Jump to content

Poet

simple Members
 • Posts

  118
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Poet

 1. Με τη λέξη "φορτία" εννοούμε διαφορετικές αποστολές με διαφορετικά μέσα. Αυτό εννοείς; Διαφορετικά φορτία ή εννοείς ένα φορτίο, από Ελλάδα για Γερμανία, το οποίο φορτίο σπάει στην Γερμανία, ξεφορτώνονται μόνο τα εμπορεύματα που είναι για τους Γερμανούς πελάτες του παραλήπτη και το ίδιο φορτηγό συνεχίζει και παραδίδει εμπορεύματα, σε Αυστρία και Αγγλία; Αν εννοείς αυτό, τότε δεν είναι φορτία, είναι ένα φορτίο με διαφορετικούς παραλήπτες για λογαριασμό του ίδιου πελάτη η μεταφορά είναι μία, η συμφωνία για μεταφορά είναι μία και μπορεί να εκδίδεται ένα CMR. Το CMR δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διεθνής φορτωτική σύμβαση, η οποία εμπίπτει στην σύμβαση οδικών μεταφορών και ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ αυτού που μεταφέρει και του εντολέα του και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του καθενός. - Αν ο εντολέας είναι ένας, ο μεταφορέας ένας και το φορτίο ένα, ανεξάρτητα τους προορισμούς και τους παραλήπτες, τότε το CMR είναι ένα. Παράδειγμα: φορτηγό φεύγει από Ελλάδα, ξεφορτώνει το μισό στην αποθήκη του Μονάχου, συνεχίζει και ξεφορτώνει το υπόλοιπο 1/4 στη Φρανφούρτη και τέλος αφήνει και το υπόλοιπο 1/4 στη Στουτγκάρδη. Η μεταφορά είναι μία, το φορτίο ένα, ο εντολέας ένα, οι παραλήπτες πολλοί, αδιάφορο, εκδίδεται ένα CMR. - Υπό προϋποθέσεις, σε συνδυασμένες μεταφορές, μπορεί ο εντολέας να είναι ένας, ο μεταφορέας δύο ή τρεις με διαδοχικές μεταφορές, το φορτίο ένα και οι παραλήπτες πολλοί, Παράδειγμα: Φορτίο φορτώνεται από Σέρρες σε φορτηγό, με τελικό προορισμό την Σουηδία. Το φορτηγό πάει το φορτίο μέχρι τη Ρουμανία, και το ξεφορτώνει εκεί γιατί έχει κλεισμένο δρομολόγιο επιστροφής για Ελλάδα. Το φορτίο φορτώνεται σε άλλο φορτηγό του ίδιου πράκτορα, από Ρουμανία και πάει Δανία. Εκεί ξεφορτώνεται πάλι και φορτώνεται σε τρίτο φορτηγό, πάλι του ίδιου πράκτορα, που μπαίνει στο καράβι και περνάει απέναντι στη Σουηδία όπου ξεφορτώνει το φορτίο στον τελικό προορισμό. Εδώ το φορτίο είναι ένα, ο αποστολέας είναι ένας, ο πράκτορας είναι ένας, υπάρχουν τα ενδιάμεσα φορτηγά που μεσολάβησαν, όμως η συμφωνία μεταφοράς ήταν από Ελλάδα για Σουηδία μεταξύ δύο προσώπων, του αποστολέα και του πράκτορα, και επομένως η μεταφορά είναι μία, διαδοχική μεν, αλλά μία. Το CMR είναι ένα. Στο CMR αναφέρονται και τα τρία αυτοκίνητα που μεσολάβησαν. - Αν το φορτίο φεύγει από Ελλάδα και πάει Γερμανία, ξεφορτώνεται εκεί στην αποθήκη του Γερμανού και μετά το ίδιο φορτηγό φορτώνει μέρος του πρώτου φορτίου και κάποια άλλα εμπορεύματα που ήταν στην αποθήκη του Γερμανού και τα μεταφέρει στην Αυστρία και στην Αγγλία, τότε εδώ έχουμε δύο διαφορετικά φορτία. Ένα αυτό που έφυγε από Ελλάδα μέχρι Γερμανία και ένα αυτό όπως διαμορφώθηκε από Γερμανία για τους άλλους προορισμούς, εδώ έχουμε δύο μεταφορές, δύο CMR. ΥΓ Την επόμενη φορά σου προτείνω να βρείτε φορτηγό που πάει πρώτα Αυστρία και μετά Γερμανία και Αγγλία για να μην κάνει πίσω μπρος ,,, Γερμανία, πίσω στην Αυστρία, ξανά μπροστά Αγγλία ...
