Jump to content

Poet

simple Members
 • Content Count

  118
 • Joined

 • Last visited

About Poet

 • Rank
  *
 • Birthday 07/26/1963

Contact Methods

 • Website URL
  www.taxmentors.eu
 • Skype
  christos.piitis

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Thessaloniki GR / Petrich BG

Recent Profile Visitors

2,183 profile views
 1. Με τη λέξη "φορτία" εννοούμε διαφορετικές αποστολές με διαφορετικά μέσα. Αυτό εννοείς; Διαφορετικά φορτία ή εννοείς ένα φορτίο, από Ελλάδα για Γερμανία, το οποίο φορτίο σπάει στην Γερμανία, ξεφορτώνονται μόνο τα εμπορεύματα που είναι για τους Γερμανούς πελάτες του παραλήπτη και το ίδιο φορτηγό συνεχίζει και παραδίδει εμπορεύματα, σε Αυστρία και Αγγλία; Αν εννοείς αυτό, τότε δεν είναι φορτία, είναι ένα φορτίο με διαφορετικούς παραλήπτες για λογαριασμό του ίδιου πελάτη η μεταφορά είναι μία, η συμφωνία για μεταφορά είναι μία και μπορεί να εκδίδεται ένα CMR. Το CMR δεν είναι τίποτα άλλο
 2. Είναι θέμα ερμηνείας. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ δεν έχει ο διαχειριστής αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα. 2. Υποχρεώση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ έχουν τα μέλη της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. ΕΡΜΗΝΕΙΑ Αν η Βουλγαρική εταιρεία είναι ΕΠΕ, γιατί συνήθως τέτοιες είναι οι Βουλγαρικές, τότε βάσει του Ευρωπαϊκού δίκαιου αλλά και Ελληνικής νομολογίας, εν δυνάμει η Βουλγαρική ΕΠΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Ελληνικής ΕΠΕ, αφού ο νόμος δεν διαχωρίζει αν ασφαλίζονται εταίροι μόνο Ελληνικών ΕΠΕ ή και αλλοδαπών. Υπό αυτό το πρίσμα, υπόχρε
 3. Ίσως αυτή η διάταξη να σε βοηθήσει `Αρθρο 4 της Kl-802/2011 Αντί των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Δδ) για την έδρα της υπό σύσταση εταιρίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για την εγκατάσταση της εταιρίας) αρκεί ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων (βλ. περίπτωση στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Ν. 3853/2010 ). (Κ1-1084/24.05.2012/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ)
 4. Ο νόμος για τις ΙΚΕ είναι αρκετά πρωτοποριακός. Υπάρχουν μερικά πολύ προχωρημένα σημεία, όπως για παράδειγμα στο άρθρ 45 παρ.3 του 4072/2012 που αναφέρει "3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγματική της έδρα στην Ελλάδα." Το πως ερμηνεύεται και πως εφαρμόζεται αυτό, μην το ρωτάς. Ερμηνεία δική μου θα σου δώσω ότι οι σύγχρονες φορολογικές αρχές δεν έχουν πρόβλημα που θα δηλώσεις έδρα, αν είναι σπίτι, ταχυδρομική θυρίδα ή ακόμα και ένας χώρος στο cloud, αρκεί να μπορούν να σε βρίσκουν ανά πάσα στιγμή και να μπορούν να σε ελέγξουν. Νομίζω λοιπόν ότι ο
 5. Συγχωρεμένος, αλλά έχεις λάθος.
 6. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος για την παράλληλη ασφάλιση. Καταργήθηκε η απαλλαγή, πληρώνει κανονικά εισφορές και για τις δύο κατηγορίες ασφάλισης και ως μισθωτός και ως αυτοαπασχολούμενος, με την διαφορά ότι δεν εφαρμόζεται το ελάχιστο όριο που ισχύει στις άλλες περιπτώσεις.
 7. Ο νόμος δίνει εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό να καθορίζει τα ποσοστά με απόφασή του, έτσι παρά το γεγονός ότι αναφέρει κάποια ποσοστά εισφορών, αναμένουμε να εκδοθεί απόφαση για τον καθορισμό των νέων ποσοστών που φυσιολογικά θα είναι τα ίδια με τα ισχύοντα ή μεγαλύτερα, αφού ζούμε στην Ελλάδα, και θα ισχύουν από 01/01/2017 που αυτό σημαίνει βάσεο της εμπειρίας μας, ότι η απόφαση θα βγει κάπου στον Μάρτιο του 2017 .
