης digi mobile αφορούν την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και webmobile portals), που να είναι είτε τύπου B2C(Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτετύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει νααξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευώνκινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και ναδιατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας»(Software-as-a-Service). Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» καινα λειτουργούν στις συσκευές κινητής επικοινωνίας (να είναι “downloadable”) καινα μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα.Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφόσον όμως: • Παρέχουνολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο /λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται σταχαρακτηριστικά της. • Παρέχουνπλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχα με τα υφιστάμενα web portals της επιχείρησης. • Επιτρέπουνδιάδραση με το χρήστη των smartphones και δεν περιορίζονται σε μονόδρομηπροώθηση πληροφοριών. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν: • εφαρμογέςπου επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τηδιαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σεενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.) • καινοτόμεςυπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευώνκινητών επικοινωνιών • καινοτόμεςεφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας τογεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destinationmanagement • εφαρμογέςκαι υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχήπροσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά τωνπελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενωνυπηρεσιών, την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίουκλπ. • υπηρεσίεςεικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών • υπηρεσίεςηλεκτρονικών πλη ρωμών • υπηρεσίεςεπιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσειςενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγήςθεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ. • εφαρμογέςγια ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος(guides), παραγγελιοληψία room-service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση,προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κλπ) και εκδηλώσεις. • εφαρμογέςγια διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones καιτην πληρωμή και κράτηση θέσεων • εφαρμογέςγια την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτησηθέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ. • εφαρμογέςκαι οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτεςταχυφαγείων, delivery κλπ. καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στουςπελάτες, με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές,κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πωςοι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν στουςπελάτες που βρίσκονται αποκλειστικά εκτός των καταστημάτων και δεν αφορούν σεηλεκτρονικές συσκευές παραγγελιοληψίας που χρησιμοποιούνται εντός τουκαταστήματος εστίασης. • εφαρμογέςγια εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (πχ συνεργείααυτοκινήτων, εταιρείες service συσκευών, κλπ) για την online προσωποποιημένηπαρακολούθηση της πορείας των εργασιών προσφορές, κλπ. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλεγούν, θα πρέπειαπαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογώνέξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δύο μεταξύ των Nokia Symbian, GoogleAndroid, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux,Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν ναεγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι “downloadable”). Οι Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότησηστο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες: • Κ.Δ. (1):«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Softwareas a Service)» - 70% έως 90% • Κ.Δ. (2):«Υπηρεσίες» - 10% έως 30% Ο συνολικός Προϋπολογισμός που θα διατεθεί από την δράσηανέρχεται σε € 15.000.000.Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσειςσυνολικού προϋπολογισμού από€2.500 έως €5.000, ανάλογα με την κατηγορία που θαεπιλεγεί (ανάπτυξη ή διαμόρφωση Web Mobile Portal ή ανάπτυξη εφαρμογών γιαsmartphones αντίστοιχα). Το ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικούπροϋπολογισμού της επένδυσης και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υψηλότερο από€3.500. Αναμένεται σύντομα η προκύρηξη του προγράμματος digi-mobile.
