Jump to content

Eumilos.

Silver members
 • Posts

  737
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  41

Everything posted by Eumilos.

 1. Πίνακας συντελεστών ΕΦΚΑ σε εξελάκι.. Σε 32 περιπτώσεις - ανανεωμένος (ver-06 upd (14/2/2017) Αποτελεί βάση για συζήτηση, όπως είπε πολύ σωστά και ο ΚΠ. Με εγκύκλιο 6/17 Αναρτήθηκαν οι εισφορές για: 1. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ- επαγγελματίες 2. ΟΓΑ αγρότες 3. Δικηγόροι 4. Μηχανικοί 5. Ιατροί 6. Μέλη ΟΕ, ΕΕ. 7. αμοιβές Δ/Σ, Μερίσματα ΑΕ; Αναμένεται: 1. Αγρότες υπάλληλοι 2. Αγρότες συνταξιούχοι. 3. Απο τιμολόγιο κτήσης (ΑΕΔ) κλπ EFKA syntelestes _ v.06.xls
 2. Δικαιούνται. β. Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του Ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3 Κάνουμε μια αποκοτιά… Έναν πίνακα με τους συντελεστές ΕΦΚΑ Σε 30 περιπτώσεις Καλύπτουμε το μεγαλύτερο φάσμα τους Σίγουρα δεν είμαστε αλάθητοι,... Προσπαθήσαμε να τους μαντέψουμε,… (πιθανόν και οι ίδιοι δεν θα τους γνωρίζουν επακριβώς σε Όλες τις περιπτώσεις….. Όπως πάντα είμαστε ανοιχτοί σε διαβούλευση.... (Θα επανέλθουμε με upd..) Ευελπιστούμε ο επίσημος πίνακας να αναρτηθεί σύντομα,. Σε λάθη που τυχόν έχουν παρεισφρήσει, …..Αδικαιολόγητοςςςςςςςςςςςςςς?? Μόλις τελείωσε η σύνταξη του παρόντος πίνακα, δημοσιεύτηκε η 4η εγκύκλιος για αμοιβές Δ.Σ κλπ. Δεν προκάναμε …. Ευκαιρία για να κάνετε σύγκριση???? Τα ειδοποιητήρια αναρτήθηκαν. Και αυτά όπως και οι εγκύκλιοι θα είναι σε δόσεις…?? ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΦΚΑ upd (ver-02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΕΦΚΑ-ΟΓΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ §40 2) ΕΦΚΑ ΤΕΒΕ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 3) ΕΦΚΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΜΕ 3 ΕΡΟΔΟΤΕΣ 4) ΕΦΚΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΜΕ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΆΡΘ. 39 ΠΑΡ. 9 5) ΕΦΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 6) ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 7) ΕΦΚΑ ΤΕΒΕ -ΜΕΛΗ ΟΕ,ΕΕ 8) ΕΦΚΑ Τίτλος Κτήσης-ΑΕΔ- Απόδειξη Δαπάνης 9) ΕΦΚΑ Τίτλος Κτήσης-ΑΕΔ- Απόδειξη Δαπάνης 10) ΕΦΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ/Σ 11) ΕΦΚΑ ΑΜΟΙΒΕΣ Δ/Σ με ποσοστό >3% 12) ΕΦΚΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Δ/Σ (ΜΕΤΟΧΟΙ ΆΝΩ ΤΟΥ 3% 13) ΕΦΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΚΕ 14) ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 15) ΕΦΚΑ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΤΟΡΕΣ (ΤΑΝΠΥ) Επειδή ειναι σε πίνακες δεν ανεβαίνει... Ανεβάζουμε αρχείο σε εξελάκι.. (Το ανανεώσαμε και με την εγκύκλιο 4) {Στο παράδειγμα 20ο ισχύει η μείωση της πενταετίας αν είναι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο και είναι από ΑΕΙ } Eumilos. EFKA syntelestes - 02.xls
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- 2 Επί τον τύπον των ήλων ……. Αγροτικά Ζητήματα και ΄΄μπλόκα΄΄ Έχει αναχθεί στο σημαντικότερο και μείζον θέμα…? Αύριο λήγει μια σημαντική ημερομηνία… (μεταβολή στο Μητρώο).. Υπάρχουν όμως πολλές ασάφειες, και πολλά άλυτα θέματα… Αφήνουμε ποιες επιδοτήσεις φορολογούνται (έχουμε χρόνο για αυτό, και εστιάζουμε μόνο στα αυριανά, για τη μετάταξη δηλαδή στο κανονικό καθεστώς.) … Η κοινή λογική λέει: α)ότι με τα μπλόκα να δυναμώνουν στις εθνικές οδούς, β)το site του ΟΠΕΚΕΠΕ για ένα τετράμηνο που πελαγοδρομούσε, (rebuild κλπ) γ)το χιόνι που έπεσε σε όλη τη χωρά και κύρια στις κατ εξοχήν αγροτικές ορεινές περιοχές (βλ. Κύμη, Έβρος, Πήλιο κλπ), δ)ότι η ΠΟΛ 1201/16 εκδόθηκε στα τέλη του έτους 2017 (και άρα μικρό χρονικό διάστημα..) ε) οι επερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή όπως και του βουλευτή Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλου Θέμα: Ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Στις 28/12/2016 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ.1201/28.12.2016, με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στο κείμενο – μεταξύ άλλων – σημειώνεται πως στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1η/1/2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη (π.χ. πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική κ.λπ.). Συνεπεία των ανωτέρω, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1η/1/2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κ.λπ.). Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι σύμφωνα με τις παρεχόμενες διευκρινήσεις, ένας αγρότης που κατά το 2016 έλαβε αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών και οι οποίες σωρευτικά ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ, θα ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα υποχρεωθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα να τηρήσει λογιστικά βιβλία και έκδοση στοιχείων. Ερωτώνται, συνεπώς, οι κ.κ. Υπουργοί: - Με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση προσμετρά αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών, που καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2016, στο ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ; - Για ποιο λόγο η κυβέρνηση πλήττει τους μικρούς – κυρίως – αγρότες εντάσσοντάς τους σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για επιδοτήσεις που έλαβαν καθυστερημένα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και οι οποίες αν καταβάλλονταν εγκαίρως θα ανήκαν σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης; Η παράταση πρέπει να θεωρείται μάλλον δεδομένη;…. Κατάλογος επιδοτήσεων. (ας τον εμπλουτίσουμε … ξεκινάμε μια καταγραφή με 17??) Α) Για ένταξη στο κανονικό καθεστώς από 1/1/2017 λαμβάνεται υπόψη Βασική ενίσχυση Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς (πρασίνισμα) Πρόσθετη ενίσχυση για σκληρό Σιτάρι Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου Ειδική Ενίσχυση για τη καλλιέργεια Συνδεδεμένη ενίσχυση για βρώσιμα όσπρια Συνδεδεμένη ενίσχυση για τη καλλιέργεια Συνδεδεμένη ενίσχυση για πρωτεϊνούχα Διεπαγγελματική Βάμβακος Εξισωτική Αποζημίωση Μέτρο 13.2 Εξισωτική Αποζημίωση (έχει αναπτυχτεί μια φιλολογία ότι δεν μπαίνει γιατί λέει Αποζημίωση…. (και στο παράδειγμα που έγραψαν το Σάββατο ο κ, Νιφορόπουλος και κ.Παπαδημητρίου δεν τη συμπεριέλαβαν, η ΠΟΛ όμως την αναφέρει ΄΄ξερή΄΄ Εξισωτική ..)Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θεματάκι… Εξόφληση Ενιαίας Ενίσχυσης Επιστροφή Δημοσιονομικής πειθαρχίας Μέτρο 221 δάσωση γεωργικών γαιών Μέτρο 11.1.1 Βιολογική Γεωργία (είναι αυτή που εισπράχθηκε στις 2/1/17 και με εντολή 30/12/16….) Ενίσχυση για Γεωργούς μικρής ηλικίας Μέτρο 112 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ2007-2013 Tips α) Λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν στο 2016 ανεξάρτητα ποιο έτος αφορούν.. β) Δηλαδή επιδοτήσεις με έτος αναφοράς το 2016, 2015, 2014, 2013 και μέχρι το 2010 που έχει εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλει να γίνει αναζήτηση για κάθε έτος χωριστά?? γ) Προσοχή στη Βιολογική Γεωργία και σε καθυστερημένα ποσά της Ενιαίας παλαιοτέρων ετών που εμφανίζονται στο σάιτ με ημερομηνία 30/12/16 αλλά πιστώθηκαν στους λογ/σμούς στις 2/1/2017 ή 4/1/2017. Θα τα συμπεριλάβουμε στο έτος 2016 ή στο έτος 2017;;;;? Συμφωνούμε με την άποψη του Κώστα και του Γεώργου όπου υποστηρίζουν: (www.iris.gov.gr), θεωρεί ως πληρωθείσες τις επιδοτήσεις των τελευταίων ημερών του Δεκεμβρίου 2016, ενώ αυτές πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών το 2017.Η διατύπωση της ερμηνευτικής στο σημείο αυτό είναι: «Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους,…». Επισημαίνουμε όμως ότι σε προηγούμενα έτη ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις περιπτώσεις αυτές τα ποσά τα εμφάνιζε στη βεβαίωση του κλειόμενου έτους ….. δηλαδή στο 2016.. Πάντως η φράση που ΄΄πράγματι καταβλήθηκε΄΄ μας οδηγεί και μας στο συμπέρασμα να περιληφθούν στο έτος 2017. Πάντως καλό είναι να περιμένουνε …έστω και αν φάμε ένα πρόστιμο, γιατί αν πάμε, ενώ δεν έπρεπε, θα θεωρηθεί ότι πήγαμε προαιρετικά, με ότι αυτό σημαίνει… δ) Ενώ πριν λαμβάνονται υπόψη μόνο η Ενιαία, τώρα λαμβάνεται υπόψη όλος ο πίνακας της περίπτωσης Α΄, ε) Αυτό μάλλον πρέπει γίνεται για να περιοριστούν η κατ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ 6%, όπως και στη περίπτωση με τις λαϊκές….. Β) Για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη: 1. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ (Ζωικό και φυτικό κεφάλαιο), δηλαδή ο κωδικός 909 του Ε3. 2. Επιδοτήσεις για αγορά τρακτέρ, σπαρτικών, ανέγερση αποθηκών κλπ, δηλαδή ο κωδικός 907 του Ε3. 3. Γ) Ποσά που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη 1. Τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων 2. Οι επιδοτήσεις (όπως προαναφέραμε) 3. Τα Ειδικό Στοιχείο ή Απόδειξη Είσπραξης 4. Το Εργόσημο . (Τώρα τι ήταν αυτό και τι ανάγκη υπήρχε να προστίθεται και αυτό μαζί με τα άλλα δεν ξέρω. Το Εργόσημο είναι ΄μισθός και να προτίθεται με τα επιχειρηματικά-αγροτικά???? θα δούμε και άλλα….. Ζωή να έχουμε… Και που να βρεις τον Ιανουάριο το συνολικό ποσό των εργοσήμων;;… ΥΓ. Επειδή πολλοί μετανάστες, αλβανοί κλπ ΄βάζουν ΄΄ εργόσημα, νοικιάζουν και κανένα εγκαταλειμμένο περιβόλι , τους βλέπω να πάνε κατ ευθείαν στο Κανονικό??? Δ) Γιατροί, και γενικά με βιβλία επαγγελματίες που συνεχίζουν να καλλιεργούν χωράφια. Μεταβολή και ανέβασμα στο κανονικό καθεστώς τον αγροτικό κλάδο μέχρι 30/1/17. Να και ένα θεμα ξεκάθαρο??? Ε) Αφανείς – Ιδιώτες Επειδή ..καραδοκεί και ο ΕΦΚΑ, και μάλλον απ ότι φαίνεται δεν τον γλυτώνουν, καλό είναι να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο…. Μπορεί να γίνει η μεταβολή μια ημέρα πριν την είσπραξη της επιδότησης ή της έκδοσης τιμολογίου ή του Ειδικού Στοιχείου. (ΠΟΛ.1201/16) Tips Στο ΕΦΚΑ οδηγεί η ΠΟΛ.1201/16 που ορίζει: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.1140/1981, πρόσωπα άμεσα ασφ/να ή λαμβάνοντα σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, Ελληνικό ή Ξένο, δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ.[ Μη ασφαλιζόμενα είς τον ΟΓΑ πρόσωπα: Πρόσωπα αμέσως ησφαλισμένα είς το Δημόσιον ή είς έτερον φορέα κυρίας ασφαλίσεως υπό την έννοιαν της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του Ν.Δ.1390/1973 διά τους Κλάδους Συντάξεων ή Υγείας, η λαμβάνοντα παρ΄ αυτών σύνταξιν, εξαιρέσει της πολεμικής συντάξεως και της τοιαύτης ειρηνικής περιόδου της καταβαλλομένης παρά του Ελληνικού Δημοσίου είς θύματα ή αναπήρους παθόντας εν υπηρεσία και ένεκα ταύτης, δεν υπάγονται από της 1ης Ιουλίου 1981 είς την ασφάλισιν του ΟΓΑ δια τον οικείον Κλάδον, καταργουμένης πάσης γενικής ή ειδικής αντιθέτου διατάξεως. ] Από 01/01/2017 καταργούνται οι προαναφερόμενες διατάξεις και πλέον τα πρόσωπα αυτά έχουν υποχρέωση εφόσον ασκούν δραστηριότητα εκ των υπαγόμενων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.»ΣΤ. Δηλώσεις που πρέπει: α) Μεταβολή στο Μητρώο μέχρι 30/1/17 β)Δήλωση ΦΠΑ μετάταξης μέχρι 28/2/17 Ζ) Μεταβίβαση δικαιωμάτων Εάν επικρατήσουν τα αρνητικά σενάρια πολύς κόσμος όπως συνταξιούχοι, μισθωτοί κλπ θα εξαναγκαστούν να κάνουν μεταβίβαση. Όμως το λογικό είναι ότι πρέπει να γίνει η μεταβολή από 1/1/17 και μετά με τη μεταβίβαση η διακοπή. ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ. http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/agrotika/106779/opekepe-oli-i-apofasi-gia-tin-metavivasi-dikaiomaton-eniaias-enisxysis-2016 Η ανάλυση των κ.Νιφορόπουλ/ου και Παπαδημητρίου. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33348 Eumilos.
 5. Επερώτηση στη Βουλή του βουλευτή κ. Βεσυρόπουλου του Ν. Ημαθίας την 24-1-2017 Ο κ. Βεσυρόπουλος, στην Ερώτηση του, τονίζει ότι, η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να πλήξει τους αγρότες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (τήρηση λογιστικών βιβλίων), αν προσμετρηθούν οι αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών, οι οποίες καταβλήθηκαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα το έτος 2016. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης: Θέμα: Ένταξη αγροτών στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Στις 28/12/2016 το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ.1201/28.12.2016, με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης των αγροτών στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στο κείμενο – μεταξύ άλλων – σημειώνεται πως στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 1η/1/2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη (π.χ. πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική κ.λπ.). Συνεπεία των ανωτέρω, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1η/1/2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κ.λπ.). Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι σύμφωνα με τις παρεχόμενες διευκρινήσεις, ένας αγρότης που κατά το 2016 έλαβε αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών και οι οποίες σωρευτικά ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ, θα ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα θα υποχρεωθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα να τηρήσει λογιστικά βιβλία και έκδοση στοιχείων. Ερωτώνται, συνεπώς, οι κ.κ. Υπουργοί: - Με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση προσμετρά αναδρομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών, που καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2016, στο ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ; - Για ποιο λόγο η κυβέρνηση πλήττει τους μικρούς – κυρίως – αγρότες εντάσσοντάς τους σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για επιδοτήσεις που έλαβαν καθυστερημένα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και οι οποίες αν καταβάλλονταν εγκαίρως θα ανήκαν σε ειδικό καθεστώς φορολόγησης; Απαντήθηκε;;;;;;;
 6. όλο το άρθρο και σε word επικαιροποιημένο. Σημείωση. Η ανάρτηση της 7/1/17 έχει επικαιροποιηθεί μέχρι 13/1/17 (upd) σε αντίθεση με το αρχειο που δεν επικ/θηκε foroi_efka2017.doc
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (επικαιροποιημενο μέχρι 11/1/2017) 1. Προθεσμίες. 2. ΕΦΚΑ, από ανακοινώσεις, συνεντεύξεις κλπ 3. Αποδείξεις μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο αγορά. 4. Μισθοδοσία υπαλλήλων, μπλοκάκηδες. 5. Αγροτικό Συμπλήρωμα. 6. Κέρδη από ΟΕ, ΕΕ Έχουμε επικαιροποιήσει σ ένα βαθμό την ανάρτηση της 21/11/16 Ολοκληρώνουμε με το παρακάτω Συμπλήρωμα 1. Προθεσμίες(15 κρίσιμες αλλά και πολλές με ....αβεβαιότητ 1.Ε1, 30/4/17 και βλέπουμε..(15/7/2017?./) 2. Ν, 30/6/17; 3. Βεβαιώσεις αποδοχών κλπ 15/2/17. αγνοούνται........ θα γίνεται μάλλον ειδική κωδικοποίηση λόγω ΕΦΚΑ;; 4. Α21, μέχρι 15/1/17. 5. ΜΥΦ 2016, μέχρι 31/3/17 (ετήσια αλλά με τρίμηνα???) 6. Δηλώσεις πόθεν έσχες 15/1/17 13/4/2017 (pothen.gr) (pothen.gr) 7. Ε9, σε 30 μέρες από το συμβόλαιο 8. E11, άδειες ΣΕΠΕ μέχρι 28/2/17. 9. Δηλώσεις στο Μητρώο μεταβολών μέχρι 30/1/17. 9.2. Δηλώσεις ΦΠΑ μετάταξης μέχρι 28/2. 10. Δηλώσεις οικειοθελούς κλπ 31/3/17 με φόρο 8% ή 31/5/17 με 10%. και 7/2/17 αν επιδόθηκαν προσωρινές πράξεις... Ο ν.4446/2016, προβλέπει υποβολή από τους φορολογούμενους αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων παρελθόντων ετών για όλα τα φορολογικά αντικείμενα στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι την 31/5/2017, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30/9/2016. Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και αφορούν εκτός από τη φορολογία εισοδήματος και κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά. Παράδειγμα υποβολής οικειοθελούς δήλωσης. Έστω, μια ομόρρυθμη οικοδομική εταιρεία κατά τη χρήση 2004 παρέλειψε να δηλώσει το επιπλέον τίμημα 100.000€ σε μια πώληση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Για την εν λόγω εταιρεία δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Αν η εταιρεία αποφασίσει να υπαχθεί στη ρύθμιση και υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31/3/2017 το έντυπο Ε3 για υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος βάσει του άρθρου 34 του ν.2238/1994 και το έντυπο Ε5 για υπολογισμό του αναλογούντος φόρου οφείλει να καταβάλει τα ακόλουθα ποσά: Προσδιορισμός εισοδήματος: Ακαθάριστα έσοδα 100.000€ Χ 15%= 15.000€ Προσδιορισμός φόρου: Κέρδος 15.000 Χ 25%= 3.750€ φόρος. Πρόσθετο φόρο: Φόρος 3.750€ Χ 8%=300,00€ Πλέον αναπροσαρμογή φόρου: Πρόσθετος φόρος 300,00 Χ 16%=48€ Η Συνολική επιβάρυνση για αδήλωτα ακαθάριστα έσοδα 100.000€ θα ανέλθει στο ποσό των 4.098,00€. Πέραν αυτού του φόρου και των επιβαρύνσεων η εταιρεία (φορολογούμενος) θα απαλλαγεί από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, όπως τα εξοντωτικά πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που φθάνουν στο 100% της συναλλαγής και φυσικά τη ποινική δίωξη. Η υποβολή όμως της δήλωσης από την εταιρεία ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα στον αντισυμβαλλόμενο (αγοραστή), ο οποίος θα κληθεί να καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Βέβαια, στο συγκεκριμένο παράδειγμα η αξίωση του Δημοσίου κατά την άποψή μας έχει παραγραφεί, (από τον κ. Γ.Δαλιάνη της Αρτιον ΑΕ) 11. Συμβάσεις ΕΦΚΑ μπλοκάκηδων κάθε μήνα ......(μέχρι 2 εργοδότες) 12. Περιουσιολόγιο...?? (μάλλον μετά τις 31/5 οπότε και λήγει η οικιοθελής) e-periousiologio 13. Δήλωση για εγκατάσταση POS, (όταν εκδοθεί η ΑΥΟ με τους ΚΑΔ κλπ) 15. Κάτοικοι εξωτερικού. Για να δηλώσεις αλλαγή φορολογικής κατοικίας το έτος 2016, πρέπει να υποβληθεί μέχρι 10/3 σχετική Αίτηση στη Δ.Ο.Υ, και μέχρι 10/9/17 προσκόμιση των δικαιολογητικών (σε δυο δόσεις λοιπόν?). Τα οποία είναι, Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ή αντίγραφο δήλωσης στο εξωτερικό, εκκαθαριστικό, σύμβαση εργασίας, μισθωτήριο κατοικίας στο εξωτερικό κλπ. Η Δ.Ο.Υ μέσα σε 2 μήνες αποφασίζει. Εάν Ναι, τότε μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και όλα καλά, εάν ΟΧΙ, την απορρίψει δηλαδή, τότε τα γνωστά, ενδικοφανή προσφυγή κλπ. Σε απόρριψη πάνε φορολογούμενοι που έχουν την σύζυγο στην Ελλάδα, είναι μέλη σε ΟΕ, ΔΣ κλπ. Tips Γνωστή η ΣτΕ, που Γερμανός παντρεμένος με Ελληνίδα , ενώ αυτός εργάζονταν στη Γερμανία και η σύζυγος ζούσε στην Ελλάδα, τελικά δικαιώθηκε, επειδή η αρμόδια αρχή φορολόγησε τα εισοδήματα στην Ελλάδα.??. 15. Απογραφή Κατά ποσότητα και αξία *Απλογραφικά μέχρι την υποβολή της δήλωσης (30/4.. 15/7;;???) *Διπλογραφικά μέχρι 30/6 (και πάντα πριν την υποβολή της δήλωσης) 16. Υπεύθυνη Δήλωση ΟΕΕ 15/3/2017 2. ΕΦΚΑ, από ανακοινώσεις, συνεντεύξεις κλπ (Ν.4387/16) 1. Για τους μπλοκάκηδες θα ανοίξει Ειδική Πλατφόρμα όπου θα αναγγέλλονται οι συμβάσεις, κάθε μήνα. (Αναμένεται και η εγκύκλιος). Tips α. θα υπογράψουν συμβάσεις οι εργοδότες; β. θα επιχειρήσουν να μετακυλίσουν τις εισφορές στο μπλοκάκι; γ. Αν ξεκινήσει ένας ως μπλοκάκι και μετά εκδώσει και σε 3ο εργοδότη, τι γίνεται; θα ενημερωθεί η πλατφόρμα και τέλος;. δ. αν εκδώσει πχ μια ΑΠΥ χάνεται τελικά η ιδιότητα του ΄΄μπλοκάκι΄΄ ο μπλοκάκιας; Πως θα το ξέρει ο εργοδότης;; . Η καταβολή του ΕΦΚΑ θα γίνεται κάθε μήνα και θα επιτρέπει να καταβάλλεις και λιγότερα. Θεωρώ ότι αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εναρμονίζεται με τους φόρους, θα θυμάστε το ότι δήλωση φόρου που υποβάλλεται άνευ καταβολής του ποσού, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σήμερα βέβαια δεν ισχύει αυτό.. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μέτρο είναι θετικό, για να μην παρεξηγηθούμε... 3. Οι εισφορές για το μπλοκάκι (δυο εργοδότες) θα αναρτώνται στον εργοδότη ο οποίος θα πληρώνει τα 2/3 και το 1/3 ο μπλοκάκιας. ( ο υπεύθυνος για την απόδοση, όπως και για τους μισθωτούς είναι ο εργοδότης). 4. Σε ανυπαρξία μηνιαίου εισοδήματος και μη έκδοσης Τ.Π.