Jump to content

CHRIS HARRISON

Silver members
 • Content Count

  976
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

CHRIS HARRISON last won the day on April 1 2018

CHRIS HARRISON had the most liked content!

1 Follower

About CHRIS HARRISON

 • Rank
  *
 • Birthday 04/25/1968

Recent Profile Visitors

4,833 profile views
 1. Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) αμοιβή για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη αποφάσεων (στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να καθορίζονται το ποσό της μικτής αμοιβής ανά συνεδρίαση του Δ.Σ, ποιοι σύμβουλοί δικαιούνται έξοδα παραστάσεως και το ανώτατο όριο συνεδριάσεων ανά μήνα για το οποίο οι σύμβουλοι δικαιούνται αμοιβής), β) πάγια αντιμισθία που καταλογίζεται στα γενικά έξοδα της εταιρείας, γ) ποσοστά επί των κερδών της εταιρικής χρήσεως,
 2. Κατάθεση νέου πίνακα για το συγκεκριμενο εργαζόμενο με το αναλογο ωραριο εργασίας.
 3. Άρθρο 11 1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. 2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
 4. Απο πού προκύπτει οτι ο καθ ύλην αρμόδιος της επιχείρησης Διαχειριστής απαγορεύεται να εκτελεί χρέη επιστημονικά υπεύθυνου? Σε ποιά υπηρεσία πρέπει να γίνει η δήλωση του Επιστ Υπεύθυνου?
 5. καμία διαφορά, απλά θέλει έγκριση το καταστατικό και από το σύλλογο τους
 6. Αρθρο 14 Νομου 2859 1. Ορισμοί Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρ­θρου: α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή πα­ροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν. β) Μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο. Μήπως θα μπορούσε κάποιος που γνωρίζει Ελληνικά του ΥΟ να μου μεταφράσει το παραπάνω κείμενο. Διοτι εμείς στη Ζουαζιλάνδη, δ
 7. <<.......Κατόπιν τούτων καλούνται όλοι οι εργοδότες, (=όσοι είναι εργοδότες σήμερα, διοτι οι πεθαμενοι και οι προ 10ετίας δεν είναι ) σε εφαρμογή και των προβλέψεων της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν.3996/2011, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ.
 8. Μια βόλτα στον ΟΑΕΕ με το βιβλιάριο ασφάλισης του ασφαλισμένου/ων την μεταβολή στη ΔΟΥ αίτηση Διαγραφής το καταστατικό της μετατροπής κ (εξουσιοδότηση για να μην τους κουβαλάς)
 9. Κατά λάθος μόνο μερικοί ομολογούν καλά κριμένους στόχους της φορολογικής πολιτικής Άκουγα για παράδειγμα τον Υπουργό Οικονομικών -ο «ξέχνα το, Γιάννη»- να λέει επί δέκα χρόνια για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον ΙΟΒΕ κλπ. Τι αφήνει πίσω του στα φορολογικά; Δεν λέω για τις μικρές επιχειρήσεις, ξέχνα τες αυτές. Ο επαγγελματίας και ο μικροεπιχειρηματίας –το είχαν πει και οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης τότε- με τη φορολογία από το πρώτο ευρώ και με το 26% είναι πεθαμένος. Και η απόλυτη προάσπιση των συμφερόντων για τον απλό άνθρωπο απο τους άρχοντες μας. Πάω τώρα στους δικού
 10. Έχει ξανατεθεί το ζήτημα με την εκπρόθεσμη λύση των νομικών προσώπων. Η διακοπή εργασιών είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ γεγονός και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται. Μπορεί το καταστατικό να κατατεθεί και να λάβει αριθμό καταχώρησης (ΓΕΜΗ) με τρέχουσα ημερομηνία αυτό δεν σημαίνει ότι η διακοπή στη ΔΟΥ θα γίνει με τρέχουσα ημερομηνία. Καλό είναι στις περιπτώσεις αυτές να αναγράφετε στο καταστατικό και η πραγματική ημερομηνία παύσης εργασιών, ώστε να γίνει η διακοπή με την ημερομηνία αυτή. Το οτι είναι πραγματικό γεγονός προκύπτει από πάρα πολλά στοιχεία και για το λόγο αυτό πριν τη διακοπή γίνεται έλεγχος α
 11. Ν.2238/1994 «του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο». Ν.4172/2013 «δεν εκπίπτουν οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές». Στο νόμο γίνετε η χρήση της λέξης καταβολής και όχι της λέξης οφειλής ή βεβαίωσης, Επίσεις θα σας θυμίσω, πιο ποσό εγγράφαμε στο Ε1 από τις βεβαιώσεις που έστελνε ο ΟΑΕΕ . και πιστεύω θα συνεχίσει να μας στέλνει ως επιβεβαιωτικό των καταβολών. Άρα σ
×
×
 • Create New...