Jump to content

Saga1

simple Members
 • Content Count

  320
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Saga1

 1. Ακόμη και στον οδηγό σύνδεσης κωδικών του ΙΚΑ υπάρχει το παράδειγμα " ...π.χ. 913210 Καθαριστής γραφείων και άλλων χώρων με πλήρη απασχόληση 913220 Καθαριστής γραφείων και άλλων χώρων με μειωμένη απασχόληση Η διάκριση έγινε επειδή στην πρώτη περίπτωση καταβάλλονται εισφορές ΚΒΑΕ ενώ στην δεύτερη όχι. Πλήρης θεωρείται η απασχόληση όταν καταβάλλεται στον εργαζόμενο το σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται από την οικεία συλλογική Σύμβαση εργασίας ή όταν διαρκεί τουλάχιστον 30 ώρες κάθε εβδομάδα..." ΟΜΩΣ , ή εγκυκλιος του ΙΚΑ 27/20.3.2012 με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2012 ανέφερε : ΕΔΑΦΙΟ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ….. 23. Καθαριστές – καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση πλην εκείνων που απασχολούνται σε: α) Γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Ν.3429/2005, όπως ισχύουν, και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς. β) Γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Με την παραπάνω διάταξη καλύπτονται πλέον μόνο οι καθαριστές – καθαρίστριες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, αφού η περ. β’ της αντίστοιχης διάταξης του ΚΒΑΕ (2η περίπτωση ειδικοτήτων του υπεδαφίου γ’ του εδαφίου Β’) «άνευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας απασχόλησης» έχει καταργηθεί. Σχετικά με την έννοια του όρου «πλήρης απασχόληση», έχει γίνει δεκτό με την εγκύκλιο 182/1985 ότι η απασχόληση θα πρέπει να διαρκεί από πέντε (5) ώρες την ημέρα και πάνω ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα.Διευκρινίζεται δε ότι, όταν πρόκειται για πέντε (5) ημέρες απασχόληση την εβδομάδα, αυτή θα πρέπει να παρέχεται επί έξι (6) ώρες την ημέρα, ώστε να συμπληρώνονται τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Ρητά εξαιρούνται οι καθαριστές – καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης σε: α) Γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και Α.Ε. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Ν.3429/2005, όπως ισχύουν, και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς. β) Γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ως γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών γενικά, όπως αναφέρονται στην περ. α’ της διάταξης, θεωρούνται οι χώροι των ανωτέρω υπηρεσιών όπου παράγεται κυρίως διοικητικό, ελεγκτικό, νομοθετικό έργο, έστω και αν στο αντικείμενο εργασίας των καθαριστών – καθαριστριών, εκτός του καθαρισμού των γραφείων, περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός χώρων αναμονής πολιτών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες κ.λπ.). Αρα λοιπόν καθαριστές – καθαρίστριες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων, γενικές γραμματείες, ειδικές γραμματείες, ανεξάρτητες διοικητικές Αρχές, δημόσιες Αρχές της νομοθετικής λειτουργίας του κράτους κ.λπ., δεν καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ. Αντίθετα, δεν θεωρούνται γραφεία οι χώροι των παραπάνω δημόσιων υπηρεσιών όπου, αν και υπάρχουν γραφεία, το κυρίως παραγόμενο έργο του καθαρισμού γίνεται επί κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας σε αυτούς μεγάλου αριθμού ατόμων και για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. αίθουσες διδασκαλίας οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαίδευσης, δικαστικές αίθουσες, δημοτικά γυμναστήρια – κολυμβητήρια, μουσεία, φοιτητικές εστίες, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.λπ. Ως γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στα οποία αναφέρεται η περ. β’ της ανωτέρω διάταξης, θεωρούνται οι χώροι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τις μονάδες παραγωγής ή της παροχής υπηρεσιών. Έτσι, δεν καλύπτονται οι καθαριστές – καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση που καθαρίζουν γραφεία λογιστηρίων, διοίκησης προσωπικού και γενικά τα γραφεία τα οποία εξυπηρετούν τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Αντίθετα, οι καθαριστές – καθαρίστριες που απασχολούνται στους χώρους των μονάδων παραγωγής ή σε χώρους παροχής υπηρεσιών, π.χ. σούπερ-μάρκετς, κομμωτήρια, καταστήματα λιανικής πώλησης, και γενικά σε χώρους που επιβαρύνονται ιδιαίτερα από την παρουσία πολλών ατόμων, καλύπτονται από τον ΚΒΑΕ, εφόσον βέβαια απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Ερώτηση : Σου δίνει το ΙΚΑ την δυνατότητα αυτή την στιγμή να ασφαλίσεις προσωπικό που θα εχει την ειδικότητα "913210 Καθαριστής γραφείων και άλλων χώρων με πλήρη απασχόληση " αλλα θα εχει ΚΠΚ 101 μικτά και όχι βαρέα ? Δεν νομίζω ? Τότε πως θα ασφαλιστούν αυτοι που εξαιρουνται ?
 2. Υπέβαλα νωρίς νωρίς την ΑΠΔ 06/2019.. Ολα ΟΚ !!.. Πήρε και την μείωση στο ποσοστό της επικουρικής ,και την μείωση των εργοδοτικών για τους <25ετών .... απομένει να πάω και την ΥΔ , απο Δευτέρα
 3. Για να καταλάβουμε .. Κάνεις την αίτηση , ΟΚ !! πχ απο 1/6/19 θα λάβεις κάποια έγκριση ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ θα αλλάξεις τις εισφορές ? η τις αλλάζουμε αμέσως με την υποβολή της αίτησης , δλδ πρίν υποβάλλουμε ΑΠΔ Ιουνίου . Το ΙΚΑ πάντως δεν εχει αλλάξει ακόμη τους ΚΠΚ στη σελιδα του...
 4. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44721 Η μείωση είναι για όλους τους εργαζόμενους σωστά ? Αν εχεις κάτω των <25 τα ποσοστά είναι 34,40 1/1-31/5 ,και 33,90 απο 1/6 ?
 5. Δημιουργήθηκε κάποιο σφάλμα κατά τη λειτουργία του συστήματος: Κωδικός Σφάλματος:0b101fe3-aa6c-401d-bfc4-0d3 - 17/5/2019 5:27:28 μμ Αν το σφάλμα ξαναπαρουσιαστεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Τι γίνεται ακόμη !!
 6. Η αναφορά στο θέμα του αγαπητού κου Γραβιά τον περασμένο Αύγουστο , https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40650 H δική μου εμπειρία λέει , πως συνάδελφοι σε επαρχία εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους ,σχετικά με την αποδοχή της παραχώρησης μέρους ενός ακινήτου από τις τοπικές υπηρεσίες για την υπαγωγή του φορολογούμενου στις προϋποθέσεις είσπραξης του ΚΕΑ ,και όχι τόσο για το κοινωνικό μέρισμα.
 7. Σημερα μου είπαν να πάνε σε όποιο "Ταμείο" εχουν Βιβλιάριο Υγείας ,,,.!! (μα καλα αυτά τα βιβλιάριο υποτίθεται δεν τα είχαμε καταργήσει)
 8. Saga1

