Jump to content

kz5

simple Members
 • Posts

  363
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

kz5 last won the day on March 31

kz5 had the most liked content!

About kz5

Recent Profile Visitors

2,843 profile views

kz5's Achievements

 1. Αν ο γονιός απουσιάσει μόνο 3 εργάσιμες ημέρες, οπότε το κράτος δεν επιβαρύνεται, υπάρχει λόγος να υποβληθεί το Ε11.2; Θεωρώ πως είναι περιττή ενέργεια.
 2. Με την Α.1152/2021 αποφασίζουν: «Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148) έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β' 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31.10.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας». Έχω τώρα μια ταμειακή που είναι στη λίστα της συγκεκριμένης απόφασης, όμως στο taxis εμφανίζεται σε κατάσταση ''Χωρίς λειτουργία- μόνο κατοχή'' από τις 21/6/2010. Η επιχείρηση λειτουργεί με άλλους ΦΗΜ. Μπορώ να κάνω οριστική παύση με το Δ13; Αν ναι με αφήνει να πάρω εκ νέου Ζ μιας και είχε γίνει ανάγνωση φορολογικής μνήμης όταν είχε γίνει αναστολή λειτουργίας το 2010;
 3. "Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση." Σχετικά με το παραπάνω, μας καλύπτει το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ; Στο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ αναγράφεται (η υπογράμμιση είναι δική μου): "Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας προκειμένου να σημειωθεί στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 3419/2005 και το άρθρο 8 του νόμου 3588/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει) απόφαση που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι: Με τα ανωτέρω περί «πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης» πιστοποιούμενα, δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου, στο οποίο καταχωρίζονται «αυτοί που κηρύχθηκαν σε πτώχευση ή ζητήθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής» (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Νόμου 3588/2007 όπως ισχύει)." Στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται η περίπτωση της "μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση".
 4. Αν όμως είναι λάθος, εκτός από το ΦΠΑ, και η καθαρή αξία; Είναι σωστό να ακυρώσουμε με πιστωτικό το αρχικό τιμολόγιο και να εκδώσουμε νέο τιμολόγιο με σωστή καθαρή αξία και ΦΠΑ;
 5. Υπάρχει το έγγραφο του ΕΦΚΑ 99892/27-05-2020 για τον 2ο και 3ο, όπου αναφέρεται: "Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις ή εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν αποκλειστικά και μόνο: Τις προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές για τις οποίες είναι υπόχρεοι, ήτοι για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας." Υποθέτω ότι τα ίδια θα ισχύουν αναλογικά για 4ο και 5ο.
 6. Το τρίμηνο παράτασης της ΠΝΠ 30/3/2020 λήγει οσονούπω. Έχει ξαναπάρει παράταση με επόμενη ΠΝΠ; Πάντως το σύστημα δεν λειτουργεί.
 7. Πριν το νέο κανονισμό GDPR ήθελε γνωστοποίηση. "Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης γνωστοποιήθηκε καθυστερημένα στην Αρχή, τουλάχιστον όσον αφορά τις εξωτερικές κάμερες, και ως εκ τούτου υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997." (Απόφαση 41/2018) Τώρα τι γίνεται;
 8. Να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Έστω ότι οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 ήταν 6000€. Έρχεται ο ΕΦΚΑ με την εκκαθάριση του 2017 και λέει ότι έπρεπε να πληρώσω 500€ λιγότερα. Επειδή η εκκαθάριση έγινε πολύ πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έκανα μια αφαιρετική εγγραφή στο βιβλίο και εμφάνισα ως έξοδο εισφορών: 6000€-500€=5400€ (ενώ είχα πληρώσει 6000€). Τον Απρίλιο του 2018 που έγινε ο συμψηφισμός έστω ότι κατέβαλα 600€ ( τρέχουσες εισφορές Απριλίου 2018) μείον 500€ (ποσό συμψηφισμού εκκαθάρισης 2017), άρα πραγματική καταβολή 100€. Τώρα η βεβαίωση εισφορών 2018 αναγράφει ποσό που αθροίζει τα 100€ του Απριλίου συν τα ποσά που κατέβαλα για τους άλλους μήνες εντός του 2018. Έτσι όμως το πεντακοσάρικο (μειωτικό στοιχείο της δαπάνης) αφαιρείται και το 2017 και το 2018, αντί να αφαιρείται μόνο από μια χρήση.
 9. Το 2017 ως έξοδο (σε απλογραφικά) δηλώθηκαν οι καταβληθείσες εισφορές 2017 (12 μήνες) μείον η εκκαθάριση (ο συμψηφισμός έγινε τον Απρίλιο του 2018), δηλαδή οι καταβλητέες εισφορές. Η βεβαίωση εισφορών 2018 για τον Απρίλιο υπολογίζει τις εισφορές του μήνα μείον την εκκαθάριση του 2017. Έτσι η εκκαθάριση αφαιρείται και από τις 2 χρήσεις. Τι μπορεί να γίνει σ' αυτήν την περίπτωση; Να αγνοηθεί η βεβαίωση εισφορών ως προς τον Απρίλιο;
 10. Το ίδιο πρόβλημα με μήνυμα λάθους: "εσωτερικό σφάλμα της εφαρμογής". Γνωρίζουμε τι γίνεται;
 11. Τελικά πρώτα θα βγει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ και μετά θα εφαρμοστεί η απόφαση. Εν αναμονή λοιπόν.
 12. Έστω για παράδειγμα ότι ο νέος εργαζόμενος αμειβόταν με 700€, οπότε η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν τον επηρέασε. Ο εργοδότης όμως σύμφωνα με την παράγραφο 1 της απόφασης δικαιούται μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς.
 13. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι σε πιο χρονικό σημείο της διαδικασίας υποβάλλεται η αίτηση βεβαίωσης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 14. Πρέπει πρώτα να ζητήσει και να λάβει ο εργοδότης βεβαίωση υπαγωγής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια να υποβάλει την ΑΠΔ ή το αντίστροφο;
 15. OK αλλά παραπάνω έχει γραφτεί ότι αν η αμοιβή είναι κάτω από 300 δεν υποβάλλεται μηδενική δήλωση.
×
×
 • Create New...