 2. Είναι θέμα ερμηνείας. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ δεν έχει ο διαχειριστής αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα. 2. Υποχρεώση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχουν τα μέλη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Αν η Βουλγαρική εταιρεία είναι ΕΠΕ, γιατί συνήθως τέτοιες είναι οι Βουλγαρικές, τότε βάσει του Ευρωπαϊκού δίκαιου αλλά και Ελληνικής νομολογίας, εν δυνάμει η Βουλγαρική ΕΠΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Ελληνικής ΕΠΕ, αφού ο νόμος δεν διαχωρίζει αν ασφαλίζονται εταίροι μόνο Ελληνικών ΕΠΕ ή και αλλοδαπών. Υπό αυτό το πρίσμα, υπόχρεοι για ασφάλιση είναι όλοι οι εταίροι της Βουλγαρικής ΕΠΕ και αν δεν είναι ασφαλισμένοι στην Βουλγαρία για να πάρουν απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ προσκομίζοντας πιστοποιητικό ασφάλισης Α1, τότε είναι υπόχρεοι σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Αν η Βουλγαρική ΕΠΕ δεν θεωρηθεί ως ΕΠΕ για την εφαρμογή του νόμου περί ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, τότε δεν ασφαλίζεται κανείς, ούτε οι εταίροι της Βουλγαρικής, ούτε ο διαχειριστής εκπρόσωπός τους εδώ στην Ελλάδα. "12) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιριών (πλην των Ανωνύμων και των ΙΚΕ για τις οποίες ισχύουν άλλες διατάξεις) των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε." Προσωπικά θα με βόλευε αφάνταστα η δεύτερη ερμηνεία, όμως νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σε μια σοβαρή ερμηνεία, πιστεύω ότι αν χρειαστεί να ερμηνευτεί από τις αρχές, τον ΟΑΕΕ ή τα δικαστήρια, θα δώσουν την πρώτη ερμηνεία, ότι δηλαδή πρέπει να ασφαλιστούν όλοι οι εταίροι, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις Ελληνικές ΕΠΕ, που δεν έχουν απαλλαγεί.
 3. Ίσως αυτή η διάταξη να σε βοηθήσει `Αρθρο 4 της Kl-802/2011 Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Δδ) για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 ). (Κ1-1084/24.05.2012/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)
 4. Ο νόμος για τις ΙΚΕ είναι αρκετά πρωτοποριακός. Υπάρχουν μερικά πολύ προχωρημένα σημεία, όπως για παράδειγμα στο άρθρ 45 παρ.3 του 4072/2012 που αναφέρει "3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα." Το πως ερμηνεύεται και πως εφαρμόζεται αυτό, μην το ρωτάς. Ερμηνεία δική μου θα σου δώσω ότι οι σύγχρονες φορολογικές αρχές δεν έχουν πρόβλημα που θα δηλώσεις έδρα, αν είναι σπίτι, ταχυδρομική θυρίδα ή ακόμα και ένας χώρος στο cloud, αρκεί να μπορούν να σε βρίσκουν ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να σε ελέγξουν. Νομίζω λοιπόν ότι ο νομοθέτης, επιθυμεί οι ΙΚΕ να έχουν την έδρα τους όπου τους βολεύει, την πραγματική τους έδρα, σε σπίτια, σε γραφεία, σε φοριαμούς. Προφανώς και τίθεται θέμα αν θέλεις να έχεις εγκαταστάσεις που απαιτούν άδειες, ας πούμε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άδειες από διεύθυνση βιομηχανίας. Φαντάζομαι εύκολα μπορεί κάποιος να έχει ως έδρα το σπίτι του, και δεύτερη εγκατάσταση το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες για τις αδειοδοτήσεις. Ατυχώς, οι φορολογικές αρχές προς το παρόν σκέφτονται και λειτουργούν με τα πρότυπα του 1980 και νομίζω ότι και πολλοί από εμάς έχουμε συνηθίσει στην εξαμβλωματική Ελληνική γραφειοκρατία και το