Jump to content

alamanos

simple Members
 • Posts

  51
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by alamanos

 1. Όταν ανοίγω το site με το google chome δεν εμφανίζονται τα σχόλια των άρθρων. Μήπως μπορώ να λύσω το πρόβλημα με καμιά ρύθμιση;
 2. Όταν υποβάλλουμε ηλεκτρονικά με τα διάφορα άλλα έντυπα πχ. Απόφαση έγκρισης Ισολογισμού τι γίνεται;
 3. Δεν πήρα απάντηση. Η επιθεώρηση εργασίας πάντως μου απάντησε ότι και οι αργίες που περιέχονται σε περιόδους διαθεσιμότητας αμείβονται στο 50%. Είχα αμφιβολία διότι κάθε επιχείρηση θα μπορούσε να το καταστρατηγήσει και να θέτει το προσωπικό σε διαθεσιμότητα σε όλες τις αργίες ( που ούτως ή άλλως δεν εργάζεται) και να το αποζημιώνει στο ήμισυ.
 4. Τα ημερομίσθια σε επίσημες αργίες πχ 25 Μαρτίου αμείβονται ολόκληρα ή στο 50% όταν ο ημερομίσθιος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα;
 5. H version που κατέβασα περιέχει συνδέσεις προς ανυπαρκτο αρχείο. Προφανώς με κάποιο excel στο υπολογιστή σου.
 6. θα πρέπει να το δηλώσει στον φορέα συνταξιοδότησης και αυτός θα του μειώσει την σύνταξη. Αν δεν το δηλώσει κάποια στιγμή θα του ζητήσουν εκκαθαριστικό και θα διαπιστώσουν εισόδημα από άλλη πηγή οπότε θα του ζητήσουν πίσω τα επιπλέον ίσως και με προσαυξήσεις.
 7. Εδώ και ένα χρόνο έχω φτιάξει ένα excel για τον υπολογισμό της περιοδικής ΦΠΑ. Έχει βασιστεί στο excel που ανέβασε ο stefanos_her. Πιστεύω ότι, επειδή το excel είναι παραμετροποιήσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες, αρκεί το πρόγραμμα λογιστικής που χρησιμοποιούν να εξάγει ισοζύγιο σε excel. Πως λειτουργεί; Εξάγουμε από το λογιστικό πρόγραμμα ένα ισοζύγιο σε excel και το κάνουμε επικόλληση στο πρώτο φύλλο «Ισοζύγιο λογιστικής». Αυτόματα υπολογίζεται η περιοδική. Θα πρέπει, βέβαια, την πρώτη φορά να κάνουμε την παραμετροποίηση, η οποία όμως είναι πολύ εύκολη. Πηγαίνουμε στο φύλλο Πίνακες. Εκεί στην πρώτη στήλη βρίσκονται οι κωδικοί των πεδίων της περιοδικής. Δίπλα σε κάθε κωδικό συμπληρώνουμε τους λογαριασμούς του ισοζυγίου μας, που αθροίζουμε συνήθως με το χέρι για να συμπληρώσουμε την περιοδική. Αυτόματα στο φύλλο «Υπολογισμοί» υπολογίζονται τα ποσά που μεταφέρονται τελικά στο φύλλο «Περιοδική». Στο φύλλο Ειδικά συμπληρώνουμε τους λογαριασμούς ΦΠΑ δαπανών, αν δεν παρακολουθούμε τους λογαριασμούς δαπανών υπαγόμενων σε ΦΠΑ, ξεχωριστά στο Ισοζύγιο και το ποσοστό prorata, αν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι απλό στην χρήση του και ίσως να βοηθήσει κάποιους συνάδελφους. 1.Προσοχή αν το excel που εξάγει το λογιστικό μας πρόγραμμα περιέχει συγχωνευμένα κελιά θα πρέπει να τα αποσυγχωνεύσουμε προτού το μεταφέρουμε. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να τσεκάρουμε όλο το φύλλο και πηγαίνουμε μορφή –κελιά- στοίχιση και αποτσεκάρουμε την Συγχώνευση κελιών. 2.Τα φύλλα είναι προστατευμένα χωρίς κωδικό οπότε μπορεί κάποιος να τα τροποποιήσει ελεύθερα. 3.Στο excel που ανεβάζω είναι ήδη συμπληρωμένο για να δείτε πως λειτουργεί στην πράξη. Προφανώς θα πρέπει να συμπληρώσετε εκ νέου το φύλλο Πίνακες και Ειδικά σύμφωνα με το δικό σας λογιστικό σχέδιο. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ.zip
 8. Μάλλον με την αναβάθμιση δεν μου δουλεύει η ενημέρωση του rss. Χρησιμοποιώ το Abilon και μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε άψογα.
