Jump to content

cloudbank

simple Members
 • Posts

  164
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by cloudbank

 1. Δεν τα έχω μπροστά μου αλλά νομίζω ότι η τελευταία εγκύκλιος δεν κάνει λόγω για έναρξη ισχύος πιστοποιτικού όπως η προηγούμενη. Π.χ. εμβολιασμένος με μία δόση και νόσησης πιστοποιητικό θεωρεί ότι πληρεί τις συνθήκες ώστε το σύστημα να μην στον φέρει για υπεύθυνη δήλωση. Δεν εξετάζει τις 14 ημέρες αφού δεν γίνεται πουθενά λόγος για το πότε ξεκινά η ισχύς του πιστοποιητικού.
 2. Η μεταβολή (διακοπή αναστολής ενός π.χ. μόνο εργαζομένου ) πρακτικά πως γίνεται?
 3. Καλημέρα, η μείωση 40% ισχύει και για επαγγελματική μίσθωση αποθήκης ή όχι
 4. Κοίτα τι θα κάνεις για να μην αγχώνεσαι, θα ετοιμάσεις νωρίτερα την απόλυση αλλά θα την έχεις στο σύστημα προσωρινή. Μετά μέσα σε οκτώ ημέρες την οριστικοποιείς μαζί με το υπογεγραμμένο σκαναρισμένο έντυπο….. :)
 5. Εχω πληρωμή δημοτικού τέλους 2% από ημερολόγια, μικρό ποσό. Ο 4172 δεν θέτει ως προυπόθεση για αναγνώριση της δαπάνης την καταβολή του τέλους. Γνωρίζει κάποιος αν πέρα από τις προσαυξήσεις, η μη πληρωμή του τέλους επισύρει και τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του 4174 (όπως επισύρει το χαρτόσημο)
 6. Διαβάζοντας το ποστ στις 28.01.2014 συμφωνώ. Ομως νομίζω ότι η ΕΓΣΣΕ του 2014 (Μάρτιος 2014 αν δε κάνω λάθος) ορίζει μόνο τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους (είτε είναι μέλος ο εργοδότης είτε όχι) . Η καταβολή λοιπόν του επιδόματος γάμου δεν υπάγεται στους ελάχιστους όρους της ΕΓΣΣΕ αφού είναι μισθολογικός όρος
 7. Αποσβέσεις θα υπολογιστούν υποχρεωτικά με τον 4172. ΙΣΩΣ (προσωπική γνώμη) στην αξία του τιμολογίου που αφορά την αξία κτήσης του παγίου να γίνεται αναμόρφωση Οπως και να 'χει έως το τέλος του μηνός θα βγούν οι ερμηνευτικές ....να' χουμε κάτι να διαβάζουμε γιατί σκυλοβαρεθήκαμε......
 8. ας πούμε ότι στις 10/10 απασχολείς 10 άτομα και αποφασίζεις να δώσεις συγκεντρωτικό, αλλά από λάθος στέλνεις μόνο τα οκτώ, τότε στέλνεις με συμπληρωματικό τα άλλα 2.
 9. Πιστευω και εγω ότι βελτιώσεις- προσθήκες μόνο πλέον με 4% με τον 4172.
 10. Που ακριβως γινεται λογος για ισοποση αποσβεση σε σχεση με τα ετη που διαρκει η μισθωση?
 11. 500 € γιατί ; Το χαρτόσημο αποτελεί εκπρόθεσμη δήλωση παρακράτησης φόρου, (διαδικαστική παράβαση άρθρου 54, ν. 4174) ; Υφίσταται η ταμειακή διευκόλυνση με τον 4174 ; απαιτείται διευκρίνηση Το άρθρο 13 ν. 4172 κάνει λόγο για δανείου, εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία (χαρτόσημο, τόκοι πραγματικοί ή τεκμαρτοί, παρακράτηση τόκων και δεν ξέρω τι άλλο…) Αλλιώς το δάνειο εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία παίρνει την μορφή παροχή σε είδος ( με ότι αυτό συνεπάγεται…) Βέβαια στην δεύτερη περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και επιστραφεί το δάνειο, πως αυτό μπορεί να θεωρηθεί παροχή σε είδος; Απαιτούνται διευκρινήσεις, η παράγραφος 3 του άρθρου 13 ν. 4172 είναι πολύ συνοπτική