Υ δεν θα αποδίδεται ελάχιστο ποσό??? , σε μπλοκάκι (με δυο εργοδότες) 5. Μπλοκάκι με (3 εργοδότες και άνω) και άνω σε ανυπαρξία εσόδων θα καταβάλλει τη μηνιαία εισφορά κανονικά. (ΜΙΝ το μήνα 586,08χ26,95%=157,95) 6. Μπλοκάκι για τον υπολογισμό του ΜΑΧ θα αθροίζεται το εισόδημα από μισθούς και το εισόδημα από το μπλοκ και άρα στο συνολικό εισόδημα το ΜΑΧ. (Σημείωση. Ο νόμος άλλα έλεγε, η απόφαση είναι πιο ευνοϊκή?) 7. Οι ρυθμίσεις για παλαιά χρέη που είναι σε ισχύ ισχύουν κανονικά. 8. Το efka.gov.gr ανοίγει τις πύλες του στις 16/1/2017. ΄....... Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτά. Είναι μια σειρά από υπηρεσίες που βελτιώνουν θεαματικά την καθημερινότητά μας. Θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι σου, ή αν δεν έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ θα μπορούν να σε βοηθήσουν από το πλησιέστερο ΚΕΠ. Δεν χρειάζεται ο νησιώτης να χάσει δυο μέρες για να έρθει στον Πειραιά να κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται ο κάτοικος του απομακρυσμένου χωριού να πάει στην πλησιέστερη μεγάλη πόλη. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να γίνονται τα πάντα στην Αθήνα, τα πάντα στα γραφεία. Με αυτή την ιστοσελίδα, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ γίνονται διαθέσιμες πραγματικά σε όλους. Κι έτσι λοιπόν, περνάμε στην ηλεκτρονική εποχή, στην εποχή του ΕΦΚΑ. Από τις ουρές, την ταλαιπωρία, την γραφειοκρατία και τις καρτέλες με τα ένσημα, μπαίνουμε πλέον στην εποχή της άμεσης πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες. Κι ας το πω άλλη μια φορά: Δεν θα είναι όλα τέλεια από τις πρώτες μέρες. Θα είναι όμως αμέσως καλύτερα και μέρα με τη μέρα θα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο, μέχρι να φτάσουμε εκεί ακριβώς που θέλουμε, στην κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντός μας. Κεντρικό ρόλο εδώ, εκτός από το σάιτ μας, φιλοδοξούμε να έχει και κάτι ακόμα: το νέο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήδη ξεκίνησε η λειτουργία του –και πριν ακόμα ανακοινωθεί καλά καλά, με ενημέρωσαν ότι χτες δέχτηκε πολλές κλήσεις. Έχουμε ετοιμάσει έναν ειδικό χώρο στον οποίο στεγάζεται το call center του ΕΦΚΑ και εκπαιδεύουμε καθημερινά τους 25 πρώτους υπαλλήλους που το στελεχώνουν. Καλώντας στο 1555, με αστική χρέωση και από τις 8 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απασχολούν. Βέβαια, το κοινό θα συνεχίσει να προσέρχεται και στις Υπηρεσίες μας για να εξυπηρετηθεί. Ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει, εκμηδενίζει κάθε ενδεχόμενο να μπερδευτεί ο κόσμος το πρώτο διάστημα και να μην ξέρει πού πρέπει να πάει και πού να απευθυνθεί για κάθε ζήτημά του. .........΄΄΄΄ (Απόσπασμα από την ομιλία του υπουργού). 9. Οι νέοι επιστήμονες για τα 5 πρώτα χρόνια έχουν ελάχιστο το 70% του 586,08 δηλαδή 410,26 και μειωμένες εισφορές για 1ο και 2ο έτος 14% και 3ο, 4ο, και 5ο έτος στο 17% και 6ο κλπ κανονικά στο 20%. Το άκρων άωτο είναι ότι αυτή η ελάφρυνση είναι προσωρινή, αφού η τυχόν ωφέλεια θα αποδοθεί εκ των υστέρων σε 5 ετήσιες δόσεις??? Και μάλιστα αναπροσαρμοσμένη με τον τιμάριθμο??? Πληρωμή δηλαδή μετά από 15 χρόνια ασφάλισης.........(Μετά από 15 χρόνια, .....ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι?? ) 10. Για οφειλές μέχρι 20.000 στον ΕΦΚΑ θα βγαίνεις στη σύνταξη με συμψηφισμό της οφειλής με τη χορηγούμενη σύνταξη. Για ποσά όμως οφειλών μεγαλύτερα από το ποσό αυτό, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να πληρώνεται .?? 11. Αν γίνονται έλεγχοι εκ των υστέρων από τη ΑΑΔΕ και το φορολογητέο εισόδημα αυξάνει με τη προσθήκη λογιστικών διαφορών από τον έλεγχο, τότε θα ενημερώνεται και ο ΕΦΚΑ και θα εκδίδεται διορθωτική πράξη και στον ΕΦΚΑ για την πρόσθετη είσπραξη των εισφορών αυτών??. Άρα λοιπόν ο ΑΑΔΕ ο ΕΦΚΑ δίδυμα αδερφάκια ???, και ο καθένας έχει και από 4 γράμματα. Οποία σύμπτωση θάλεγα...?? ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε κοινή πορεία και προβλέπω και αδελφοποίηση? Tips Αν θα επιβάλλονται και προσαυξήσεις; Μάλλον θάλεγα, Ναι... 2. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4387/16, θα υπάρχει κοινό Μητρώο Φόρου και Εισφορών. 13. Το άρθρο 48 του Ν.4387/16, προβλέπει και τεκμαρτό σύστημα υπολογισμού ΕΦΚΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι το ΜΙΝ πάει περίπατο;?? 14. ΜΙΝ ποσό ΕΦΚΑ πληρώνουν (ελάχιστο) οι κάτωθι ασφαλισμένοι : α) σε φορολογητέα κέρδη κάτω από το ποσό των 7.032,96 (586,08χ12) β) σε ύπαρξη ζημιών. γ) σε μηδενικά κέρδη, ή αδράνεια μη δηλούμενη ή μη δήλωσης παλιάς διακοπής εργασιών με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ενεργή στο σύστημα?. δ) Μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος. ε) Σε έναρξη εργασιών μέσα στη χρήση και μέχρι την υποβολή της αρχικής δήλωσης. 15. Εγκύκλιοι Αναμένονται ακόμη πολλές εγκύκλιοι. 16. Ο ΕΦΚΑ σε αριθμούς (τα άρθρα) §38 οι εισφορές των μισθωτών §39 οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολημένων §40 οι εισφορές για τον ΟΓΑ §41 οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη §45 Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος §46 Αντικειμενικό τεκμαρτό σύστημα §36 Παράλληλη εισφορά §20 Απασχόληση συνταξιούχων. 16. Η υποβολή Ε3 Η υποβολή γενικά οποιανδήποτε Ε3 θα παράγει πάντα εισφορές ΕΦΚΑ και αν Ναι, που θα τις εντάσσει;; 17. ΕΦΚΑ, δικηγόροι και γενικά τα νομικά επαγγέλματα Από 1.7.2016 οι διατάξεις που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες καταργούνται. Ομοίως και οι αναλογικές εισφορές υπέρ των Τομέων Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) επί των αναλογικών δικαιωμάτων από τη σύνταξη συμβολαίων που αναγράφονται στα άρθρα 115, 117 και 118 του Ν 2830/2000. Τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων στα κρατικά - τραπεζικά συμβόλαια προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να διανεμηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν 2830/2000 ). Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ την σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή βάσει της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. Από 1.1.2017 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν 3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4144/2013 , υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ. Επί εμμίσθων ασφαλισμένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και (πρώην) ελευθέριο επάγγελμα οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων αποδοχών τους. Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 39, από 1/1/2017 οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει να καταβάλλει ο δικηγόρος, και για το λόγο αυτό ο οικείος δικηγορικός σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο.Tips 1. έγραφες το σπίτι στο παιδί σου, ή αγόραζες ένα ακίνητο και πλήρωνες ΤΝ, Ταμείο Συμβολαιογράφων κλπ . Αγόραζες αυτοκίνητο, πλήρωνες τέλη μεταβίβασης και για ΕΛΠΑ, ΤΝ κλπ. Οι περιβόητοι φόροι ΦΥΤ?? 18. Επιστήμονες μετά από 40 χρόνια. Σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματος συλλόγων επιστημόνων, όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορεί να καταβάλλουν μειωμένη κατά το 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης. 19. Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη, που υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών. 20. πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη που υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπη. Αν όμως αμείβονται με μισθούς τότε η εισφορά δεν θα είναι 41,06% που είναι ως γνωστόν για τους μισθωτούς, αλλά 34,10% που αναλύεται σε 12,72% και 21,38% , αντίστοιχα σε εργαζόμενο και εργοδότη.. Δεν επιβαρύνονται δηλαδή με το επί πλέον ποσό 6,96% που αντιστοιχεί σε ΟΑΕΔ, ΟΕΚ κλπ. 21. Έκπτωση εισφορών ΕΦΚΑ. Κανονικά οι εισφορές του ΕΦΚΑ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που καταβάλλονται. 22. ggps.gr efka.gov.gr Μετά την καθημερινή είσοδο στο ggps.gr, τώρα θα μπαίνουμε με την ίδια συχνότητα και στο efka.gov.gr ?? 23. σύνδεση εσόδων με τις εισφορές Είναι άγνωστο σε τι μονοπάτια θα οδηγήσει αυτή η σύνδεση των εσόδων με το ποσό των οφειλόμενων εισφορών. 24. Εγκύκλιοι Αν και πέρασαν 10 ημέρες από την αρχή του χρόνου, ο ΕΦΚΑ έκανε ήδη ποδαρικό, ακόμη όμως εκκρεμούν πολλά θέματα που επιζητούν λύσεις. Να δούμε πότε θα ομαλοποιηθούνε τα πράγματα για να γνωρίζουν όλοι το τι τελικά θα ισχύσει και γενικά τους κανόνες που θα ισχύσουν. Βλέπουμε ότι σε ένα – δυο σημεία οι αποφάσεις διαφοροποιούνται από το Νόμο?? ΣΕ ΠΡΟΣΜΟΝΗ και ΑΝΑΜΟΝΗ να ολοκληρωθεί η έκδοση όλων των απαιτούμενων αποφάσεων-εγκυκλίων, (είναι πολλά τα ρευστά, ΄΄τα πάντα ρει΄΄ που έλεγε και ο Ηράκλειτος), μήπως και μπει το νερό στα αυλάκι, και να τελειώνουμε, αλλά φοβούμαι ότι αυτό όλο και θα βρίσκει μάλλον ..τρύπες......να ρέει ...(εκτός και αν γίνει στεγανό????) Tips α. Να δούμε πότε θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας με όλα τα ποσοστά αναλυτικά των εισφορών του ΕΦΚΑ για κάθε μια περίπτωση, για να γνωρίζουμε ακριβώς το τι πρέπει να γίνει. . β. Θα πληρωθεί τέλεια Φλεβάρη οι εισφορές του Ιανουάριου του 2017, θα είναι έτοιμο το σύστημα; γ. Θα ανοίξει το site efka.gov.gr στις 16/1/2017 και θα είναι λειτουργικό, θα γίνονται πράξεις;, Πάντως όποιος προσέρχεται τώρα στα γραφεία ( ‘ήδη άλλαξαν οι πινακίδες), παραπέμπετε για τις 16/1/17??.. δ. Θα υπάρξει μια κάποιας μορφή ελαστικότητα και επιείκεια; ε. Οι κωδικοί για είσοδο στο ΕΦΚΑ μάλλον θα είναι του ΤΑΧΙΣ, και όχι του ΙΚΑ, αφού ΙΚΑ δεν έχουν όλοι?? Για εγγραφή, πιθανόν... Για περισσότερα μια περιήγηση στο efka.gov.gr 3) Αποδείξεις μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο αγορά. (πλαστικό χρήμα) Από 1/1/2017 το αφορολόγητο κτίζεται μόνο με αγορές με κάρτα και γενικά με ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και με ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μέχρι 10,000 εισόδημα απαιτείται το 10%, από 10.000 -30.000 το 15% και από 30.001 το 20%. Οι συντελεστές δουλεύουν κλιμάκιο-κλιμάκιο, όπως και ο φόρος εισοδήματος. Για εισόδημα πχ 11.000 απαιτούνται 1.000+150=1.150,00 και όχι 11.000χ15%. Tips 1.Υπάρχουν και εξαιρέσεις από πλαστικό χρήμα: Ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, ανάπηροι 80% και άνω, υπηρετούντες αλλοδαπή δημόσιοι υπάλληλοι κλπ 2. Τι θα γίνει με όλους όσους οφείλουν στις τράπεζες και δεν τους εκδίδουν κάρτα; 3. Στις περιπτώσεις που ενώ δεν οφείλουν, είναι ανήλικοι (ορφανά); 4. και τα ιατρικά έξοδα και φάρμακα θέλουν εξόφληση επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο. 5. Τέλος, φαίνεται ότι κατά κύριο λόγο η χρήση POS αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλες αλυσίδες, τα εμπορικά κέντρα, έχουν ήδη εδώ και χρόνια εφαρμόσει τη χρήση πλαστικού χρήματος. Άρα τα συγκεκριμένα άρθρα αναφέρονται κατά κύριο λόγο στους μικρομεσαίους και στους καταναλωτές (μισθωτούς, συνταξιούχους) 6. Μέχρι μέσα Ιανουαρίου 2017 εγκαταστάθηκαν 320.000 μηχανάκια? Και έχουμε και συνέχεια… 7.Εκδόθηκε η ΠΟΛ για τις αποδείξεις. Μέσα είναι, ΔΕΗ, Νερό, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, εκπαίδευση, πετρέλαιο, κλπ. Σχεδόν όλα?? Εκτός έμειναν ως είναι λογικό : τα ενοίκια, δάνεια, αγορές αυτοκινήτων, σκαφών κλπ. Βλ λίστα: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33124 8. Τα ιδιωτικά δίδακτρα που είναι και τεκμήριο (κωδ.769 του Ε1) είναι και αυτά μέσα. 9. ο κωδ. 049 θα αποκτήσει δίδυμο αδερφάκι???. Ο κάθε σύζυγος θα έχει το δικό του κουτάκι για τις αποδείξεις και το υπερβάλλον ποσό θα μπορεί να μεταβιβάζεται σε όποιον το χρειάζεται (αν το χρειάζεται…) 10. Υπάρχουν ΑΛΠ, όπως για καύσιμα που καταχωρούνται στα βιβλία με σφραγίδα, αριθμό αυτ/του κλπ. Αυτές θα τύχουν διπλής χρησιμότητας.? Θα μεταφέρονται από το σύστημα στο κωδικό 049 και θα καταχωρούνται και στα βιβλία;;; Η απάντηση είναι βέβαια όχι, αλλά δεν θα γίνει ..καταστρατήγηση.. Επίσης ΑΛΠ για διόδια, κοκ.. uiz 1.Σε περίπτωση εισοδήματος 11.000 όπου απαιτούνται αποδείξεις 1.150, φορολογούμενος συγκέντρωσε αποδείξεις 950, οπότε και έχει πέναλτυ στη διαφορά (1.150-950)χ22%=44,00€ Επειδή όμως έχει και 100,00 αποδείξεις για ιατρικά που δεν λαμβάνονται υπόψη, βάσει του περιορισμού, το ερώτημα είναι αν θα προσμετράνε στις λοιπές αποδείξεις και αυτές; Η απάντηση είναι μάλλον όχι και θα πάνε στράφι, αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Στην προκειμένη περίπτωση αν προσμετρούνταν δεν θα είχε πέναλτυ. Επισημαίνεται ότι στα ιατρικά έξοδα, υπάρχει η φοροαπαλλαγή του 10 % εφόσον οι ιατρικές δαπάνες υπερβαίνουν το 5% του φορολογικού εισοδήματος του φορολογουμένου”. 2. Αν στη κάρτα είναι πολλοί συγκύριοι που θα χρεώνονται οι αποδείξεις; 3. Το όριο των 70 ετών απαιτείται να είναι πότε συμπληρωμένο; Αν ένας ηλικιωμένος κλείνει τα 70 μέσα στο 2017 εξαιρείται ή όχι από την ηλεκτρονική προσκόμιση αποδείξεων;; 4. Η εξαίρεση των 70άρηδων και κλπ ισχύει και για τις ιατρικές αποδείξεις; 5. Τι θα γίνει με τον ακατάσχετο λογ/σμό, τις προμήθειες των τραπεζών κλπ Μπορεί να μην αφήνουν οι Θες-μη (Θεσμοί ή Δ-εσμοί ) να γίνει, (ευχόμαστε να τους μεταπείσουμε), αλλά έγινε ο λογ/σμος ΄΄ ο καταπιστευτικός ΄΄ για όσους εισπράττουν ΕΣΠΑ από τον οποίο και θα γίνεται η εξόφληση των τιμολογίων της επένδυσης. 4) Μισθοδοσία υπαλλήλων, μπλοκάκηδες. Η δαπάνη μισθοδοσίας από 22/12/16 μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο εξόφληση, διαφορετικά η δαπάνη λογιστική διαφορά. 5) Αγροτικό Συμπλήρωμα. Μεγάλο μέρος επικαιροποιήθηκε (updated) στην ανάρτηση της 21/11/16 όπου μπορείτε να ανατρέξετε. Επισημαίνουμε και τα: 1. Τη μεγάλη αλλαγή στις επιδοτήσεις για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000,00 για ένταξη στο κανονικό καθεστώς όπου πλέον περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι επιδοτήσεις, (ΠΟΛ.1201/16). https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25301/hl/1201 Ισχύει: Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις). Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ. Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κλπ). Tips α. Δεν ξέρω γιατί ,αλλά σε σχέση με τον νόμο τον φορολογικό 4172/13, η ΠΟΛ δεν αναφέρει πουθενά τους Πυλώνες Ι και ΙΙ. Τυχαίο; δεν νομίζω?.... σε αντίθεση με τον Ν.4172/13 που ομιλεί για ΠΥΛΩΝΕΣ?? β. Πολύ & Καλή μελέτη της ΠΟΛ 1201/16, για αποφυγή επικίνδυνων περιπετειών... Δεν θέλω να ξέρω τις συνέπειες αν ένας του Ειδικού, ενώ έπρεπε να ανέβει στο Κανονικό από 1/1/17 δεν έγινε αντιληπτό μέχρι 30/1/17 και διαπιστώθηκε μετά από 5 ή 10 μήνες και ακόμη χειρότερα αν εκδόθηκαν και τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων; Πως θα ακυρωθούν για να εκδώσει μετά αυτός με ΦΠΑ κλπ ,κλπ, κλπ???? ( Λαμβάνονται πλέον υπόψη σχεδόν όλες οι επιδοτήσεις, και όλων των ετών που εισπράχθηκαν στο 2016. Έχουμε μεγάλες αλλαγές,..Πιστεύω αν του μάθουν οι αγρότες θα αντιδράσουν άμεσα, Απορώ πως ακόμα τα πρωινάδικα δεν το πήραν χαμπάρι.... Πάω στοίχημα, ότι μόλις το κάνει θέμα το TAX HEAVEN, τότε θα το ΄΄ ανακαλύψουν ΄΄ ........ Όπως και γίνεται συνήθως..?... Tips 1.Θεωρούμε ότι η έννοια του Αφανή τέλειωσε?, αφού η είσπραξη επιδότησης, η πώληση και η έκδοση τιμολόγιου αγοράς στο όνομα του αφανή, καθώς και η έκδοση ειδικού στοιχείου για λιανική πώληση, σε πάει κατ ευθεία στο Ειδικό??? (Ειδικό ή Κανονικό) 2. Άλλο το ποιες επιδοτήσεις λαμβάνουμε υπόψη , για την ένταξη ή όχι στο « Κανονικό Καθεστώς », και άλλο το τι λαμβάνουμε υπόψη για τον προσδιορισμό του Κέρδους, δηλ. αν φορολογούνται ….. 2. Εάν τηρείς βιβλία και έχεις και εισόδημα αγροτικό, τότε πρέπει να ανέβει και το αγροτικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεωτικά. Προθεσμία για δήλωση μεταβολών μετάταξης μέχρι 30/1/17. Ισχύει και για τους γιατρούς που δεν υπάγονται στο ΦΠΑ??????? Σε περίπτωση βέβαια που έχουν αγροτικό εισόδημα. 3. Η ΠΟΛ.1201/16 δεν διευκρινίζει αν οι υπάλληλοι, (αφανείς αγρότες) πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στο Ειδικό καθεστώς ή όχι. Δεν αναφέρει τίποτε για τους αφανείς;; λες και τους ξέχασε συνειδητά??? https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25301/hl/1201 4. Σε περίπτωση ύπαρξης ζημιών από αγροτικό εισόδημα, τι γίνεται με το κατ κύριο επάγγελμα και το αφορολόγητο; Πως θα κρίνεται αν είναι κατ επάγγελμα κύρια αγρότης;; 5. Σε περίπτωση θανάτου αγρότη στο κανονικό καθεστώς και χωρίς να γίνει συγκομιδή του καρπού, γίνεται κοινωνία υποχρεωτικά; Πάντως η αγροτική κοινωνία σε κάθε περίπτωση φορολογείται με 29%. ?? όπως και οι εταιρείες?? (βλ. ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016/22-6-16) 6. Υπενθυμίζεται ότι οι αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με 13%. 7. Ενώ είχαμε το Εργόσημο, τώρα με τον Ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), έχουμε και το Ειδικό Παράβολο?? Ο ΕΦΚΑ θα αποστέλλει ειδική κατάσταση για να καταχωρείται ως αποδεικτικό δαπάνης στα βιβλία του εργοδότη. Τι θα αγοράζεται από το 2017. 8. Ελάχιστο Μηνιαίο ΕΦΚΑ για αγρότη το 2017: Το 70% του 586,08, δηλαδή. {586,08 –(χ586,08χ30%)}χ20,95%=85,95€ 9. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδημα του καθενός από αυτούς λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση β του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου άρθρου (δηλ. 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήμερα 410,26 Ευρώ). Σε περίπτωση όμως που το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (δηλ. το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της εκμετάλλευσης) είναι μεγαλύτερο από το γινόμενο του αριθμού των μελών της εκμετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισμού, αναγόμενη σε ετήσια βάση (δηλ. αριθμός μελών Χ το 70 % του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών Χ 12 ) τότε η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος δια του αριθμού των μελών. Tips 1.Θα καταχωρείται στα βιβλία το ΕΦΚΑ της συζύγου και θα εκπίπτει φορολογικά;; 2. Στη χρήση 2016 εκπίπτει το Εργόσημο της συζύγου αγρότη στα βιβλία του, στην περίπτωση που δεν έχει αγροτικό εισόδημα η σύζυγος;; κατά την άποψή μας βέβαια όχι, αλλά πρέπει να εκπίπτει της γειτόνισσας?? 10. Πολλαπλή δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις πολλαπλής δραστηριότητας, η κάθε μία εκ των οποίων δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα. Tips 1. Καλή διάταξη, έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο, αλλά ποιος έχει μηναίο εισόδημα σήμερα που να ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80;; 11. Επιδοτήσεις από την πλατφόρμα iris. Οι πληρωμές πλέον του ΟΠΕΚΕΠΕ από το σάιτ του iris. Τελικά βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες ότι δουλεύει??. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γίνει εγγραφή. Απαιτείται email και τηλέφωνο. Μέχρι να αναρτηθεί η ετήσια βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να ανατρέξουμε σε όλα τα έτη για δούμε αν έλαβαν επιδοτήσεις. Πρώτα για το 2016,2015,2014 κλπ σε συνδυασμό με ένα εξελάκι ανοιχτό.... Επειδή από 1/1/17 λαμβάνονται όλες οι επιδοτήσεις και για όλα τα έτη που εισέπραξε στο 2016, πρέπει η αναζήτηση των επιδοτήσεων να γίνεται με κάθε επιμέλεια??? 12. Η Βασική Επιδότηση Επειδή η βασική επιδότηση φορολογείται από το 1ο ευρώ θα πρέπει να παρακολουθείται σε ειδικό λογ/σμό στα βιβλία, αφού η πράσινη και η συνδεδεμένη φορολογείται μετά το ποσό των 12.000. Tips 1. H εφαρμογή, iris το portal . https://iris.gov.gr/webcenter/portal ΄΄ δουλεύει΄΄, αλλά κάπου-κάπου έχει και λίγα κινέζικα, ειδικά όταν γίνεται η εγγραφή??? 