Jump to content

Blade Runner

simple Members
 • Content Count

  23
 • Joined

 • Last visited

 1. Υπάρχει απαίτηση ασφάλισης σε ένα μη επιτηδευματία που έχει σύμβαση ανάθεσης έργου με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης σε ειδικό λογαριασμό πανεπιστημίου ή πολυτεχνείου ή ΤΕΙ για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο, φυσικά με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά του από παροχές υπηρεσιών είναι λιγότερα από 5.000 ετησίως; Ποια είναι η σχετική νομοθεσία;
 2. Η ΣΣΕ των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Δ.Α. 42/2010) η οποία ήταν υποχρεωτική έχει καταγγελθεί απο 26-3-2012.
 3. Επιχείρηση ,λόγω σημαντικής μείωσης των εργασιών της , αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα για δύο μήνες τους 2 απο τους τρεις εργαζόμενους. Το ερώτημα είναι αν η επιχείρηση έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει την διαθεσιμότητα στην Επιθεώρηση Εργασίας ή / και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα. Σε σχετικό ερώτημα -σε δύο υπαλλήλους- στην Επιθ. Εργασίας, ο ένας απάντησε ότι υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης πριν την έναρξη της διαθεσιμότητας και ο άλλος απάντησε ότι δεν είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση της διαθεσιμότητας. Γνωρίζετε κάτι σχετικό με την υποχρέωση γνωστοποίησης της διαθεσιμότητας ;
 4. Το κατέβασα το πρόγραμμα αλλά μόλις πήγα να εκτελέσω το αρχείο .exe το antivirus μου εντόπισε ένα trojan. Ας το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι.
 5. Ο ερωτών υποστηρίζει ότι δεν έχει προϋπηρεσία και έχει 2 παιδιά . Αρα δεν ξεκινάμε απο τα 889,36 αλλά απο τα 851,89 και έχουμε 851,39 *1,022*1,035 = 901,10. Αρα : 910,10 * (6/8) = 675,83 μικτά.
 6. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. (Π.Κ. 45/27-4-2005) Σήμερα την 25 Απριλίου 2005 στην Αθήνα, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Κώστα Παπαδημητρίου, οι εκπρόσωποι αφενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρο και Θάνο Βασιλόπουλο, Γεν. Γραμματέα και αφετέρου του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Γιώργο Σταθόπουλο και του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Ιωάννη Πανταζίδη, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: Άρθρο 1 Πεδίο ισχύος 1. Στην παρούσα εθνική κλαδική σ.σ.ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της: Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες: α. Γραμματείς - Υπάλληλοι Γραφείου β. Λογιστές - Βοηθοί Λογιστών γ. Βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας - εισπράκτορες - αποθηκάριοι - κλητήρες - διανομείς) δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί) ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23-7-1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων 2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν. Άρθρο 2 Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων 1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2004 με βάση την ΔΑ 39/2004, (το σχετικό link στο τελος) αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2%. 2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2005 με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 1ης-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. 3. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί 31-12-2004 υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί 30-6-2005 αυξάνονται από 1-7-2005 κατά ποσοστό 3,5%. Άρθρο 3 Επιδόματα 1. Το επίδομα που χορηγείται ήδη στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται με τη σύνταξη ισολογισμού αυξάνεται και διαμορφώνεται στο 70% υπολογιζόμενο επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών και καταβάλλεται με τους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων. 2. Το βασικό ημερομίσθιο των καθαριστριών, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, προσαυξάνεται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη μέχρι 6 τριετίες. 4. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις. Άρθρο 4 Διατήρηση ρυθμίσεων Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Άρθρο 5 Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2005. Ο σχετικός πίνακας αποδοχών του 2004 που πρέπει να αναπροσαρμοσθεί για το 2005 (ΔΑ 39/2004) : http://www.taxheaven.gr/sse/article.php?id=170
 7. Ποιά είναι η περίοδος της εκαθάρισης? Σίγουρα πρέπει να κάνεις μεταβολή στο μητρώο για να δηλωθούν οι εκκαθαριστές και η ημερομηνία κατα την οποία η ΑΕ εισέρχεται σε εκκαθάριση.
 8. Κινήσεις -> Αρθρα Λογιστικής -> Μαζική ενημέρωση λογιστικών άρθρων.
 9. Πας : Κινήσεις -> Αρθρα Λογιστικής -> Διαχείριση -> Νεο (στο κάτω μέρος της Οθόνης) .Πατάς το κουμπί που γράφει "Νεο" και σου εμφανίζεται η φόρμα του άρθρου της εγγραφής.Ελπίζω να βοήθησα . Αν έχεις αλλο πρόβλημα εδω είμαστε εμείς.
 10. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να προστατέψουμε το θεσμό των αδειών. Δεν είναι δυνατόν να είναι χωρίς κατοχύρωση και πιστοποίηση αυτό το επάγγελμα. Τώρα, για το πως θα δίνονται , απο ποιόν θα δίνονται και με τι κριτήρια, αυτό είναι ένα θέμα συζητήσιμο.
×
×
 • Create New...