Jump to content

anast

Gold Members
 • Posts

  6,009
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Posts posted by anast

 1. Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.

   

  https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=222296

 2. Που ή πως υποβάλλει ο νεοπροσλαμβανόμενος την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ;

 3. Λογικά θέλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα με την ανάλυση μισθού, κρατήσεων κλπ.
  Εσύ προφανώς ΄με την χειρόγραφη απόδειξη, εννοείς την απόδειξη πληρωμής του μισθού.

  Δεν υπάρχει υποχρέωση στην εταιρεία να έχει πρόγραμμα μισθοδοσίας.

  Φτιάξε μία στο excel ή στο word.

  Σύμφωνα με τον Ν.4254/2014, «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει».

  https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=2137

 4. Στις 17/9/2021 στις 7:46 ΜΜ, HURRICANE33 είπε

  Καλησπέρα.

  Τιμολόγιο από Κύπρο χωρίς φπα, για δημιουργία e- shop, αντιμετωπίζεται όπως όλες οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές?

  Χρεωπίστωση και ανακεφαλαιωτικός vies?

  Ευχαριστώ πολύ.

  Σωστά.

 5. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2020

  .....

  Επιπλέον, από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του ν.4446/2016 (μέσω ψηφιακών πλατφορμών), είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. ΢ε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. Το εν λόγω εισόδημα δηλώνεται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, συγκεντρωτικά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, στους κωδικούς 60 «Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του ν.4172/2013» και 61 «Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του ν.4172/2013» και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα αυτού.

 6. 45821/2020
  Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»

  Αριθμ. 45821/11-5-2020

   (ΦΕΚ Β' 1902/18-05-2020)

 7. Καλησπέρα,

  Διάβασα στο site του Δ.Ε.Ν. το παρακάτω:

  Αποτελούν οι συγκοινωνιακές δυσχέρειες ανυπαίτιο κώλυμα ώστε να οφείλεται το ημερομίσθιο;

  Η αποχή του μισθωτού από την εργασία του ή η καθυστέρηση προσελεύσεώς του λόγω της απεργίας των λεωφορείων και λοιπών μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν μπορεί να θεωρηθή ως σπουδαίος λόγος (ανυπαίτιο κώλυμα) για το οποίο οφείλεται ημερομίσθιο, παρά μόνον εφ’ όσον στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζεται ως απολύτως δικαιολογημένη κατά την καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη, όπως π.χ. συμβαίνει όταν η απεργία των λεωφορείων κ.λπ. συνέπεσε με απεργία των ταξί και έτσι κατέστησε, τουλάχιστον για όσους μισθωτούς δεν διαθέτουν ιδιόκτητο μέσον μεταφοράς, αντικειμενικώς αδύνατη την μετάβαση στην εργασία.

  Δεν μπορεί, βεβαιώς, να θεωρηθή ούτε ως αδικαιολόγητη απουσία, εφ’ όσον η δυσχέρεια του μισθωτού γνωστοποιήθηκε εγκαίρως στον εργοδότη.

  (Περισσότερα βλέπετε στο ΔΕΝ 2011 σελ. 1303, 2017 σελ. 137 και 2014, τεύχος 1653 σελ. 1105 επ.)

  Μήπως θα ήταν εύκολο να βρούμε και τα σχετικά άρθρα του Δ.Ε.Ν. που μνημονεύνονται παραπάνω;

 8. Αν η σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή για το εισοδημα απο ενοικια στην Αγγλια τότε θα ίσχυε η αναλογική φορολόγηση βάση του εισοδήματος που ήλθε στην Ελλάδα.

  Η ΣΑΔΦ δεν προβλέπει τίποτα για την ακίνητη περιουσία οπότε θα φορολογηθεί στο σύνολο της στην Ελλάδα με συμφηφισμό τυχόν φόρου στην Η.Β..

 9. Στο 389 εννοώ.

  Θα πρέπει να μπουν οι μικτές αποδοχές μείον τις ασφαλιστικές εισφορές.