 4. Προδημοσιεύτηκε η δράση «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» με συνολικό προϋπολο-γισμό €30 εκατ. Η δράση είναι στα πλαίσια τουεπιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-τητα & Επιχειρηματικότητα» τουΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός Γενικοί στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ενίσχυσητης δημιουργίας/ίδρυσης επιχειρήσεωναπό φυσικά πρόσωπα, και υφιστάμενων πολύμικρών και μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίησηκαινοτο-μικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ήυπηρεσιών. Ενισχυόμενεςεπιχειρήσεις Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) υπό ίδρυση, β)νεοσύστατες (με έως μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση) και γ) υφιστάμενες (με από 1-5 κλεισμένεςδιαχειριστικές χρήσεις) πολύ μικρέςκαι μικρές επιχειρήσεις, με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ατομικέςεπιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν Β’ ή Γ’κατηγορίας βιβλία, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν νομίμως στονελληνικό χώρο σε συγκεκριμένους επιλέξιμους ΚΑΔ και δεν ανήκουν στον περιορισμότου κανόνα DE MINIMIS. Επιχορηγούμενεςδαπάνες Επιλέξιμες είναι οιδαπάνες για: · Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων καιχώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (μέχριτο 25% του συνολικού προϋπολογισμού) · Μηχανολογικός και ΕργαστηριακόςΕξοπλισ-μός (μέχριτο 80% του συνολικού προϋπο-λογισμού) · Δαπάνεςπληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (μέχρι το40% του συνολικού προϋπολογισμού) · Κατοχύρωση/ Τροποποίηση Πατεντών/Πνευ-ματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασίαδικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού) · Ενέργειεςσχεδιασμού, πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / ΠιστοποίησηΔιαχειριστικών Συστημάτων (μέχρι το 25%του συνολικού προϋπολογισμού) · ΔαπάνεςΤεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (μέχρι το 20% του συνολικού προϋπολογισμού) · Δαπάνεςπροβολής & επικοινωνίας (μέχριτο 20% του συνολικού προϋπολογισμού) · Ανάπτυξηεξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού) · ΑνάπτυξηΠρωτοτύπων (μέχρι το 20% του συνολικούπροϋπολογισμού) · ΛειτουργικέςΔαπάνες (μόνο για τις υπό ίδρυση & νεοσύστατες επιχειρήσεις) (μέχρι το 5% του συνολικού προϋπολογισμούκαι έως 12.000€) Προϋπολογισμός- Ποσοστά επιχορήγησης Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30χιλ. έως €300 χιλ για επενδυτικά σχέδια που αφορούν το τομέα της μεταποίησηςκαι από €20χιλ. έως €200χιλ. για τους λοιπούς τομείς.Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%για όλη την επικράτεια. Προθεσμίεςυποβολής Αναμένεται σύντομα η τελική προκήρυξη της δράσης.
 5. εάν δεν εξοφλήθηκαν τα τιμολόγια πως επιδοτήθηκε για τα μηχανήματα ο πελάτης;
 6. Αν θυμάμαι καλά στον 2ο κύκλο του ΤΕΜΠΜΕ υπήρχε όρος που έλεγε ότι τα δάνεια που μπαίνουν σε εγγύηση θα έχουν συγκεκριμένο επιτόκιο euribor +2.1 + 0,6 . Γνωρίζει κανείς τι ισχύει σχετικά με αυτό για τα νέα προγράμματα που εξαγγέλθηκαν;; και κάτι άλλο.. ξέρει κανείς πως τοκίζονται τα χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς ή εφορία ; για να δούμε και πόσο συμφέρει δλδ...
 7. στην εντελώς "απίθανη" λέω εγώ περίπτωση που τα στοιχεία διεύθυνσης της αίτησης έχουν βασιστεί σε αυτά που έχουν δηλωθεί στην έναρξη της ΔΟΥ ποιο από τα Α και Β θα πρέπει να κάνουμε;;; μήπως έπρεπε να βάλουν και επιλογή Γ: ειδοποιήστε μας ότι έχουμε κάνει μαλακία;;;
 8. ΜΑΥΡΟ ΦΙΔΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΑΕΙ! που λέει και η γιαγιά μου ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΓΑΜΩ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΟΥ;;;;;; Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι έχοντες και οι δημόσιοι υπάλληλοι;; ρε μήπως έχουμε τελικά τόσα πολλά που δεν το θυμόμαστε;;; κατά τα άλλα όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 θα πληρώσουν λέει: 750 € παραπάνω φόρο!!!!! μιλάμε ότι ΤΟΥΣ ΚΛ.....ΝΕ ΜΙΑ ΜΑΝΤΡΑ Α.......ΔΙΑ!!!
 9. ποιος είπε ότι θα υπάρξει β κύκλος;;; αν θυμάστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε καταγγελθεί ως κατάπτυστο προεκλογικό τρικ που χαρίζει λεφτά σε κατά κανόνα φοροφυγάδες επαγγελματίες από .. την σημερινή κυβέρνηση! οπότε κάτσε να δούμε αν τρέξει τελικά ο α' κύκλος γιατί βρωμάει η δουλειά ...