 9. Μάλλον με την αναβάθμιση δεν μου δουλεύει η ενημέρωση του rss. Χρησιμοποιώ το Abilon και μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε άψογα.
 10. Αν δηλώσει το εισόδημα θα έχει πρόβλημα. Θα φαίνεται στο εκκαθαριστικό οπότε σε κάθε συναλλαγή με τον ΟΑΕΔ ενδέχεται να ζητήσουν πίσω το επίδομα. Παράλληλα θα διακόψουν και τον χρόνο ανεργίας. Υ.Γ. Η ανεργία διακόπτεται για οποιοδήποτε ποσό εισοδήματος. Έτσι μείωσε την ανεργία ο Καραμανλής. Σαν δεν ντρέπονται λιγάκι !!!
 11. Υπάρχει πρόβλεψη στο πρόγραμμα για συμπλήρωση του ποσού επιχορήγησης του παγίου; Διότι η υπεραξία που υποβάλλεται σε φορολογία προκύπτει από την αφαίρεση από την αναπροσαρμοσμένη αξία ακινήτου και της διαφοράς από αναπροσαρμογή του υπολοίπου επιχορήγησης. Βέβαια ούτε στο έντυπο υπάρχει κάποια πρόβλεψη έκτος αν κάτι δεν έχω κατλάβει καλά.
 12. Το σχετικό άρθρο έχει ως εξής: ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣΞ Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝΞ 1.- Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ασκεί-ται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται με ισάριθμους ανα-πληρωματικούς απ'την Γεν.Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετι-κές διατάξεις του νόμου.
 13. Όταν από το καταστατικό προβλέπονταν, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έλεγχος από δύο ελεγκτές, ενώ σήμερα η εταιρεία δεν υποχρεώνεται σε κανένα έλεγχο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε τι από τα δύο ισχύει: Η εταιρεία πρέπει να ορίσει ελεγκτές σύμφωνα με το καταστατικό της ή να μην ορίσει σύμφωνα με την νομοθεσία; Στην δεύτερη επιλογή θα πρέπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού;
 14. Gus είσαι σίγουρος ότι αφαιρούμε τις διαφορές φορολογικού ελέγχου. Δεν έχω βρει κάτι σχετικό παρα μόνο μία μελέτη όπου αναφέρεται οτι το θέμα είναι αδιευκρίνιστο.
 15. Με απασχολεί γιατί οι μέτοχοι θέλουν πρόσθετο μέρισμα. Δεν έχω διανείμει ξανά πρόσθετο μέρισμα και αναρωτιέμαι τι επιπτώσεις έχει. Με δεδομένο βέβαια ότι υπάρχουν αρκετά κέρδη προηγ. χρήσεων τα οποία καλύπτουν το πρόσθετο μέρισμα. Το αποθεματικό είναι του 2601/98.
