Jump to content

d13

simple Members
 • Content Count

  61
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by d13

 1. Καλημέρα.

  Γνωρίζει κάποιος ποιο νόμο πρέπει να επιλέξω όταν γίνονται πωλήσεις με Απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869/1987;

  Στα τιμολόγια πωλήσεων αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της απαλλαγής από τη Δ.Ο.Υ. 

  Στο myData πως το αποστέλλω; Στις αιτίες απαλλαγής μου αναφέρει τους νόμους. Ποιο νόμο να επιλέξω;

  Ευχαριστώ! 

   

 2. Καλημέρα σε όλους!

  Μια "myData - απορία στην πράξη" σχετικά με το χειρισμό της δαπάνης Ενοικίου Περιπτέρου

  Έχοντας ως δεδομένο ότι ο εκμισθωτής περιπτέρου δεν δηλώνει το ενοίκιο ως έσοδο στο Ε2 του, καθώς αποτελεί δικαίωμα, θεώρησα σωστό να μην το εμφανίσω κατά τα προηγούμενα έτη στην 1η σελίδα του Ε3 του μισθωτή, καθώς δεν θα μπορούσε να διασταυρωθεί.

  Κατά συνέπεια, δεν δηλώθηκε στον κωδικό "585_014 Ενοίκια" του Ε3 αλλά στον κωδικό "585_016 Λοιπά Έξοδα"

  Για τις ανάγκες του myData, συνεχίζω να το χειρίζομαι με τον παραπάνω τρόπο; Δηλαδή να χρησιμοποιήσω παραστατικό "13.30 Παρ/κά Οντότητας Μη αντικριζόμενα" και να το στείλω στον 585_016;

  ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσω παραστατικό "16.1 Ενοίκιο" και να ενημερωθεί ο 585_014; 

  Ευχαριστώ προκαταβολικά!

 3. Εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, προχώρησε σε αγορά υγειονομικού υλικού, το οποίο έκανε δωρεά σε Νοσοκομείο.

  Έχει δικαίωμα έκπτωσης της δαπάνης αυτής από τα φορολογητέα κέρδη;

   

 4. Στο ΦΕΚ αναφέρει:

   Άρθρο 2 Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Α. Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 20 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2443 27219 27220 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2443/20.06.2019 ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

  Στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις αναφέρει:

  2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά έχει απαλλαγεί από τη φορολογία βάσει ειδικών διατάξεων. Υποχρεούται σε καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο;

  Όχι. Υπόχρεοι καταχώρισης είναι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

   

  Τι ισχύει τελικά;

 5. Ελληνική Ε.Π.Ε. έχει ως αποκλειστικούς εταίρους την "Αλλοδαπή-Χ Α.Ε." με ποσοστό 99% και την "Αλλοδαπή-Ψ Α.Ε." με ποσοστό 1%.

  Οι παραπάνω εταίροι έχουν λάβει ελληνικό ΑΦΜ και έχουν χαρακτηρισθεί ως "Αλλοδαπές Εταιρίες Μέλη Μη ΦΠ" στο μητρώο του Taxisnet.

  Εκτός από την ελληνική Ε.Π.Ε. που έχει υποχρέωση συμπλήρωσης του μητρώου πραγματικών δικαιούχων, έχουν την ίδια υποχρέωση να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση πραγματικών δικαιούχων και οι δύο αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, μόνο και μόνο επειδή εφοδιάστηκαν με ελληνικό ΑΦΜ για τις ανάγκες σύστασης της Ε.Π.Ε.;

   

 6. Στις 20/9/2019 στις 5:00 ΜΜ, 125883623 είπε

  Γ. Χριστόπουλος: Μέχρι 100 ευρώ θα ισχύουν οι λιανικές αποδείξεις του συστήματος εισροών-εκροών και για επαγγελματική χρήση

   https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45786

  Μέχρι 100 ευρώ συνολική αξία; (μαζί με το ΦΠΑ)

  100 ευρώ ανά συναλλαγή δηλαδή; 

  Έτσι για την επιβεβαίωση.

   

 7. Αναζήτησα τον ορισμό των ΜΜΕ και λέει:

  Ως Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (ΜΜΕ) εννοούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα με τα οποία μπορεί να ενημερωθεί για προηγούμενα και τρέχοντα συμβάντα ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Τα ΜΜΕ χωρίζονται σε:

  • Ασύγχρονα μέσα, όπως είναι ο τύπος και το Διαδίκτυο, καθώς η πληροφορία τους μεταδίδεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για κάθε διακριτό χρήστη.
  • Σύγχρονα μέσα, όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, καθώς όλοι οι χρήστες λαμβάνουν την πληροφορία συγχρόνως.

