Jump to content

grand

Gold Members
 • Posts

  677
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by grand

 1. Παιδιά σας υπόσχομαι οτι αν ο GrZokas κάνει οποιαδήποτε μαμουνιά στη συνάντηση θα τιμωρηθεί στο μαγαζί Platinum. Ειδικά έχω σε αναμονή για την πάρτι του 3 μαύρες γαζέλες έτοιμες να αναλάβουν το σωφρονισμό του.
 2. Στις παραπάνω απόψεις των συναδέλφων προσθέτω και την υποχρέωση για καταβολή φόρου υπεραξίας σύμφωνα με την παρ. 2 της Αρ. Πρ.: 1052699 /2003 αναφέρεται οτι: Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται: Σε περίπτωση λύσης εταιρείας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρεία.
 3. Απο το Φεβρουάριο του 2004 σε Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική εταιρία χρησιμοποιώ το Control 4 της Singular. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής καθώς επίσης σου δίνει μεγάλο αριθμό πληροφοριακών εκτυπώσεων ακόμα και ανα κέντρο κόστους και λογαριασμό εξόδου.
 4. Λοιπόν εάν θέλετε και σας βολεύει μίλησα με το φίλο μου με το ξενοδοχείο για όσους ενδιαφέρονται έχουμε και λέμε: ξενοδοχείο "ΑΤΛΑΣ" οδός:Εγνατία 40 (είναι στο κέντρο 15 λεπτά απο τον σιδηροδρομικό σταθμό), η τιμή του δίκλινου 45 ευρώ, τηλ.επικοινωνίας 2310-537046. Θα μιλήσετε με τους ιδιωκτήτες Αχιλλέα και Αντώνη Ράπτη και θα αναφέρεται ότι είστε για την συνάντηση των λογιστών. Ελπίζω να βοήθησα έστω και λίγο ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
 5. O Σαλλονικιός Gregory σας περιμένει με ανοικτές αγκάλες.Έχω φιλαράκι με ξενοδοχείο στο κέντρο.Πείτε μου αριθμό ατόμων μονόκλινα ή δικλινα για να σας πώ τιμές και τηλέφωνα.Με χαρά μου αν μπορώ να βοηθήσω.
 6. Ξεκαθαρίζω ότι δεν μου έτυχε τέτοια περίπτωση αλλά άποψή μου που συνάγεται απο διατάξεις τα ομόρρυθμα μέλη ευθύνονται με τη προσωπική τους περιουσία εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις τις Ο.Ε προς τρίτους. Πάντως σίγουρα υπάρχει η λύση αύξησης κεφαλαίου με ΦΣΚ βέβαια.
 7. Δεν βλέπω να αναφέρεστε σε κάποια διάταξη.Απο που προκύπτουν τα λεγόμενά σας.Στη τελική όλοι κρινόμαστε
 8. Με την Αποφ.1052699/2003 ισχύουν τα εξής: 1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ΄αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα. 2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται: α) Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε. β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής, δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.
 9. Σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1066/2003 ισχύουν τα εξής: Καταργείται η υποχρέωση πριν από την καταχώρηση στο υποσύστημα Μητρώου της σχετικής μεταβολής ή διακοπής εργασιών, να απαιτείται η υπογραφή των προϊσταμένων των τμημάτων ή γραφείων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Εμμέσων και Ειδικών Φόρων που να πιστοποιεί ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δε συντρέχει λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης. Η γνωστοποίηση στα ανωτέρω τμήματα της Δ.Ο.Υ. της μεταβολής ή διακοπής εργασιών, θα πραγματοποιείται πλέον με ευθύνη των υπαλλήλων του τμήματος Μητρώου μετά τη χορήγηση στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης μεταβολής ή διακοπής εργασιών, και εάν είναι δυνατόν, εντός της ίδιας ημέρας της χορήγησης της. Ειδικά, όμως, όσον αφορά τη διακοπή εργασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός της ακύρωσης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., η ακύρωση αυτών θα προηγείται της έκδοσης της βεβαίωσης διακοπής εργασιών. Επίσης σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1028/2003 γίνεται δεκτό, ότι στις περιπτώσεις που κατά το κρινόμενο διάστημα, έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις ΦΕ & ΦΠΑ, το έννομο αποτέλεσμα παράγεται από το πραγματικό γεγονός της παύσης εργασιών της επιχείρησης και όχι από το τυπικό γεγονός της υποβολής μηδενικών δηλώσεων. Επομένως μηδενικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν μπορούν, κατ’αρχήν, να αποτελέσουν αιτία να αποστερηθεί ο φορολογούμενος του δικαιώματος του, να υποβάλλει τη δήλωση διακοπής των εργασιών του εκπρόθεσμα με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών του.