αυτονόητο μας φαίνεται πλέον παράλογο και αδιανόητο. Μόλις χθες εγώ ξόδεψα πάνω από 2,5 ώρες σε ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης, επειδή σε δική μου ΙΚΕ, είχα ως έδρα τον Δήμο και όχι συγκεκριμένη οδό. Υπέδειξα φυσικά το άρθρο 45 παρ. 1 του 4072, μετά από κόπους και βάσανα και αφού πήγα στην προϊσταμένη του τμήματος, στον επόπτη και έφτασα στον προϊστάμενο, ευτυχώς είχα σύνδεση στο internet γιατί κάποιοι δεν έκαναν καν τον κόπο να δουν την διάταξη που τους υπέδειξα και στο τέλος, προφανώς κάποιος έκανε κλικ και είπαν να μου σφραγίσουν το εταιρικό. Οι τελευταίες κουβέντες της προϊσταμένης "σου το κάνω αυτή τη φορά, αλλά να μην μου ξαναφέρεις τέτοιο εταιρικό, να μου φέρεις με συγκεκριμένη διεύθυνση" Οι τελευταίες σκέψεις οι δικές μου που δεν ξεστόμησα, ... ρε θεία, πάνε τύλιξε κάνα σαρμαδάκι, προϊσταμένη οικονομικής υπηρεσίας που δεν σκαμπάζεις ούτε τα βασικά, ότι οι ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ έχουν έδρα τον Δήμο και παίρνεις και ένα κάρο λεφτά και έχει παιδάκια έξω που πετάνε φωτιές και είτε παίρνουν κάνα 500άρικο είτε είναι άνεργα .... και την άλλη την φορά τέτοιο θα πάω και ακόμα χειρότερο ... ΙΚΕ με πραγματική έδρα στο εξωτερικό, αλλά δεν θα βιάζομαι, να τους κάνω να πηδήξουν. Ξεδιαντροπιά.
 5. Συγχωρεμένος, αλλά έχεις λάθος.
 6. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για την παράλληλη ασφάλιση. Καταργήθηκε η απαλλαγή, πληρώνει κανονικά εισφορές και για τις δύο κατηγορίες ασφάλισης και ως μισθωτός και ως αυτοαπασχολούμενος, με την διαφορά ότι δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο όριο που ισχύει στις άλλες περιπτώσεις.
 7. Ο νόμος δίνει εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό να καθορίζει τα ποσοστά με απόφασή του, έτσι παρά το γεγονός ότι αναφέρει κάποια ποσοστά εισφορών, αναμένουμε να εκδοθεί απόφαση για τον καθορισμό των νέων ποσοστών που φυσιολογικά θα είναι τα ίδια με τα ισχύοντα ή μεγαλύτερα, αφού ζούμε στην Ελλάδα, και θα ισχύουν από 01/01/2017 που αυτό σημαίνει βάσεο της εμπειρίας μας, ότι η απόφαση θα βγει κάπου στον Μάρτιο του 2017 .
 8. Κανονικά δεν έχει πρόστιμο, μόνο προσαύξηση. 1. Αφορά 2013. 2. Δεν είναι αρχική είναι συμπληρωματική. 3. Το χαρτόσημο τιμολογίων δεν εμπίπτει σε παρακρατούμενους κλπ. φόρους ή τέλη που προέρχονται από τέτοιες διατάξεις.
 9. Πριν τον Θεοχάρη η κατάσταση ήταν τρισχειρότερη. Άλλο taxis είχαμε, άλλο έχουμε. Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε αν δεν θέλουμε να είμαστε αχάριστοι. Επίσης το γεγονός ότι όποιος ήθελε να τον βρει του έστελνε μήνυμα στο twitter ή στο facebook, δείχνει άνθρωπο προσηνή και προσιτό, χωρίς έπαρση. Αυτά ήταν τα καλά του στοιχεία. Στην ουσία της φοροδιαφυγής, δεν υπήρχαν αποτελέσματα όμως αλλά εκεί εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, για την υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων με εμπλεκόμενο τον Μελισσανίδη, το δημόσιο δεν έστειλε δικηγόρο και η δίκη είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι Θεοχάρηδες, είχαι τεχνικά όργανα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, και δεν υπάρχει, επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση διαπλέκεται με τα συμφέροντα που φοροδιαφεύγουν. Μάλιστα πολλοί πολιτικοί από εκεί φτιάχνονται. Καλή συνέχεια λοιπόν κ. Θεοχάρη.