 16. Για τον υπολογισμό του αφορολόγητου αποθεματικού αφαιρούμε το τακτικό αποθεματικό, το μέρισμα και τον αναλογούν φόρο από τα κέρδη χρήσης. Αν διανέμουμε πρόσθετο μέρισμα θα μειωθεί το ύψος των κερδών βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός αφορολόγητου αποθεματικού. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν έχουμε υπόλοιπο κερδών εις νέο από την προηγούμενη χρήση; Δηλαδή μπορούμε να διανείμουμε τα κέρδη προηγούμενης χρήσης χωρίς αυτό να επηρεάσει το ύψος του αφορολόγητου αποθεματικού;
 17. Όταν βρίσκομαι στο forum και πατώ <- "πίσω σελίδα" με πηγαίνει στην "Κεντρική Σελίδα". Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν χρησιμοποιώ το firefox
 18. Το άρθρο 18 όπως το βρήκα εγώ έχει ως εξής: Νόμος 1892/1990 - Αρθρο 18 Άρθρο 18 Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί 1. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυτόν και οι οποίες πριν παρέλθει 10ετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλή­ρωσης της επένδυσης θα παύσουν να λειτουρ­γούν ή χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουρ­γού Εθνικής Οικονομίας θα μεταβιβασθούν ή θα μεταβάλουν τη νομική μορφή της εταιρείας μειώ­νοντας το εταιρικό της κεφάλαιο ή θα μειώσουν το εταιρικό της κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επι­βάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή θα μεταβι­βάσουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί στην επένδυση, χωρίς να τα αντι­καταστήσουν σε 6 μήνες, υποχρεούνται σε με­ρική ή ολική επιστροφή της επιχορήγησης και επιδότησης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά γνώμη της αρμό­διας γνωμοδοτικής επιτροπής του νόμου αυτού. Την ίδια υποχρέωση επιστροφής έχουν οι επι­χειρήσεις που λόγω της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2ε΄, και του άρθρου 9 παρ. 1στ΄, του νόμου αυτού πήραν επιπλέον επιχορήγηση και οι οποίες, χωρίς έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονο­μίας, αυτές ή οι εταίροι ή οι μέτοχοι τους θα μεταβιβάσουν εταιρικά ή μετοχικά δικαιώματα. Την ίδια υποχρέωση επιστροφής έχει η επιχεί­ρηση που θα εκμισθώσει επένδυση, που έχει υπα­χθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού. Με αποφάσεις του Υπ. Εθνικής Οικονο­μίας καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέ­ρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικο­νομίας καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέ­ρειες του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του των επιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί ή με οποι­ονδήποτε τρόπο ενισχυθεί, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου. Τι συμβαίνει είναι ελλειπές;
 19. Οικογενειακή ΑΕ που εντάχθηκε στις διατάξεις του 1892/90 περί επιχορήγησης επενδύσεων κάλυψε το ποσό της ίδιας συμμετοχής με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής και την νομοθεσία οι μετοχές αυτές δεν ήταν μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία ήτοι ως το 2008. Το περασμένο έτος απεβίωσε ο κύριος μέτοχος. Το μερίδιο του κληρονομούν τα παιδιά του τα οποία είναι οι έτεροι μέτοχοι της εταιρείας. Θα πρέπει να επιστραφεί το μέρος της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο μερίδιο του αποθανόντος; Να σημειωθεί ότι ο 2601/98 άρθρο 11 παρ.1Βα εξαιρεί τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.
