Jump to content

NIKOS_b

Silver members
 • Content Count

  936
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by NIKOS_b

 1. Το μύνημα είνα το παρακάτω: Για τον προσδιορισμό της εργοδοτικής εισφοράς για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (ΕΛΠΚ) δημιουργήσαμε συμπληρωματική ΑΠΔ μηνός Οκτωβρίου με βάση τις εγγραφές της ΑΠΔ που υποβάλατε για τον Αύγουστο 2013. Το συνολικό ποσό της οφειλής σας ανέρχεται σε 320 ευρώ για 16 εργαζόμενους και πρέπει να καταβληθεί έως 29/11/2013 Σε κάποιους έχουν δημιουργήσει την συμπληρωματική σε κάποιους οχι Στην 2η περίπτωση τι γίνεται;
 2. Εχει δίκιο ο Στέφανος. Σε περίπτωση ελέγχου θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν φαίνεται ούτε ποιά ημέρα της εβδομάδας έχει το ρεπό (δεν εξυπακούεται ότι είναι το Σάββατο), ούτε οι ημέρες εργασίας με τις Ωρες. Δηλ. εάν ο έλεγχος γίνει την Τρίτη στις 17.00 πιστεύεις ότι θα δεχθεί ότι πρόκειται για την ημέρα που εργάζεται;
 3. Η Σύμβαση μετάλλου είχε λήξη 31/12/2012 Σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ. 1 1876/1990 καθίσταται αορίστου χρόνου. Λήξη βάσει Ν. 4046 (ΠΥΣ 6): 14/5/2013 Αντιλαμβάνομαι ότι έγιναν συμβάσεις με τους εργαζόμενους, εφόσον όπως λέτε οι μισθοί έχουν πέσει κάτω της ΣΣΕ. Οι ΣΣΕ είναι υποχρεωτικές εφόσον ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος ανήκουν στους συνδικαλιστικούς φορείς που την υπογράφουν, ή κυρηχθεί υποχρεωτική. Η νέα ΣΣΕ δεν έχει και ούτε πρόκειτε να κυρηχθεί υποχρεωτική,
 4. Στέφανε και πάλι δεν βλέπω που διαφωνούμε. Πιθανολόγησα (αφού δεν ξέρουμε όπως λέει και η ISIDORA τι αναφέρεται στην πράξη), που μπορεί να στάθηκε. Από που προκύπτει το ελαφρυντικό. Γιατί και εκεί να στάθηκε , κακώς έβαλε το πρόστιμο όπως έχω πεί, γιατί δεν προβλέπεται. Και καποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε τα "τι ψάχνεις τώρα..", και όπου σηκώνει αναφορά να γίνεται, όχι ότι θα βγεί κάτι στην συγκεκριμμένη περίπτωση, αλλά για τους επόμενους. Και οι διαμαρτυρίες στους διαιτητές δεν γίνονται για την συγκεκριμμένη φάση, αλλά για την επόμενη. Καλημέρα.