  Δηλαδή ΜΜΕ είναι και το διαδίκτυο (internet).

  Άρα όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις που μας διαφημίζουν στο internet έχουν υποχρέωση απόδοσης 2% επί του τζίρου.

  Άρα όταν διαφημιστώ σε ελληνικό site δεν καταβάλω εισφορές γιατί έχει καταβάλει το site εισφορές επειδή είναι ΜΜΕ, ενώ όταν διαφημιστώ σε ξένο site τις καταβάλω.

  Τα λέω καλά; 

  Και αν δεν τα λέω, που ακριβώς μπορώ να δω αν αυτός που με διαφημίζει στο internet αποδίδει ή δεν αποδίδει εισφορές 2% επί του τζίρου του; Ξέρω εγώ ποιος είναι ΜΜΕ και ποιος όχι;

 8. Μας ζητήθηκε να εγγράφουμε κάθε μήνα στα βιβλία, εκτός από το μισθό των εργαζομένων και το 1/12 του δώρου Πάσχα το 1/12 του επιδόματος αδείας και το 1/12 του δώρου Χριστουγέννων έτσι ώστε να επιμερίζεται η δαπάνη στους μήνες που αφορά.

  Για τον παραπάνω χειρισμό σκέφτομαι να χρεώνω κάθε μήνα τον 60 και να πιστώνω τον 57.01 προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους με το 1/12 των παραπάνω.

  Όταν θα καταχωρίσω το άρθρο μισθοδοσίας π.χ. του Δώρου Πάσχα, θα χρεώσω 60 και θα πιστώσω 55 και 53 με τα οριστικά ποσά και θα αντιλογίσω τις εγγραφές πρόβλεψης που είχα κάνει.

  Είναι ορθός ο χειρισμός; Οι λογαριασμοί ενδείκνυνται;

   

   

   

   

   

 9. Και οι παρακρατήσεις των φόρων που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους (συναλλαγές με δημόσιο...), θα πηγαίνουν στον 33 αντί στον 54.01.02 Παρακρ. φόρος εισοδ. (αντίθετος);

 10. Η κατάσταση αποτελεσμάτων που συντάσσεται σύμφωνα με τα ΕΛΠ τι ποσό θα εμφανίζει στο πεδίο "Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους";

  Το ίδιο με αυτό των αποτελεσμάτων προ φόρων; 

  Είναι σωστό;

 11. On 26/7/2017 at 3:14 ΜΜ, gapdk said:

  Καλησπέρα σε όλους!

  Τιμολόγιο Εξόδων από Εταιρεία Υπηρεσιών Διατακτικών που αναγράφει τα παρακάτω ποσά:

  Αξία Ειδών (vounchers)  5.000€  (Ανευ ΦΠΑ)

  Αξία Υπηρεσιών & Μεταφορικά  350€ + ΦΠΑ (Αμοιβές στον 64-01 ΕΛΠ )

   

  Σε ποιον Ειδικό Λογαριασμό θα το καταχωρήσουμε?

  Υπάρχει κάπου η εγκύκλιος του ΙΚΑ που διευκρινίζει μέχρι ποιου ποσού απαλλάσσονται οι Διατακτικές των εισφορών?

  Ευχαριστώ πολύ!

   

  Σε ερώτημα που έχουμε κάνει στο ΙΚΑ μας έχουν απαντήσει ότι υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές στις διατακτικές χωρίς καμία απαλλαγή. Επισυνάπτω απόσπασμα της γραπτής απάντησης.

  image.png

 12. Ατομική επιχείρηση εντάχθηκε στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων λόγω τζίρου από 01/01/2017.

  Θα εμφανισθεί στην απογραφή έναρξης την 01/01/2017 ο φόρος εισοδήματος και η προκαταβολή του φορολογικού έτους 2016; Πως θα γίνει ο υπολογισμός του σωστού υπολοίπου καθώς για τα φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό και φόρος εισοδήματος που δεν αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Ποιες εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στα διπλογραφικά βιβλία της ατομικής επιχείρησης για την εξόφληση και ποιες θα γίνονται στο τέλος της χρήσης για το φόρο εισοδήματος και την προκαταβολή αφού στην τελική εκκαθάριση μπορεί να μην προκύπτει καν φόρος;

 13. Συμφωνώ. Δεν θα συμπεριλάβω τις εγγραφές στις οικονομικές καταστάσεις. 

