Προς το περιεχόμενο

vaghelis

Διαχειριστής
 • Αριθμός μηνυμάτων

  156
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  1

1 Ακόλουθος

Σχετικά με τον vaghelis

 • Κατάταξη
  *

Profile Information

 • Gender
  Male

Πρόσφατοι επισκέπτες προφιλ

10.579 προβολές προφίλ
 1. 'Οπως το λέει ο συνάδελφος ΜΧΑΛΙΤ. Μπορείς κανονικά όλο το ποσό ακόμη και εάν το έχεις αγοράσει την 31.12
 2. Version

  1.349 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.... κατά το άρθρο 2 του ν.3213/2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160 8/8/2014) από τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου.
 3. Ονομα αρχείου: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης & Δήλωση οικονομικών συμφερόντων Το αρχείο ανέβηκε από: vaghelis Το αρχείο καταχωρήθηκε: 25 Νοέ 2015 Κατηγορία αρχείου: Διάφορα - Λοιπά ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.... κατά το άρθρο 2 του ν.3213/2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014) ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 229 ν.4281/2014 στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Άρθρου 3Α ν.3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν.4281/2014 ΦΕΚ Α 160 8/8/2014) από τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις ίδιες προθεσμίες. Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος. Η δήλωση υπογράφεται χωριστά από τον υπόχρεο ή τη σύζυγο για τα στοιχεία εκάστου. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 4. Ονομα αρχείου: Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων Το αρχείο ανέβηκε από: vaghelis Το αρχείο καταχωρήθηκε: 16 Νοέ 2015 Κατηγορία αρχείου: Παρακρατούμενων Φόρων Άρθρο 29 ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει με την παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 5. Version

  374 downloads

  Άρθρο 29 ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α' 210), όπως ισχύει με την παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80).
 6. Ονομα αρχείου: Δήλωση Φ.Π.Α. (έντυπο 050, Φ2 TAXIS) - Έκδοση 2015 Το αρχείο ανέβηκε από: vaghelis Το αρχείο καταχωρήθηκε: 27 Αύγ 2015 Κατηγορία αρχείου: ΦΠΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.10.2015 και εφεξής για πράξεις που πραγματοποιούνται, από 1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από 1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.) Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 7. Version

  2.507 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα (Ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.10.2015 και εφεξής για πράξεις που πραγματοποιούνται, από 1.9.2015 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και από 1.7.2015 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.)
 8. Version

  2.105 downloads

  Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας για την αφαίρεσή τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 20.. (παράγραφος 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013)
 9. Ονομα αρχείου: Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Το αρχείο ανέβηκε από: vaghelis Το αρχείο καταχωρήθηκε: 03 Ιούν 2015 Κατηγορία αρχείου: Διάφορα - Λοιπά Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας για την αφαίρεσή τους από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 20.. (παράγραφος 4 άρθρου 39 ν. 4172/2013) Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 10. Version

  2.422 downloads

  Ι. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (άρθρα 22 και 23 ν. 4172/2013) ΙΙ. Κατάσταση αυτοκινήτων επιχείρησης ΙΙΙ. Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ κ.τ.λ.) (Όπως δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένα αρχεία της ΠΟΛ.1088/17.4.2015)
 11. Version

  509 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ε16, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως συνημμένο αρχείο της ΠΟΛ.1088/17.4.2015. Υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα
 12. Version

  14.574 downloads

  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (άρθρου 45 ν. 4172/2013)
 13. Ονομα αρχείου: Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 Το αρχείο ανέβηκε από: vaghelis Το αρχείο καταχωρήθηκε: 27 Μάρ 2015 Κατηγορία αρχείου: Διάφορα - Λοιπά Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο
 14. Version

  510 downloads

  Αίτηση προς το Κ.Ε.Α.Ο. για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/2015
×