 5. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97, οι εργοδότες υποχρεούνται : στ. Να καταχωρούν σε θεωρημένο και ειδικό προς τούτο έντυπο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς τους αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία Αμέσως στο παρακάτω εδάφιο αναφέρει : Για τον κάθε μισθωτό που θα βρεθεί από τα αρμόδιο όργανα του Ι.Κ.Α. να απασχολείται και δεν είναι καταχωρημένος, κατά το ανωτέρω, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α., σε βάρος του εργοδότη του πρόστιμο. Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης και στον εργοδότη που δεν επιδεικνύει στο αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. το κατά τα ανωτέρω έντυπο καταχώρησης προσλαμβανόμενων μισθωτών. Απ' ότι κατάλαβα η καταχώρηση στο ΕΒΝΠ έγινε πριν την πρόσληψη. Η πρόσληψη έγινε την Δευτέρα. Η αναγγελία αυτής έγινε την Παρασκευή. Ο ελεγκτής λοιπόν θεωρώ ότι καταρχήν στάθηκε σε αυτήν την παρατυπία. Οπως φαίνεται όμως από τον νόμο παραπάνω, αλλά και την με Αριθ. Φ21/500/26.3.1998 πού αφορά στην ρύθμιση θεμάτων σχετικών με το είδος του εντύπου καταχώρησης, την υπηρεσία έκδοσης, το ύψος του προστίμου κ.λπ. για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97, ορίζεται: 4. Κάθε εργοδότης που παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 και δεν καταχωρεί τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς στο Ειδικό Βιβλίο ή δεν επιδεικνύει αυτό στα αρμόδια όργανα όταν του ζητηθεί υπόκειται σε πρόστιμο. Για τη μη επίδειξη του βιβλίου, κατά τον έλεγχο, ο εργοδότης δεν μπορεί να αντιτάξει στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ καμμία αιτιολογία για τη μη επιβολή του. Από την διατύπωση της παραπάνω παραγράφου φαίνεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται στην μή καταχώρηση νεοπροσλαμβανόμενου ή μη επίδειξη του ΕΒΝΠ και όχι σε κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 (που θα μπορούσε να θεωρηθεί και η καταχώρηση πριν την πρόσληψη). Επίσης στο σκεπτικό της ΣτΕ 390/2010 αναφέρεται: Επειδή, από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων – που σκοπό έχουν (βλ. την εισηγητική έκθεση του ν. 2556/1997) την προστασία των εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών από αβάσιμες καταγγελίες, καθώς και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής – συνάγεται ότι οι εργοδότες, αμέσως μόλις προσλάβουν μισθωτούς και προτού οι τελευταίοι αναλάβουν εργασία, έχουν υποχρέωση να τους καταχωρίζουν στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές ειδικό έντυπο. Αν οι εργοδότες παραβούν την υποχρέωσή τους αυτή, αν δηλαδή δεν καταχωρίσουν τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς ή δεν τους καταχωρίσουν στο χρονικό σημείο που επιβάλλουν οι πιο πάνω διατάξεις, τους επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προβλέπεται στην κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσα Φ. 21/500/1998 υπουργική απόφαση. Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι κακώς σας επιβλήθηκε πρόστιμο, και αν πάτε καλώς προετοιμασμένοι στην ΤΔΕ του ΙΚΑ θα δικαιωθείτε.
 6. Γειά σου Βαγγέλη Το μόνο που πιθανόν μπορείς να ορίσεις με το συμφωνητικό, είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σου. Μπορείς πχ να δηλώσεις ότι οι υπηρεσίες σου ολοκληρώνονται με την υποβολή της δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τιμολογήσεις με 31/12 το μέρος της παροχής που έχει ολοκληρωθεί και το υπόλοιπο με την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση είσπραξης κατα την διάρκεια του χρόνου, εξαρτάται κατα την γνώμη μου κατα πόσο η είσπραξη αυτή είναι "απαιτητή". Εαν βέβαια έχεις περιλάβει στο συμφωνητικό συγκεκριμμένες ημερομηνίες πληρωμής, τότε αυτές σίγουρα είναι απαιτητές και πρέπει να εκδόσεις τιμολόγιο. Εαν όμως σε διάφορα χρονικά σημεία ο πελάτης σε πληρώνει ώς προκαταβολές, έναντι της ετήσιας αμοιβής σου, αυτές μπορεί να χαρακτηριστούν απαιτητές; Παλιότερα ο ΚΒΣ έλεγε αν θυμάμαι καλά "για κάθε επαγγελματική είσπραξη". Ηταν ξεκάθαρο λοιπόν. Τώρα θεωρώ ότι εάν δεν αποδεικνύεται κάπως το απαιτητό (γραμμένο στο συμφωνητικό, τακτικές μηνιαίες ισόποσες καταβολές και δεν ξέρω τι άλλο..), δεν πρέπει να εκδίδεται Τιμολόγιο. Βέβαια όπου χωρούν ερμηνείες υπάρχουν και κίνδυνοι.