  Υποβολη απδ χωρις αμα

  Αρχές του 2017 , ειχα στείλει εργαζόμενη να βγάλει ΑΜΑ , και η απάντηση που της είχαν δωσει ήταν πως δεν χρειάζεται πλεον , πίστεψα πως δεν είχε καταλάβει σωστά και την ξαναέστειλα , παλι με την ίδια απάντηση , Είχα υποβάλλει την ΑΠΔ - νομίζω 3ή4ος 2017 - χωρίς ΑΜΑ , και κατόπιν με αναζήτηση στην ΑΠΔ ,πηρα το ΑΜΑ της . Η Αλήθεια είναι πως απο τότε δεν εχω προβληματιστεί ποτέ ξανα για ανάλογη περίπτωση , δλδ πρόσληψη εργαζόμενου χωρίς ΑΜΑ ,,,και δεν εχω και λίγες , εκτός απο μια περίπτωση όπου είχα ΑΜΚΑ , και όχι ΑΜΑ , και η αναζητηση στοιχείων εργοζομένου μεσω του ΕΦΚΑ, δεν μου έφερνε τα στοιχεία του , θεώρησα πως είχε πρόβλημα με το ΑΜΚΑ της ,και Έστειλα την εργαζόμενη πρώτα στο ΚΕΠ και έπειτα στο υποκατάστημα ΕΦΚΑ , η υποβολή την αλλη ημέρα εγινε κανονικά ,καθώς εμφανιζόταν πλεον και το ΑΜΑ,,μηπως δεν ειχε καθόλου ΑΜΑ και της έγινε απογραφή ? Συμπεραίνω οτι Οταν υπάρχει ΑΜΑ , δεν χρειάζεται να το ξέρεις ,θα γίνει η υποβολή της ΑΠΔ κανονικά ,Στις λίγες -πλέον - περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος είτε δεν εχει βγάλει ποτέ ΑΜΑ , η εχει πρόβλημα με το ΑΜΚΑ του ,θα πρέπει να πάει στο υποκατάστημα .
 9. Συνάδελφοι , για εξετάστε αν τα ατομα αυτά ( δλδ Μελη ΔΣ > 3% ,+ Μισθωτή εργασία ) έχουν Ασφαλιστική Κάλυψη απο 1/3/2019 ? Σε εμένα δεν εχει κανένα !! Κάλεσα στον ΕΦΚΑ ,και στην ουσία δεν ήξεραν να μου πούν !!
 10. Saga1

