Jump to content

NIKOS_b

Silver members
 • Content Count

  936
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by NIKOS_b

 1. Η εκτύπωση της αίτησης στο τέλος έχει ταυτότητα πληρωμής. Μη περιμένετε να δείτε την γνωστή ταυτότητα πληρωμής. Η πρώτη δόση πληρώνεται σε τράπεζα με την ταυτότητα πληρωμής εντός 3 εργασίμων ημερών (και τότε ενεργοποιείται η ρύθμιση), και οι επόμενες με πάγια εντολή, που θα πρέπει να ενημερώσει η Τράπεζα την ΓΓΠΣ
 2. Δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση εξόφλησης του επιμελητηρίου προκειμένου να προβεις στις δημοσιεύσεις του 2190. Εξάλλου όπως λές κι σύ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες πληρώνονται με τα δεκαρικάκια. Αν αρνηθούν να στα παραλάβουν, ζήτα τους να στο που εγγράφως, πάρε την απάντηση και μην καταθέσεις τίποτα.
 3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Αρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης2.Για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημα του οι σύζυγοι όταν: α) Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. β) Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης. γ) Ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 5, για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο πατέρας ή, αν αυτός δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η μητέρα. Επομένως η σύζυγος δεν έχει κάποιο πρόβλημα κατά την άποψή μου. Δυνατότητα υποβολής ξεχωριστής δεν υπάρχει. Και οποιαδήποτε πρακτική λύση μόνο προβλήματα πιθανόν να δημιουργήσει.
 4. Ε όχι και προ ολίγου. Από 31 Αυγούστου 2006 είναι. Εκτός αν πήρε παράταση!
 5. Γιάννη όπως και εσύ είχες επισημάνει, παράταση για την Γ.Σ. δεν είχε δοθεί ποτέ, παρά το μπέρδεμα με την ερμηνεία του Θεοχάρη. Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σου , εάν αναφερόμαστε σε ΑΕ που εσύ παραπάνω τις είχε χαρακτηρίσει του " του μπακάλη της γειτονιάς"(που δε νομίζω να δημοσιεύουν πρόσκληση), αλλάζοντας την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ στο Πρακτικό του ΔΣ, λύνεται το θέμα. Στις ΑΕ που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εφόσον η πρόσκληση έχει δημοσιευθεί νομίζω ότι μπορεί να αποφασίσει για τα άλλα πιθανόν θέματα (πχ εκλογή ΔΣ) και να ορισθεί από την ΓΣ νέα σύγκληση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Αρμοδιότερος νομικός. Θα έπρεπε να είχες δημοσιεύσει στο ΦΕΚ την πρόσκληση για την ΓΣ. Δεν έχει σχέση με τον Ισολογισμό. Οι προσκλήσεις της ΓΣ πάνε στο ΦΕΚ και όχι στο ΓΕΜΗ Για τις ΕΠΕ η ΓΣ έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 31/3/2013 και οι δημοσιεύσεις 20 ημέρες πριν. Επομένως οι ΕΠΕ σώθηκαν με την παράταση γιατί ούτως ή άλλως ήταν εκπρόθεσμες από τον Μάρτιο. Δεν φτιάχνεις από την αρχή πρακτικά, απλώς αλλάζεις ημερομηνίες, αφού ενημερωθούν οι πελάτες.
 6. Οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών στο ΦΕΚ γίνονται μέσω ΓΕΜΗ (μέχρι πέρσι μέσω νομαρχίας). Η Υποβολή τους στο ΓΕΜΗ πρέπει να γίνει 20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Επομένως αφού με την τροπολογία η ΓΣ μπορεί να γίνει μέχρι 31/7, η τελευταία προθεσμία κατάθεσης του Ισολογισμού (και των λοιπών), στο ΓΕΜΗ είναι η 10/7/2013. Και με την ευκαιρία θυμάται κανένας συνάδελφος να έχει δοθεί ποτέ παράταση σε προθεσμίες του 2190; Το είδαμε και αυτό. Καληνύχτα σας.
 7. Μην κάνετε ότι σας λένε. Ψάξτε το ΠΟΛ. 1167/1993 Β. Σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 περ.α’ του ν.2081/92 για την υποχρεωτική εγγραφή σε οικείο Επιμελητήριο: ΔΕΝ εγγράφονται σε επιμελητήρια υποχρεωτικά: 1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη άλλου Ν.Π.Δ.Δ. 2. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, πλανόδιοι έμποροι (εκτός αν έχουν επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή παραγωγική μονάδα με εγκατάσταση). 3. Οι γεωργοί γενικότερα (μελισσοτρόφοι, χοιροτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι) εκτός αν πωλούν τα προϊόντα της δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση (ΕΠΕ και Α.Ε.) 4. Οι σύνδεσμοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό τους. 5. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ.1 και παρ.2 του 3323/1955 . Ειδικά από τους φυσικοθεραπευτές θα ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ή στην Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών, κατά περίπτωση. 6. Όσοι παρέχουν κυρίως χειρωνακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, καθαρίστριες κλπ.) 7. Οι ξεναγοί, αν προκύπτει ότι έχουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. 8. Οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν 9. Οι υπαγόμενοι σε κάποιο άλλο Επιμελητήριο δικαιωματικά: εκ του νόμου (Οικονομικό, Ναυτικό Ξενοδοχειακό, Γεωτεχνικό, τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.λ.π.), καθώς και τα αντικείμενα των αντίστοιχων καθ’ ύλη δραστηριοτήτων. 10. Οι συντάκτες, οι εκδότες, οι διευθυντές εφημερίδων) και περιοδικών. 11. Οι εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης. 12. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εγγράφονται υποχρεωτικά στα εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια και κατά τη συνήθη πρακτική εγγράφονται κυρίως στα επαγγελματικά Επιμελητήρια.
 8. Από που βγαίνει αυτό το συμπέρασμα; Αφού σύμφωνα με την παραπάνω δημοσίευση κανείς δεν θα δημοσιεύσει, γιατί έχει τέτοια προσέλευση; Ναι. Δεν τα παραλαμβάνουν.
 9. Αυτό ακριβώς έγινε Γιάννη. Κόλλησε και στην ΠΟΛ 1125 έτσι αυθαίρετα το παρακάτω και τώρα γίνεται μπάχαλο. < Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ.1061/28.3.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο ν. 3190/1955,....> Όσες ΠΟΛ και να βγούν από το Οικονομικών αν το Ανάπτυξης δεν μιλήσει και μάλιστα νομοθετικά, δεν γίνεται τίποτα. (Για ευνομούμενη πολιτεία μιλάμε). Βέβαια τώρα εμείς γιατί φωνάζουμε για παράταση στην δημοσίευση, μάλλον την απάντηση την έδωσε ο SARAKINOS " αλλά όταν σου στέλνουν χθες παραστατικά που αλλοιώνουν τις εγγραφές ισολογισμού, δεν θα τις κάνεις, αφού έχεις περιθώριο" .ή θα πρόσθετα εγώ αφού έχω περιθώριο για την δήλωση, ας τρέξω για κάτι άλλο και ας αφήσω τον Ισολογισμό για αργότερα. Απλώς ξεχάστηκε ο 2190.
 10. Εφόσον είναι νέος ασφαλισμένος θα κάνει επιλογή φορέα.
 11. Τι σχέση έχεις εσύ και οι όμοιοί σου με ελεύθερη διακίνηση ιδεών και Σύνταγμα. Επικαλείσαι συνταγματικά δικαιώματα, που αν ήταν στο χέρι σου δεν θα υπήρχαν. Εκτός από επικίνδυνοι είστε και γελοίοι.
 12. Εφόσον έχουμε νέα εταιρία μιλάμε για αρχικό πίνακα προσωπικού και όχι συμπληρωματικό. Επομένως Εγκύκλιος 80015/22-3-2001 Κατάθεση πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σε χρονική περίοδο διαφορετική από εκείνη, που ορίζει ο νόμος, γίνεται, εφόσον συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις: Α) αλλαγή της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, Β) αλλαγή του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και, (πλέον μέχρι 2 ημέρες από την αλλαγή) Γ) νέες προσλήψεις προσωπικού Μόνο για τις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικό πίνακα με τα νέα στοιχεία, σε άλλη χρονική περίοδο και πάντως εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που έγινε η όποια αλλαγή.
 13. Είναι. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει και λογιστής-φοροτεχνικός που να υπογράφει τα προβλεπόμενα.
 14. Ο Ροβερτος Σπυροπουλος στην ΝΕΤ, συνέδεσε την πληρωμή των εισφορών με την απόδοση του ΦΜΥ, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να πεί μήνα γιατί δεν γνωρίζει πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ, που αναφέρεται στο παρακάτω έγγραφο. ριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012 Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνα, 31/10/2012Α.Π.Φ. 80000//25028/1685 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΜΤΜΗΜΑ: Α’ Πληροφορίες: Φ.ΓκίκαΤΗΛ.: 210-3368128 ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΧΕΤ.: Το με α.π. Α20/251/113/29-10-2012 έγγραφό σας Σας γνωρίζουμε ότι προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Δεδομένης της ανωτέρω μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης, η ακολουθούμενη πρακτική από τον φορέα σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και την μισθολογική περίοδο 9ου/2012, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΔρ. Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ
×
×
 • Create New...