 10. Λοιπόν συνάδελφε Λόρενς σε περίπτωση παύσης εργασιών γενικώς ισχύουν τα εξής: 1)Eκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης για τα πάγια και τα εμπορεύματα που υπάρχουν κατά την στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης. 2)Yποβάλλεται η περιοδική δήλωση μέχρι και την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, όχι όμως αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης και 3)Yποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση σε 55 ημέρες για τα Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία. θα πρέπει να περάσεις απο όλα τα τμήματα της εφορίας στην οποία ανήκεις και να πάρεις υπογραφές ότι δεν οφείλεις στο δημόσιο. Για περισσότερες λεπτομέρεις στην εφορία γιατί ο χρονος λίγος και οι καιροί μας πιεσμένοι.
 11. Ζητώ συγνώμη συνάδελφοι μείωση Μ.Κ είναι το σωστό. Σαν τη ζάλη αυτής της περιόδου δεν έχει. Με ξεκάθαρο μυαλό τωρα διευκρινίζω ότι σε περίπτωση μέιωσης Μ.Κ ότι: -προσοχή στις διαδικασίες δημοσιότητας του αρθ.7β Ν.2190/1920, -η ονομαστική αξία δην θα πρέπει να είναι μικρότερη του κατώτερου ορίου των 0,30 ευρώ (αρθ14 παρ1), - Η μειώση του Μ.Κ ρυθμίζεται απο τις διατάξεις του αρθ 4 παρ.3-5 του 2190/1920.Το απομένον Μ.Κ δεν πρέπει να είναι μικρότερο του κατώτερου ορίου για τις ΑΕ, καθώς και τους περιορισμούς του αρθ.26 Ν2065/1992. -Τέλος δύναται με αποφαση της Γ.Σ να προβεί σε μείωση Μ.Κ (επιστροφή στους μετόχους) μέρος του κεφαλαίου που κρίνεται ότι πλεονάζει και επιφέρει φυσικά και ισόποση ελάττωση της περιουσίας της εταιρίας με ότι συνεπάγεται αυτό
 12. Μήπως κάτι δεν κατάλαβα καλά? Το ταμείο που έχεις είναι τεράστιο και θα ΄πρέπει να το μειώσεις. Αυτό γίνεται είτε με κατάθεση στον όψεως (αλλα εσύ λες οτι τα 500.000 δεν υπάρχουν) ή με αύξηση του Μ.Κ.
 13. Και επιτέλους το ντουέτο που όλοι περιμέναμε: Ταμπάκης-Παπαρίζου και...........NUMBER 1
 14. Και σε σένα Κ.Τ χρόνια πολλά να ζήσεις τη Ferrari της φώτο σου σύντομα να αποκτήσεις
 15. CEL χρόνια πολλά να ζήσεις και παντού τη γνώση να σκορπίσεις. Ισολογισμοί κι εκκαθαριστικές με μία να σου βγαίνουν τα αφορολόγητα αποθεματικά ποτέ μη σε μπερδέψουν. Περαιώσεις και μισθοδοσίες σήμερα άφησέ τα όλα στο Πόρτο Λάγος για ουζάκι πρέπει να είσαι τώρα. Υ.Γ. Να έχεις υγεία και ευτυχία πάνω απ'όλα.
 16. Σήμερα για να ανοίξει ένας μηχανικός αυτοκινήτων συνεργείο απαιτείται πτυχίο (χωρίς να θέλω να θίξω την δουλειά τους). Επίσης σε καμία ειδικότητα δεν μπορεί την επόμενη μέρα απο τη λήψη του πτυχίου να θεωρείσαι έτοιμος. Και επιτέλους αυτή η διαμάχη μεταξύ ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ,εμπειροτέχνες είναι κουραστική. Τα παράπονά σας να τα μεταβιβάσεται στο ΟΕΕ το οποίο και ευθύνεται για τις σχετικές αποφάσεις. Για εμένα φτάνει τόσες φορές που έκλεισε ο λαιμός μου απο φωνές και πορείες έξω απο το Υπουργείο Β.Ελλάδος και ψηφίσματα διαμαρτυρίας όταν ήμουν φοιτητής. Ανταλλαγή απόψεων μέσα απο το site γίνεται οι αγώνες όμως και οι διεκδικήσεις γίνονται εκεί έξω με συλογικές προσπάθειες και επιχειρήματα.
