Jump to content

GAV

Silver members
 • Posts

  947
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by GAV

 1. 2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών .... άποψη μου, η αναστολή θα έχει διάρκεια απο 20/03 έως 20/4.
 2. Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων 1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
 3. καλημέρα, νομίζω πως πλέον θα πρέπει και τα δυο μέλη ( εργοδότης - εργαζόμενος ) να ανήκουν σε αντίστοιχα σωματεία που υπάγονται στην σύμβαση, για να την εφαρμόσουν. διαφορετικά ακολουθούμε τον κατώτατο μισθό.
 4. καλημέρα, εφόσων έχεις ήδη υποβάλλει τον ετήσιο πίνακα, υποβάλλεις μόνον το Ε3 και το σύστημα αυτόματα βγάζει "συμπληρωματικό πρόσληψης".
 5. 1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (αρχική δήλωση); Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης, ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί δήλωση αρχικού διορισμού και όχι την πρώτη δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
 6. το άρθρο 23 των ΕΛΠ αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται στις επιχορηγήσεις, μήπως μας δώσει και τις λύσεις που χρειάζονται;
 7. οι προμήθεις των τραπεζών υπάγονται στον ΦΠΑ;
 8. σύμφωνα με τις οδηγίες υπάρχει όριο ανα συναλλαγή: 4.4 Κατώφλι συναλλαγών Το κατώφλι αναγγελίας είναι 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε κάθε κωδικό ισοζυγίου πληρωμών, ανά είσπραξη/πληρωμή, ανά χώρα και ανά νόμισμα. Το κατώφλι είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι μπορεί να αναγγελθούν και συναλλαγές μικρότερου ποσού. Οι συναλλαγές θα συλλέγονται από τη Διεύθυνση Στατιστικής, θα υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο και θα συναθροίζονται για τους σκοπούς κατάρτισης των λογαριασμών Εξωτερικού Τομέα.
 9. για φέτος για τους υπόχρεους δήλωσης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για τους υπόλοιπους απο του χρόνου και βλέπουμε; Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22424 © Taxheaven
 10. αναγράφουμε στη δήλωση το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που υπήρχε την 31/12/2014 για την ετήσια δήλωση ενώ για αυτούς που υποβάλλουν πρώτη φορά τα υπόλοιπα που υπάρχουν κατα την υποβολή.
 11. πολ.1012/2014Άρθρο 1 Χρόνος υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17957 © Taxheaven
 12. κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει υποχρέωση διοτι συμμετέχει σε "συμβουλευτικη" επιτροπή σύμφωνα με τον 3852/10, καλύτερα όμως να αποτανθείται στον Δήμο να σας πληροφορήσουν αν συμπεριλαμβάνεται στους καταλόγους της παραγρ.3 του άρθρου 1.
 13. α.1 περ.λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια' ποσά ανά περίπτωση.
 14. Δεν ισχύει αυτό πλέον, οι περισσότερες δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, σείτε το α.3 του Ν.3213/03 όπως ισχύει μετά την αλλαγή του με το α.224 του Ν.4281/14 και ισχύει απο 1/1/2015.
×
×
 • Create New...