 10. Ανακαλύπτεις λάθος στην μεταφορά ενός πιστωτικού υπολοίπου τον Ιανουάριο του 2013. Επειδή όλες οι δηλώσεις είναι πιστωτικές, πρέπει να επανυποβάλλεις 15 τροποποιητικές. Με τις νέες δυνατότητες, το taxis μεταφέρει αυτόματα το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου. Φανταστικά μέχρι εδώ. 1. Υποβάλλεις λοιπόν τον Ιανουάριο του 2013. Καταχώρηση, ok. 2. Πας να υποβάλλεις τον Φεβρουάριο και βλέπεις ότι το πιστωτικό υπόλοιπο είναι ακόμα το παλιό ποσό. Δυνατότητα να διορθώσεις το ποσό δεν έχεις, το πεδίο είναι κλειδωμένο πλέον. 3. Βλέπεις ότι η δήλωση του Ιανουαρίου που μόλις υπέβαλλες, έχει μεν καταχωρηθεί και έχει πάρει αριθμό, αλλά είναι "σε εκκρεμότητα" 4. Ότι και να κάνεις, δεν πρόκειται να πάρει το νέο πιστωτικό υπόλοιπο, αν δεν κλείσει το σύστημα την εκκρεμότητα του. Η εκκρεμότητα το τελευταίο διάστημα κλείνει σε 1-1,5 ημέρα. Επομένως, 15 τροποποιητικές, από 1,5 μέρα η κάθε μια και 1 εκκαθαριστική, φτάνουμε αισίως στις 24 μέρες. Πρώτα ο πολίτης λοιπόν. Τόπο στην επιχειρηματικότητα!!!!!!! Μην μου πείτε ότι είμαστε Ουγκάντα, γιατί νομίζω ότι θα θίγουμε τους καημένους τους Αφρικανούς, εμείς είμαστε αχρείοι σαν Έλληνες.
 11. Θα γράψεις πίνακα δικαιούμενων εταίρων να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση ... 1. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΕΠΕ -----> ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Εταιρικά μερίδια) ------> XXXXXXXXXX (Ψήφους) ------> Παρίσταται δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. τάδε .... ή δια του πληρεξουσίου ... τάδε. Επειδή βάσει του καταστατικού και του νόμου υπάρχει απαρτία ... κλπ. κλπ.
 12. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο σας φαίνονται αυτά ανεφάρμοστα. Δεν καταχωρούμε τα παραστατικά; Αυτόματα δεν εκτυπώνετε η κατάσταση, χρειάζεται κάποια παρέμβαση; Υπάρχουν μάλιστα και προγράμματα που την αποστέλλουν αυτόματα. Προσωπικά πιστεύω ότι η διασταύρωση των δεδομένων είναι μια καλή πρώτη αρχή για την πάταξη της φοροδιαφυγής και δεν το λέω φυσικά απ'το κεφάλι μου, είναι πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 13. Εφ' όσον η ΑΕ δεν εμπίπτει στα κριτήρια, δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της εποπτεύουσας αρχής, ούτε μπορεί η διεύθυνση ανάπτυξης ή το ΓΕΜΗ να ζητήσει κυρώσεις γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εφ'όσον είχε καθοριστεί από την ΓΣ. Εκεί που σίγουρα θα υπάρχει θέμα, είναι μεταξύ των μετόχων. Αν λοιπόν υπάρχει καθολική αποδοχή από τους μετόχους, και μέχρι αυτό να επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση επίσημα, μάζεψε υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους μετόχους και κράτα τες σ' ένα συρτάρι. Μετά την επόμενη ΓΣ που θα αποδεχθεί καθολικά την μη διενέργεια ελέγχου, τις καταστρέφεις.