 12. Υπάρχει και η Πολ 1135/4-10-2010 , άρθρο 6 παρ 12 (που αναφέρεται βέβαια στον καταργηθέντα 2238) …. 12. Με την παράγραφο 11 του άρθρου αυτού, τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. Μετά την τροποποίηση αυτή, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συλλόγους και επιχειρήσεις γενικά όταν η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300). Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, για συναλλαγές που γίνονται από 1/1/2011 και μετά. ………………………………….. Ερμηνεύοντας στενά την διάταξη αυτή λέει ότι το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη με βάση την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείοι ή αν υπάρχει υπογραφείσα σύμβαση με βάση αυτή βέβαια ως θέμα πραγματικό σε ορισμένα επαγγέλματα τίθεται θέμα αν ο χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ, συμπίπτει με τον χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η παροχή. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν υπάρχει υπογραφείσα σύμβαση η ΑΠΥ και η παρακράτηση πρέπει να συνδέεται μόνο με το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε χωρίς να εξετάζεται τυχόν διάρκειά της, ενώ αν υπάρχει υπογραφείσα σύμβαση η ΑΠΥ και η παρακράτηση πρέπει να συνδέονται με την διάρκειά της όπως αυτή ρητά ορίζεται
 13. Πέρα από το χαρτόσημο Αλληλόχρεος λογαριασμός ΑΕ προς μέτοχο, μέλος ΔΣ κτλ… αν κατάλαβα σωστά η ταμειακή διευκόλυνση προς έταιρο (χωρίς έγγραφη συμφωνία δανείου) με τον 4172 άρθρο 13 παρ. 3 λογίζεται ως παροχή σε είδος με ότι αυτό συνεπάγεται ????? Εάν γίνει έγγραφη συμφωνία άτοκου δανείου, τότε η ΑΕ προσθέτει στα βιβλία της τεκμαρτούς τόκους και δεν έχουμε κάποιο θέμα με το άρθρου 54 ν. 4174 (π.χ. δηλώσεις παρακράτησης τόκων …)
 14. Αγαπητοί doctor και CEL είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σύντομα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά, πριν την ανάληψη εργασίας και οι 4 τουλάχιστον σελίδες του θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο, συλλογής στατιστικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Με αγάπη ΙΚΑ, πάντα δίπλα σας...…
 15. Θεωρητικά φίλε SOTIRI και βιασμός δεν μπορεί να υπάρξει… Δεδομένο ότι μία γυναίκα με ανεβασμένη τη φούστα τρέχει πιο γρήγορα από έναν άντρα με κατεβασμένο το παντελόνι……...
 16. Επίσης να προσθέσω ότι πρέπει να υπολογίζεται προκαταβολή στο ΦΠΑ 80%-100% επόμενης περιόδου… (κάτι σαν το φόρο εισοδήματος…) Πως και δεν το σκεφτήκαν.. μυαλό δεν έχνει μπιτ... ...και γιατί όχι και στο ΙΚΑ...
 17. για ταμειακή διευκόλυνση χαρτοσήμο 1,2%, δεν γίνεται αναφορά σε σύμβασης δανεισμού (αλλιώς αλλάζει το χαρτόσημο), καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω εταιρειών ή επιχειρήσεων πιθανώς με μια επιστολή της επιχ/σης ότι το ποσό είναι τάδε… και η κατάθεση έγεινε τάδε του μήνα…
 18. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι μέσα απ’ τη καρδιά μου (Κάρολε σ’ ευχαριστώ για τον τρόπο και το χρόνο που αφιέρωσες στην δημοσίευσή σου)
 19. Εγώ πάντως που έχω χάσει τη δουλειά μου εδώ και μερικούς μήνες…. παραέχω ανήσυχο πνεύμα…..
×
×
 • Create New...