  Υποβολη απδ χωρις αμα

  Εν συντομία καθώς είχαμε πρόσφατα μια ανάλογη συζήτηση,, , Αυτο που εχω εγω καταλάβει είναι πως απο 1/1/2017 εχει σταματησει η εκδοση ΑΜΑ , τωρα πλέον υπάρχει μόνο ΑΜΚΑ ! βεβαίως και μπορείς να υποβάλεις ΑΠΔ Χωρίς ΑΜΑ ,, χωρίς ΑΜΚΑ ομώς ΟΧΙ ! Μάλιστα στη τελευταία ΑΠΔ , σκόπιμα διεγραψα το ΑΜΑ σε εργαζόμενο , και η υποβολή εγινε κανονικά !! ¨όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοι , "Εφόσον μπεις στην φόρμα της ΑΠΔ και πατήσεις την αναζήτηση στον εργαζόμενο βάση ΑΜΚΑ ,θα βρείς και τον ΑΜΑ"
 11. Ποτε θα είναι έτοιμο το σύστημα ?..
 12. Με Ειδοποιητήρια που υπολογίζουν εισφορές στο 10€ του ΟΑΕΔ ,, τι κάνουμε ?
 13. Απ. Δαπάνης σε Σεπτέμβρη 2013 , είναι και αυτή στην 5ετία ? γιατί την ζήτησαν αρχές του 2019 ?
 14. Επανηλθε τελικά το 10€ .. Αν κάποιος γνωρίζει ,, σε περίπτωση που έχουμε διαφωνία με το ποσο εκκαθάρισης -γραφω πιο πάνω σχετικά - ,,τι κάνουμε ?
 15. Μολις είδα την Εκκαθάριση του 2017 .. οτι ειχε πληρωθεί και αφορούσε εισοδήματα απο ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ !!! => ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ !!! ολο το ποσό !! ( αλλα λέει πως δεν εχει δηλωθεί IBAN -και καλά - ..και δεν θα επιστραφεί 😣 ) Είναι όμως 2 περιπτώσεις : H Επιστροφή στήν 1η περιπτώση , αφορά το ποσό που έιχε πληρωθεί στο 2017 , όπου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν υπολογιστεί με τα εισοδήματα 2015 και 2016 στα όποία και υπήρχαν μερίσματα . Καθώς στο 2017 ΔΕΝ υπήρχαν μερισματα , υπολογίσθηκε επιστροφή ??? 🤔 Στη δευτερη περίπτωση , προσθέτουμε παραπάνω οτι υπάρχει και διανομή Καθαρών κερδών από συμμετοχή σε ΟΕ ,και σε 2015,2016 ,και στο 2017 Εδω βεβαια βγαίνει πληρωμή ,,αλλα ΔΕΝ βγαζω ακρη με τα ποσά που εχουν αναγραφει ώς "Εισφοροδοτούμενες Αποδοχές Μισθωτής Απασχόλησης 2017" αλλα και με το "ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ" .. δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν πιο αναλυτικά ? Η τελική εκκαθάριση του 2017 δεν γίνεται με τα είσοδήματα 2017 για μισθωτές και 2016 για επιχειρηματική δραστηριότητα ? Πως μπορούμε να μάθουμε αυτά τα ποσα πως υπολογίσθηκαν ? επίσης σε μια περίπτωση αλλαξε η εκκαθάριση ως προς το 2018 απο χθές το βράδυ ..χαθηκε το μηνιαίο10€..ισως να επανέρθει το απόγευμα ???
 16. Εγω θυμάμαι πως είχα δηλώσει εγκαιρα τους λογαριασμούς ,, και μου εκανε εντύπωση αυτό το "Δεν έχει δηλωθεί Αρ. Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)" Μάλλον δεν θα επιστραφούν ,, αυτό δεν λέει : Επισημαίνεται ότι ποσά που δεν θα επιστραφούν λόγω μη δήλωσης Τραπεζικών Λογαριασμών, μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα παραμείνουν ως πιστωτικά υπόλοιπα στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα συμψηφισθούν με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές
 17. ναι και βέβαια θα θεωρήσουμε οτι είναι ΜΟΝΟ για ενα μηνα ,,και δεν θα ξαναδώσουμε , Οοοταν αυτές οι αμοιβές θα "ελεγχθούν" απο τον ΕΦΚΑ ,,για τον καταλογισμό των ημερών ασφάλισης , δεν εχει βγει ακόμη κάποια εγκύκλιο - μηπως λεω μήπως ., θα έχουμε κάποια άλλη αντιμετώπιση απο την υπηρεσία ? αυτα τα ατομα θα πρεπει να εχουν και ασφαλιστική ικανότητα ε? ποσα ενσημα θα χρειαστούν αραγε για να την ανανεώσουν ?κάπου είχα διαβάσει για συγκεκριμένο αριθμό ?
 18. Λάθος διατύπωση εκανα ,, το σωστό είναι «ασφαλιστικές εισφορές ΕΩΣ το ανώτατο μηνιαίο ποσό ...η διαιρούμε δια 12 κτλπ ?» Παράδειγμα : Δίνουμε στο μέτοχο πχ 10.000 Αμοιβες ΔΣ στον μηνα Δεκέμβρη ,με απόφαση της Εκτακτης? ΓΣ,, και υπολογίζουμε εισφορές μόνο στο μηνιαίο ανώτατο ?
 19. Τέλος Νοέμβρη πλέον .. αλήθεια εχουμε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα ? Δλδ αν μπορούμε να υπολογίσουμε σε "αμοιβή κατ'αποκοπή ή που καταβάλλεται άπαξ κατ΄ετος " ασφαλιστικές εισφορές στο υπερβαίνον του ανώτατου μηνιαίου ...η διαιρούμε δια 12 κτλπ ? Πέρυσι ήταν λίγο νωρίς ,,φετος μηπως κάποιος συνάδελφος εχει ακούσει κατι περισσότερο ?
 20. Δεν μπαινει ... ΟΚ Περιμένουμε !! (Δεν θα έπρεπε να βγάζουν μια ανακοίνωση στη Κεντρική Σελίδα)
 21. Το γραφω εδω , θεωρώ πως θα ενδιαφέρει ,,Γιατι η Βεβαίωση για Φορολογική Χρήση απο ΕΦΚΑ εμφανίζει 0,00€ εισφορές στο 2017 σε μπλοκάκια-παρ.9 άρθρ.39 Ν.4387/2016 -ενώ έχουν πληρωθεί κανονικά με τις μηνιαίες ΑΠΔ Ολες οι εισφορές και του εργαζόμενου και του εργοδότη ... γιατί !! ?😣
 22. Λές ,,μπα νομίζω πως πρέπει να είχε δηλωθεί κάποια στιγμή αργότερα ( μεταβολή ΚΑΔ κτλπ ) , Έχω 3 περιπτώσεις ,, η μια ήταν αυτή , οι άλλες 2 γράφτηκαν σε ΟΑΕΕ μόνο για την ιδιότητα μέτοχος>3% ,,ολοι επίσης είχαν και εισοδήματα απο μισθωτή εργασία ,και στους 3 πάντως ΔΕΝ υπολογίστηκαν εισφορές στα μερίσματα της ΑΕ παρότι είχαν στο 2016 ,,με αποτέλεσμα οι 2 να πληρώνουν μόνο το 10ρικο απο τον Γενάρη .. τι να συμβαινει τελικά ,,δεν εχει κάποιος συνάδελφος ανάλογη περίπτωση να δει τι εγινε , το θεωρω σημαντικό .. Βεβαια στο 2017 οι εισφορές ήταν κοντά στο 800 τον μηνα για όλους ολη την χρονιά ,,αρα για τους 2 θα πρεπει να αναμενω επιστροφή ? οταν λές να φαίνεται ,,εννοείς και στις "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" του ΕΦΚΑ?
 23. Νομίζω πρώτα ηταν σε ΟΑΕΕ εξαιτίας της ΟΕ , και μετα απέκτησε και την ιδιότητα του μετόχου>3%+Μελος ΔΣ . Τι σημασία εχει ?
×