 7. Κακώς τον ασφαλίσατε για τρείς μήνες. Και εξηγώ: Σύμφωνα με τον ΚΒΣ (που ίσχυε το 2008): Δεν θεωρούνται επιτηδευματίες: β) το φυσικό πρόσωπο πλην του ελεύθερου επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες περιστασιακά σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού και το σύνολο των ετήσιων αμοιβών του δεν υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού για αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία, Επίσης από το άρθρο 48 του ν.2238 προβλέπεται στην παρ. 3 3.Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. Επομένως επειδή στο εκκαθαριστικό εμφανίζεται εισόδημα από Ζ πηγή δεν καθιστά τον φορολογούμενο επιτηδευματία και άρα υπόχρεο ΟΑΕΕ, εφόσον τα εισοδήματά του αφορούν την παρ. 3 του άρθρου 48.
 8. Αρθρο 259 Ν.4072/2012 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) με δικαστική α πόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας.
 9. Συνάδελφε καταρχήν ο doctor , όπως γνωρίζουν όσοι τον ξέρουν , είναι μόνο λόγια. Σιγα μην βγει για κρασάκι. Στο θέμα τώρα, δεν καταλαβαίνω την απορία σου. Στην συγκεκριμμένη περίπτωση έχουμε: 1. Αλλαγή ωραρίου 2. Αλλαγή μισθού Η πρώτη περίπτωση πρέπει να δηλωθεί εντός 2 εργασίμων ημερών Η δεύτερη περίπτωση εντός 15 ημερών. Ας τα δηλώσει λοιπόν και τα δύο εντός 2 ημερών να τελειώνει. Αν θέλει ας δηλώσει εντός 2 ημερών την τροποποίηση του ωραρίου και μετά εντος 15 ημερών τους μισθούς. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή.
 10. Με την αλλαγή από πλήρης σε εκ περιτροπής αλλάζει το ωράριο και η οργάνωση του χρόνου εργασίας. Επομένως υπάγεσαι των 2 ημερών. Και δεν πρέπει να γίνει συμπληρωματικός αλλά τροποποιητικός.
 11. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16588 Τέλος και με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας, δηλαδή χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. που έχει γίνει αποδεκτή από τη Διοίκηση με την Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιο μας) και ως εκ τούτου, η ανώνυμη εταιρία που διένειμε μερίσματα στους μετόχους της από έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, θα παρακρατήσει φόρο με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επικυρώνει, ρητά ή έμμεσα, την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Κατά συνέπεια, για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ανωνύμων εταιριών που θα διανεμηθούν μέσα στο έτος 2013 με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και τα οποία θα εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα λάβει χώρα εντός του έτους 2014, θα πρέπει να παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης των εισοδημάτων αυτών είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Ομοίως, για τα προμερίσματα που θα διανεμηθούν μέσα στο 2013, επειδή αυτά θεωρούνται ότι καταβάλλονται έναντι των μερισμάτων της χρήσης 2014, η διανομή των οποίων θα εγκριθεί εντός του 2014 (χρόνος απόκτησης), θα πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας. Επισημαίνεται ότι για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου στα προμερίσματα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994.