 8. Κανονικά δεν έχει πρόστιμο, μόνο προσαύξηση. 1. Αφορά 2013. 2. Δεν είναι αρχική είναι συμπληρωματική. 3. Το χαρτόσημο τιμολογίων δεν εμπίπτει σε παρακρατούμενους κλπ. φόρους ή τέλη που προέρχονται από τέτοιες διατάξεις.
 9. Πριν τον Θεοχάρη η κατάσταση ήταν τρισχειρότερη. Άλλο taxis είχαμε, άλλο έχουμε. Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε αν δεν θέλουμε να είμαστε αχάριστοι. Επίσης το γεγονός ότι όποιος ήθελε να τον βρει του έστελνε μήνυμα στο twitter ή στο facebook, δείχνει άνθρωπο προσηνή και προσιτό, χωρίς έπαρση. Αυτά ήταν τα καλά του στοιχεία. Στην ουσία της φοροδιαφυγής, δεν υπήρχαν αποτελέσματα όμως αλλά εκεί εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί. Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, για την υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων με εμπλεκόμενο τον Μελισσανίδη, το δημόσιο δεν έστειλε δικηγόρο και η δίκη είχε το αναμεν
 10. Ανακαλύπτεις λάθος στην μεταφορά ενός πιστωτικού υπολοίπου τον Ιανουάριο του 2013. Επειδή όλες οι δηλώσεις είναι πιστωτικές, πρέπει να επανυποβάλλεις 15 τροποποιητικές. Με τις νέες δυνατότητες, το taxis μεταφέρει αυτόματα το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου. Φανταστικά μέχρι εδώ. 1. Υποβάλλεις λοιπόν τον Ιανουάριο του 2013. Καταχώρηση, ok. 2. Πας να υποβάλλεις τον Φεβρουάριο και βλέπεις ότι το πιστωτικό υπόλοιπο είναι ακόμα το παλιό ποσό. Δυνατότητα να διορθώσεις το ποσό δεν έχεις, το πεδίο είναι κλειδωμένο πλέον. 3. Βλέπεις ότι η δήλωση του Ιανουαρίου που μόλις υπέβαλλες, έ
 11. Θα γράψεις πίνακα δικαιούμενων εταίρων να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση ... 1. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΕΠΕ -----> ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Εταιρικά μερίδια) ------> XXXXXXXXXX (Ψήφους) ------> Παρίσταται δια του νομίμου εκπροσώπου της κ. τάδε .... ή δια του πληρεξουσίου ... τάδε. Επειδή βάσει του καταστατικού και του νόμου υπάρχει απαρτία ... κλπ. κλπ.
 12. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιό λόγο σας φαίνονται αυτά ανεφάρμοστα. Δεν καταχωρούμε τα παραστατικά; Αυτόματα δεν εκτυπώνετε η κατάσταση, χρειάζεται κάποια παρέμβαση; Υπάρχουν μάλιστα και προγράμματα που την αποστέλλουν αυτόματα. Προσωπικά πιστεύω ότι η διασταύρωση των δεδομένων είναι μια καλή πρώτη αρχή για την πάταξη της φοροδιαφυγής και δεν το λέω φυσικά απ'το κεφάλι μου, είναι πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 13. Εφ' όσον η ΑΕ δεν εμπίπτει στα κριτήρια, δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι της εποπτεύουσας αρχής, ούτε μπορεί η διεύθυνση ανάπτυξης ή το ΓΕΜΗ να ζητήσει κυρώσεις γιατί δεν πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εφ'όσον είχε καθοριστεί από την ΓΣ. Εκεί που σίγουρα θα υπάρχει θέμα, είναι μεταξύ των μετόχων. Αν λοιπόν υπάρχει καθολική αποδοχή από τους μετόχους, και μέχρι αυτό να επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση επίσημα, μάζεψε υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους μετόχους και κράτα τες σ' ένα συρτάρι. Μετά την επόμενη ΓΣ που θα αποδεχθεί καθολικά την μη διενέργεια ελέγχου, τις καταστρέφεις.
 14. Έχω μπερδευτεί πλήρως με την πολυνομία. Τελικά ο ΚΦΑΣ καταργήθηκε στο σύνολό του από 1/1/2014 ή όχι;
×
×
 • Create New...