 10. Παραθέτω κι εγώ μερικές απόψεις. Καταρχήν θεωρώ βασικό να αλλάξει η φιλοσοφία των επιδοτήσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης περισσότερων μικρών επιχειρήσεων, ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός, έστω και αν αυτό σημαίνει μικρότερος ανώτατος προϋπολογισμός. Επίσης πιστεύω ότι το κριτήριο του προσωπικού πρέπει να είναι πολύ σημαντικότερης βαρύτητας από εκείνο του τζίρου και της κερδοφορίας. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ .. .δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν σειρά και άλλοι;;; Να επιδοτούνται δαπάνες που προσθέτουν πραγματική αξία στην επιχείρηση και όχι λεφτά στην τσέπη των επιχειρηματιών. Πόσο δύσκολο είναι αυτό;;; πχ σκεφτείτε μία απλή ανακοίνωση του υπουργείου ότι όπου διαπιστώνεται υπερτιμολόγηση σε πρόγραμμα θα μπαίνουν σε λίστα ως φορολογικά ύποπτοι, πελάτης και προμηθευτής ... να δω ποιος θα ζητάει και ποιος θα στέλνει υπερτιμολογημένες προσφορές μετά... Επίσης όταν λέω αξία στην επιχείρηση δεν θεωρώ ότι χρίζει ανάγκη επιδότησης η ανέγερση κτιριακών.. ανακαίνιση ναι, διαμόρφωση ναι, αποπεράτωση πχ με ενεργειακά κουφώματα ναι .. αλλά όποιος θέλει ρε παιδιά να σηκώσει κτίριο δε χρειάζεται να πάρει και επιδότηση. Ας κόψουν αυτές τις βλακείες που πάνε και επιδοτούν τους έχοντες για κτίρια με υπερτιμολογήσεις και μετά δε φτάνουν τα λεφτά να πάρει ο φουκαράς έναν πάγκο και μια μηχανή να κάνει σωστά τη δουλειά του.... Τελευταίο για τώρα αλλά και σημαντικότερο ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, η σύμβαση των δανείων να είναι αντικείμενο του ελέγχου και ο επενδυτής με την υποβολή της αίτησης να δηλώνει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, όλες τις καταθέσεις του και να δηλώνει ότι αποδέχεται έλεγχο πόθεν έσχες
 11. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα "υποτίθεται" ότι είναι ακόμη ανοιχτό για αιτήσεις (παρότι είναι για το 2009). Το θέμα είναι δεν έχουν περισσέψει κονδύλια από τις αιτήσεις που ήδη έχουν γίνει. Εκτός αυτού ακόμα και για τα εγκεκριμένα κονδύλια ... ρευστό δεν υπάρχει.
 12. το ανεβάζω σε περίπτωση που δεν το βρίσκεις Κανονισμός L63 28 2 2004.pdf
 13. Στα πλαίσια ελέγχου του μεγέθους της επιχείρησης, θεωρείται καταρχήν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους μέσω φυσικού προσώπου (συνεργασίας ή σύνδεσης) μόνο εάν οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε όμορους κλάδους. Από εκεί και πέρα εν ολίγοις συνδεδεμένες είναι αν υπάρχει σύνδεση με ποσοστό >50% (σε εσένα δεν υπάρχει) ή αν το φυσικό πρόσωπο ασκεί διοίκηση και στις δύο. Για το τελευταίο ο κανονισμός είναι αρκετά ασαφής και επιδέχεται διάφορες ερμηνείες.. πάρε αυτήν που σου λέει η τράπεζα εκτός αν έχεις λόγο να μην το κάνεις. Σου παραθέτω και το ακριβές κείμενο για να βγάλεις και τα δικά σου συμπεράσματα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2004 Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών 1. “Ανεξάρτητη επιχείρηση” είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3. 2. “Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις” είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακό- λουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοίδεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμέ- νοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προ- σώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου (“business angels”) και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επέν- δυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ· β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις: γ) θεσμικοίεπενδυτές , συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης· δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκαττομύρια ευρώ και λιγότερο από 5 000 κατοίκους. 3. “Συνδεδεμένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι- χείρησης· β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειρι- στικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας· δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μία από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προ- σώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς. 4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθείΜΜΕ , εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορείνα υποβληθείακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθορι- στείποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμέ- νες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις.
 14. Η αμοιβή μηχανικού και το ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο. Για το που εγγράφονται και αυτά και το παράβολο ας πει καλύτερα όμως ένας λογιστής.
×
×
 • Create New...