12. Δηλώσεις μεταβολών στο Μητρώο. Δηλώσεις μεταβολών στο Μητρώο μέχρι 30/1/17 για επαγγελματίες για να ανεβάσουν το αγροτικό εισόδημα στο κανονικό καθεστώς και να εκδίδουν πλέον κανονικά στοιχεία και για τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων, ή όσοι γενικά υπερέβησαν το όριο (5.000 ή 15.000, ή υπολείπονταν.. πολ. 1201/16 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25301/hl/1201 Tips 1. Ειδικά φέτος μετά την αλλαγή των κριτηρίων όπως, να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιδοτήσεις απ΄ όλα τα έτη που εισπράχθηκαν στο έτος 2016, δηλαδή επιδοτήσεις 2015,2014,2013 κλπ, καθώς και όλες οι επιδοτήσεις πλην των επενδύσεων και του ΕΛΓΑ, (Ενώ πριν ήταν μόνο η ενιαία), θα έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς περισσότεροι αγρότες από το ειδικό καθεστώς.. 2. Δήλωση ΦΠΑ μετάταξης μέχρι 28/2/2017 13. Τα ευεργετήματα της φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε σχέση με τους λοιπούς επαγγελματίες και εμπόρους : α) Αφορολόγητο όριο όπως και οι μισθωτοί. β) Αφορολόγητο έμμεσο για τις επιδοτήσεις του πρασινίσματος και της συνδεδεμένης,και φορολόγησης μετά το ποσό των 12.000,00.Πχ Αγρότης κατ κύριο επάγγελμα με 3 παιδιά και επιδοτήσεις για πρασίνισμα και συνδεδεμένη ποσού 13.000, έχει συνολικό αφορολόγητο 9.545+12.000=21.545,00?? γ) Αφορολόγητο για τις επενδύσεις (όλος ο Πυλώνας-2). δ) Αφορολόγητο για τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. (όλες) ε) Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται αυτοτελώς και δεν προστίθεται με τα άλλα εισοδήματα. Καταργείται ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση. Με τη νέα διάταξη, τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η κλίμακα του άρθρου 15 εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. ζ) Ελάχιστο ΜΙΝ ΕΦΚΑ οι αγρότες το 70% των άλλων, ήτοι το μήνα 85,95€. Οι έμποροι έχουν ΜΙΝ το ποσό των 157,95€, περίπου το διπλάσιο ..? στ) Σταδιακή προσαρμογή ΕΦΚΑ το 2017 20,95%, 2018 22,95% κλπ και όχι άμεσα στο 26,95%. η) Δεν τηρούν ουσιαστικά βιβλία, αλλά κάτι τύπου βιβλία με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.. θ) Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα για τις αποθήκες και τα χωράφια που ιδιοχρησιμοποιούνται. ι) Δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα σε Δ/Π αν δηλώνει αγροτικό εισόδημα ( με Ε3) ια) Φορολόγηση των αγροτικών συν/σμών, ομάδων παραγωγών με 13% και όχι με 29% , όπως όλες οι εταιρείες και τα νπ.. ιβ) Σε συμφωνητικά μίσθωσης αγρών αξίας μέχρι 960,00 μη ανέβασμα στην εφαρμογή.(80χ12=960) ιγ) Σε περίπτωση που εργάζεται η σύζυγος στα χωράφια, αλλά δεν έχει εισόδημα αγροτικό, ασφαλίζεται και αυτή με το εισόδημα του συζύγου της και αν είναι πάνω από το ΜΙΝ, τότε όλα εντάξει, αν είναι όμως ολιγότερο, τότε πληρώνουν και οι δυο το ελάχιστο, δηλαδή το μήνα για το 2017 το ποσό των 85,95 ο καθένας. (Αυτό βέβαια δεν ισχύει και για τον έμπορα στην περίπτωση που εργάζεται η γυναίκα του στο μαγαζί??) ιδ) Δεν έχουν ΕΝΦΙΑ οι αποθήκες και τα αγροτικά κτήρια γενικά που ιδιοχρησιμοπούνται. ιστ) Για τα αγροτεμάχια το 2016 είχαμε στον ΕΝΦΙΑ αναστολή για ένα έτος, για την 1/1/2017 δεν γνωρίζουμε τι τελικά θα γίνει, αν θα δοθεί πάλι παράταση ή όχι. Εκτός και αν ξεχάστηκε... 14. Βασικές αγροτικές ΠΟΛ. α. Πολ.1201/28-12-16 για το Μητρώο κλπ β. ΔΕΕΦ Α 1167254 ΕΞ 2016/18.11.2016 μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών θα πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής γ. Αρ. Πρωτ.: 2327/117791/21-10-2016 Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες δ. Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/2140 Φορολογία εισοδήματος αγροτών ε. Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1109853/18.07.2016 Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον ν.4172/2013 στ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016/22-6-16 Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος ζ. ΠΟΛ 1107/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) η) Για τον ΕΦΚΑ εγκύκλιος. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25328 Στο ΟΓΑ εντάσσονται: Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, για τους οποίους βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ειδικότερα υπάγονται: - οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς κ.λ.π. - όσοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια. - οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μια 5ετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kw. - οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ και χρηματοδοτούνται για τον σκοπό αυτό. - οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών καθώς και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές. - ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Επίσης, τα μέλη οικογενειών αλιέων, κατόχων αλιευτικού σκάφους. - οι μοναχοί/ες που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση. - οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας, και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί. - όσοι έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόμενοι στο μέτρο αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, συνεχίζουν και μετά τη λήξη του μέτρου και μέχρι τη συμπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους, να λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόμενων σε αυτό. Δεν εντάσσονται στον ΟΓΑ: - Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 και του πδ.33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναμικότητας έως και 5 δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυμάτων από 6 έως 10 δωματίων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν.4144/2013. Τα πρόσωπα αυτά, λόγω της εξαίρεσής τους από την ασφάλιση στον ΟΓΑ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4425/2016, υπάγονται από 1-1-2017 στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016. - Οι μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.7 του ν.3232/2004, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3518/2006. Τα πρόσωπα αυτά, από 1-1-2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισμένου, διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1 -1-2017 και έως 31-12-2019 ώστε από 1-1-2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38 του νόμου 4387/2016 που αφορά τις εισφορές των μισθωτών. Κατηγορίες που εντάσσονται στην προαναφερόμενη περίπτωση: Α) Μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες : Εργάτες ζωϊκής παραγωγής (βουστάσια, χοιροτροφικές μονάδες, πτηνοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, εκμετάλλευση αιγοπροβάτων κ.λ.π). Εργάτες φυτικής παραγωγής: (Μανιτάρια, φύκια κ.λ.π), Αλιεργάτες, Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας. Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3518/2006. Β) Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών: Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν.4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα. 15. ΜΥΦ και ΟΠΕΚΕΠΕ Τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έστειλε τις επιδοτήσεις στην ΜΥΦ. Για να είμαστε ακριβείς αρχικά τις έστειλε, αλλά στη συνέχεια μετά τις απέσυρε.... Επίσης ούτε ο ΕΛΓΑ έστειλε τις αποζημιώσεις. Κατά τα άλλα γίνονται...... διασταυρώσεις..???... και για άλλες εκροές και εισροές απαιτείται και γράφουμε και το 0,01 λεπτό από ένα τιμολόγιο??. Και εδώ χιλιάδες Ευρώ πάνε .......στο γάμο του Κοτρούλη.?? Tips 1. Υπολογίζω ότι οι περισσότεροι μάλλον θα έστειλαν στη ΜΥΦ τα ποσά του ΟΠΕΚΕΠΕ και για λόγους συμφωνίας με το Ε3. 16. Οι έξι (6 ) δυνατές περιπτώσεις Φορολόγησης και Εισ-φορολόγησης. α) Κατ΄ κύριο επάγγελμα του κανονικού αγρότης Για το έτος 2016, αγροτικό καθαρό εισόδημα 8.000, επιδοτήσεις659= 2.000 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος με 3 παιδιά. * Φόρος=8.000χ 0,00=0,00 (αφορολόγητος) * ΕΦΚΑ=8.000χ20,95%=1.676,00 β) κατ΄ κύριο επάγγελμα αγρότης του Ειδικού Καθεστώτος Για το έτος 2016, αγροτικό καθαρό εισόδημα 4.000, επιδοτήσεις659= 1.500 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος. * Φόρος=4.000χ 0,00=0,00 * ΕΦΚΑ=4.000χ20,95%=838,00. Θα πληρώσει όμως τελικά το ποσό των 1.031,38, το ελάχιστο για τον ΟΓΑ. γ) Ιδιωτικός υπάλληλος με αγροτικό εισόδημα στο κανονικό καθεστώς Για το έτος 2016,Μισθοί =15.000, αγροτικό καθαρό εισόδημα 11.000, επιδοτήσεις659= 2.500 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος με 2 παιδιά. * Φόρος μισθών=15.000χ 22%- 2.000=3.300,00-2.000=1.300,00 * Φόρος αγροτικό= 11.000χ22%=2.420,00 * ΕΦΚΑ=11.000χ20,95%=2.2304,50 δ) Έμπορος με καθαρό εισόδημα 10.000, αγροτικό 2.000, επιδοτήσεις659= 900,00 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος. * Φόρος επιχείρησης=10.000χ 22%=2.200,00 * Φόρος αγροτικό= 2.000χ22%=440,00 * ΕΦΚΑ ΤΕΒΕ=10.000χ26,95%=2.695,00(το ποσό > από το ΜΙΝ) * ΕΦΚΑ ΟΓΑ=2.000χ20,95%=419,00. Θα πληρώσει όμως τελικά το ποσό των 1.031,38., το ελάχιστο για το ΟΓΑ . ε) Δημόσιος υπάλληλος με μισθούς 14.000, είναι αφανής αγρότης με αγροτικό καθαρό εισόδημα 650,00, επιδοτήσεις659= 500,00 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος με 1 παιδί. * Φόρος μισθών=14.000χ 22%- 2.000=3.080,00-1.950=1.130,00 * Φόρος αγροτικό= 650χ22%=143,00 * ΕΦΚΑ=650χ20,95%=136,18. Tips 1.Αν ο αφανής αγρότης (υπάλληλος) πληρώσει τελικά όχι το ποσό των 136,18, αλλά το ποσό των 1.031,38, δηλαδή το ελάχιστο για το ΟΓΑ για εισόδημα μόνο 650,00€ αγροτικό, τότε .... κλάψτα Χαράλαμπε?.. Ελπίζω να τύχουν απαλλαγής ή να μην υπάγονται στο ελάχιστο. Πάντως γενικά οι αφανείς είναι παρά πολλοί και υπάρχει μια διάχυτη αγωνία τι θα γίνει με το ΕΦΚΑ τους. Ας τους Φωτίσει ο θεός (Θεοφάνεια γαρ…) 2. Εκτός και αν απαλλάσσονται από ΕΦΚΑ και με διαφεύγει κάτι. ? στ) συνταξιούχος αγρότης του ΟΓΑ, έγγαμος, έχει σύνταξη του ΟΓΑ 4.800,00 και 3 στρ. ελιές και με παραγωγή λάδι 470,00 λίτρα το έχει για ιδία κατανάλωση. * Φόρος σύνταξης=4.800χ 22%- 2.000=0,00 * Φόρος αγροτικό= δεν υποβάλλει Ε3. (ιδία κατανάλωση ) z) Κατ΄ κύριο επάγγελμα του κανονικού αγρότης (τεκμαρτή φορολόγηση) Για το έτος 2016, αγροτικό καθαρό εισόδημα 8.000, επιδοτήσεις659= 2.000 (πρασίνισμα και συνδεδεμένη), έγγαμος με 3 παιδιά και τεκμήρια 20.000,00 Λύση Επειδή 20.000>8.000 θα φορολογηθεί τεκμαρτά για 20.000 και για ΕΦΚΑ στο ποσό των 8.000 * Φόρος=8.000χ 22%=1.760,00 *Φόρος= προστιθ. Διαφορά τεκμηρίων=20.000-8.000-2000=10.000χ22%=2.200 Φόρος=1.760+2.200=3.960 άρα=3.960-2.100 (tax credit)=1.860,00 * ΕΦΚΑ=8.000χ20,95%=1.676,00 (αξία βάσει βιβλίων και όχι στο ποσό των 20.000) 3. Τελικά βλέπω και ακούω (ΜΜΕ, TV, τύπος κλπ) ότι όλοι ασχολούνται με τα μπλοκάκια, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που επηρεάζουν περισσότερο κόσμο και μάλιστα πιο επώδυνα?? 17. Οι Συνέπειες γενικά από τις αλλαγές στις επιδοτήσεις και το όριο των 5.000,00 α. Θα ενταχθούν περισσότεροι από το Ειδικό καθεστώς στο Κανονικό Καθεστώς, αφού το όριο των 5.000 θα αποδειχθεί πολύ μικρό, ήτοι: * Περιλαμβάνονται πλέον όλες σχεδόν οι επιδοτήσεις και όχι μόνον η Ενιαία.. Όπως, η πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ. Νιτρολίπανση, βιολογικά τι γίνεται; όπως και με του νέου αγρότη; Γιατί η ΠΟΛ 1201 δεν αναφέρει τίποτε για τους Πυλώνες..... Θεωρούν άστοχη τη διάταξη του φορολογικού νόμου και δεν αναφέρει τίποτε για Ι και ΙΙ;; ειλικρινά ποια είναι απάντηση εδώ;; * Το 2016 υπήρξαν πολλές καθυστερούμενες εισπράξεις από παλαιότερα έτη, οπότε η πρόσθεση όλων αυτών, ενδεχομένως θα ΄΄ εκτινάσσει ΄΄ πάνω από το πεντοχίλιαρο? * Το 2016 εισέπραξαν πάρα πολλοί αγρότες για πρώτη φορά Εξισωτική , και άρα μεγαλύτερα ποσά και πιο κοντά στο όριο. *Περιλαμβάνονται και οι τυχόν πωλήσεις με το Ειδικό Στοιχείο του άρθ. 41 όπως το λένε τώρα ( η Απόδειξη Είσπραξης) β. Για μετάταξη από το Κανονικό στο Ειδικό, μετά τις αλλαγές αυτές, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις, και αν ναι θα είναι ελαχιστότητες.. . γ. Επίσης δεν αναφέρει τίποτε για τους αφανείς αγρότες, Ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μικροκαλλιεργητές αν θα συνεχίσουν να είναι Αφανείς ή θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί στο Ειδικό. ...Κουβέντα δεν κάνει η ΠΟΛ?. Βέβαια σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Ειδικό στοιχείο, δεν το συζητάμε, τότε πάνε απ΄ ευθείας στο Ειδικό.. Tips 1.Λέτε, το γεγονός ότι από 1/1/2017 (χρήση 2016) αθροίζονται όλες οι επιδοτήσεις για τη ένταξη στο κανονικό, θα είναι ο προάγγελος και της φορολόγησης αυτών στο έτος είσπραξης αργότερα;;;?? 2. Λέτε, οι Πυλώνες 1 και 2 να είναι μόνο για το κριτήριο της φορολόγησης, και όχι για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς;;;?? Για να δούμε τι λέει ο ΚΦΕ (ΠΟΛ.1107/16) ΄΄΄κατά τον προσδιορισμό του κέρδους τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση, καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Η προαναφερόμενη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής. Διευκρινίζεται ότι, με τον νέο νόμο δεν επέρχεται καμία μεταβολή στη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών αποζημιώσεων, οι οποίες στο σύνολό τους, εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα .΄΄ Αναφέρεται αποκλειστικά στη Βασική και το υπερβάλλον ποσό των 12.000. Και ο νόμος δεν επιδέχεται άλλη ερμηνεία. Συμπέρασμα : όλες οι άλλες θα απαλλάσσονται. Πυλώνας 1 – άμεσες ενισχύσεις. *Δικαιώματα *Συνδεδεμένη *Γεωργοί νεαρής ηλικίας σε ποσοστό 25% Πυλώνας 2. Σχέδια βελτίωσης – προγράμματα *Σχέδια βελτίωσης *Εγκατάσταση στην ύπαιθρο *Βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία *Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά και άλλα μειονεκτήματα 8. Οι Συνέπειες της φορολόγησης της Βασικής επιδότησης απόλ 1/1/16 Από το φορολογικό 2016 (1/1-31/12/16) η Βασική επιδότηση πλέον θα φορολογείται κανονικά και θα προστίθεται με τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων. Με δεδομένο ότι γενικά η Βασική είναι το 70% της ενιαίας έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: α. Μεγαλύτερα καθαρά κέρδη στο κωδ. 461. β, στο κωδικό 659 θα είναι ελάχιστα πλέον τα 12άρια γ. περισσότερο Φόρο και ΕΦΚΑ, αφού μεγαλώνει η βάση φορολόγησης. 9. H έννοια του κατ κύριο επάγγελμα αγρότη, η τήρηση βιβλίων Ν.3814/10 (Αγροτικός), ν.4308/14 (ΕΛΠ) και ΚΦΕ 4172/13 (λύθηκε ευνοϊκά.. ) …... Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων). Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ/2-1- 2017,https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25411 6. Κέρδη από ΟΕ, ΕΕ διαχείριση 1/1-31/12/16 α.Απλογραφικά βιβλία Θα δηλωθούν στη χρήση 2016 (1/1-31/12/16) β.Διπλογραφικά βιβλία Θα δηλωθούν στη χρήση 2017 (1/1-31/12/17) Αφού χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι η 31/7/17(ένας μήνας μετά την υποβολή της δήλωσης ΄΄Ν΄΄ 30/6/17). Tips a. Θυμάστε το μπέρδεμα που έγινε τον Δεκ-15 με την σχετική Πολ και αλήθεια δεν γνωρίζω τι έκαναν τελικά οι ενδιαφερόμενοι που με διπλογραφικά βιβλία στη χρήση 2014 δήλωσαν τα μερίσματα στην ίδια χρήση και όχι στη χρήση 2015,΄όπως έλεγε η πολ.??? Και για να μην αδικούμε κανένα, διάβασα: ΄΄ Ο μέσος παραγωγός στην Ελλάδα καλλιεργεί 40 στρέμματα. Στην ΗΠΑ χρειάζονται 40 στρέμματα μόνο για τα μηχανήματά τους ??΄΄΄ πώς λοιπόν να ανταγωνιστείς ;;????... Χρόνια πολλά, Καλή χρονιά, Υγεία, Υγεία, και τύχη2 Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, με ένα έτος όμως το 2017, με πάρα πολλές εκκρεμότητες στα φορολογικά, ΕΦΚΑ, με την β΄ αξιολόγηση να κλείνει, αλλά τελικά να μην κλείνει, και στο πολυπόθητο QE να μη μπαίνουμε... (ποσοτική χαλάρωση). 2Βέβαια η υγεία είναι το παν και δεν το συζητάμε, αλλά μην ξεχνάτε, υγεία είχαν και οι επιβάτες του Τιτανικού, τύχη όμως είχαν; δεν είχαν.?.. Και έχουμε και την ισοτιμία € και $ να γίνεται 1€=1$ ?? με ότι αυτό σημαίνει.... Θεοφάνεια 2017. Εumilos. ΥΓ 1. ΕΦΚΑ. Σε πολλά μέρη της χώρας και ειδικά στη κεντρική χώρα, το ΕΦΚΑ είναι η σύντμηση του ........΄΄ έφυγα ΄΄ , έ΄φκα, στην καθομιλουμένη τους?? 2. Εκτός και αν μας διασώσουν οι Υδρίτες. Όπου υδρίτες παγωμένο φυσικό αέριο (μόρια μεθανίου εγκλωβισμένα σε κρυσταλλική δομή) που έχει στα σπλάχνα του το ΝΑ Αιγαίο, το οποίο όταν θα έρχεται στην επιφάνεια το 1 κε παγωμένο, θα γίνεται 67 κε??? Σημειώστε κάπου αυτή τη λέξη......... και όλο το αρχείο σε word
 8. βλ. http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/News/documents_news/anak_diled_telet.pdf
 9. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α (επικαιροποίηση με 29/12/2016) Α) Πρόλογος Β) Τι ισχύει στα πέριξ.. σε γενικές γραμμές… 1.Ελλάς 2. Σκόπια 3. Κύπρος 4. Αλβανία 5. Βουλγαρία 6. Τουρκία Γ) Ασφαλιστικό – Εισ- Φορές - ΕΦΚΑ. Εισαγωγή. 1.Φυσικά πρόσωπα 2. Εταίροι Ο.Ε.-Ε.Ε. 3. Εταίροι Ε.Π.Ε.: 4. Εταίροι Ι.Κ.Ε.: 5. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο ή με συμμετοχή κάτω του 3% 6. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο ή με συμμετοχή κάτω του 3% που λαμβάνουν αμοιβές κατ αποκοπή. Καταβάλλουν ΕΦΚΑ στις αμοιβές αυτές: 7. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό άνω των 3%: 8. Αμοιβές με Απόδειξη Δαπάνης ( πρώην ΑΕΔ) 9. Μπλοκάκηδες που φορολογούνται ως μισθωτοί 10. Μπλοκάκηδες με βιβλία που δεν φορολογούνται ως μισθωτοί Δ) Αγροτικά Ζητήματα Πρώτο: Ποιος θεωρείται κατ επάγγελμα αγρότης; Δεύτερο: Ποιοι αγρότες έχουν αφορολόγητο και ποιο; Τρίτο: Θα έχουν αφορολόγητο οι αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Τέταρτο: Ποια εισοδήματα λαμβάνονται ή όχι υπόψη για τον χαρακτηρισμό αυτό; Πέμπτο-1: Ποιες επιδοτήσεις φορολογούνται τελικά; Πέμπτο-2. Οι επιδοτήσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο απαλλάσσονται; Έκτο: Οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ θα καταβάλλουν ΕΦΚΑ; Έβδομο: Οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ θα έχουν μείωση στη σύνταξη 60% Όγδοο: Θα υπολογισθούν εισφορές ΕΦΚΑ στο τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση τεκμαρτής φορολόγησης;. Ένατο: Στη πράξη το αγροτικό εισόδημα δηλώνεται στο κωδικό 461 του Ε1 το καθαρό ποσό και στο 659 οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000. Που θα υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ; Πάνω στο κωδ. 461 ή στο άθροισμά τους;. Δέκατο: Σε περίπτωση δήλωσης ζημιών ο ΕΦΚΑ για αγρότες πως υπολογίζεται; Ενδέκατο. Σε περίπτωση καταλογισμού εκ των υστέρων λογιστικών διαφορών θα υπολογίζεται ΕΦΚΑ; Δωδέκατο. Θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 31/12/16 για να δηλωθούν οι επιδοτήσεις του έτους 2014 που εισέπραξαν στο έτος 2015 και αναγράφονται στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2016; Δέκατοτρίτο, Πώς φορολογούνται τα αγροτικά εισοδήματα όταν υπάρχουν μισθοί, και εισόδημα από επιχειρήσεις; Δέκατοτέταρτο. Τελικά ποιοι αγρότες είναι κερδισμένοι από τις αλλαγές; Δεκατοπέμπτο. Ποια είναι τα όρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς και ποιες επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη; Δεκατοέκτο. Τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια και τον ΕΝΦΙΑ; (προσωρινή απαλλαγή 1-1-2016;) Δεκατοέβδομο. Αφού νόμος 4389/16 Μητρώο αγροτών, ορίζει ότι μια προϋπόθεση είναι το 50% του εισοδήματος γιατί και ο Ν. 4172 ορίζει και αυτός πάλι το 50% και δεν αναφέρει και τις άλλες 4 προϋποθέσεις; Ε) Μεταφορά Ζημιών. Δυο σημαντικές –ριζικές Αλλαγές σε σχέση με τον Ν. 2238/94 που ..ταράζουν τα νερά…? Ζ) Αλλαγές από 1/1/2017 Η) Παράρτημα1 ® Α) Πρόλογος Θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε το 2016 με το 2017. Αν και είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς ακόμη για γεφύρωση ?… Θα αναλύσουμε τέσσερα θέματα αιχμής, όπως τι ισχύει στα γειτονικά μας κράτη φορολογικά, το ΕΦΚΑ, αγροτικά θέματα καθώς και δυο σημαντικές αλλαγές στη μεταφορά ζημιών. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να ρισκάρουμε και να δώσουμε κάποιες πιθανές απαντήσεις στα διάφορα αυτά επί μέρους θέματα. Βέβαια τα νερά είναι .. βαθειά & αχαρτογράφητα και ελλοχεύει μέγας κίνδυνος?… Πάντα ανεκτοί και ανοικτοί σε προσθέσεις, συμπληρώσεις, ακόμη και σε διαγραφές αν απαιτηθεί?… Β) Τι γίνεται στα πέριξ.. σε γενικές γραμμές… 1.