Προς το περιεχόμενο

vaghelis

Διαχειριστής
 • Αριθμός μηνυμάτων

  163
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  1

Files δημοσιευμένο από vaghelis

 1. Έντυπο «Ν» φορολογικού έτους 2017

  ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
  άρθρου 45 ν. 4172/2013

  229 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 2. Ε3 - 2017

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
  (Υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

  246 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 3. Βεβαίωση εισοδήματος από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017

  Βεβαίωση εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017

  183 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 4. Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2017

  Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2017

  209 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 5. Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2017

  Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων φορολογικού έτους 2017

  145 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 6. Φορολογική αναμόρφωση φορολογικού έτους 2017

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

  141 downloads

     (0 κριτικές)

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 7. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης & Δήλωση οικονομικών συμφερόντων

  ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20....
  κατά το άρθρο 2 του ν.3213/2003
  Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)
  Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)
  ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
  Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160 8/8/2014) από τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.

  1.356 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 8. Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων

  Άρθρο 29 ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει με την παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80).

  386 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 9. Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 050, Φ2 TAXIS) - Έκδοση 2015

  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
  (Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.10.2015 και εφεξής για πράξεις που πραγματοποιούνται, από 1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από 1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.)

  2.550 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 10. Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας

  Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας για την αφαίρεσή τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 20.. (παράγραφος 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013)

  2.121 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 11. Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων - Ε16

  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ε16, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένο αρχείο της ΠΟΛ.1088/17.4.2015.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα

  509 downloads

  Ενημερώθηκε

 12. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αυτοκινήτων επιχείρησης και αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισ. και έμμεσων φόρων

  Ι. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρα 22 και 23 ν. 4172/2013)
  ΙΙ. Κατάσταση αυτοκινήτων επιχείρησης
  ΙΙΙ. Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ κ.τ.λ.)
   
  (Όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένα αρχεία της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)

  2.425 downloads

  Υποβλήθηκε

 13. Έντυπο Ε3 οικ. έτους 2014

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
  Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία ή της επιχείρησης

  11.088 downloads

  Ενημερώθηκε

 14. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
  (άρθρου 45 ν. 4172/2013)

  14.588 downloads

  Υποβλήθηκε

 15. Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 050, Φ2 TAXIS)

  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
  Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
  (Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής)

  9.008 downloads

  1 σχόλιο

  Ενημερώθηκε

 16. Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

  Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

  560 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 17. Αίτηση προς Ε.Τ.Ε.Α. για έλεγχο και υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  Αίτηση προς Ε.Τ.Ε.Α. για έλεγχο και υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  302 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 18. Αίτηση προς Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του αρθρ. 54 του ν. 4305/2014

  603 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 19. Αίτηση Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

  Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στα πλαίσια  της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/ (ΦΕΚ 170 Α’).

  321 downloads

  Υποβλήθηκε

 20. Αίτηση Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

  Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στα πλαίσια του προκαταρκτικού σταδίου της διαδικασίας προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της  ΠΟΛ 1284 (ΦΕΚ Β’ 3366/31-12-2013) Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4174/ (ΦΕΚ 170 Α’).

  185 downloads

  Υποβλήθηκε

 21. Δήλωση απόδοσης Οικειοθελούς Παροχής της Ναυτιλιακής Κοινότητας

  Δήλωση απόδοσης Οικειοθελούς Παροχής της Ναυτιλιακής Κοινότητας με βάσει το συνυποσχετικό του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α' 223)
  (Υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα)

  800 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 22. Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

  Δήλωση υπολογισμού φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και απόδοσης του φόρου
  (Υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα)

  1.716 downloads

  0 σχόλια

  Ενημερώθηκε

 23. Δήλωση - αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες ειδικού καθεστώτος

  ΔΗΛΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

  3.424 downloads

  0 σχόλια

  Υποβλήθηκε

 24. 1 σχόλιο

  Υποβλήθηκε

 25. Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α οικ. έτους 2014 - Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου

  Οριστική δήλωση με τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές, που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος του πλοίου, καθώς και με το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν.
   
  (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ)
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε θα γίνει εκκαθάριση με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994
   
  (Από ΦΕΚ)

  568 downloads

  Ενημερώθηκε

×