  Στην ατομική επιχείρηση όμως, η δαπάνη επηρεάζει το αποτέλεσμα. Πως γίνεται λοιπόν να μην τη συμπεριλάβω στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων;

 14. Η ΠΟΛ 1069/23-03-2015 αναφέρει ότι το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Η γνωμοδότηση 1239/23-06-2016 του ΣΛΟΤ αναφέρει  ότι τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας). Τα σχετικά ποσά δεν λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς  δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα.

  Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1069/2015, στις ατομικές επιχειρήσεις  γινόταν εγγραφή εξόδου στα βιβλία ( διόγκωση εξόδου) και αντίστοιχη εμφάνιση εσόδου στο Ε2-Ε1 οπότε είχαμε συμψηφισμό εσόδου-εξόδου με αποτέλεσμα μηδενικό.

  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 1239/2016 του ΣΛΟΤ, ποιος είναι ο ορθός χειρισμός της ιδιόχρησης σε ατομικές επιχειρήσεις;

 15. Στους λογαριασμούς τάξεως εμφανίζουμε την υπεραξία που προέκυψε από την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9.

   

  Τώρα που μεταπηδάμε σε Ε.Λ.Π., πως χειριζόμαστε τα ποσά που εμφανίζονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς καθώς καταργούνται;

   

  Καμία ιδέα, καμία πρόταση; 

 16. Α.Ε. είχε κέρδη 40.000 € το 2014. Επέλεξε να μην κάνει διανομή.

   

  Η ίδια επιχείρηση έχει 15.000 € ζημιές χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού από παλαιότερες χρήσεις.

   

   

  Θέλω να συμψηφίσω τα κέρδη του 2014 με τις ζημιές χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού.

   

  Οφείλω φόρο διανομής 10%; 

   

  Ευχαριστώ.

 17. Στους λογαριασμούς τάξεως εμφανίζουμε την υπεραξία που προέκυψε από την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9.

   

  Τώρα που μεταπηδάμε σε Ε.Λ.Π., πως χειριζόμαστε τα ποσά που εμφανίζονται στους συγκεκριμένους λογαριασμούς καθώς καταργούνται;

 18. Ευχαριστούμε πολύ! Πολύ ωραία δουλειά. 

  Μια ερώτηση μόνο...

  Ο λογαριασμός 60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) του Παραρτήματος Γ του Σχεδίου Λογαριασμών, σε ποιο λογαριασμό του ΕΓΛΣ αντιστοιχεί;  

 19. Σε ΤΠΥ δικηγόρου 1000,00 € αναφέρεται ότι επί ποσού 85 € έγινε παρακράτηση φόρου 15% από το Δικηγορικό σύλλογο και για την υπόλοιπη αμοιβή υπολογίσθηκε παρακράτηση φόρου 20%.

  Το 20% το αποδώσαμε και θα υποβάλουμε βεβαίωση αποδοχών με κωδικό 1 όπου η αμοιβή θα είναι 915,00 €.

  Για τα 85 € θα βάλουμε κωδικό 7 ή δεν θα την υποβάλουμε καθόλου καθώς δεν θα αποδώσουμε εμείς τον φόρο;

   

  Ευχαριστώ.

  Έχει κανείς άποψη επί του θέματος;

 20. Σε ΤΠΥ δικηγόρου 1000,00 € αναφέρεται ότι επί ποσού 85 € έγινε παρακράτηση φόρου 15% από το Δικηγορικό σύλλογο και για την υπόλοιπη αμοιβή υπολογίσθηκε παρακράτηση φόρου 20%.

  Το 20% το αποδώσαμε και θα υποβάλουμε βεβαίωση αποδοχών με κωδικό 1 όπου η αμοιβή θα είναι 915,00 €.

  Για τα 85 € θα βάλουμε κωδικό 7 ή δεν θα την υποβάλουμε καθόλου καθώς δεν θα αποδώσουμε εμείς τον φόρο;

   

  Ευχαριστώ.

 21. Γνωρίζει κανείς αν κατά τον υπολογισμό του φόρου (από μισθωτές υπηρεσίες) στις αμοιβές των μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσω  από τις ακαθάριστες αμοιβές τις εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. ή όχι.

  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 22. Μήπως έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάτι αντίστοιχο;

   

  Σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων εντός σχεδίου πόλης με 4 κατοικίες των 100 τ.μ. όπου δεν έχει εξαντληθεί η δόμηση, υπάρχει αναγκαστική απαλλοτρίωση (έχει αποζημιωθεί) από τη ΔΕΗ τμήματος 100 τ.μ.. για την έδραση πύργου και εναέρια δουλεία διελεύσεως τύπου ΙΙ σε λωρίδα πλάτους 40 μέτρων. 