Ελλάς Φορολογία Νομικών προσώπων 29% Φορολογία φυσικών προσώπων 22% - 45%: Ελλάδα (45% για εισοδήματα άνω των €40.000) & πλέον 2,2%-10%: Εισφορά αλληλεγγύης (10% για εισοδήματα άνω των €220.000). Ασφαλιστικές εισφορές (το μέγιστο) €33.685: Ελλάδα (μισθωτοί από 1.1.2017) €18.950-€26.700 Ελλάδα (ελεύθεροι επαγγελματίες και λοιποί από 1.1.2017) ΦΠΑ 6%, 13%, 24%, 0%, ΦΑΠ-ΕΝΦΙα Από 0-200.000 συντ. 0%. Μετά 0,10%-1,15% Μερίσματα παρακράτηση 15% 2. Σκόπια Φορολογία Νομικών προσώπων 10% Φορολογία φυσικών προσώπων 10%(flat tax) 3. Κύπρος Φορολογία Νομικών προσώπων 12,5% Φορολογία Φυσικών προσώπων 20% - 35%:, (35% για εισοδήματα άνω των €60.000) Ασφαλιστικές εισφορές (το μέγιστο) €9.400 (μισθωτοί) ΦΑΠ 0,6%-1,9% ΦΠΑ 0%, 5%, 9% ΦΜΑ 3%-8% Μερίσματα - παρακράτηση 0%, υπάρχει αμυντική Ειδική Αμυντική Εισφορά, 17%, φόρος για κέρδη άνω των τεσσάρων ετών κλπ 4. Αλβανία Φορολογία Νομικών προσώπων 15% Φορολογία φυσικών προσώπων 13% - 23%: (23% για εισοδήματα άνω των €11.400) Ασφαλιστικές εισφορές (το μέγιστο) €2.100 (ελεύθεροι επαγγελματίες) 5. Βουλγαρία Φορολογία Νομικών προσώπων 10% Φορολογία φυσικών προσώπων 10%(flat tax) Ασφαλιστικές εισφορές (το μέγιστο) €5.000 (μισθωτοί) ΦΣΚ 0% ΦΑΠ 0,01% - 0,45% Μερίσματα παρακράτηση 5% ΦΠΑ 20, 9%, 0% 6. Τουρκία Φορολογία Νομικών προσώπων 20% Φορολογία φυσικών προσώπων 15% - 35% (35% για εισοδήματα άνω των €31.000) Ασφαλιστικές εισφορές (το μέγιστο) €10.930 (μισθωτοί) Για Κρίσεις, Συγκρίσεις, Επικρίσεις, Αναλύσεις, πάντως οι Διακρίσεις είναι εντονότατες και είμαστε πρωταθλητές…? .. Πού να ανταγωνιστούμε όταν οι γείτονές μας …..πορεύονται έτσι.? Γ) Ασφαλιστικό – Εισ- Φορές ΕΦΚΑ. Εισαγωγή. Από 1.1.2017 αρχίζει να λειτουργεί νέος ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδικαίως και ενοποιούνται όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ καθίσταται εφεξής αρμόδιος για τη χορήγηση των συντάξεων και κάθε είδους παροχών ή επιδομάτων. Στον νέο φορέα υπάγονται υποχρεωτικά οι εξής κατηγορίες εργαζομένων: μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%. Το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς ανέρχεται σε περίπου 41% (εργαζόμενος και εργοδότης) και για τους λοιπούς περίπου 38% που συμπεριλαμβάνει Επικουρική και Εφάπαξ. Για όσους δεν έχουν υποχρέωση σε εισφορά επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ το ποσοστό είναι 26,95%. Οι ασφαλιστικές εισφορές φαίνεται ότι θα υπολογίζονται με ανώτατο μηνιαίο όριο τα €5,860. Αναμένεται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων που θα διευκρινίζουν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών κάθε κατηγορίας. ΜAX=586,08χ12χ10=70.329,60χ26,95%=18.953,83 ή το μήνα 157,95€ Ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα προβλέπεται επίσης για όλους τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους (σήμερα στα €586 μηνιαίως). Έτσι, σε περίπτωση π.χ. ύπαρξης ζημιών ή μηδενικής διανομής στα μέλη προσωπικών εταιρειών, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του παραπάνω ελάχιστου μηνιαίου εισοδήματος. ΜIN=586,08χ12=7.032,96χ26,95%=1.895,38 Για ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους οι εισφορές υπολογίζονται πλέον επί του μηνιαίου εισοδήματός τους με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (εντός των κατώτατων και ανώτατων προβλεπόμενων ορίων). Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι κάτω από 3% έχουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μισθωτών μόνον εάν λαμβάνουν αμοιβή. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έχει και ο «εργοδότης» για τους ελεύθερους επαγγελματίες που τιμολογούν με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέχρι δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τους μισθωτούς.(μπλοκάκηδες) Το Καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα θα αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Ο νόμος προβλέπει λοιπόν ό,τι οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Δεν υπολογίζεται ΕΦΚΑ για έσοδα από ενοίκια, τόκους, υπεραξίες Συντελεστές. 1) ΟΑΕΕ κλπ Για σύνταξη 20% Για Υγεία 6,95 Σύνολο ΕΦΚΑ 26,95% 2) Δικηγόροι, μηχανικοί κλπ(ΤΣΜΕΔΕ,ΤΝκλπ) Για σύνταξη 20% Για Υγεία 6,95 Επικουρικό 7% Εφάπαξ 4% Σύνολο ΕΦΚΑ 37,95% Επί πλέον και 120,00€ κάθε χρόνο για ΟΑΕΔ ??? (δηλαδή 10,00 το μήνα χ 12=120,00) Ελάχιστο. ΜIN=586,08χ12=7.032,96χ26,95%=1.895,38 Μέγιστο. ΜAX=586,08χ12χ10=70.329,60χ26,95%=18.953,83 3.1) Αγρότες 2017 Για σύνταξη 14,00% Για Υγεία 6,95 Σύνολο ΕΦΚΑ 20,95% 3.2) Αγρότες 2018 Για σύνταξη 16,00% Για Υγεία 6,95 Σύνολο ΕΦΚΑ 22,95% κλπ μέχρι να ανέλθει στο ποσό των 26,95%. Επί πλέον και 0,25% για Αγροτική Εστία…….. · Ελάχιστο ΕΦΚΑ αγροτών (στο70%)= 4.923,07 χ20,95%.=1.031,38 ή το μήνα 85,95€ Μέγιστο ΕΦΚΑ αγροτών(στο 70%)= 70.329,60 χ20,95% = 14.734.05 [ Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή ( από 1/1/2017 ), σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων, ο υπολογισμός θα γίνει ( προσωρινά ), με βάση τα φορολογητέα κέρδη του 2015, λόγω του ότι οι φορολογικές δηλώσεις του, θα εκκαθαριστούν μετά τον Ιούνιο του 2017. Στα παραδείγματα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, και λαμβάνεται υπόψη όλο το έτος 2016..] Πχ. Για κέρδη του 2015 ποσού 15.000 ισχύουν: 15.000χ26,95%=4.042,50 : 12 μήν=336,88 Θα πληρώσει ΕΦΚΑ για κάθε μήνα από 1/1/17 μέχρι 30/6/17το ποσό των 336,88χ6=2.021,25 Το Ιούνιο του 2017 που θα έχει εκκαθαρισθεί η δήλωση του 2016 θα υπολογισθεί κανονικά ο ΕΦΚΑ για όλο το έτος και θα αφαιρεθεί το ποσό που πληρώθηκε για το Α εξάμηνο και θα αλλάξουν και τα μηνιαία ποσά καταβολής. Ακολουθούν ενδεικτικά απλά παραδείγματα σε …αχαρτογράφητα νερά…?. Θα επανέλθουμε με επικαιροποίηση σε περιπτώσεις που έχουν εμφιλοχωρήσει λάθη.. 1.Φυσικά πρόσωπα i) Έμπορος υποδημάτων έγγαμος με τρία τέκνα έχει καθαρά φορολογητέα κέρδη από 1/1/2016 μέχρι 31/12/16 20.000,00. Φόρος=20.000χ22%= 4.440,00 Προκαταβολή 100%=4.400,00 ΤΕ=650,00 Αλληλεγγύη= (20.000-12.000)χ2,20%=176,00 Εισφορές ΕΦΚΑ 20.000χ 26,95%=5.390,00. ii) Μηχανικός έχει ζημιές από 1/1/2016 μέχρι 31/12/16 -9.600,00. Φόρος= 0,00 (με ανάλωση από άλλα χρόνια) Προκαταβολή=0,00 ΤΕ=650,00 Εισφορές ΕΦΚΑ Ελάχιστο Σύντ+Υγεία= 7.032,96χ26,95%=1.895,38 Ελάχιστο- Επικουρικό= 7.032,96 χ 7% =492,31 Ελάχιστο-Εφάπαξ = 7.032,96 χ 4% = …… 281,31 iii) Αγρότης έγγαμος με ένα παιδί για το 2016 έχει έσοδα=25.000, έξοδα=12.000, άρα καθαρά κέρδη = 25.000-12.000= 13.000. Οι επιδοτήσεις=659=6.000 αφορολόγητες-πρασίνισμα. (Συνολικό Εισόδημα που δηλώνει 461=13.000 + 659=6.000=19.000,00€. α) ο φόρος είναι (καθαρά κέρδη –αφορολόγητο) χ 22%= (Έγγαμος με 1 παιδί αφορ/το=8.863,00) δηλαδή ΚΚ=13.000-8.863,00= 4.137χ22%=910,14 β) προκαταβολή 910,14χ100%=910,14 (θα αφαιρεθεί η τυχόν περσινή προκαταβολή) γ) Εισφορές ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) σε ποιο ποσό θα υπολογισθούν; Θα πρέπει να προστεθούν και οι επιδοτήσεις; (μάλλον όχι) Άρα ΕΦΚΑ = 13.000 χ20,95%=2.723.50 (ΕΦΚΑ) δ) Επίσης και Εισφορά Αλληλεγγύης για 19.000χ2,2%=154,00 (ποσό 12.000 είναι με 0%) ε) ΤΕ= απαλλαγή, 4ο έτος. (Ένα ακόμη έμεινε…) Tips 1.Η βασική επιδότηση συμπεριλαμβάνεται στα ακαθάριστα έσοδα 2.Θεωρούμε ότι δεν θα προστίθεται ο κωδικός 659 στα κέρδη για τον υπολογισμό του ΕΦΚΑ. (φορολογητέα κέρδη μόνο….) 3. Για λόγους απλούστευσης αφαιρούμε το αφορολόγητο ποσό που αντιστοιχεί και όχι το ποσό του φόρου 1900, ή 1950 κλπ... . Εταίροι Ο.Ε.-Ε.Ε. Σύμφωνα με το νόμο ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται βάσει των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής του εκάστοτε μέλους σε αυτήν. Στην περίπτωση που οι παραπάνω εταιρείες εμφανίζουν μηδενικά κέρδη ή είναι ζημιογόνες, το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα των 586 ευρώ μηνιαίως αποτελεί την βάση καταβολής τους. Παράδειγμα Έστω σε ΟΕ, με απλογραφικά βιβλία, με τους Α΄ ποσοστό 5% και ο Β΄ ποσοστό 95% είχε καθαρά φορολογητέα κέρδη από 1/1/-31/12/16 ποσό 100.000,00 Φόρος ΟΕ=100.000χ29%=29.000,00 Προκαταβολή=29.000,00χ100%=29.000,00 ΤΕ=800,00 α) Εισφορές ο Α΄=100.000χ5%χ26,95%=1.347,75, αλλά πάει για ελάχιστο (προσαρμόζεται) δηλαδή στο 1.895,38 β) Εισφορές ο Β΄= 100.000χ95%χ26,95%=25.602,50 αλλά πάει για μέγιστο μέχρι (περιορίζεται) στο ποσό των 18.953,83. Tips *Εάν συμμετέχει σε περισσότερες εταιρείες; Υπολογίζεται σε όλες κανονικά, αλλά στις υπόλοιπες μάλλον δεν θα έχει ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά.? 3. Εταίροι Ε.Π.Ε.: Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στα διανεμόμενα κέρδη. Παράδειγμα Έστω σε ΕΠΕ με τους: ο Α μερίδια 200 και ο Β μερίδια 200, σε σύνολο μεριδίων 400, είχε κέρδη Διανεμόμενα από 1/1/-31/12/16 Δ=100.000,00, και καθαρά φορολογητέα κέρδη 180.000,00 Φόρος ΕΠΕ=180.000χ29%=52.200,00 Προκαταβολή=52.200,00χ100%=52.200,00 ΤΕ=800,00 α) Εισφορές ο Α΄=100.000χ50%χ26,95%=13.475,00. β) Εισφορές ο Β΄= 100.000χ50%χ26,95%=13.475,00. Τips Από το 2ο και 3ο παράδειγμα προκύπτει πόσο σημαντική σημασία έχει το ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με το ΜΙΝ και το ΜΑΞ??? Τα ίδια κέρδη δίδουν ΕΦΚΑ 20.301,58 και 26.950,00, διαφορά δηλαδή 6.648,42 (5% +95% ή 50%+50% αντίστοιχα)?? 4. Εταίροι Ι.Κ.Ε.: Οι εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) δεν είναι υπόχρεοι ασφάλισης, παρά μόνον εφόσον έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή ή εφόσον η Ι.Κ.Ε. είναι μονοπρόσωπη. Συνεπώς, ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ υπάγεται υποχρεωτικά σε ασφάλιση, ακόμη και εάν δεν έχει ο ίδιος την ιδιότητα του διαχειριστή, ενώ εάν διαχειριστής της μονοπρόσωπης ΙΚΕ είναι τρίτος, τότε θα έχουν αμφότεροι (εταίρος και διαχειριστής) υποχρέωση ασφάλισης. Μη αμειβόμενος διαχειριστής Ι.Κ.Ε. φαίνεται ότι θα υπόκειται σε εισφορές με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα. Παράδειγμα Έστω σε ΙΚΕ συμμετέχει ο Α, ο Β και Γ., η οποία έχει φορολογητέα κέρδη από 1/1/-31/12/16 ποσό 100.000,00, έχει καταβάλλει για αμοιβές στον Ζ διαχειριστή της 20.000,00. Φόρος ΙΚΕ=100.000χ29%=29.000,00 Προκαταβολή=29.000,00χ100%=29.000,00 ΤΕ=800,00 Εισφορές ΕΦΚΑ ο Ζ΄=20.000χ26,95%=5.390,00. Οι Α,Β, Γ δεν ασφαλίζονται??? Και άρα δεν καταβάλλουν ΕΦΚΑ.. (Βλέπω να το αλλάζουν,,,, συμφέρει βέβαια η ΙΚΕ, …..αλλά για να δούμε… 5. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο ή με συμμετοχή κάτω του 3% Ο νέος ασφαλιστικός νόμος, υποχρεώνει σε ασφάλιση τα μέλη Δ.Σ. που λαμβάνουν «αμοιβή», η οποία εκπίπτει ως έξοδο της εταιρείας. Τι θα γίνει όμως με τις αμοιβές μελών Δ.Σ. που προέρχονται από τα κέρδη της εταιρείας και φορολογούνται ως μέρισμα; Είναι απολύτως λογικό η συγκεκριμένη κατηγορία αμοιβών να μην υπόκειται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς δεν νοείται και δεν δύναται να νοείται σχέση μισθωτού – εργοδότη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το ΙΚΑ έχει αποφανθεί στο παρελθόν ότι μόνο η αντίστοιχη αμοιβή των εργατοϋπαλλήλων υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, δεδομένης της ύπαρξης σχέσης μισθωτού - εργοδότη και εξαρτημένης εργασίας. Είναι αλήθεια όμως ότι η γενική αναφορά στον νόμο σε «αμοιβή» δημιουργεί έδαφος για παρερμηνείες ως προς ποιες αμοιβές μελών Δ.Σ. υπέχουν, τελικά, υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ποιες όχι. ότι ΄΄ νομοθετήσει ΄΄ η ερμηνευτική΄΄……?? 6. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο ή με συμμετοχή κάτω του 3% που λαμβάνουν αμοιβές κατ αποκοπή. Καταβάλλουν ΕΦΚΑ στις αμοιβές αυτές: Για σύνταξη ο εργοδότης 13,33% Για σύνταξη το μέλος Δ.Σ. 6,67% Σύνολο ΕΦΚΑ 20,00% Οι εισφορές των μισθωτών για υγεία, περίθαλψη είναι 7,10% και αναλύεται σε 2,55%+4,55% αντίστοιχα 7. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό άνω των 3%: Πως θα υπολογιστούν οι εισφορές τους; Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΕ, αυτές θα υπολογιστούν με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια στα διανεμόμενα κέρδη. Σε ανυπαρξία ή μη διανομή κερδών, οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται με βάση το ελάχιστο όριο που ορίζει ο νόμος. ότι ΄΄ νομοθετήσει ΄΄ η ερμηνευτική΄΄……?? 8. Αμοιβές με Απόδειξη Δαπάνης ( πρώην ΑΕΔ) Στο εισόδημα, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται Δελτία Παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, καταβάλλεται εισφορά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος, αναλόγως εφαρμοζομένων, και δεν εφαρμόζεται η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει την ευθύνη απόδοσης για τα 2/3 των εισφορών και ο εργαζόμενος το 1/3 Tips *Πώς θα αποδίδονται οι εισφορές με ΑΠΔ; και πότε;(μέχρι 2 εργοδότες) 6. Μπλοκάκηδες που φορολογούνται ως μισθωτοί Η επιχείρηση έχει την ευθύνη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλοντας μάλιστα τα 2/3 αυτών όταν λάβει τιμολόγιο από μπλοκάκια που έτυχε να έχει δυο πελάτες και ο ένας από τους δύο πελάτες είναι η εν λόγω επιχείρηση, Ο μπλοκάκιας θα καταβάλλει το 1/3 των εισφορών. Πως όμως είναι δυνατόν η επιχείρηση να ελέγξει εκ των προτέρων εάν ο αυτοαπασχολούμενος έχει μέσα στο έτος περισσότερους από δύο πελάτες, ή εάν έχει έδρα το σπίτι ή όχι, ή αν συμμετέχει σε ΟΕ κλπ, ή αν το ποσοστό του εισοδήματος είναι >75% και προέρχεται .. κλπ; Σύμφωνα λοιπόν με τον ασφαλιστικό νόμο, υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότες, έχουν οι πελάτες αυτοαπασχολουμένου, όταν ο τελευταίος τιμολογεί με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέχρι δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά). Από την άλλη, η φορολογική νομοθεσία φορολογεί το εισόδημα αυτό ως εισόδημα από μισθωτή εργασία όταν ο αυτοαπασχολούμενος τιμολογεί μέχρι τρεις πελάτες. ??? Ο λόγος της διαφοροποίησης μεταξύ ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας δεν είναι εξ αρχής αντιληπτός. …..Μπάχαλο λοιπόν ?????? Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το φορολογικό Νόμο στο άρθρο 12 : στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου,,………. Tips *Πώς θα αποδίδονται και εδώ οι εισφορές με ΑΠΔ; Και αν δεν είναι μηνιαίες οι αμοιβές; * Θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα στο σάιτ, για να αναγγέλλονται οι συμβάσεις... Νέα πρόσθετη εργασία? * Αν δεν υπάρχουν έσοδα, αν δεν εκδοθεί Τ.Π.Υ. δεν θα υπολογίζεται ΕΦΚΑ?? Για τον υπολογισμό του ΜΑΧ θα αθροίζονται όλα τα εισοδήματα. Με την εγκύκλιο αλλάξανε το νόμο??? Πάντως είναι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων. 10. Μπλοκάκηδες με βιβλία που δεν φορολογούνται ως μισθωτοί (πάνω από 2 εργοδότες) *Καταργείται από 1/1/2017 η τυχόν απαλλαγή από ΟΑΕΕ. (και όλες οι απαλλαγές) *Θα πληρώνουν διπλές εισφορές.? *Θα πληρώνουν 16% εισφορές ως μισθωτός εκεί που εργάζονται. *Θα πληρώνουν και ΕΦΚΑ 26,95% στα κέρδη από τα βιβλία *Θα πληρώνει εισφορά για Υγεία δυο φορές.? *Αν το μπλοκ δεν έχει έσοδα θα πληρώνει ελάχιστη ασφαλιστική αμοιβή *Τα κέρδη από τα βιβλία θα προστίθενται στις μισθωτές και άρα μεγαλύτερος συντελεστής φορολογίας. * Στα κέρδη από το μπλοκάκι δεν ισχύουν οι μειώσεις του άρθρου 16 (αφορολόγητο) Tips Τι θα γίνει με το μέγιστο; Η ανώτατη βάση των 5.860 μηνιαία, θα εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε μια κατηγορία ή συνολικά στο άθροισμα των εισοδημάτων που απορρέουν από διαφορετικές πηγές;. Για τον υπολογισμό του ΜΑΧ θα αθροίζονται όλα τα εισοδήματα. Με την εγκύκλιο αλλάξανε το νόμο??? Πάντως είναι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων. ΦΚΑ Tips http://efka.gov.gr/index.cfm Tips 1.Θα εφαρμοστεί από 1/1/2017 ή θα πάει από 1/1/2018;; 2. Το σάιτ efka.gov.gr. 3. Θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του ΤΑΧΙΣ;; Θα δούμε από 16/1/2017.. που θα ανοίξει η εφαρμογή. Δ) Αγροτικά Ζητήματα Τα δυο τελευταία χρόνια πάντα τα αγροτικά ζητήματα επιλύονταν την τελευταία στιγμή. Έτσι και για το 2017 φαίνεται θα επικρατήσει το έθιμο…. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και να επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε 14 ρευστά Αγροτικά Ζητήματα. (L οι απαντήσεις τελούν υπό αναθεώρηση, εκφράζονται καθαρά προσωπικές απόψεις…..) Πρώτο: Ποιος θεωρείται κατ κύριο επάγγελμα αγρότης; α) Κατ κύριο επάγγελμα αγρότης είναι όποιος: · Τηρεί Βιβλία ( κανονικό καθεστώς), · Λαμβάνει εισόδημα που το 50% είναι αγροτικό, από τα χωράφια, πρόβατα, αλιεία κλπ (αγροτικό), · Είναι γραμμένος στο Μητρώο Αγροτών, · Έχει αγροτική εκμετάλλευση, · Ασχολείται στα χωράφια με το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας · Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (πρέπει δηλαδή να τα έχει όλα??, ένα άμα λείπει, Φορολογείται από το 1ο ευρω???) Σχόλια Ο χαρακτηρισμός « Επαγγελματίας αγρότης», έχει σημαντική σημασία στην φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, γιατί η μείωση του φόρου ( από 1.900 έως 2.100 ευρώ ), και στην ουσία το αφορολόγητο των 9.000 ευρώ περίπου, εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία . Σύμφωνα με το Ν. 3874/2010 ( όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4389/2016 ) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων. αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της «Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης» . αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του Για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος χρησιμοποιούνται : Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο του έντυπου Ε3 . αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ, χρησιμοποιούνται: Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ. αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να δοθούν επιπλέον διευκρινήσεις, για το αν η μη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης, αφαιρεί από το Αγρότη, ο οποίος απαλλάσσεται νομίμως από την τήρηση βιβλίων, την ιδιότητα του « Επαγγελματία αγρότη». β) Για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»: Επαγγελματίες Αγρότες 1. Για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό Αγροτικής Δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό. 2. Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. 3. Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ: Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ. γ) Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης 1. Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. 2. Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης: Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. 3. Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται: - Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου. - Για μόνιμες φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς. - Για μονοετείς καλλιέργειες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους), ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet, και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς. - Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς. - Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ. Γ. Ασκούντες αγροτική δραστηριότητα 1. Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος. 2. Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ. Δεύτερο: Ποιοι αγρότες έχουν αφορολόγητο και ποιο; Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες φορολογούνται με τη κλίμακα των μισθωτών και κατά συνέπεια αφορολόγητο και είναι:. Έγγαμος……………=8.636,00 Έγγαμος με 1 τέκνο = 8.863,00 Έγγαμος με 2 τέκνο = 9.091,00 Έγγαμος με 3 τέκνο = 9.545,00 (θέλει και αποδείξεις?? Γιατί έτσι κτίζεται…, και πιθανόν αγορές με κάρτα???,,,) Η έκπτωση σε φόρο είναι αντίστοιχα: Αριθμός τέκνων Έκπτωση φόρου Χωρίς τέκνα 1.900 Ένα 1.950 Δύο 2.000 Τρία και άνω 2.100 Τρίτο: Θα έχουν αφορολόγητο οι αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος Από το νόμο αποκλείονται. Εκτιμούμε όμως ότι τελικά θα έχουν… Τέταρτο: Ποια εισοδήματα λαμβάνονται ή όχι υπόψη για τον χαραχτηρισμό αυτό; 1. Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από: α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους. β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία. γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW. δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων. ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων. στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής. 2. Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.). Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα: (α) Εισόδημα από ακίνητα. (β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α. (γ) Τόκοι καταθέσεων. (δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων. (ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα. Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν και από 1/1/17;;; Quiz : Ο κάτωθι αγρότης είναι κατ επάγγελμα σε σχέση με τη προϋπόθεση του 50% να είναι από αγροτική δραστηριότητα το 50% Αγροτικά………….…..= 4.500,00 Μισθοί…………………=4.000,00 Ενοίκια…………….….=3.000,00 Τόκοι κτθ......…………..= 500,00 Μερίσματα μετοχών…..=1.000,00 Επίδομα τέκνων (Κ20)= 500,00 659 Επιδοτήσεις….….= 1.100,00 Σύνολο ………………...14.600,00 Με δεδομένο ότι δεν συμπεριλαμβάνονται, τα ενοίκια, τα μερίσματα, οι τόκοι κτθ, και τα επίδομα Κ20 τα 4.500>4.000, άρα είναι κατ κύριο επάγγελμα αγρότης. Το ποσό των 1.100 επιδοτήσεις στο κωδ. 659 άγνωστο πως συμπεριφέρεται. Tips Άγνωστο αν συνεχίζουν να μην προσμετρούνται τα εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα κλπ . .ας είμαστε stand by?? Πέμπτο-1: Ποιες επιδοτήσεις φορολογούνται τελικά; Το κείμενο του νόμου ορίζει: ΄΄ Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.΄΄ Σχόλιο α) Ο Πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει: *Δικαιώματα Βασική Πρασίνισμα *Συνδεδεμένες *Ενίσχυση νέων γεωργών σε ποσοστό 25% β) Ο Δεύτερος Πυλώνας περιλαμβάνει γενικά τα προγράμματα, *Σχέδια Βελτίωσης *Εγκαταστάσεις υπαιθρίου *Βιολογική Γεωργία κλπ Απ το νόμο αν διαβάσουμε, καταλαβαίνω: Κατ αρχή φορολογείται η Βασική ενίσχυση. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα φορολογούνται και το πρασίνισμα και οι συνδεδεμένες κατά το ποσό όμως που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ Παράδειγμα Αγρότης κανονικού καθεστώτος εισέπραξε το 2016 (πραγματικά ποσά) Βασική =956,87 Πρασίνισμα=5.234,53 Αποζημιωση ΕΛΓΑ= 2.500,00 (παγετό) Το ποσό των 956,87 θα φορολογηθεί (βασική) Το ποσό των 5.234,53 θα είναι αφορολόγητο (πράσινη κάτω από 12.000,00) Το ποσό των 2.500,00 δεν αναγράφεται πουθενά. Πέμπτο-2. Οι επιδοτήσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο απαλλάσσονται; Μάλλον σημαίνει ότι όλες οι επιδοτήσεις οι οποίες ρητά δεν αναφέρονται, απαλλάσσονται της φορολόγησης. Αλλά μην το δένετε και κόμπο??? Έκτο: Οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ θα καταβάλλουν ΕΦΚΑ; Από το νόμο δεν προκύπτει ότι απαλλάσσονται, αλλά ότι υπάγονται και οι συνταξιούχοι. Έβδομο: Οι συνταξιούχοι αγρότες του ΟΓΑ θα έχουν μείωση στη σύνταξη 60% Από τη συνέντευξη του Τ. Παπαδόπουλου (υφ. Εργασίας) προκύπτει ότι ΜΟΝΟ η καλλιέργεια και εκτροφή για ιδία χρήση δεν θα επηρεάζει τη σύνταξη Ερώτηση. Πολλοί αγρότες βλέπουν ότι έχουν μικρή σύνταξη και δεν μπορούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια/εκτροφή. Πώς να ζήσουν; Απάντηση. Η σύνταξη, που θα χορηγείται, προσαυξημένη με την εθνική σύνταξη, θα ανέρχεται στο ίδιο ποσό που διαμορφώνεται για τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι υποχρεούνται να διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, όταν συνταξιοδοτούνται. Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2017, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος. Όσοι θα έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2016 δεν απαιτείται διακοπή της δραστηριότητάς τους. Όμως, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να υπάρξει μετάβαση του αγροτικού κλήρου σε νεότερους παραγωγούς… Η καλλιέργεια και εκτροφή για ιδία χρήση δεν θα επηρεάζει τη σύνταξη. Μόνο η παραγωγή για εμπορία θα την επηρεάζει. Υπάρχει και η άποψη ότι τη γλυτώνουν οι παλαιοί συνταξιούχοι μέχρι 12/5/16 Και ότι θα υπάγονται μόνο οι νέοι, Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο 6 του Άρθρου 20 για την «Απασχόληση Συνταξιούχων» που προβλέπει ποινές 60% σε ποσά συντάξεων όσων εργάζονται: «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Για να δούμε…? Όγδοο: Θα υπολογισθούν εισφορές ΕΦΚΑ στο τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση τεκμαρτής φορολόγησης;. Ο νόμος ορίζει με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Δεν αναφέρεται σε τεκμαρτό εισόδημα. Εάν ήθελε θεωρώ θα το έλεγε… Για να δούμε όμως… Ένατο: Στη πράξη το αγροτικό εισόδημα δηλώνεται στο κωδικό 461 του Ε1 το καθαρό ποσό και στο 659 οι επιδοτήσεις μέχρι 12.000. Που θα υπολογίζεται ο ΕΦΚΑ; Πάνω στο κωδ. 461 ή στο άθροισμά τους;. Με δεδομένο ότι νόμος ορίζει το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να προστίθεται και ο κωδικός 659. …?…….. Δέκατο: Σε περίπτωση δήλωσης ζημιών ο ΕΦΚΑ για αγρότες πως υπολογίζεται; Ορίζεται ελάχιστο ποσό και μέγιστο για το 2017 είναι: . · Ελάχιστο ΕΦΚΑ= 4.923,07 χ20,95% .=1.031,38 · Μέγιστο ΕΦΚΑ= 70.329,60 χ20,95% = 14.734.05 Ενδέκατο. Σε περίπτωση καταλογισμού εκ των υστέρων λογιστικών διαφορών θα υπολογίζεται ΕΦΚΑ; ΑΠΟ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΝΟΕ-16) …Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε έναν φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αν η αρμόδια φορολογική αρχή διαπιστώσει παραβάσεις που έχουν προκαλέσει την απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος -όπως για παράδειγμα η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, τιμολογίων πώλησης κ.λπ.), η έκδοση ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, η καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών στα βιβλία της επιχείρησης κ.λπ.- τότε από τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος στον οποίο θα προβαίνει ο έλεγχος, θα προκύπτει υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει όχι μόνο επιπλέον φόρο εισοδήματος, επιπλέον ΦΠΑκ.λ.π. αλλά και επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές! Για να δούμε τι τελικά θα γίνει…. Δωδέκατο. Θα γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι 31/12/16 για να δηλωθούν οι επιδοτήσεις του έτους 2014 που εισέπραξαν στο έτος 2015 και αναγράφονται στη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2016; Ναι, μέχρι 31/12/16 χωρίς πρόστιμο. Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν. Στη περίπτωση που καθίσταται αδύνατο να προσδιοριστεί το φορολογικό έτος που αφορούν, έγινε δεκτό ότι συμπεριλαμβάνονται στο εισόδημα του έτους που εισπράχθηκαν. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι επιδοτήσεις/ενισχύσεις και αποζημιώσεις που αφορούν χρήσεις πριν το 2014 (όπου είχε ισχύ ο αντικειμενικός προσδιορισμός του ν.2238/1994) και εισπράχθηκαν μετά την 01.01.2014, θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε ποια χρήση αντιστοιχούν και θα δηλωθούν με συμπληρωματικές δηλώσεις στα έτη που δημιουργήθηκε το δικαίωμα γι αυτές τις επιδοτήσεις. Η καταχώρηση των αγροτικών αυτών επιδοτήσεων/ενισχύσεων στις συμπληρωματικές δηλώσεις, θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Διοίκησης. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συνεργασία με την Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή των ανωτέρω εκδίδονται συγκεκριμένες βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ανάγκες της δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή 2015). Από πολλές Δ.Ο.Υ μας έχει γνωστοποιηθεί ότι συχνά κάποιοι φορολογούμενοι προσκομίζουν διάφορα έντυπα σχετικά με τις καταβληθείσες αγροτικές επιδοτήσεις όπως π.χ. απλή εκτύπωση σε excel από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου εκεί υπάρχει διαφορετική απεικόνιση των καταβληθεισών αγροτικών επιδοτήσεων από αυτή που αναγράφεται στις επίσημες βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι οι βεβαιώσεις που καλύπτουν τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι οι επίσημες ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ή 2015 που εκδίδει επίσημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας. Αρ.Πρ:ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 1-6-2016 Δέκατοτρίτο, Πώς φορολογούνται τα αγροτικά εισοδήματα όταν υπάρχουν μισθοί, και εισόδημα από επιχειρήσεις; Καταργήθηκε το 13%. Πάντα αυτοτελώς δηλαδή μόνο του. Δεν προστίθεται ποτέ με τα άλλα εισοδήματα. Δέκατοτέταρτο. Τελικά ποιοι αγρότες είναι κερδισμένοι από τις αλλαγές; α ) Κερδισμένοι των αλλαγών φαίνεται να είναι οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», για εισοδήματα (κέρδη ) έως 20.000 ευρώ.β ) Χαμένοι των αλλαγών είναι : βα) οι « μη κατ΄ επάγγελμα αγρότες», αφού στην καλύτερη περίπτωση, ο συντελεστής φορολογίας τους αυξάνεται κατά 9 ( 22-13 ) ποσοστιαίες μονάδες και ββ) οι «κατ΄ επάγγελμα αγρότες», με εισοδήματα (κέρδη ) άνω των 30.000 ευρώ. Δεκατοπέμπτο. Ποια είναι τα όρια ένταξης στο κανονικό καθεστώς και ποιες επιδοτήσεις λαμβάνονται υπόψη; Επιδοτήσεις 5.000,00 και άνω Ενιαία ενίσχυση. Τώρα αναφέρεται γενικά σε επιδοτήσεις τζίρο 15.000,00 ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ??? Ριζική Ανατροπή με τη ΠΟΛ. 1201/16 α) Περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι επιδοτήσεις… β) αθροίζονται όλες οι επιδοτήσεις απ όλα τα χρόνια και όχι μόνο αυτές που αφορούν τη χρήση (εκτός των επενδύσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ) γ) Και από 1/1/17 περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις με το Ειδικό Στοιχείο για τους Ειδικού Καθεστώτος. Ειδικότερα: Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις). Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ. Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την 1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη (π.χ. 2014, 2015 κλπ). Επισημαίνεται ότι για προηγούμενα του 2016 φορολογικά έτη, δεδομένου ότι οι αγρότες πράγματι δεν γνώριζαν το ακριβές ποσό που δικαιούνταν να λάβουν για κάθε έτος, γίνεται δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης, τα ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά στους αγρότες να λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του ύψους του ετήσιου ποσού επιδοτήσεων, είτε στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν οι επιδοτήσεις αυτές, είτε στο φορολογικό έτος που πράγματι εισπράχθηκαν από τον αγρότη κατά ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω. 1. ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2017 ΑΡΘΡΟ 41 ν. 2859/00 1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν με φόρο προστιθέμενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκμετάλλευσής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3. 2. ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/16 1.Άρθρο 41 Ν.2859/00 Ειδικό καθεστώς αγροτών 1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και δικαιούνταν να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος. Οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόμου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσης τους. 2. ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 1 ν 4172/13 ………..Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οιαγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο νόμος μέχρι τώρα αναφέρονταν στην Ενιαία Ενίσχυση.... Από 1/1/17 αναφέρεται γενικά σε ενισχύσεις.. Απάντηση. κομφούΖιο……?……… Τips Χρειάζεται εναρμόνιση αφού δεν υπάρχει πλέον Ενιαία Ενίσχυχη Δεκατοέκτο. Τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια και τον ΕΝΦΙΑ; (προσωρινή απαλλαγή 1-1-2016;) Εξετάζεται τα αγροτεμάχια που είναι καλλιεργήσιμα και μόνο αυτά, να είναι εκτός συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.. Ίδωμεν … Δεκατοέβδομο. Αφού νόμος 4389/16 Μητρώο αγροτών, ορίζει ότι μια προϋπόθεση είναι το 50% του εισοδήματος γιατί και ο Ν. 4172 ορίζει και αυτός το 50% και δεν αναφέρει και τις άλλες 4 προϋποθέσεις; α) Ν. 4389/86 *Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του β) Ν. 4172/13 άρθρ 29§3 ‘’’Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα’’. Αφού αναφέρεται ο φορολογικός νόμος στους κατ' επάγγελμα αγρότες, τι χρεία έχει και στο τέλος να υπενθυμίζει πάλι το 50% ; δεν εννοείται το 50% του εισοδήματος στο κατ' επάγγελμα αγρότες;;….. Υπενθυμίζεται πάντως ότι όταν πήγε ο νόμος στο Κοινοβούλιο είχε τη μορφή στο νομοσχέδιο: «Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδηµα από ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, µαζί µε εισόδηµα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η µείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά µόνον στο εισόδηµα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφό- σον, µαζί µε τα εισοδήµατα του προηγούµενου εδαφίου αποκτάται και εισόδηµα από µισθωτή εργασία ή συντάξεις, η µείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο µέρος του εισοδήµατος που προέρχεται από µισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.» Δηλαδή αργότερα προστέθηκε το 50%??? Άλλαξε η σχετική διάταξη Διάφορα Τips Άλλαξε το site του OPEKEPE στις πληρωμές των επιδοτήσεων .? Η αναζήτηση γίνεται πλέον από το portal iris. https://iris.gov.gr/webcenter/portal Αφού πιστοποιηθούμε με τους κωδικούς του ΤΑΞΙΣ. 2. Το site αυτό με τις πληρωμές δεν βλέπω να δουλεύει, αποτυχία εκτός και αν το φτιάξουν. Όλο σε rebuild είναι???????? Ε) Μεταφορά Ζημιών. Δυο σημαντικές –ριζικές Αλλαγές σε σχέση με τον Ν. 2238/94 που ..ταράζουν τα νερά…? 1. Η μεταφορά των ζημιών στα επόμενα 5 έτη δεν απαιτείται να έχει αναγραφεί στη δήλωση μέχρι το τέλος του οικείου έτους αλλά μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στη πενταετία με την υποβολή εκπρόθεσμης ή τροποποιητικές δήλωσης. Σε αντίθεση με το Ν. 2238/94 που ήθελε μέχρι τέλος του οικονομικού έτους. ? Tips Πόσος κόσμος το πλήρωσε αυτό ΄΄ακριβά΄΄ .. στο παρελθόν…. Όταν δε ν αναγνωρίστηκε η μεταφορά των ζημιών. 2. Σε περίπτωση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών, οι υπόψη ζημιές εξακολουθούν να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων χρήσεων, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διάταξης τουΝ.2238/94 Ζ) Αλλαγές από 1/1/2017 1. Φόρος στα μερίσματα από 10% σε 15% 2. Φόρος υπεραξίας 15% σε πωλήσεις ακινήτων. Πήρε παράταση μέχρι 31/12/17 με το 100§5 του Ν. 4446/16. 3. Προκαταβολή 100% 4.Υπολογισμός 80% στο τεκμαρτό εισόδημα από ΕΙΧ (πριν ήταν 30%) «Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) .)........ της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.»........ Ξεχάστε το.??? Ουδέποτε θα ισχύσει, Έχουμε νέα διάταξη: «2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής: α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής: i) 0-2 έτη καμία μείωση ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%) iii) 6-9 έτη μείωση εικοσι πέντε τοις εκατό (25%) iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%). Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.» Επανέρχεται η παλιά διάταξη, τότε δηλαδή με την αξία την τιμολογιακή. Τιpς 1.Είχαμε τότε για δυο χρόνια και ειδική εφαρμογή στο ΤΑΧΙΣ, λέτε να την ξαναστήσουν πάλι;;; 5. Φόρος Διαμονής στα Hotel 6. Κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.Δεν καταργείται η μείωση για τα νησιά και παραμένουν ως έχουν μέχρι 31/12/17 τα: α) τα νησιά του νομού Λέσβου : Λέσβος, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος, β) τα νησιά του νομού Χίου : Χίος, Οινούσσες και Ψαρά, γ) το νησί του νομού Έβρου : Σαμοθράκη και δ) τα νησιά του νομού Δωδεκανήσου : Κως, Πάτμος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Λέρος, Νίσυρος, Σύμη, Τήλος, Καστελόριζο καθώς και τα μικρότερα νησιά Αγαθονήσι, Αλιμία, Αρκοί, Χάλκη, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Μάραθος, Νίμος, Ψέριμος, Σαρία, Στρογγυλή, Σύρνα και Τέλενδος. 7. Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές παροχή σε είδος (έχει παραταθεί;;;;;;;;?? ή ξεχάστηκε..) 8. Δήλωση μεταβολών μέχρι 30/1/17 για να ανέβει και κλάδος του αγρότη του ειδικού (παράλληλη δραστηριότητα) στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ σε ήδη τηρούντες βιβλία . Για τους αγρότες εκδόθηκε και η ερμηνευτική ΠΟΛ1201/28-12-2016 Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες. · Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγγραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις. · Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν ενδοκοινοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες. · Επακόλουθα, καταργείται η επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που δικαιούνταν της επιστροφής αυτής. · Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί πενταετής. 9. Κατάργηση της διάταξης από 1/1/16 της μείωση 50% πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους,. {τα μικρά νησιά δυο πλήγματα (ΦΠΑ και ΚΦΕ)} τελικά το ΦΠΑ θεραπεύτηκε για ένα έτος όπως είδαμε παραπάνω… } 10. Ενοίκια συντ. α΄ κλιμακίου 15% 11. Επαναφορά της προσωρινής απαλλαγής φορολόγησης των αγροτεμαχίων από τον ΕΝΦΙΑ (συμπληρωματικό). Έγινε μια απόπειρα να παρουσιάσουμε μερικά θέματα. Μπορεί να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος. Δώσαμε τις απόψεις μας…Τα τυχόν λαθάκια θα διορθώνονται… . Σε Διαρκή ενημέρωση. 12. Ν.4446/16 Οικειοθελής φορολόγηση εισοδημάτων. (χριστουγεννιάτικος νόμος, μπουναμάς??) 1. Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας μόνο μετά από ηλεκτρονική πληρωμή. (Από 22/12/16 και → ιδ) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. 2. Κτίσιμο του αφορολόγητου μόνο μετά από κάρτες ή γενικά ηλεκτρονικό τρόπο Αποδείξεις που χρειάζονται: 3. Υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. 3. Εγκατάσταση POS 1.Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντόςορισμένης προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. 2.Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά μενομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113). Για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και μετρητά, καθώς και την είσπραξη για λογαριασμό τρίτου εν γένει, οι δικαιούχοι πληρωμής απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή Αντιπροσώπους αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην οικεία ισχύουσα νομοθεσία. 3.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, ορίζονται τα εξής:α. οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, β. η προθεσμία συμμόρφωσης, γ. Οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, δ. οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης καθώς και η σύνταξη αναφορών, που καταγράφουν τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Νόμου, ε. οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υπό Α' έως δ' υποχρεώσεων, στ. η επέκταση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 και σε άλλα μέσα πληρωμής, και ζ. οι αρμόδιες αρχές και τα μέσα προσφυγής και δικαστικής προστασίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Τμήματος Α' . 4. Και ανάρτηση πινακίδας. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή 1.Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικάμε την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. 2.Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψου ςχιλίων (1.000) ευρώ. 5. Έκπτωση ιατρικών δαπανών Μόνο μετά από ηλεκτρονική πληρωμή στον γιατρό. Οι ως άνω αναφερόμενες ιατρικές δαπάνες συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 6.Παράταση παραγραφής για ορισμένες υποθέσεις μέχρι 31/12/17 «Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τις ς λοιπές υποθέσεις της Ε.Γ. ΣΔΟΕ που περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Ε. με οποιοδήποτε τρόπο, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης Ια της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94)». 