 12. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/15960 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Υποβολή «Ε4 ΕΤΗΣΙΟΥ» πίνακα προσωπικού για απασχολούμενους εκτός της έδρας και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης(π.χ φύλακες, καθαρίστριες, περιοδεύοντες πωλητές, αισθητικοί σύμβουλοι, ιατρικοί επισκέπτες κ.λπ.). α. Ο «Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ» πίνακας προσωπικού της έδρας περιλαμβάνει τόσο τους εργαζόμενους της έδρας, όσο και το σύνολο των εργαζομένων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περιοχές εκτός της έδρας και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης. β. Ως «Αρμόδια Υπηρεσία ΣΕΠΕ» θα καταχωρείται το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (στο εξής ΤΚΕ) της περιοχής της έδρας. γ. Στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» θα αναγράφεται «Περιλαμβάνει εργαζόμενους εκτός της έδρας» δ. Στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» οι εργαζόμενοι θα είναι ομαδοποιημένοι ανά τόπο απασχόλησης (π.χ. έδρα, εμπορικό κέντρο Α, κέντρο διασκέδασης Β, εμπορικό κατάστημα Γ κ.λπ.), όπου στην αρχή θα συμπληρώνονται οι εργαζόμενοι στην έδρα. ε. Στο πεδίο των παρατηρήσεων για κάθε εργαζόμενο της ενότητας «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» θα αναγράφονται τα στοιχεία της διεύθυνσης του τόπου απασχόλησης, με εξαίρεση τους εργαζόμενους στην έδρα της επιχείρησης. 2. Υποβολή «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» και «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ» πινάκων προσωπικού για απασχολούμενους εκτός της έδρας και των υποκαταστημάτων της επιχείρησης. α. Κάθε «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ» και «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ» πίνακας προσωπικού θα υποβάλλεται από την έδρα της επιχείρησης και θα περιλαμβάνει τους εργαζόμενους σε έναν και μόνο τόπο απασχόλησης(π.χ. έδρα, εμπορικό κέντρο Α, κέντρο διασκέδασης Β, εμπορικό κατάστημα Γ κ.λπ.). β. Ως «Αρμόδια Υπηρεσία ΣΕΠΕ» θα καταχωρείται το ΤΚΕ της περιοχής του τόπου απασχόλησης. γ. Στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» θα καταχωρούνται τα στοιχεία της διεύθυνσης του τόπου απασχόλησης, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής για τους εργαζόμενους της έδρας.
 13. Δημήτρη πέρα από την έλλειψη σοβαρότητας κλπ του ελληνικού κράτους, στο παράδειγμα του φίλου η λαμογιά ξεκινάει απο το γραμματέα της κοινότητας του τα 'πιάνει'. Μη τα αφήνουμε να περνάνε όλα στο "ντούκου". Αν ο γραμματέας δεν τα έπαιρνε δεν θα υπήρχαν πλαστά πιστοποιητικά γέννησης.
 14. Το πεντακοσάρικο μπήκε λόγω μή καταχώρησης στο βιβλίο νεοπροσλαμβάνομένων; Τί έχουν γράψει στην πράξη επιβολής; Τα εξάμηνα που αναφέρεις έχουν καταργηθεί και έχουν αντικατασταθεί με πρόστιμα. Πάντως όποια ενέργεια κάνεις από αυτές που αναφέρεις , αποδέχεσαι ότι εργαζόταν. Οπότε θα ακολουθήσουν και τα επόμενα (10χίλιαρα λόγω μή καταχώρησης στον Πίνακα Προσωπικού κλπ) . Κατά την άποψή μου να μην αποδεχθείς το 500άρικο με την λογική ότι δεν ήταν εργαζόμενη, απλώς παρεβρίσκετο στην εταιρία για κάποιο λόγο. Βέβαια δεν γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά, τι έχουν γράψει στην πράξη και αν αυτά που σου λέω μπορεί να σταθούν.
 15. Στην αμέσως προηγούμενη σελίδα έχω γράψει "Κοιτάξτε την ΠΟΛ.1149/13.6.2012 να δείτε τι προβλέπεται". Την κοιτάξατε πρίν βάλτε την ερώτηση 'η πήγαμε κατευθείαν στην εύκολη λύση;
 16. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011 το τέλος επιτηδεύματος θα υπολογιστεί για τους επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με δηλωθέντα εισοδήματα Δ' ή Ζ' πηγής καθώς και για νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Ε. για ενα τουλάχιστον απο τα τρία τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον πληρούν κατά τα λοιπά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Εφόσον λοιπόν οι πεθαμένοι δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις για τα οικ. 2008,2009 και 2010, δεν τους βγήκε.
×
×
 • Create New...