  Θεώρησα ότι το "taxable gross pay" είναι μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.

  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017 Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης
  https://www.taxheaven.gr/circulars/26041

 10. Στις 30/12/2019 στις 9:20 ΜΜ, v.kourtis είπε

  ερώτηση προς ναυτιλομένους...της τελευταίας στιγμής κιόλας......σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας που λαμβάνει εισόδημα από μισθούς στο Ηνωμένο Βασίλειο ως εταίρος μίας εταιρείας(μισθός διαχειριστή δηλ. στην ουσία)  εγώ τί ποσό από την αγγλική βεβαίωση θα βάλω στον 389?? αυτό που γράφει ως "earnings"(κέρδη) ή αυτό που γράφει "taxable gross pay"(φορολογητέα μεικτή αμοιβή) αφαιρώντας φυσικά τον income tax ?(κωδ.651)  

  Λογικα θα γράψεις στον 381 το "taxable gross pay" (μικτό όπως εμφανίζεται στην βεβαίωση χωρίς την αφαίρεση του φόρου) και τον φόρο στον 651.

   

 11. Με τον Παναμά δεν υπάρχει ΣΑΔΦ.

  Το εισόδημα θα φορολογηθεί κανονικά στην Ελλάδα με συμψηφισμό τυχόν φόρου που έχει καταβληθεί εκεί.

   

 12. Σύμφωνα με την 40331/Δ1.13521/2019:

  1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των αναφερόμενων στο άρθ. 3 της παρούσας εντύπων (Ε3.1, Ε3.2, Ε,3.3, Ε3.4 και Ε3.5) είναι κατά περίπτωση:
  .............................
  δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

  ..............................

  5.12 Τα έντυπα E3.4 και Ε3.5 υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.

  5.13 Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.

  5.14 Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.
  .............................

  14.5 Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται από 1.10.2019.

   

  Έχω περίπτωση πρακτικής ΑΕΙ που έχει αρχίσει πριν τις 1.10.19 και είναι σε εξέλιξη. Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω εκπρόθεσμη αναγγελία Ε3.5 για την έναρξη ωστε να μπορέσω να υποβάλλω Ε3.5 για την λήξη;

   

 13. 23 ώρες πριν, HURRICANE33 είπε

  Έχω μπερδευτεί με τον Ν.2859/2000.

  Πότε δεν θεωρείται ενδοκοινοτική?

  Θυμάμαι αφορούσε κάποιες αγγλικές εταιρείες.

  Για να είσαι σίγουρος θα πρέπει να ρωτήσεις τον προμηθευτή στην Αγγλία αν είναι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν σε χρέωσε ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής παράδοσης.

  Συνήθως γίνεται κάποια αναφορά στο τιμολόγιο για το ΦΠΑ.

  Θεωρώ απίθανο να είναι απαλλαγμένος του ΦΠΑ (καθεστώς μικρών επιχειρήσεων) από την στιγμή που βγάζει έγκυρο ΑΦΜ στο VIES.

   

 14. Για την έκδοση του πιστοποιητικού δες στο παρακάτω link το 1.

  https://www.aade.gr/entypa-gia-tin-efarmogi-ton-symbaseon-apofygis-diplis-forologias

  Το εισόδημα θα φορολογηθεί στην Ελλάδα αλλά θα συμφηφιστεί ο φόρος που έχει καταβληθεί στην Ελβετία.

  Το εισόδημα στην Ελλάδα φορολογείται αυτοτελώς με 10% οπότε δεν θα προκύψει πρόσθετος φόρος.

  Ο υπερβάλλον φόρος 5% δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με φόρο από άλλες πηγές.

  Θα προκύψει ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

 15. Εφόσον είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, μπορεί να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην Ελβετική εταιρία και να ζητήσει την εφαρμογή της ΣΑΔΦ ώστε να έχει 15% παρακράτηση.

  Ο φόρος στον 683.

×
×
 • Create New...