 14. Έχω μπερδευτεί πλήρως με την πολυνομία. Τελικά ο ΚΦΑΣ καταργήθηκε στο σύνολό του από 1/1/2014 ή όχι;
 15. Μεταπτυχιακός τίτλος θα σε βοηθήσει μόνο σε γνωστικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό, στην σημερινή Ελλάδα θα είσαι overqualified στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, αφού θα έχεις πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση, αλλά μηδενική εμπειρία και η αγορά ζητά το ανάποδα, μεγάλη εμπειρία και όσο το δυνατόν μικρότερα επιστημονικά προσόντα για να βγαίνει μικρό το κόστος. Το ACCA θα σε βολέψει αν εργασθείς σε ελεγκτική εταιρία που ελέγχει πολυεθνικές με εγκαταστάσεις στην Κύπρο ή όπου ισχύει το Αγγλοσαξωνικό λογιστικό σύστημα και λέγοντας Αγγλοσαξωνικό περιλαμβάνουμε και το Αμερικανικό. Είναι ένας βασικός και σοβαρός τίτλος πιστοποίησης που αν δεις τα σκούρα εδώ, μπορείς κάλλιστα να φύγεις και να πας σε χώρες που εφαρμόζει Αγγλοσαξωνικό σύστημα και να παίρνεις σοβαρούς μισθούς από 100 χιλιάρικα τον χρόνο και πάνω. Προσωπικά προτιμάω με κλειστά μάτια το δεύτερο, γιατί στην μεν Ελλάδα, δεν υπάρχουν φράγκα στα λογιστήρια των εταιριών, μόνο οι ελεγκτικές πληρώνουν ακόμα σοβαρά τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους και όπως είπα, αποκτάς εφόδια για να επιβιώσεις σε διεθνή ανταγωνισμό, αφού τα πτυχία των Ελληνικών πανεπιστημίων είναι για να τυλίγεις πιτόγυρα με τζατζίκι.
 16. Απάντησα σε άλλο topic, απαιτείται ένας φορέας επιστημονικός -συνδικαλιστικός, ελεγχόμενος από Οικονομολόγους, φορολογικούς συμβούλους, παράγοντες οικονομικών υπηρεσιών της πραγματικής οικονομίας. Ατυχώς η ΠΟΦΕΕ περιορίζεται σε πρακτικές διεκδικήσεις, κάποιες παρατάσεις προθεσμιών και όχι παραπάνω. Εδώ χρειάζεται όμως σοβαρός φορέας, ο οποίος θα πρέπει πέραν των άλλων να βρεί τρόπους αντίδρασης που θα είναι αποτελεσματικοί. Μια διαμαρτυρία του τύπου, αποχή από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, το μόνο που επιτυγχάνει είναι πρόστιμα στους πελάτες μας, άρα δεν τους ενδιαφέρει. Χρειάζονται άλλοι τρόποι που κοστίσουν, είτε χρήμα στην κυβέρνηση, είτε ψήφους στα κόμματα της κυβέρνησης. Μόνο τότε θα αρχίσουν να δέχονται προτάσεις και να συζητάνε. Η ευθύνη που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο βέβαια είναι δική μας. Ξέχνα το επιμελητήριο. Το ΟΕΕ το διοικούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 60%. Οι συνδικαλιστές του δημοσίου, τα γεράκια του πολικικού και οικονομικού κατεστημένου της χώρας δηλαδή, λειτουργούν κυρίως αποτρεπτικά στο να υπάρχουν πιέσεις, παρά πιεστικά στην κυβέρνηση. Αφού λοιπόν αυτό δεν μπορείς να το παλέψεις, μια και το 25% που έχει σήμερα η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, έχει στο ΟΕΕ το 60%, αυτό σημαίνει ότι οι βολεμένοι του ΟΕΕ είναι 2,5 φορές περισσότεροι απ'ότι είναι στο σύνολο των πολιτών της χώρας, άρα λοιπόν 2 φυσιολογικί έλληνες οικονομολόγοι, με τις ανησυχίες τους για την χώρα, το σήμερα, το αύριο, τα παιδιά τους, τους γέροντες, εμάς, τις επιχειρήσεις, ενάντια σε 5 βολεμένους. Χαμένοι από χέρι λοιπόν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να το απαξιώσουμε, να αποχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι άλλο ή αν υπάρχει κάτι άλλο να δυναμώσουμε εκείνο, να το βελτιώσουμε και να του δώσουμε δύναμη να παρεμβαίνει.