2.Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενουή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν την 31.12.2016 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ή θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2016 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 7. Οικειοθελής φορολόγηση 1.Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν απότη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016. 2. Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλωσης διενεργείται,κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), ή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση, και υπολογισμός του τόκου του άρθρου 53 του ν. 4174/2013. Εάν από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 3.Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντοςάρθρου μέχρι και τις 31.3.2017, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) ορίζεται στο οκτώ τοις εκατό (8%)του κυρίου φόρου. Για αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τις 31.3.2017 και μέχρι το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του κυρίου φόρου. 4.Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος Αναλυτικά υπάγονται : Φόροι α. Φόρος Εισοδήματος. β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). γ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). δ. Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α' και β' . στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα. Είδος δηλώσεων . Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α' του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975), Εισφορά Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013), Φόρος επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013), Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της Ε. Ε. και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010), Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων και Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011), Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 του ν. 3775/2009), Τέλη Διενέργειας Παιγνίων με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), Ετήσιο Τέλος για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο Σ ε λ ί δ α | 27 του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009), Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας (άρθρο 102 του ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010), Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16 του ν. 1882/1990), Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53 του ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009), Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998), Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών (άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986) Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει) Φόρος Διαμονής Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 2.Μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση και δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (άνευ φόρου); Ναι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες δηλώσεις, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα. (Συχνές ερωτήσεις) 8. Αποδείξεις λιανικής > των 500,00 με ηλεκτρονικό τρόπο εξόφληση. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.» 9. Ενημέρωση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος έκδοσης ΑΛΠ κλπ (αναμένεται ΑΥΟ) Η οντότητα μπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του μέσου έκδοσης παραστατικών, λόγω τεχνικού προβλήματος. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης παραστατικών λόγω τεχνικού προβλήματος, η οντότητα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της παραγράφου 9 δύναται να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής, καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. 10. Φορολόγηση φοιτητών, νοικοκυρών, διακοπές εργασιών μέσα στο 2016 κλπ Δεν το άφησαν για τελευταία ημέρα ‘όπως γίνονταν τα προηγούμενε χρόνια. Πήρε παράταση η φορολόγησή τους με τη κλίμακα των μισθωτών και για το φορολογικό έτος 2016. Η διάταξη είναι πολύ καθαρογραμμένη.. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαί- νει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι δια- τάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της. ® Λιγότεροι φόροι που θα πληρώνονται, Είναι η μοναδική απάντηση Στο φορολογικό αδιέξοδο Που καθημερινά διευρύνεται………….. ΄΄ όπου πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι ΄΄ Λάο Τσε, κινέζος φιλόσοφος, (……λες και χρειάζεται να μας το πει ο κινέζος……) Το διάβασα στο Σχόλιο της Δευτέρας και νομίζω είναι ότι το εκφραστικότερο : ΄΄ Όταν βάζεις φόρους και όταν κουρεύεις πρόβατα, καλό είναι να σταματάς πριν γδάρεις το πετσί ΄΄. - Austin O’Malley, 1858-1932, Αμερικανός γιατρός & συγγραφέας Τέλος Λέγεται ότι η αλεπού της ερήμου τρέφεται και με σαλιγκάρια που βρίσκει σε θάμνους γύρω από τις οάσεις ύστερα από κοπιώδη αναζήτηση. Όμως όταν τα βρίσκει δεν τα τα καταναλώνει όλα, αλλά αφήνει πάντα μερικά για αναπαραγωγή, ώστε να εξασφαλίζεται έτσι μελλοντικά ένα συμπλήρωμα τροφής στις δύσκολες τοπικές συνθήκες που επικρατούν. Σοφή ενστικτώδη οικονομική διαχείριση…? Τα παραπάνω απηχούν καθαρά προσωπικές απόψεις. Ο καθένας θα ανατρέχει στους νόμους, εγκυκλίους κλπ. και μετά από πολύ σπουδή θα δίνει τις λύσεις που πρέπει. Νοέμβριος 2016 Eumilos. Πηγές Taxheaven.gr ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ/ Grant Thornton epixeirisi.gr
 10. NAI : Διάφορα επαγγέλματα ( π.χ Μηχανικοί – Δικηγόροι ), που έχουν Ταμεία «Επικουρικής Σύνταξης» ( π.χ. 7% ) και « Εφάπαξ » ( π.χ. 4% ), θα πληρώσουν εισφορές και επί αυτών.
 11. Στο πλαφόν του 70% των άλλων θνητών γιατι υπάρχει ερωτηματικό συνάδελφε? περιμένουμε αλλαγή? απάντηση: όχι, τυπογραφικό λάθος?..
 12. Α) Αγρότες για ΕΦΚΑ α)για 2017 κέρδη χ (14%+6,95%=20,95% β)για 2018 κέρδη χ (16%+6,95%=22,95% κλπ Β) ΠΛΑΦΟΝ (Ειναι στο 70% του εισοδήματος που ισχύει για τους άλλους θνητούς...) Ελάχιστο ΕΦΚΑ για εισόδημα :4.923,07χ20,95=1.031,38 Μέγιστο ΕΦΚΑ για εισόδημα:70.329,60χ20,95%=14.734.05 ΥΓ. λένε οτι για φέτος θα υπολογιστεί για το Α εξάμηνο στα κέρδη του 2015, και μετά με συμψηφισμό του ποσού αυτού στα κέρδη του 2016......... να δούμε πως,,, θα πληρώνουν εισφορές και οι συνταξ/χοι του ΟΓΑ??. Γ) kAI ΑυτΟ.... (Ναυτεμπορική) …….Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε έναν φορολογούμενο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, αν η αρμόδια φορολογική αρχή διαπιστώσει παραβάσεις που έχουν προκαλέσει την απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος -όπως για παράδειγμα η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, τιμολογίων πώλησης κ.λπ.), η έκδοση ή η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, η καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών στα βιβλία της επιχείρησης κ.λπ.- τότε από τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος στον οποίο θα προβαίνει ο έλεγχος, θα προκύπτει υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει όχι μόνο επιπλέον φόρο εισοδήματος, επιπλέον ΦΠΑ κ.λ.π. αλλά και επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές! http://foroline.gr/archives/14871 Δ) Σύνταξη και αγροτική δραστηριότητα Συνέντευξη του Τ. Παπαδόπουλου (υφ. Εργασίας) Η καλλιέργεια και εκτροφή για ιδία χρήση δεν θα επηρεάζει τη σύνταξη Ερώτηση. Πολλοί αγρότες βλέπουν ότι έχουν μικρή σύνταξη και δεν μπορούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια/εκτροφή. Πώς να ζήσουν; Απάντηση. Η σύνταξη, που θα χορηγείται, προσαυξημένη με την εθνική σύνταξη, θα ανέρχεται στο ίδιο ποσό που διαμορφώνεται για τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, οι οποίοι υποχρεούνται να διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, όταν συνταξιοδοτούνται. Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 1/1/2017, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος. Όσοι θα έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 31/12/2016 δεν απαιτείται διακοπή της δραστηριότητάς τους. Όμως, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να υπάρξει μετάβαση του αγροτικού κλήρου σε νεότερους παραγωγούς… Η καλλιέργεια και εκτροφή για ιδία χρήση δεν θα επηρεάζει τη σύνταξη. Μόνο η παραγωγή για εμπορία θα την επηρεάζει. http://www.ypaithros.gr/t-petropoulos-ifipourgos-ergasias-erxontai-rithmiseis-gia-osous-xrwstoun-asfalistikes-eisfores-ston-oga/
 13. Μόνο Προμηθευτών και ετήσια.
 14. 1.Τα νέα πρόστιμα για μη έκδοση Αύγουστος 2016 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30327 2.1. Τα νέα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων Κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη η τροπολογία σχετικά με τα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική είδηση του κόμβου (Τα νέα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων) προκειμένου να σχηματίσετε ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος. Να σημειώσω ότι τα πρόστιμα αυτά αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες γενικότερα που υπάγονται στο καθεστώς Φ.Π.Α. και όχι σε όσους απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (π.χ. ιατρούς, φροντιστήρια, κ.λπ.). Για το θέμα αυτό αναφερθήκαμε και στο briefing της ημέρας (21.7.2016). Ας δούμε δυο παραδείγματα σχετικά με τα πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων: Συνολικό ποσό αποδείξεων (με Φ.Π.Α.) Καθαρό ποσό Φ.Π.Α. 24% Το 50% του μη αποδοθέντος Φ.Π.Α. 2.583,20 2.083,23 499,97 249,99 Έλεγχος (πρώτη φορά) Πρόστιμο 250,00 Επιβάλλεται το πρόστιμο των 250,00 επειδή είναι μεγαλύτερο από το 50% του μη αποδοθέντος φ.π.α. Συνολικό ποσό αποδείξεων (με Φ.Π.Α.) Καθαρό ποσό Φ.Π.Α. 24% Το 50% του μη αποδοθέντος Φ.Π.Α. 4.500,00 3.629,03 870,97 435,48 Έλεγχος (πρώτη φορά) Πρόστιμο 435,48 Επιβάλλεται το πρόστιμο των 435,48 που αφορά στο 50% του μη αποδοθέντος φ.π.α., επειδή είναι μεγαλύτερο από το πρόστιμο των 250,00. Επειδή πολλά γράφηκαν και ακούστηκαν για το θέμα των προστίμων και των ελέγχων γενικότερα, μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο της επιστημονικής ομάδας του κόμβου με τίτλο Στην «τσιμπίδα» των έμμεσων τεχνικών ελέγχου όσοι δεν κόβουν αποδείξεις. Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30363 2.1. Διευκρινήσεις για τα πρόστιμα ΦΠΑ άρθ 58Α΄ Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4410/2016, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διάπραξης και διαπίστωσης της παράβασης μη έκδοσης ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου από τον έλεγχο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, ήτοι από τις 25.7.2016 και σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται σε παραβάσεις που ο χρόνος διάπραξής τους είναι προγενέστερος της ημερομηνίας αυτής και διαπιστώνονται σε μεταγενέστερο χρόνο. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31597 3. Σεμινάριο 18/12/15 ΟΕΕ για τα πρόστιμα (Αργυρός video αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε)) https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26855 4. Παραγραφή, παύση ποινικής δίωξης και μη εκτέλεση σχετικών ποινών που επιβλήθηκαν για ποινικά αδικήματα που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.3.2016https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30570/hl/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE,%20%CF%80%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BC%CE%B7%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD 5. Τα μειωμένα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30544/hl/%CE%A4%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%959 βλ και πρόστιμα στην εργασία για τον ΕΝΦΙΑ ΑΥΓ- 2016 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30672 6. Μια ενδιαφέρουσα Απόφαση - Φορολογικό Ποινολόγιο (N. 2523/1997) Μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ εξακολούθηση άρθρο 19 παρ. 5 εδ. α). - κηρύσσεται αθώος ο νόμιμος εκπρόσωπος ετερόρρυθμης εταιρίας (με αντικείμενο καφετέρια-αναψυκτήριο συνολικής δυναμικότητας 120 καθισμάτων) για μη έκδοση τριών αποδείξεων σε τρία τραπέζια εν όψει του ότι μέχρι την ώρα του ελέγχου και αιχμής της λειτουργίας του καταστήματος (10.10 πρωινή) είχαν ήδη εκδοθεί 121 αποδείξεις διαφόρων ποσών ενώ, αν ο κατηγορούμενος είχε σχετική πρόθεση, θα είχε παραλείψει την έκδοση περισσότερων και μεγαλύτερου ποσού αποδείξεων προς αποφυγή καταβολής του αντίστοιχου ΦΠA, συνεκτιμωμένου και του γεγονότος ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχη κατηγορία μολονότι η επιχείρηση υφίστατο τακτικούς ελέγχους. (περιοδ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΥΓ.2016)Mονομελούς Πλημμελειοδικείου Aθηνών 62281/20157. Παραγραφή https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22902 7.βΧρόνος διαφύλαξης βιβλίων (αρχείων) https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22867 Παραγραφή ΦΠΑ πιστωτικού υπολοίπου (τώρα 5 χρόνια)7.γ. • Στα πέντε έτη (5) καθορίζεται με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που «γεννήθηκε» μετά την 1.1.2014. Για πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε πριν από τις 31.12.2013, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη τριετής προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται από τον Κώδικα ΦΠΑ 8. Πρόστιμα αρχικών και τροποποιητικων δηλώσεων Φόρου εισοδήματος. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29433 Ι. Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 Φορολογικό έτος 2015 Πρόστιμα - Προσαυξήσεις φόρου - Λοιπές επιβαρύνσεις Επιβολή διαδικαστικού πρόστιμου του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Προσαύξηση φόρου (0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου) Αποτέλεσμα εκκαθάρισης φορολογικής δήλωσης Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρησηαπλογραφικού συστήματοςβιβλίων Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρησηΔιπλογραφικού συστήματοςβιβλίων Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι μηδενικό. 100 100 100 - Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι πιστωτικό. 100 100 100 - Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό. 100 250 500 0,73% ανά μήνα ΙΙ. Πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 Φορολογικό έτος 2015 Επιβολή διαδικαστικού πρόστιμου του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Προσαύξηση φόρου (0,73% ανά μήνα από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου) Αποτέλεσμα εκκαθάρισης αρχικήςφορολογικής δήλωσης εισοδήματος Αποτέλεσμα εκκαθάρισης εκπρόθεσμηςτροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα - νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα σε τήρηση αρχείων Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρησηαπλογραφικού συστήματοςβιβλίων Νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρησηδιπλογραφικού συστήματοςβιβλίων Μηδενικό Χρεωστικό 100,00 250,00* 500,00* Ναι Μηδενικό Πιστωτικό 100,00 100,00 100,00 Όχι Πιστωτικό Μείωση πιστωτικού 100,00 100,00 100,00 Όχι Πιστωτικό Αύξηση πιστωτικού 100,00 100,00 100,00 Όχι Πιστωτικό Χρεωστικό 100,00 250,00* 500,00* Ναι Χρεωστικό Αύξηση χρεωστικού 100,00 250,00 500,00 Ναι Χρεωστικό Μείωση χρεωστικού 100,00 100,00 100,00 Όχι Χρεωστικό Πιστωτικό 100,00 100,00 100,00 Όχι *Σε περίπτωση που το χρεωστικό οφείλεται μόνο στο τέλος επιτηδεύματος το πρόστιμο περιορίζεται στα 100,00 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1080/2016 Σημείωση: Η προσαύξηση (0,73% ) του άρθρου 73 του Κ.Φ.Δ. επιβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω μόνο στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή του φόρου. Οι καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής των δόσεων για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος όπως ισχύουν σήμερα είναι: Α' δόση : έως 29.07.2016 Β' δόση : έως 30.09.2016 Γ' δόση : έως 30.11.2016 Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29433 9. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕΧωρίς πρόστιμο θα υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά σε περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον οπεκεπε(οπως και οι βεβαιώσεις των συνταξιούχων με τα αναδρομικά..) ……. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι λόγω της καθυστερημένης έκδοσης βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα... ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.8.2016 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/30678 10. Συμβιβασμός μέχρι 2013 και από 1/1/2014; https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24323 11. Ευθύνες λογιστών https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22337 12. Η βασική ερμηνευτική πολ. 1252/15 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22291 13. ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ H πετυχημένη στήλη στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Grant Thornton *Επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για παραγεγραμμένα έτη (δηλαδή μέχρι τη χρήση 2009) στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος (που σήμερα είναι η χρήση 2010), εφόσον δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο για εισοδήματα που δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν όταν αποκτήθηκαν, π.χ. μερίσματα, κέρδη από πώληση μετοχών, τόκοι κλπ., καθώς και για ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, όπως εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αφού με την παράλειψη δήλωσής τους δεν παραβιάστηκε κάποια φορολογική διάταξη. Αντίστοιχα, για τον σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα λαμβάνονται υπ’ όψιν συγκεντρωτικά τα δηλωθέντα εισοδήματα παλαιότερων χρήσεων, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Παράταση παραγραφής. Στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1623/2016), αναφορικά με την παράταση της δεκαετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους, το Δικαστήριο δεν έκρινε ως αντίθετη στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, σαφήνειας και προβλεπτικότητας των ρυθμίσεων γενικώς την παράταση της δεκαετούς παραγραφής, αλλά την ανάλογη εφαρμογή της για την επιβολή προστίμων ΚΒΣ. Δηλαδή, κρίθηκε μόνο ότι δεν είναι νόμιμη η παράταση της δεκαετούς παραγραφής που προέβλεπε ο ν. 2238/1994 σε υποθέσεις προστίμων ΚΒΣ. • Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου. Τα μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου μπορούν να επιβληθούν σε πρόσωπο που αναπληρώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόεδρο Δ.Σ.) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μόνο σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποδείξει ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο το πρόσωπο αυτό πράγματι αναπλήρωσε τον νόμιμο εκπρόσωπο στην άσκηση των καθηκόντων του (ΣτΕ 121/2016). • Ειδικότερες οι διατάξεις του εγκλήματος της φοροδιαφυγής: Οι διατάξεις του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (κατάρτιση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων) αποκλείουν ως ειδικότερες την εφαρμογή των διατάξεων περί πλαστογραφίας. Αν, όμως, με την κατάρτιση των πλαστών φορολογικών στοιχείων υπάρχει πρόθεση όχι μόνο φοροδιαφυγής, αλλά και παράνομης ωφέλειας, βλάβης τρίτου ή πρόκληση περαιτέρω ζημίας στο Δημόσιο, τότε οι ειδικές διατάξεις της φοροδιαφυγής δεν εκτοπίζουν εξ ολοκλήρου την εφαρμογή των διατάξεων της πλαστογραφίας. • Μη έκδοση - ανακριβής έκδοση/λήψη φορολογικών στοιχείων: Ελάχιστο ύψος προστίμου αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο καθορίζεται πλέον για παραβάσεις μη έκδοσης και ανακριβούς έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων που διαπιστώνονται μετά τις 25.07.2016. Σε 250 ευρώ ανέρχεται το ελάχιστο πρόστιμο στους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ενώ αυξάνεται στα 500 ευρώ για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών. Το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αυξάνεται επίσης σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας φορολογικής παράβασης εντός πενταετίας. • Πρόστιμα σχετικά με ΑΦΜ: Σε περίπτωση που φορολογούμενος, φυσικό, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δεν λάβει ΑΦΜ ως όφειλε (εγγραφή στο φορολογικό μητρώο-απόδοση ΑΦΜ) ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, του επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Μέχρι 31.12.2013 το πρόστιμο για την χρήση περισσότερων ΑΦΜ από ένα πρόσωπο ανερχόταν σε 4.400 ευρώ. Αναλογικό παράβολο προσφυγών, εφέσεων και αντεφέσεων: Σύμφωνα με προτεινόμενη τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το παράβολο που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι επί φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών καθορίζεται σε 1% επί του αντικειμένου της διαφοράς (από 2% σήμερα) μέχρι του ποσού των 15.000 (από 10.000 σήμερα). Συνεπώς, δεν φαίνεται στην πράξη να προκύπτει ελάφρυνση των φορολογουμένων. • Μείωση του απαιτούμενου πληρωτέου φόρου για άσκηση έφεσης: Σύμφωνα με προτεινόμενη τροποποίηση, σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικης απόφασης επί φορολογικής διαφοράς, ο εκκαλών υποχρεούται στην καταβολή ποσού ίσου με το 20% του οφειλόμενου κύριου φόρου (μέχρι τώρα 50%). Η καταβολή γίνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης δικασίμου, με ποινή απαραδέκτου της έφεσης. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις άσκησης έφεσης κατά πρωτόδικων αποφάσεων επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών αντίστοιχα και όχι την άσκηση προσφυγής που, λόγω ποσού, εισάγεται σε πρώτο βαθμό στο Εφετείο. Εχει, δηλαδή, πρακτική σημασία σε περιπτώσεις εφέσεων επί ένδικων διαφορών μέχρι 150.000 ευρώ. Απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα σε οφειλέτες του Δημοσίου: Σε πρόσφατη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ότι δικαιούται απαλλαγή από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κάθε οφειλέτης του Δημοσίου, εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει άγνοια για την ύπαρξη της αντίστοιχης οφειλής. Η άγνοια θα πρέπει να οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας και όχι σε δική του υπαιτιότητα. Παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης επίδοσης στη φορολογική αρχή αντιγράφου της προσφυγής οδηγεί σε απόρριψη του ένδικου μέσου ως απαράδεκτου, μόνον εφόσον η φορολογική αρχή δεν έλαβε πράγματι έγκαιρα γνώση για τη συγκεκριμένη προσφυγή. Εάν, συνεπώς, η ενημέρωση εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα με την εμπρόθεσμη κατάθεση αντιγράφου της προσφυγής στο πρωτόκολλο της αρχής, αλλά και όταν το δικαστήριο δεν επικαλείται ούτε προκύπτει ότι έχει υποστεί δικονομική βλάβη, η προσφυγή δεν μπορεί να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δυνατότητα υπαγωγής περισσότερων φορολογικών παραβάσεων στα ευνοϊκότερα πρόστιμα του ν. 4337/2015 παρέχει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, προβλέπεται παράταση μέχρι και τις 30.10.2016 στην προθεσμία για την υποβολή ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής φορολογικής παράβασης, που είναι απαραίτητη για την υπαγωγή παλαιότερων εκκρεμών υποθέσεων στις ευνοϊκές διατάξεις. Ενδεικτικά, το πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μειώνεται στο 50% επί του ποσού του φόρου από το 120% που ίσχυε με τον προϊσχύσαντα ν. 2523/97. Υπενθυμίζεται πως για τα πρόστιμα τα σχετικά με τις φορολογικές παραβάσεις γίνεται δεκτό τεκμήριο αναδρομικής εφαρμογής του νέου ηπιότερου νόμου (ΣτΕ 4256/2001). Σε 20ετή παραγραφή υπόκεινται οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Η παραγραφή αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει απαιτήσεις που έχουν παραγραφεί μέχρι 11.5.2016. Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Δεν επιτρέπεται η ανάκληση φορολογικής δήλωσης απευθείας ενώπιον του δικαστηρίου μετά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). Πριν από τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας αυτής, ήταν δυνατή η ανάκληση της φορολογικής δήλωσης και κατευθείαν ενώπιον του δικαστηρίου, όταν υπήρχε νομική πλάνη. Οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ και, εφόσον απορριφθούν, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή (ΔΕφΑθ 3158/2015). Η φοροδιαφυγή είναι ποινικά αξιόποινη εφόσον το ύψος του φόρου που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος τις 100.000 ευρώ (ή αντίστοιχα 50.000 ευρώ για τον ΦΠΑ) ανά είδος φόρου. Από την έναρξη ισχύος των νέων επιεικέστερων διατάξεων παύει η ποινική διαδικασία για πρόσωπα που διώκονταν για φοροδιαφυγή για μικρότερα ποσά (π.χ. 15.000 ευρώ για φόρο που αναλογεί στο εισόδημα, 3.000 ευρώ για ΦΠΑ, σύμφωνα με τον ν. 2523/1997), όπως αυτά ίσχυαν παλαιότερα. Στα φορολογικά αδικήματα που διαπράττονται από 1.1.2014 ασκείται ποινική δίωξη, ακόμα και εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί τη διορθωτική πράξη προσδιορισμού του φόρου και καταβάλει το σύνολο του φόρου και των προσαυξήσεων. Αντίθετα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν η φοροδιαφυγή ανάγεται σε χρονική περίοδο έως 31.12.2013, η περαίωση της διαφοράς, η πληρωμή δηλαδή του φόρου, θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη μη άσκηση ποινικής δίωξης (Γνωμοδότηση Εισ.Α.Π. 4/2015). • Τα όργανα της διοίκησης φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ακόμη και εάν είναι προφανές από τις περιστάσεις ότι ο φορολογούμενος δεν έδρασε με δόλο. • Μολονότι η έκδοση και η λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων τιμωρείται ως αυτοτελές έγκλημα, εάν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του εγκλήματος της φοροδιαφυγής ασκείται ποινική δίωξη μόνο για τη φοροδιαφυγή, ακόμη και εάν η ποινή που προβλέπεται γι’ αυτήν είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που προβλέπεται για την έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών στοιχείων. • Δεν πρέπει να καταλογίζονται πρόστιμα για τη μη έκδοση παραστατικού σε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ελεύθερου επαγγελματία, αφού οι διατάξεις γι’ αυτήν δεν έχουν την έννοια ότι το επίμαχο εισόδημα συνιστά πράγματι καρπό της άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος, ώστε να επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου. Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί μόνο όταν η φορολογική αρχή τεκμηριώσει ότι ο επιτηδευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών (ΣτΕ 886/2016). • Σύμφωνα με τη νομολογία των ποινικών δικαστηρίων, διαχειριστές εταιρειών έχουν κηρυχθεί αθώοι για τη μη καταβολή του ΦΠΑ κατόπιν εξωλογιστικού προσδιορισμού. Η μη απόδοση του ΦΠΑ συνιστά ποινικό αδίκημα όταν ο φόρος προκύπτει από τις πραγματικές πωλήσεις του επιτηδευματία και όχι όταν προσδιορίζεται θεωρητικά (εξωλογιστικά). Αλλωστε, ο τελευταίος δεν αποτελεί ΦΠΑ, αλλά στην πραγματικότητα οικονομική κύρωση που επιβάλλουν τα αρμόδια φορολογικά όργανα (ΕφΑθ 3311/2011). • Η διακράτηση ΦΠΑ άνω του ποσού των 50.000 ευρώ που προβλέπεται από τον ν. 4337/2015 είναι έγκλημα διαρκές και όχι στιγμιαίο, με συνέπεια να εφαρμόζεται επ’ αυτού η αυτόφωρη διαδικασία. Σε περίπτωση τέλεσης (ή απόπειρας) εγκλήματος φοροδιαφυγής, η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς από τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ή προσφυγής ενώπιον των Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την ποινική δίκη μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου. • Δεν είναι δυνατή η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια κατά πράξης των φορολογικών αρχών χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής. Εχει κριθεί από τα Δικαστήρια ως αντισυνταγματική η μη αναγνώριση δαπάνης για αγαθά ή υπηρεσίες που ελήφθησαν από εξωχώρια εταιρεία, με έδρα σε μη συνεργάσιμο φορολογικά κράτος, με μόνο τυπικό κριτήριο την εθνικότητα της εταιρείας που πωλεί τα αγαθά ή παρέχει τις υπηρεσίες (ΔΕφΑθ 6123/2013). • Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων από το ΣΔΟΕ, κρίθηκε από το ΣτΕ (1260/2015) αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του φορολογουμένου. • Με τις διατάξεις των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων που ισχύουν από 1.1.2015, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για δωρεάν υπηρεσίες, όπως προέβλεπαν παλαιότερα ο ΚΒΣ και ο ΚΦΑΣ, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε ΦΠΑ, οπότε εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης για σκοπούς ΦΠΑ. • Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. εταιρειών μπορεί να ευθύνονται ποινικώς για φοροδιαφυγή για πολλά έτη μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η παραγραφή των ποινικών φορολογικών αδικημάτων στην πράξη δεν αρχίζει ουσιαστικά αν δεν έχει πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος, σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4337/2015. Επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, αν οφείλεται ΦΠΑ στο Δημόσιο, ή υφίστανται χρέη σε τράπεζα (με υποθήκη σε ακίνητο) καθώς και σε προμηθευτές, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θα ικανοποιηθούν ως εξής: Η τράπεζα σε ποσοστό 65%, το Δημόσιο για το ΦΠΑ σε ποσοστό 25% και οι προμηθευτές σε ποσοστό 10%. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για τις ίδιες απαιτήσεις το Δημόσιο ικανοποιείται πριν από τις τράπεζες. Παρόλο που ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τροποποιήθηκε πρόσφατα, εντούτοις το άρθρο αυτό δεν άλλαξε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αντίφαση με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκαλώντας σύγχυση και ερωτήματα. Η μη απόδοση του ΦΠΑ επισύρει σημαντικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ακόμη για τους νομίμους εκπροσώπους και διευθυντές εταιρειών. Τα στελέχη αυτά είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την πληρωμή του ΦΠΑ. Πρακτικά, εάν γίνει έλεγχος σε μία εταιρεία και αυτή βρεθεί να μην έχει αποδώσει σωστά τον ΦΠΑ, οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν την είσπραξη του ΦΠΑ κατευθείαν από την προσωπική περιουσία των νομίμων εκπροσώπων (συνήθως του διευθύνοντος συμβούλου), εκτός εάν η εταιρεία συμμορφωθεί από μόνη της και καταβάλλει τον φόρο.• Εάν ο ΦΠΑ που δεν έχει αποδοθεί υπερβαίνει σε κάποιο έτος το ποσό των 50.000 ευρώ, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, η πράξη που τελείται είναι κακουργηματική και επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης (με πλαίσιο ποινής 5-20 έτη). Επίσης, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, ακόμη και αν πληρωθεί ο φόρος που καταλογίσθηκε, μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη, λόγω της κατάργησης του διοικητικού συμβιβασμού. Βέβαια, πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διευκρίνισε ότι εφόσον η μη απόδοση φόρου ανάγεται σε χρονική περίοδο έως 31.12.2013, η περαίωση της διαφοράς θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη μη άσκηση ποινικής δίωξης (Γνωμοδότηση 4/2015). Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή η υποχρέωση αναγνώρισης των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης (π.χ., παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας), και δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου, η οποία μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία (ν. 4308/2014). Grant Thornton 14.Tα πρόστιμα ΑΠΔ (ΙΚΑ) https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24479 Ανάλυση του Α. Σακελλαριάδη 15. Tα πρόστιμα για τις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες (pothen.gr ) • Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από φέτος οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων («πόθεν έσχες») με τη χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet. Ειδικά για το 2016, η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Κατά τα επόμενα έτη η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 3 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι υπόχρεοι καταχωρίζουν τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. • Αυστηρά είναι τα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη και ανακριβή ή ελλιπή υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες». Συγκεκριμένα, προβλέπονται: • 150 έως 400 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή. • Εως 100.000 ευρώ και φυλάκιση εάν ο υπόχρεος δεν καταθέσει δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή έχει καταθέσει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση. • 10.000 έως 500.000 ευρώ και φυλάκιση άνω των 2 ετών εάν διαπιστωθεί ότι με την παράλειψη υποβολής της δήλωσής του ή με την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης ο υπόχρεος αποσκοπούσε στην απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος από την ιδιότητά του. • 20.000 έως 1.000.000 ευρώ και κάθειρξη έως 10 έτη εάν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας (τόσο του υποχρέου όσο και των λοιπών προσώπων για τα οποία υποβάλει δήλωση) υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. • Μόνο χρηματική ποινή επιβάλλεται σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη αμέλειας. • Δεν θα δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των υπόχρεων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκε πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά κανόνα δεν δημοσιεύονται. Εξαιρούνται μόνον οι δηλώσεις που υποβάλλουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως ο πρωθυπουργός, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο εθνικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά συμφέροντα των προαναφερθέντων πολιτικών κομμάτων. Ακόμα και στην περίπτωση των δηλώσεων που δημοσιοποιούνται, εξαιρούνται εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή στην περιουσία του δηλούντος και της οικογένειάς του (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.). 16. Τα πρόστιμα για παραβάσεις φοροδιαφυγής Διευκρινήσεις ΠΟΛ 1142/20-9-2016. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015))https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24541 1. Κατάργηση αδικημάτων φοροδιαφυγής του ν.2523/1997 (άρθρο 71 του Κ.Φ.Δ.) 2. Εγκλήματα φοροδιαφυγής (άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ.) Α. Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές Β. Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων 3. Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι (άρθρο 67 του Κ.Φ.Δ.) 4. Ποινική δίωξη, παραγραφή, αρμόδιο δικαστήριο, παράσταση πολιτικής αγωγής, μάρτυρες, υποχρεώσεις των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης (άρθρο 68 του Κ.Φ.Δ.) 5. Περιπτώσεις διαπίστωσης αδικημάτων φοροδιαφυγής που τελέσθηκαν έως 31-12-2013 (σχετ. η με αριθ. 4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). 6. Λοιπές επισημάνσειςΠινακάκια από το Σχόλιο της Δευτέρας. i) Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές Αντικείμενο φοροδιαφυγής Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται Φόρος εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη Φ.Π.Α Άνω των 50.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη Άνω των 100.000 ευρώ Κάθειρξη Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη Φόρος πλοίων Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη ii. Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα, κ.λπ. στοιχεία Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται Παρατηρήσεις Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής Άνω των 75.000 ευρώ Φυλάκιση για 1 έτος Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1 Άνω των 200.000 ευρώ Κάθειρξη έως 10 έτη Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1 Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση αυτών Ανεξαρτήτως αναγραφόμενης συναλλαγής Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών Ανεξαρτήτως εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου Υποσημείωση 1: Αναφορικά με τις παραπάνω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων, τιμωρείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις και ανεξάρτητα από την διαφυγή ή μη της πληρωμής φόρου, εκτός εάν τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές, ο δράστης να τιμωρείται μόνο για την τέλεση εγκλήματος φοροδιαφυγής των περιπτώσεων 1 έως 4 ως αυτουργός ή συμμέτοχος (σχετ. το πρώτο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. και το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου). Εν προκειμένω και όσον αφορά τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., σημειώνεται ότι η τέλεση του εγκλήματος φοροδιαφυγής, τιμωρείται με κριτήριο την συμπλήρωση ή μη του οριζόμενου, για κάθε φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, ορίου ως προς τους κατά περίπτωση καταλογιζόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές, συνεπεία των προαναφερόμενων πράξεων (δηλ. της κατά τα ως άνω έκδοσης ή λήψης κ.λπ., φορολογικών στοιχείων). iii. Αυτουργοί, συνεργοί, συμμέτοχοι Διαβάστε με προσοχή όσα αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο για το ζήτημα αυτό. Επί τη ευκαιρία να θυμίσω το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Νένας Διονυσοπούλου με θέμα Υποχρεώσεις λογιστών - Συνέργεια στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής (Νομοθετική και πρακτική επισκόπηση). Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31201 (Το σχόλιο της Δευτέρας /26/9/16)/Κ.Γραβιάς) 17.Πρόστιμα για παραβίαση φορολογικού απορρήτου. (άρθ.17Α ν.4174/14) 1. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση από τα πρόσωπα του άρθρου 17 που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007, Α' 26) συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης κατά τις περιπτώσεις γ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 107 και η' της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα αυτού. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων επιβάλλεται στα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 που παραβιάζουν το απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και περιήλθαν σε γνώση τους, Πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις…….. 3. Η μη τήρηση του απορρήτου από το προσωπικό ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται έργα του Υπουργείου Οικονομικών, τιμωρείται με πρόστιμο ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
 15. Οι Ημερομηνίες διορθωμένες…. updated Επειδή παρεισέφρησαν λαθάκια.. ( ο δαίμων του internet??) Ε1, μέχρι 18/7/2016 Ε1 μελών ΟΕ,ΕΕ κλπ 16-8-2016 Ε1 τροποποιητικές φορολογικού 2015 μέχρι 18-7-2016 (ηλεκτρονικά χωρίς πρόστιμο) ………μετά ηλεκτρονικά με πρόστιμο……… Ε1 αναδρομικά (τροποποιητικές) 2014,2013 κλπ 31-12-2016 (Χειρόγραφα) Ε1 αποβιώσαντες (αρχικές) μέχρι 31-12-2016 (Χειρόγραφα) Ε1 τροποποιητικές για μη χρέωση ΤΕ μέχρι 18/7/2016 ( αν και είναι με δελτίο τύπου…) Ν μέχρι 25-7-2016 Ε9, Διορθώσεις παλιές μέχρι 29-7-2016 . Νέα 30/11/2016 αυτοπροσώπως???? Ε9, σε 30 μέρες απο το συμβόλαιο. Μείωση προκαταβολής, αίτηση μέχρι 30-9-2016 Α21 μέχρι 15/1/2017 ΜΥΦ 2015 μέχρι 12-10-2016 (τρίμηνα) ΜΥΦ 2016 μέχρι 28-2-2017 (ετήσια) Δηλώσεις Πόθεν- Έσχες μέχρι 15-10-16 (ηλεκτρονικά τρεις μήνες μετά τη λήξη των δηλώσεων)…… (18/10/2016). Φέτος υπάρχει προβληματισμός γιατί έχουμε 2 ημερομηνίες λήξης 18/7/2016 και 16/8/2016, τελικά ποια ισχύει;;; (οριστικό. με το πολυνομοσχέδιο ειδικά για το 2016 απο 15/10/2016 μέχρι 15/01/2017 και όλες ηλεκτρονικά.) Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης (ΦΤ), που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία." (πολυνομοσχέδιο) Δήλωση για μερίσματα ΟΕ, ΕΕ, δικαιώματα κλπ 31/12/2016 ΓΕΜΗ αποδεικτικό Φορ. Δήλωσης (2 μήνες μετά ΦΔ, άρα 18/9/2016) Δήλωση μεταβολών αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ, βιβλίων, κλπ (μητρώο) 30/1/2017. Λοιπές. Ε11 άδειες 31/1/2017 Πίνακας ωρών εργασίας 1/10-15/11/2016. Μέχρι 31/10/2016 Εγγραφή και λήψη κωδικων στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepente.gr :νέο φρούτο,...... δεν έφταναν τ΄άλλα???? 2. Πληρωμές φόρου Σε τρεις δόσεις 29/7/, 30/9 και 30/11 Μέλη ΟΕ, ΕΕ κλπ σε 2 δόσεις 30/9 και 30/11 Αναδρομικά κλπ σε μια δόση - εφάπαξ