 17. Σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ.27 στ΄ισχύουν τα εξής: "Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία της Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) αίτηση με την οποία θα ζητά τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 , 64 και 107 του Ν.2238/1994 κατά περίπτωση. Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών και το αργότερο μέχρι τέλους του οικείου οικονομικού έτους, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων. Οι αρμόδιοι επιθεωρητές Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρακολουθούν την ορθότητα και το εμπρόθεσμο των διενεργούμενων ελέγχων. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση παραγωγικών επενδύσεων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης." Επίσης το αρθ.12 παρ.4 του 3299/04 αναφέρει: "Ειδικά για τις επενδύσεις του Ν. 2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2601/1998 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 27 , του άρθρου 8 παρ. 24 του Ν. 2601/1998 , καθώς και του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 3259/2004 για την εφαρμογή των αφορολόγητων εκπτώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των επενδύσεων εντός της προβλεπόμενης πενταετίας"
 18. Πραγματικά δεν έχω την πρόθεση να γίνομαι καυστικός. Απλά είμαι ρεαλιστής και όπως βλέπεται έθεσα και τον εαυτό μου εντός στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου για το χάσμα γνώσεων μεταξύ των παλαιών και των εκκολαπτώμενων ορκωτών λογιστών. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό αφού για να φθάσεις να γίνει κανείς ορκωτός πρέπει ήδη να έχει λογιστικές και γενικότερα φοροτεχνικές γνώσεις πολύ πάνω απο το μέσο όρο. Γι'αυτό αναγνωρίζω το πρόβλημα των νέων ορκωτών που κατευθείαν μπαίνουν σε πολύ βαθιά νερά χωρίς προηγούμενη εμπειρία στα λογιστικά.
 19. Θα ήθελα να καταθέσω και την δική μου άποψη πάνω στο θέμα μια και αγγίζει μια μεγάλη πτυχή της πορείας μου στο επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού. Η συνεργασία μου πανω στη δουλειά και κατ' επέκταση φιλία που ανέπτυξα με ορκωτούς λογιστές με βοήθησε πολύ στην επέκταση των γνώσεών μου καθώς στάθηκαν δίπλα μου τον καιρό που ναι μεν υπήρχαν γνώσεις αλλά μεσα στο μυαλό μου ήταν ένα κουβάρι και με βοήθησαν να το ξεμπλέξω. Πρόκειται για ανθρώπους τουλάχιστο για αυτούς που γνωρίζω με άρτιες γνώσεις πρόθυμοι να κατατοπίσουν και να ενημερώσουν για κάθε απορία αλλά και εξέλιξη. Γι'αυτό αγαπητή "προισταμένη λογιστηρίου σε βιομηχανική μονάδα" να σέβεσαι (εγώ τουλαχιστο το κάνω) ανθρώπους πραγματικούς γνώστες που έχουν στο χώρο πολύ περισσότερες εμπειρίες απο εσένα (και εμένα) διότι έχεις να μάθεις πολλά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους Φιλικά και συναδελφικά
 20. Ολοι μιλούν για οικονομική κρίση ενώ στο δρόμο όλο και περισσότερες Mercedes,BMW για να μην πω για τις Πορσε που έχουν ξεφυτρώσει στους δρόμους τις Θεσσαλονίκης. Τελικά η οικονομική κρίση και το έλλειμα του κράτους υπάρχει μόνο για κάποιες κοινωνικές τάξεις που εδώ και χρόνια ανεξαρτήτου χρώματος κυβέρνησης έχει αποφασισθεί να πληρώσουν. Έτσι οι μεγαλοκαρχαρίες εξακολουθούν να απολαμβάνουν τις λιμουζίνες και οι λοιποί κοινοί θνητοί να πληρώνουν το περίφημο δημόσιο έλλειμα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ με την τοποθέτησή μου αλλά βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε πως έτσι έχει η κατάσταση διότι όλοι έχουμε μάτια και βλέπουμε
 21. ΠΟΛ.1038/2005 Αρθρο 2 α) .... β) ... γ) Τη δήλωση ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄).
 22. Φίλε Δημήτρη έχεις απόλυτο δίκιο παρεκτράπηκα Επαναδιατυπώνω λοιπόν (πρέπει να σταματήσω να βλέπω δικηγόρους στη Τ.V.) Των οπισθίων τα εννιάμερα Υ.Γ.:Παιδιά τα'χω παίξει απο τη δουλειά και ότι μου έρχεται το λέω μπας και γελάσουμε έστω και λίγο
×
×
 • Create New...