 17. 1. Καταχώρηση κανονικά οι αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές στα έξοδα. 2. Αν εκδοθεί τιμολόγιο προς τον ΟΑΕΔ μέσα στη χρήση, η αξία της επιδότησης πάει στις επιδοτήσεις, όχι αφαιρετικά των δαπανών, αυτό ίσχυε για παλιότερα προγράμματα. 3. Αν δεν εκδοθεί τιμολόγιο προς τον ΟΑΕΔ εντός της χρήσης, άρα πάμε για άλλη ή άλλες χρήσεις (εγώ ακόμα περιμένω ειδοποιήσεις από προγράμματα του 2010 για να εκδώσω τιμολόγια), τότε 31/12 γίνεται μια καταχώρηση εσόδου (που δεν ενημερώνει ΚΕΠΥΟ), προϋπολογισμένα έσοδα από επιδότηση ΟΑΕΔ για ΝΘΕ. Το ποσό αυτό θεωρείται ως έσοδο για την συγκεκριμένη χρήση. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η απόλυτη τήρηση της αυτοτέλειας των χρήσεων. Στην περίπτωση 3, εφ'όσον το τιμολόγιο εκδοθεί σε επόμενη διαχειριστική χρήση, θα γίνει μια εγγραφή παραστατικού με δύο γραμμές, η πρώτη θα ενημερώσει τον λογαριασμό, "έσοδα από επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για ΝΘΕ" και η δεύτερη, θα ενημερώσει αφαιρετικά τον λογαριασμό "προϋπολογισμένα έσοδα από επιδότηση ΟΑΕΔ για ΝΘΕ". Ο πρώτος λογαριασμός ενημερώνει ΚΕΠΥΟ, ενημερώνει Φ.Ε, ο δεύτερος ενημερώνει αφαιρετικά μόνο Φ.Ε., Αν δεν ακολουθήσουμε την παραπάνω ή κάποια αντίστοιχη διαδικασία, τότε, σε περίπτωση που εκδώσουμε το τιμολόγιο σε επόμενη ή επόμενες χρήσεις, θα πρέπει να κάνουμε συμπληρωματική δήλωση Φ.Ε. για την χρήση που αφορούσε το τιμολόγιο, αφού αποτελεί στην ουσία έσοδο προηγούμενων χρήσεων.
 18. Χρησιμοποιείς την συνάρτηση MID. Σε μια διπλανή στήλη γράφεις =MID(A1;7;1), όπου Α1 είναι το αρχικό κελί με τα δεδομένα σου, το 7 είναι το 7ο ψηφίο από αριστερά και το 1 είναι είναι ο αριθμός των ψηφίων που επιθυμείς να πάρεις μετρώντας από το 7ο και μετά. Κάνεις μια στήλη λοιπόν όπου έχεις πλέον μόνο το 7ο ψηφίο, που την φιλτράρεις και κρατάς αυτό που θέλεις Μπορεί να δουλέψει και πιο αυτόματα αλλά είναι κομματάκι πιο πολύπλοκο, οπότε κράτα αυτό.
 19. "Διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. κατά τις ημερομηνίες 9, 13, 16, 17, 20, 23, 27 και 30 Μαϊου του 2013, από ώρα 16:00 έως 21:00" Αυτό μας ενημερώνει το TAXISNET στην είσοδο, που σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν πρόγραμμα ποιές μέρες και ποιές ώρες θα γίνει επέκταση ή συντήρηση του συστήματος. Σε ένα κράτος που ζητάει να εισπράξει αγωνιωδώς, όταν οι βασικοί πόροι είναι οι οικονομικές υπηρεσίες και τα τελωνεία, και κλείνει το σύστημα που εισπράτεις (ΦΠΑ), την ημέρα που λήγει το ΦΠΑ του Απριλίου (27 Μαϊου) νομίζω ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι τα είδαμε όλα. Πιστεύω δεν έχουμε να δούμε τίποτα καλύτερο.
 20. Το κράτος των βαρώνων και της ύπατης αρμοστίας δεν είναι υπό διάλυση, δουλεύει πάρα πολύ καλά ... για τα αφεντικά του όμως. Έστειλαν 6 διμοιρίες ΜΑΤ εναντίον των κατοίκων. http://www.dailymotion.com/video/xy1kmf_yyyyyyyy_news
 21. Ο Ποιητής είμαι εγώ και το δηλώνω ξεκάθαρα. Δεν θέλω να πω τίποτα.
 22. Σήμερα στς 11:30 το πρωί συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη η μισή Χαλκιδική και ο μισός Έβρος για τις "επενδύσεις" εξαφάνισης του φυσικού πλούτου της χώρας και της εκχώρησής του στους ξένους χωρίς κανένα απολύτως όφελος για την χώρα, εκτός από την προμήθεια στους εγχώριους βαρώνους. Εννοείται ότι τέτοιες πρακτικές που ξεσηκώνουν ακόμα και τις πέτρες να διαμαρτυρηθούν, δεν έχουν καμιά απολύτως τύχη. Αυτό το χώμα δεν είναι καν δικό τους και δικό μας.. Είναι μόνο δικό μας και έτσι θα παραμείνει.
×
×
 • Create New...