Jump to content

anast

Gold Members
 • Content Count

  5,963
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Everything posted by anast

 1. Μία από τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή είναι : Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μάθω αν κάποιος από τους προσληφθέντες μου ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την πρόσληψη του ή μόνη λύση είναι να τους ρωτήσω προσωπικά;
 2. Αν η καταβολη του δανειου γινει σε τραπ. λογ/μο του δανειζομενου στο εξωτερικο, τοτε ΔΕΝ οφειλεται χαρτοσημο. Καλό θα ήταν, αν χρειαστεί να γίνει μεταφορά ποσού από τον τραπ. λογ/μο του δανειζομενου στο εξωτερικο σε τραπ. λογ/σμο του δανειζόμενου στην Ελλάδα, αυτή να μην γίνει άμεσα και να περάσουν κάποιες ημέρες από την λήψη του δανείου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ισχύον επιτόκιο της χώρας υπογραφής του δανείου. Όλες οι διάρκειες είναι αποδεχτές από την στιγμή που τις αποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέλη.
 3. Εφόσον η καταβολή του δανείσματος γίνει σε τραπεζικό λογ/σμο στην Ελλάδα, τότε σημαίνει ότι η εκτέλεση του δανείου γίνεται στην Ελλάδα και οφείλεται χαρτόσημο. Θα απεφευγα το μηδενικό επιτόκιο και θα έβαζα ένα πολύ χαμηλό π.χ. 0,1%
 4. Καλησπέρα Γιάννη Η Αριθμ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 αναφέρει : Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet ............. Οπότε συμπεριλαμβάνονται και τα συμφωνητικά μεταξύ της εταιρείας κετερινγκ και ιδιωτών.
 5. Δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο, οπότε τριμηνιαία.
 6. Οι κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας εξαιρούνται από τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών. Δηλώνονται στην ΑΠΔ και ναι με ποιον κωδικό αποδοχών;
 7. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/28613 Αριθμ. Φ20155/25187/Δ16.624/2018 Έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 8. Η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να επιμείνεις. Δεν δόθηκε παράταση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αλλά μόνο στην υποβολή των δηλώσεων. Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων 3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.
 9. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4174/2013: 3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.
 10. Κάτοικος Ελλάδος και μισθωτός θα εργαστεί παράλληλα και σε χώρα της ΕΕ. Βάσει του Κανονισμού ΕΚ 883/04 θα εκδώσει το έντυπο Α1 για να απαλλαγεί από την ασφάλιση στην αλλοδαπή χώρα. Για τις αποδοχές που λαμβάνει από την αλλοδαπή, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ-ΙΚΑ στην Ελλάδα;
 11. Με τα λίγα που ξέρω, συμφωνω. Η αποποίηση δεν επηρεάζει την συνένωση της επικαρπίας με την ψιλη κυριότητα η οποία επέρχεται αυτόματα με τον θάνατο του επικαρπωτή.
 12. Εταιρία θα προσλάβει ως μισθωτό, μηχανικό εγγεγραμένο στο ΤΕΕ χωρίς έναρξη επαγγέλματος. Ο μηχανικός εγγράφηκε στο ΤΕΕ τέλη του 2017 και δεν έχει λάβει αριθμό μητρώου του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ. 3376 / 73 (14-2-2018): Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις μηχανικών, εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ως μηχανικοί, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) και στο ΕΤΕΑΕΠ είναι υποχρεωτική χωρίς να εξετάζεται εάν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται με την ΑΠΔ με τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ. Χρειάζεται να κάνει ο εργαζόμενος ή η εταιρία κάτι με το ΤΣΜΕΔΕ; Πρέπει να βγάλει αριθμό μητρώου στο ΤΣΜΕΔΕ;
 13. Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/ 2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 17002/739/ 2017 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/2017 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
 14. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. (ΦΕΚ A' 84/2.6.2010) Αρθρο 43. Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών ........................ 2. Επιπλέον ο εργοδότης οφείλει: α) Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Στο ΙΚΑ πρεπει να δηλωθεί σε 5 ημέρες.
 15. Αν η περίπτωση ήταν αντίστροφη, δηλαδή κυπριακή εταιρία παρείχε υπηρεσίες σε ακίνητο στην Ελλάδα , θα μπορούσε αντί του ορισμού φορολογικού εκπροσώπου να ακολουθήσει την διαδικασία της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 όπως έχει τροποποιηθεί. Λογικα θα υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία και στην Κύπρο. Φαινεται απλή διαδικασία.
 16. Καλησπέρα, Γνωρίζετε αν γενικά λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ για την απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας στα προστατευόμενα μέλη;
 17. Η απόφαση του 1982 αναφέρεται γενικά σε συνδρομές σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων. Η απόφαση του 1976 που μνημονεύει ο Ρέππας στο βιβλίο του αναφέρεται ειδικά σε συνδρομές ερασιτεχνικών σωματείων.
 18. ΣΕΛ. 720, ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, έκδοση 2010: Από την Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι απαλλάσσονται απο το τέλος χαρτοσήμου της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 30 παρ.2 του Ν.Δ. 60/1946 οι αποδείξεις είσπραξης των συνδρομών των μελών των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων , λόγω του κοινωφελούς σκοπού, που επιδιώκουν, καθόσον με την δράση τους αποβλέπουν στην προαγωγή της αθλητικής ιδέας και συντελούν στην επι υγιών ,κοινωνικών,ηθικών και εθνικών βάσεων ανάπτυξη της αθλούμενης ελληνικής νεότητας. (Υπ.Οικ. Σ.4417/737/1976).
 19. Λάβαμε ειδοποίηση για παροχή εξηγήσεων για τιμολόγιο εργολάβου με οικοδομικές εργασίες. Το έργο είχε απογραφεί στο ΙΚΑ και έχουν πληρωθεί διπλάσια ένσημα απο τα ελάχιστα. Το έργο τελείωσε τον 12/2015 και το τιμολόγιο εκδόθηκε τον 2/2016 αξίας 16.000 €. Μπορώ να υποστηρίξω το πραγματικό γεγονός ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε τον 2016 αλλά αφορούσε τις εργασίες του 2015 που έχουν κολληθεί ένσημα; Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτή οι όποιοι ισχυρισμοί μου, τι πρόστιμα να περιμένω; Θα υπολογιστούν εισφορές στον σύνολο του τιμολογίου;
 20. Επειδή στο τιμολόγιο αναγραφόταν συμφωνητικό του 2016, δεν δέχονται ότι οι εργασίες έγιναν το 2015. Το θέμα τώρα είναι τι μπορεί να μου καταλογίσει.
 21. Φυσικά και αναγράφει την διεύθυνση. Θα πάω αύριο από κοντά και βλέπουμε.
 22. Ζήτησε ο εργολάβος ασφαλιστική ενημερότητα και το ΙΚΑ ζήτησε το μπλοκ των τιμολογίων.
 23. Δεν μου έχει τύχει. Δεν χάνεις να πάρεις ένα τηλέφωνο στο αρμόδιο τμήμα των Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο.
×