Jump to content

NIKOS_b

Silver members
 • Content Count

  936
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by NIKOS_b

 1. Και σε ερώτηση τι θα γίνεται με την ασφάλιση των εργαζομένων, δήλωσε ότι δεν μπορεί το ΙΚΑ να δίνει ασφαλιστικές καλύψεις με πίστωση.
 2. Εφόσον για τις συγκεκριμένες έχεις 4 προσλήψεις και 4 απολύσεις πρέπει να υποβληθούν 4 εγγραφές, διότι βάζουμε και ημερομηνία πρόσληψης και απόλυσης.
 3. ν.4075/2012 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά.»
 4. Μετά τη λήξη της μετενέργειας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας μόνο ο βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα παραμένουν. Από τις 14 Μαΐου 2012 και αν δεν υπογραφεί νέα κλαδική σύμβαση, οι εργαζόμενοι διατηρούν τον βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας.
 5. N.4072/2012 άρθρο 107 5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.
 6. Δεν καταλαβαίνω εάν το "αφήνω το σύστημα ανοικτό", είναι παράταση. Φαντάζομαι ότι το αποδεικτικό υποβολής θα έχει την ημερομηνία υποβολής. Επομένως όταν κάποια στιγμή κάποιος ελεγκτής σου επιβάλλει το πρόστιμο βάσει της απόφασης που η παράταση λήγει 30/11/2012, θα του πούμε "είχε μείνει το σύστημα ανοικτο"; Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η αποφυγή της επίσκεψης στην ΔΟΥ και ο άμεσος καταλογισμός του προστίμου. Το πρόστιμο δεν είναι βέβαιο ότι έχει αποφευχθεί.
 7. Απόστολε, εσύ του πάς πίσω τα χαρτιά και άστον να τα κάνει ότι θέλει. Αφου εγώ τα έχω σκανάρει και έχω ότι χρειαστώ άμεσα, ας τα φάει. Δικό του πρόβλημα. Εχετε προσπάθήσει να χρησιμοποιήσετε την βιβλιοθήκη του Taxheaven;
 8. Ενα καλό επαγγελματικό scaner με καλό τροφοδοτικό (γύρω στα 600-800 €), διπλής όψης, μειώνει την χαρτούρα κατά 95-100%. Τα κλασσερ γίνονται στικάκια και όλη η χαρτούρα στον πελάτη.
 9. Δεν ξέρω τι λές εσύ Γιάννη για του χρόνου , πάντως το επόμενο μεγάλο θέμα που θα διεκδικήσουμε μαχητικά μέσα από τα πληκτρολόγιά μας είναι η παράταση των συγκεντρωτικών.
 10. Ναί, μιάς ημέρας πλήρους ωραρίου και μέχρι 9 μήνες τον χρόνο (Εκ περιτροπής απασχόληση)
 11. Και γιατί δεν πας αφού βγεί η εγκύκλιος που θα το μάθουν;
 12. Θανάση η διαφορά με το βιβλίο επενδύσεων είναι οτι ο ΚΒΣ λέει: 3.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού, εφόσον πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά υποχρεούται: α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό, νόμο: ενώ στο βιβλίο υπερωριών δεν αναφέρει "εφόσον πραγματοποιούνται υπερωρίες
 13. Κώστα, δυστυχώς μπορεί όντως να βγεί εγκύκλιος που να λέει ότι θέλει και να εφαρμόζει τον νόμο όποτε θέλει. Το άλλο όμως ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι ότι πολλοί "συνάδελφοι" δεν γνωρίζουν την διαφορά εγκυκλίου και νόμου, και λειτουργούν με βάσει τι τους λέει ο κάθε έφορος και ο κάθε υπάλληλος ΙΚΑ. Και κάνουν και κριτική χωρίς να έχουν καμμία άποψη (πιθανότατα δεν έχουν πάρει χαμπάρι τον νόμο, από την συζήτηση τον έμαθαν), και όταν βγεί η εγκύκλιος θα νομίζουν ότι δικαιώθηκαν, γιατί τόσο καταλαβαίνουν.
 14. Μπάμπη ΠΡΟΣΚΥΝΩ!!! Οπως είπε και ο Στέφανος είσαι μεγάλος beta tester!! Τις ευχές μου στην οικογένεια και καλή Ανάσταση.
 15. Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους . Ας φροντίσουμε φέτος να ξανακάνουμε ΑΝΑΣΤΑΣΗ και στις 6 ΜαΙου. Το λιγότερο που οφείλουμε στα παιδιά μας.
 16. Ο Υπολογισμός είναι 169 δις. Το ότι εμπεριέχει το "69" δεν το θεωρώ τυχαίο.
 17. Αρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος 1. Το καθαρό εισοδημά των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος. α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου: αα) Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών. Η υπηρεσία που διενεργεί το φορολογικό έλεγχο, τακτικό ή προσωρινό, υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του, να ενημερώσει τον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό σχετικά με την απόδοση ή μη των ασφαλιστικών εισφορών. Η παραβίαση της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, η διαδικασία της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Εχει δεί κανείς αυτήν την απόφαση;
 18. Νικόλα σύμφωνα με το δημοσίευμα, 1.000.000 ακίνητα θα φέρουν έσοδα 472.000.000 €. Δηλ. μέση είσπραξη 472 € ανα ακίνητο. Στην Ελλάδα αλήθεια πόσο θα ήταν;
×
×
 • Create New...