  Το περιεχόμενο της δουλείας απαγορεύει την ανέγερση νέων κτισμάτων ή εγκαταστάσεων μέσα στην δουλεύουσα ζώνη.

  Για την ορθή συμπλήρωση του Ε9, επειδή το οικόπεδο αναγράφεται στην πρώτη γραμμή δίπλα από την κατοικία και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οικόπεδο έδρασης πύργου και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (κωδ.44 στην στήλη 9), θεωρείται ακίνητο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού με μερική απαγόρευση χρήσης (κωδ. 2 στήλη 32);

   

  Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας!

 23. Aγαπητέ συνεργάτη,

  προς το παρόν τον τίτλο του βιβλίου τον βλέπετε στην αναζήτηση των λογαριασμών. Σε μελλοντική έκδοση θα λάβουμε υπόψη την πρόταση σας, για να εμφανίζονται και οι τίτλοι του βιβλίου στην καταχώριση κινήσεων.

   

  Αγαπητέ συνεργάτη, 

  1 χρόνο μετά, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κανένα νέο σχετικά με την πρόταση;

  Ευχαριστώ...

 24. ΤΟ ΤΖΑΜΠΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕ, ΕΓΩ 20€ ΤΟΥΣ ΛΕΩ

  Γιατί πρέπει να αισθανόμαστε τύψεις που θέλουμε αμοιβή για τη δουλειά που κάνουμε;

  Ναι 20€.... γιατί να μην χρεώσεις;

  Αν ο πελάτης δεν θέλει να πληρώσει, έχει την επιλογή να το κάνει μόνος του ή να το κάνει για λογαριασμό του κάποιος άλλος (φίλος, συγγενής κτλ) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!

   

  Το Α21 δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία για να συμπληρωθεί... αλλά ο κάθε λογιστής δεν καλείται να συμπληρώσει 2-3 έντυπα και να τελειώσει....

  Καλείται να υποβάλει το έντυπο για το 60% του πελατολογίου του. Ο όγκος αθροιστικά είναι πολύ μεγάλος.

  Καλείται να υποβάλλει το συντομότερο τη φορολογική δήλωση, να ενημερώσει τον πελάτη για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσει για τη συμπλήρωση του εντύπου, να συμπληρώσει το έντυπο με προσοχή γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες για τον κάθε πελάτη, να το υποβάλει αναλαμβάνοντας την ευθύνη του λάθους και πάει λέγοντας...

   

  Ναι, ο λογιστής να κάνει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης, ο λογιστής να κάνει την αίτηση για το επίδομα τέκνων, ο λογιστής να εκτυπώσει όλες τις βεβαιώσεις συντάξεων και επιδομάτων, ο λογιστής να κάνει τον εντοπισμό των ακινήτων του κάθε πελάτη του για να οριστικοποιήσει το Ε9 του, ο λογιστής να κάνει την αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ, ο λογιστής, ο λογιστής, ο λογιστής..... Αλλά μόλις φθάνουμε στο θέμα της αμοιβής όλοι φρενάρουν. Γιατί; 

   

  Όταν πας στο δερματολόγο για ένα εξάνθημα και πληρώνεις € 50,00 μετά του λες έλα κάνε μου και ολοκληρωμένη laser αποτρίχωση σε όλο το σώμα γιατί είσαι δερματολόγος και αυτά τα κάνουν οι δερματολόγοι; Δεν θα πληρώσεις; Θα πληρώσεις.... Για το λογιστή γιατί να ισχύει κάτι άλλο;

   

  Και ας μου εξηγήσει κάποιος τελικά και τον ρόλο των Κ.Ε.Π..

  Ναι τους έχουν αναθέσει κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες να κάνουν αλλά ο ρόλος τους δεν είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη;

  Όταν ο πολίτης αδυνατεί να συμπληρώσει μια αίτηση, δεν μπορούν να τον βοηθήσουν να το κάνει; Να τον εξυπηρετήσουν όπως λέει και το όνομά τους; 

  Γιατί τον στέλνουν στο λογιστή να χρεωθεί ο κακόμοιρος ο πολίτης, που πλέον δεν του έχει μείνει τίποτα από τον πενιχρό μισθό του ή την πετσοκομμένη του σύνταξη;

×
×
 • Create New...