Jump to content

anast

Gold Members
 • Posts

  6,007
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Everything posted by anast

 1. https://supportemployees.services.gov.gr/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΩΔΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ
 2. Που ή πως υποβάλλει ο νεοπροσλαμβανόμενος την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ;
 3. Λογικά θέλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα με την ανάλυση μισθού, κρατήσεων κλπ. Εσύ προφανώς ΄με την χειρόγραφη απόδειξη, εννοείς την απόδειξη πληρωμής του μισθού. Δεν υπάρχει υποχρέωση στην εταιρεία να έχει πρόγραμμα μισθοδοσίας. Φτιάξε μία στο excel ή στο word. Σύμφωνα με τον Ν.4254/2014, «Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει». https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=2137
 4. 45821/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» Αριθμ. 45821/11-5-2020 (ΦΕΚ Β' 1902/18-05-2020)
 5. Εγκύκλιος : 76/ Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ egiklios76_2007.pdf
 6. Σύμφωνα με την 40331/Δ1.13521/2019: 1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των αναφερόμενων στο άρθ. 3 της παρούσας εντύπων (Ε3.1, Ε3.2, Ε,3.3, Ε3.4 και Ε3.5) είναι κατά περίπτωση: ............................. δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5. .............................. 5.12 Τα έντυπα E3.4 και Ε3.5 υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας. 5.13 Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη. 5.14 Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές. ............................. 14.5 Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται από 1.10.2019. Έχω περίπτωση πρακτικής ΑΕΙ που έχει αρχίσει πριν τις 1.10.19 και είναι σε εξέλιξη. Είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω εκπρόθεσμη αναγγελία Ε3.5 για την έναρξη ωστε να μπορέσω να υποβάλλω Ε3.5 για την λήξη;
 7. Αυτά που αναφέρεις είναι για μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Θα μπορούσα άραγε να υποβάλλω νέο Ε3 με τα σωστά στοιχεία;
 8. Υποβλήθηκε Ε3 για πρόσληψη υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και εκ παραδρομής αντί να αναγραφεί ετήσια διάρκεια, δηλώθηκε εξαμηνιαία. Μπορώ με κάποιο τρόπο να το διορθώσω υποβάλλοντας κάτι; Αφορά υπάλληλο που ξεκίνησε σήμερα. Η πρόσληψη υποβλήθεκε εχθές.
 9. Προσπαθώ να υποβάλλω στο taxisnet μία δωρεάν παραχώρηση γραφείου απο ΝΠ σε ΝΠ. Οπότε σίγουρα υπάρχει τεκμαρτό μίσθωμα. Αν αφήσω 0,00 στο Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα μου γράφει ότι ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Θα πρέπει να δηλωθεί το τεκμαρτό μίσθωμα;
 10. Αν το βάλεις ως "Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων " όπως γράφω από την αρχή, δεν ζητάει ΑΦΜ.
 11. Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων, κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο όταν το έτος που καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, κάθε ποσό που καταβλήθηκε μειώνει τα ποσά αυτά και αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επιστροφή του επενδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 (αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση.
 12. Ψάχνω το άρθρο "Η ελευθερία γνώμης (έκφρασης) των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση", Γ. Λεβέντης ΔΕΝ 41 (1985), σελ. 11 επ.
 13. Αν η καταβολη του δανειου γινει σε τραπ. λογ/μο του δανειζομενου στο εξωτερικο, τοτε ΔΕΝ οφειλεται χαρτοσημο. Καλό θα ήταν, αν χρειαστεί να γίνει μεταφορά ποσού από τον τραπ. λογ/μο του δανειζομενου στο εξωτερικο σε τραπ. λογ/σμο του δανειζόμενου στην Ελλάδα, αυτή να μην γίνει άμεσα και να περάσουν κάποιες ημέρες από την λήψη του δανείου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ισχύον επιτόκιο της χώρας υπογραφής του δανείου. Όλες οι διάρκειες είναι αποδεχτές από την στιγμή που τις αποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέλη.
 14. Εφόσον η καταβολή του δανείσματος γίνει σε τραπεζικό λογ/σμο στην Ελλάδα, τότε σημαίνει ότι η εκτέλεση του δανείου γίνεται στην Ελλάδα και οφείλεται χαρτόσημο. Θα απεφευγα το μηδενικό επιτόκιο και θα έβαζα ένα πολύ χαμηλό π.χ. 0,1%
 15. Καλησπέρα Γιάννη Η Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 αναφέρει : Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet ............. Οπότε συμπεριλαμβάνονται και τα συμφωνητικά μεταξύ της εταιρείας κετερινγκ και ιδιωτών.
 16. Δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο, οπότε τριμηνιαία.
 17. Μία από τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή είναι : Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μάθω αν κάποιος από τους προσληφθέντες μου ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την πρόσληψη του ή μόνη λύση είναι να τους ρωτήσω προσωπικά;
 18. Οι κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας εξαιρούνται από τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών. Δηλώνονται στην ΑΠΔ και ναι με ποιον κωδικό αποδοχών;
 19. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28613 Αριθμ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 20. Η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να επιμείνεις. Δεν δόθηκε παράταση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αλλά μόνο στην υποβολή των δηλώσεων. Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.
 21. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4174/2013: 3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.
×
×
 • Create New...