 20. Το θέμα που έχετε θίξει είναι τεράστιο, αποτελεί μεγάλη πληγή στην διαχείριση δημόσιου χρήματος και επιβεβαιώνει το παράλογο της Ελληνικής πραγματικότητας. Για να εξηγούμε παραθέτω τα παρακάτω: 1. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις μετά τον Ν.2527/97 εντάχθηκαν και αυτές στον Ν.2190/92 περί προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. 2. Στο Ν.2190/92 μεταξύ των εξαιρέσεων για υπαγωγή στις διατάξεις του προβλέπεται η εξαίρεση όταν γίνεται πρόσληψη μέσω υλοποίησης ειδικού επιδοτούμενου προγράμματος βλ.ΟΑΕΔ κλπ όπου η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. 3. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ επιδοτούν την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προφανώς μόνιμων. 4. Οι δήμοι προκειμένου αφενός να ξεπεράσουν την απαγόρευση των κατ’ επιλογή προσλήψεων (ρουσφέτια) αλλά και για να μειώσουν το κόστος μισθοδοσίας προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Δημοτικών επιχειρήσεων, το οποίο συχνότατα το χρησιμοποιούν για τις ανάγκες καθαριότητας, πρασίνου κλπ. 5. Το προσωπικό αυτό υπογράφει συνήθως συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν διάρκεια είτε όσο η διάρκεια του προγράμματος είτε ενός τμήματος αυτού και ανανεώνονται μέχρι το πέρας του. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι να παρακάμπτεται το ΑΣΕΠ και να υπάρχει ασυδοσία όσον αφορά τις προσλήψεις από τους Δήμους, βέβαια με αρκετά προβλήματα διότι: • Τα πολλαπλά προγράμματα του ΟΑΕΔ θέτουν ως προϋπόθεση την δέσμευση του υπάρχοντος προσωπικού. Επομένως κάθε νέο πρόγραμμα συμπαρασύρει τα παλαιά τα οποία εν τω μεταξύ λίγουν και λογικά το προσωπικό θα πρέπει να απολυθει. • Η Βιομηχανία προσλήψεων μέσω προγραμμάτων είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί από τις Δημοτικές επιχειρήσεις που συνήθως έχουν ελλιπή οργάνωση. • Οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών είναι αρκετά αυστηροί η δε υπηρεσία του ΟΑΕΔ είναι αυστήρη και πολλές φορές αυθαίρετη όσον αφορά την εφαρμογή τους. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές την ακύρωση της επιδότησης των Δημοτικών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ. Τελικά ούτε μείωση του κόστους επιτυγχάνεται ούτε εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου αφού οι προσλήψεις αυτές γίνονται με κίνητρο το ρουσφέτι. Το μόνο που επιτυγχάνεται τελικά είναι η χρεοκοπία των Δήμων. Το φαινόμενο είναι πραγματικό το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης των ίδιων των νόμων του ο κάθε φορέας για τους δικού του λόγους. Ο Δήμος για να εξυπηρετήσει τους ημετέρους, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να εμφανίσουν αποτελεσματικότητα και η κυβέρνηση από τη μία για να εμφανίσει απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων αφετέρου για να μειώσει έστω και φαινομενικά την ανεργία. Η απόφαση 701/03 του πρωτοδικείου Τρικάλων είναι απαράδεκτη διότι θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την «Επαγγελματική Εμπειρία νέων». Αυτό καμία σχέση δεν έχει με τον αναπτυξιακό στόχο των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (εκτός αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα προέβλεπε κάτι διαφορετικό) όπως και το πρόγραμμα με το οποίο προσλήφθηκε ο συνάδελφος το οποίο πουθενά δεν αφήνει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Θα αρκούσε απλώς η άποψη του ΟΑΕΔ για να ανατραπεί το σκεπτικό της απόφασης. Όσον αφορά τον συνάδελφο η άποψη μου είναι: Εφόσον προσλήφθηκε μέσω του προγράμματος του 2004 θα μπορούσε η αρχική του σύμβαση να είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεγαλύτερη του 18μηνου και μέχρι 24 μήνες που είναι το όριο ορισμένου χρόνου για τους φορείς του Δημοσίου. Η εξαίρεση του Ν.2190/94 μιλά για προσλήψεις και όχι για συμβάσεις. Εφόσον η πρόσληψη λοιπόν έγινε νόμιμα, η ανανέωση της δεν αποτελεί παρατυπία. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να υπογράφονταν εξαρχής μία σύμβαση αορίστου χρόνου.
×
×
 • Create New...