 16. 10. ΤΕ (Τέλος Επιτηδεύματος ήρθε για να μείνει??….) Στις 8 και 9 Ιουλίου για άγνωστο λόγο το ΤΑΧΙΣ δεν υπολόγιζε Τέλος Επιτηδεύματος??. Τώρα με Δελτίο τύπου? ζητείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και μάλιστα μέχρι 15/7/2016 18/7/2016. Δεν έφτανε που φέτος αναβίωσε και έφερε στο προσκήνιο και άλλα 650’αρια (από πού να τα ξετρύπωσε άραγε;), έγινε και αυτό και έδεσε…. Τώρα πως το χωριό κάτω από 500 κατοίκους ερμηνεύεται ως έδρα δήμου ή κοινότητας και μάλιστα ερμηνεία μετά από 3 χρόνια και σε μια περίοδο με ΦΠΑ 24%, προκαταβολή 100%, και ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστά στα κέρδη, το επιχειρείν δυστυχώς εξοβελίζεται… Θεωρώ ότι στα δικαστήρια θα πέσει. Ο νομοθέτης μιλάει για χωριό και θεωρώ αυτή ήταν η βούλησή του και όχι για σύνολο χωριών (κοινότητα). Για επίρρωση των ανωτέρω στη παρ. 5 της πολύ πρόσφατης ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016/22-6-16 Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος, αναφέρεται: 5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται σε οκτακόσια (800) ευρώ ή χίλια (1.000) ευρώ ετησίως, ανάλογα με τον πληθυσμό της έδρας που ασκείται η εμπορική επιχείρηση (παρ. 1).Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησης του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας. Αναφέρεται η διάταξη σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων και όχι σε κοινότητες. Επίσης αναφέρει τουριστικούς τόπους, ξέρει κανείς τουριστικό τόπο ολόκληρη κοινότητα, να είναι δηλαδή τουριστικά όλα τα χωριά της κοινότητας, δεν νομίζω, ο νόμος αναφέρεται όταν λέει τουριστικό πάντα σε συγκεκριμένο-ορισμένο χωριό χωριστά και όχι σε όλα τα χωριά της κοινότητας??? Αλλά και έτσι να μην είναι (που δεν είναι), μετά από 3 χρόνια εφαρμογή…… Εξάλλου το χωριό, ο οικισμός είναι το ίδιο πράγμα. Για τα πρόστιμα Κατόπιν τέλος επιτηδεύματος των ανωτέρω, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και δεδομένου ότι το βεβαιώθηκε πρώτη φορά με τη δήλωση φόρου εισοδήματος το οικονομικό έτος 2014 και μετά, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, ενώ για αντίστοιχες παραβάσεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, ήτοι εκατό (100) ευρώ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος. Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις μη υποβληθείσες ή εκπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) οικ. ετών 2012 και επόμενα, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος, αλλά μόνο τέλος επιτηδεύματος.https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23964 11. Ρυθμισμένα Επιχειρηματικά Δάνεια & τεκμήρια Από βεβαίωση δανείου EUROΒΑΝΚ : ‘’To ποσό των καταβολών με ρύθμιση δεν θα εμφανίζεται στα συστήματα της ΓΓΠΣ, βάσει οδηγιών που έχει λάβει η τράπεζα σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1260/15 ΄΄ Άρα δεν έχουν τεκμήριο;; και αν ναι, γιατί να έχουν οι κανονικές πληρωμές επαγγελματικών δανείων, μήπως τελικά δεν έχουν και αυτές; Έχουμε αναφερθεί σχετικά και σε προηγούμενο σημείωμά μας. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω, ας μας ενημερώσει.. 12. Λο/γσμοί καταθέσεων - Πόθεν έσχες. Επειδή στην εφαρμογή αναγράφονται τα δυο τελευταία ψηφία των λογ/σμων καταθέσεων, καλό είναι να εκτυπώνεται η εκτύπωση αυτή γιατί είναι πολύ χρήσιμη σε όσους υποβάλλουν δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (βουλευτές, αστυνομικοί, δικαστές, δημοσιογράφοι κλπ) για να συμφωνήσουν με τους λογ/σμους που θα δηλώσουν γιατί από φέτος ορίζονται και πρόστιμα. Η δήλωση Π.Ε. υποβάλλεται μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη των δηλώσεων και άρα 15/10/16 ή 18/10/2016. (υπάρχει όμως η λήξη των δηλώσεων μελών ΟΕ, ΕΕ κλπ στις 16/8/16 ??). Φέτος μάλλον οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, αφού από για ορισμένους υπόχρεους άρχισε από πέρσι η ηλεκτρονική υποβολή στη πλατφόρμα https://www.pothen.gr/pothen/main/ Και πιθανόν να οριστούν νέες ημερομηνίες………….. Ο βασικός νόμος 3213/03 άλλαξε ριζικά με τον Ν. 4396/8-6-16 Συγκεκριμένα με το νόμο επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: 1. Επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των υπόχρεων σε δήλωση, 2. Θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις χωρίς επιβάρυνση. Πχ. τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. 3. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες/πιστωτικά ιδρύματα, κινητά μεγάλης αξίας, δανειακές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιμα /ποινές/φόρους/ τέλη προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., εισφορές Ο.Κ.Α. κ.λπ.). 4. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής στοιχείων των δηλώσεων συγκεκριμένων υπόχρεων, τα οποία καθορίζονται με κ.υ.α. 5. Επανακαθορίζονται, επίσης, τα όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, προσδιορίζονται εκ νέου οι υπόχρεοι, οι δηλώσεις των οποίων: ί) εξακολουθούν να εξετάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής (άρθρο 3Α του ν.3213/2003),οι υπόχρεοι, ίί) ελέγχονται, εφεξής, από τη Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, iii) ελέγχονται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 6. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων από τα αρμόδια όργανα. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται πρόστιμο (από 50-300 ευρώ), για τους υπόχρεους που δεν ανταποκρίνονται στην κλήση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., όλων των συναφών θεμάτων. Η εφαρμογή συνδέεται με το ΤΑΧΙΣ , έρχονται τα εισοδήματα, με το Ε9 έρχονται τα ακίνητα, και με τη βάση των ΕΙΧ και γίνεται πιο χρηστική η συμπλήρωση. Όσοι κάνουν πρώτη φορά ηλεκτρονική υποβολή χρειάζεται να ανέβουν όλα τα ακίνητα κλπ γιατί θεωρείται αρχική, πιθανόν και σκανάρισμα τίτλων …… 13. Εφαρμογή-άσκηση για αγρότη Επειδή έφερε αναστάτωση η ΠΟΛ 1116/16 σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αγροτικών επιδοτήσεων ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα φορολογίας με το 1ο τρόπο, το 2ο τρόπο και το 3ο δρόμο που αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμα τι τελική επιβάρυνση θα έχει ο αγρότης. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21056 Αγρότης με 2 τέκνα και καθαρά κέρδη χωρίς τις επιδοτήσεις 5.000,00 εισέπραξε επιδοτήσεις : Στις 7/12/2015 10.000,00 Στις 25/4/2016 15.000,00 Σύνολο ……… 25.000,00 (δεν εισπράχθηκαν επιδοτήσεις μετά την υποβολή της δήλωσης) 1ος δρόμος με τις βεβαιώσεις. Αρχική 15/7/2016 Καθαρά κέρδη………… 5.000,00 + επιδοτήσεις……. …. 10.000,00 - επιδοτήσεις ……….. 10.000,00 Φορολογητέα κέρδη 5.000,00 Αποτελέσματα-εκκαθάριση φόρος=5.000χ13%........=650,00 προκαταβολή 650χ75%=487,50 Σύνολο……………… 1.137,50 Είσπραξη Α21 …………. = 640,00 ( συνολικό οικογ. εισόδημα 5.000+10.000=15.000,00) 2ος δρόμος και Συμπληρωματική στις 31/12/2017 Καθαρά κέρδη………… 5.000,00 + επιδοτήσεις……. …. 25.000,00 - επιδοτήσεις ……….. 12.000,00 Φορολογητέα κέρδη 18.000,00 Αποτελέσματα-εκκαθάριση φόρος=18.000χ13%...........=2.340,00 προκαταβολή δεν αλλάζει= 487,50 Σύνολο…………………………. …2.827,50 Μείον ποσό αρχικής……….…1.137,50 Υπόλοιπο για καταβολή..1.690,00 Α21 τελικά δεν δικαιούται (συνολικό εισόδημα (5.000+25.000=30.000,00), αλλά το εισέπραξε 640,00 αφού η αρχική είχε εισόδημα 15.000,00. Επίσης προκαταβολή φόρου πλήρωσε 487,50 ενώ αντιστοιχεί 1.755,55??? 3ος δρόμος μια δήλωση ενιαία. (βεβαίωση 2015 και εξελάκι για 2016) Μία δήλωση στις 15/7/2016 για όλες τις επιδοτήσεις 25.000,00 που εισπράχθηκαν μέχρι τη δήλωση. Καθαρά κέρδη………… 5.000,00 + επιδοτήσεις……. …. 25.000,00 - επιδοτήσεις ……….. 12.000,00 Φορολογητέα κέρδη 18.000,00 Αποτελέσματα-εκκαθάριση φόρος=18.000χ13%...........=2.340,00 προκαταβολή……………… = 1.755,00 Σύνολο…………………………. …4.095,00 Α21 δεν δικαιούται (ενώ πριν εισπράττει 640,000???) Προκαταβολή υπολογίζεται κανονικά 1.755,00 Δεν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση, ανθρωποώρες εργασίας κλπ . Τα συμπεράσματα δικά σας. Μπορεί να φορολογείται για τα ίδια τελικά κέρδη, αλλά η επιβάρυνση σε φόρο έχει διαφορά όσο η μέρα με τη νύχτα.?? Βέβαια μπορεί να πρότεινα το 3ο δρόμο, τον οποίο θεωρώ και σωστό. ¨Όμως με το 1ο τρόπο το δημόσιο δεν εισπράττει προκαταβολή 1.755,00, (αφού σε άλλη χρήση δεν υπολογίζεται), επίσης εισπράττει το ποσό 1.690 μετά από 15 μήνες, αλλά πληρώνει στον αγρότη και για Α21 και το ποσό 640,00??? που εν τέλει λόγω συνολικού εισοδήματος δεν δικαιούται??. Συνολική επιβάρυνση 1ου δρόμου 650+487,50+1.690,00-640=2.187,50 Με το 3ο δρόμο πληρώνει 4.095,00 και ..χάνει και το Α21 640,00. 14. ΕΝΦΙΑ Τελικά ο ΕΝΦΙΑ φέτος έχει τόσες αλλαγές που στην ουσία είναι ένας νέος φόρος?. ¨Ολοι έχουν αγωνία τι εκκαθαριστικά θα βγούν???? Θα έχουμε ΕΝΦΙΑδα … Με τα αγροτεμάχια σε φόρο συμπληρωματικό Κατάργηση της μείωσης 20% για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα Απώλεια της έκπτωσης συ εκπρόθεσμη υποβολή Ε1 Περιορισμούς στην έκπτωση για ποσά τόκων 300,00 ή 600,00 και άνω Κατάργηση της απαλλαγής στα νπ σε ιδιόχρηση ( πάνε χαμένοι και οι σχετικοί κωδικοί??…) Νια κλιμάκια, νέοι συντελεστές Συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία >200.000,00 (από 300.000,00 πριν) Και τελειωμό δεν έχουν…. Για να υπολογισθεί ο ΕΝΦΙΑ θα χρειασθούν 4-5 μέρες,,,, Βλ. ΠΟΛ.1081/16 15. Τα αγροτικά του 2016 Αρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής 1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα) 0 - 20.000 22% 20.001 - 30.000 29% 30.001 - 40.000 37% 40.001 – 45% Αρθρο 16. 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 2. Άρθρο 21 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρθρο 29 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. 2. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση. Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Κατ επάγγελμα αγρότης είναι όποιος: · Τηρεί Βιβλία ( κανονικό καθεστώς), · Λαμβάνει εισόδημα το 50% από τα χωράφια, πρόβατα, αλιεία κλπ (αγροτικό), · Είναι γραμμένος στο Μητρώο αγροτών, · Έχει αγροτική εκμετάλλευση, · Ασχολείται στα χωράφια με το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας · Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ (πρέπει δηλαδή να τα έχει όλα??, ένα άμα λείπει, Φορολογείται από το 1ο ευρω???) Αφορολόγητο μισθωτών 2016 Έγγαμος…………………=8.636,00 Έγγαμος με 1 τέκνο = 8.863,00 Έγγαμος με 2 τέκνο = 9.091,00 Έγγαμος με 3 τέκνο = 9.545,00 16. Εκκαθαριστικά του 2017 Τα εκκαθαριστικά του 2017 ειδικά για τους επαγγελματίες (όχι ότι δεν είναι φέτος) θα είναι εξωγήινα??? Μετά την προσθήκη και των εισφορών για ΟΑΕΕ. Ειλικρινά πως θα υπολογίζουν το φόρο, πως τις εισφορές. Βλέπω την εφαρμογή να ανοίγει και να κλείνει πολύ αργότερα… Ερωτηματικά: Να πως συνδέεται το ΑΜΚΑ. Τώρα το μάθαμε το γιατί. Τώρα θα χρειαστεί και ο αριθμός μητρώου του ΟΑΕΕ; Προκαταβολή θα έχουν οι ασφαλιστικές εισφορές;. Αν συμμετέχουν σε πολλές ΟΕ πως θα υπολογίζονται οι εισφορές; Σε φορολόγηση με τεκμήρια θα υπολογίζονται εισφορές; Σε διακοπή εργασιών τι θα γίνετε; Πάντα σε Ε3 θα υπολογίζονται εισφορές; Τι θα γίνει με τόσες κατηγορίες με πολλούς συντελεστές για αγρότες, ΟΑΕΕ, επικουρικά, χωρίς επικουρικά, πως θα μηχανογραφηθούν όλα αυτά??? Και άλλα πολλά, Φτάνουν…………………, 15/7/2016 Καλό καλοκαίρι Eumilos.
 17. Λίγο ..πριν το νήμα… τερματισμός σήμερα 15/7/2016; Τελικά πήγαν για 18/7/2016. Φτάσαμε στη λήξη, το ΤΑΧΙΣ αντέχει ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνει και σήμερα, αλλά σε σχέση με άλλα χρόνια καμιά σύγκριση. Από υπερφόρτωση για ελαχιστότατο χρονικό διάστημα ήταν off. Φαίνεται ότι βελτιώθηκαν οι υποδομές και από την άλλη μεριά η μικρή περιορισμένη χρήση φέτος του Ε9 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μια βαριά εφαρμογή, θεωρώ ότι βοήθησαν τα μάλλα. Αν και φτάσαμε στη λήξη συνεχίζεται η έκδοση εγκυκλίων και μάλιστα με θέματα πολύ αξιόλογα, και σε μερικές περιπτώσεις που μπορεί μάλιστα να είναι και πολύ αργά, αφού έφυγαν οι δηλώσεις. Δηλώσεις που υποβλήθηκαν=5.890.000; Δόθηκε τελικά μια μικρή αναμενόμενη παράταση για το Ε1 μέχρι 18/7/2016 και για το Ν 25/7/2016. 1. Τι έμεινε… Ε1, μέχρι 15-7-2016 18/7/2016 Ε1 μελών ΟΕ,ΕΕ κλπ 16-8-2016 Ε1 τροποποιητικές φορολογικού 2015 μέχρι 18-7-2016 (ηλεκτρονικά) Ε1 αναδρομικά (τροποποιητικές) 2014,2013 κλπ 31-12-2016 (Χειρόγραφα) Ε1 αποβιώσαντες (αρχικές) μέχρι 31-12-2016 (Χειρόγραφα) Ε1 τροποποιητικές για μη χρέωση ΤΕ μέχρι 18/7/2016 ( αν και είναι με δελτίο τύπου…) Ν μέχρι 25-7-2016 Ε9 διορθώσεις παλιές μέχρι 29-1-2016 Μείωση προκαταβολής, αίτηση μέχρι 30-9-2016 Α21 μέχρι 15/7/2017 ΜΥΦ 2015 μέχρι 30-9-20616 (τρίμηνα) ΜΥΦ 2016 μέχρι 31-3-2017 (ετήσια) Δηλώσεις Πόθεν- Έσχες μέχρι 15-10-16 (ηλεκτρονικά τρεις μήνες μετά τη λήξη των δηλώσεων)…… (18/10/2016). Φέτος υπάρχει προβληματισμός γιατί έχουμε 2 ημερομηνίες λήξης 18/7/2016 και 16/8/2016, τελικά ποια ισχύει;;; Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης (ΦΤ), που αποτελείται κατά περίπτωση από τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία." (πολυνομοσχέδιο) Δήλωση για μερίσματα ΟΕ, ΕΕ κλπ 31/12/20162. Πληρωμές φόρου Σε τρεις δόσεις 29/7/, 30/9 και 30/11 Μέλη ΟΕ, ΕΕ κλπ σε 2 δόσεις 30/9 και 31/12 Αναδρομικά κλπ σε μια δόση - εφάπαξ 3. Κοινοποίηση email Βομβαρδισμός από email από 6/7/2016 για την απαραίτητη κοινοποίηση του εκκαθαριστικού, γιατί φαίνεται δεν φτάνει να ΄΄ κρέμεται ΄΄ στο ΤΑΧΙΣ, αλλά πρέπει να παραληφθεί και επίσημα, για τον καταλογισμό προσαυξήσεων σε περίπτωση πχ καθυστέρησης πληρωμής. Από του χρόνου λέγεται θα έχουμε 2 εμαιλ δηλωμένα στο ΤΑΧΙΣ. της επιχείρησης και του λογιστή. Η διάταξη για το Μητρώο όπως είναι στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προχτές : Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία. 4. Ανείσπρακτα ενοίκια φπ. Εκδόθηκε η εγκύκλιος στο παρά πέντε 1102/12-7-2016. Γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση, αλλά στη συνέχεια αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά θα καταλογιστεί κανονικά ο φόρος. Δεν ισχύει όμως για ανείσπρακτα ενοίκια από ΝΠ. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24151/hl/1102 5. ΄΄Ν΄΄ και ενοίκια. Τα ενοίκια κλπ για τα νπ αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται με 26% και όχι με την ειδική κλίμακα που ισχύει για τα φπ. Όπερ σημαίνει τα ενοίκια , ιδιόχρηση κλπ θα καταχωρούνται στο Ε2, θα μεταφέρονται στα βιβλία, στο Ε3 στα λοιπά έσοδα , ώστε να φορολογηθούν. Στον πίνακα 3Α4 του Ν γράφονται για λόγους πληροφοριακούς και χαρτοσήμανσης??? Τα ίδια ισχύουν και για τους τόκους καταθέσεων κλπ 6. Μερίσματα ΟΕ,ΕΕ κλπ απλογραφικά. Καταχωρούνται στο κωδ. 431/432 αφού αφαιρέσουμε το φόρο και καταχωρείται και το ΑΦΜ της εταιρείας. Σε περιπτώσεις μηδενικών κερδών ή και ζημιών το σύστημα δεν προχωρεί στη καταχώρηση χωρίς ποσά. Παρόλα αυτά σε αναγνωρίζει ως μέλος και σε περίπτωση πληρωμής χρεώνει 2 δόσεις φόρου. 7. Μείωση προκαταβολής Σε περίπτωση που μειώθηκε ο τζίρος άνω του 25%, με αίτηση μέχρι 30/9/16 μπορεί να ζητηθεί μείωση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 70. Το ανάλογο και σε διακοπή το 2015. 8. ΠΟΛ χρήσιμες στο παρα-πέντε… 1.Για τις αποσβέσεις α. Υπ. Οικ. αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1095090/21.06.2016. Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23961 β. Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Β 1082935/25.05.2016 . Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. γ. Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ 2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή (Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή) https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24102 δ. ΠΟΛ.1079/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έναρξης διενέργειας αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, τα δικαιώματα και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23960 2. Για τη μεταφορά ζημιών. α. ΠΟΛ.1088/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24009 β. ΠΟΛ 1094/2016 ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες αναφέρεται σχετικά καιι στις ζημιές. 3. Για τις εκπιπτόμενες δαπάνες. α. ΠΟΛ 1094/2016 ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Α. Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της κλπ https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24058 4. Λοιπές α. κοινωνία κληρονόμων αγρότη ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016 Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος. β. Μέλη ΙΜΕ ΠΟΛ. 1103/1-7-2016. Από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α' της παρούσας με βάση τα οποία διευκρινίσθηκε ότι το επιμεριζόμενο εισόδημα («μέρισμα») από τη συμμετοχή στην Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. του ιδιοκτήτη του φορτηγού αποτελεί για την εταιρεία εισροή και δηλώνεται ως τέτοιο στην περιοδική εκκαθάριση που υποβάλει, ενώ για το φυσικό πρόσωπο (αυτοκινητιστή) εκροή (έσοδο) και περιλαμβάνεται στην περιοδική εκκαθάριση με τον αναλογούντα σε αυτό φόρο, μαζί με τις εισροές του οι οποίες αναλογούν στις δαπάνες του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε στο όνομά του, προκύπτει ότι το αναφερόμενο πιο πάνω «μέρισμα» ουσιαστικά αποτελεί για την Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. δαπάνη, η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, μαζί με τις λοιπές δαπάνες και τα έξοδα λειτουργίας της, διαμορφώνοντας το καθαρό εισόδημά της το οποίο και θα φορολογηθεί στο όνομά της. Κατά τα λοιπά και σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος της Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε. και στην περαιτέρω διανομή των φορολογηθέντων κερδών της στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο ΔΕΑΦ Β 1137818/21.10.2015 έγγραφό μας. γ. Κάτοικος εξωτερικού Η ΣτΕ 1445/2016, ανέτρεψε δεδομένα μετά από προσφυγή γερμανού παντρεμένο με ελληνίδα (η σύζυγος ζούσε στην Ελλάδα, αυτός εργάζονταν στη Γερμανία) για τα εισοδήματα στη Γερμανία δεν θα φορολογηθεί στην Ελλάδα. Κάτοικοι εξωτερικού που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό μπορεί να φορολογούνται εκεί ακόμη και αν έχουν εδώ την οικογένεια και το σπίτι τους https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/24083/hl/%CF%83%CF%84%CE%B5%201445/16 δ. Εισφορά δημόσιου έργου ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου (Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου. https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23938 Σχόλιο. Μετά την ψήφιση του ν. 4172/2013 διαβάζαμε συνεχώς ότι καταργήθηκαν όλες οι διοικητικές λύσεις του υπ. Οικ. που είχαν κοινοποιηθεί για όσο ίσχυε ο ν. 2238/1994. Αφού το εμπεδώσαμε αυτό, γίναμε πολύ συχνά μάρτυρες επαναφοράς σχεδόν ολόκληρων εγκυκλίων του ν. 2238/1994 ή εννοιών του νόμου αυτού όταν γίνονταν ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ν. 4172/2013 από τα υπηρεσιακά στελέχη του υπ. Οικ. Δηλαδή, ο ν. 2238/1994 επανερχόταν απ΄το παράθυρο. Στην ανωτέρω απόφαση όμως άλλαξαν τα πράγματα. Ενώ με τον 2238/1994 οι άνθρωποι του υπουργείου είχαν δεχθεί ότι [παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, κλπ) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο, και όχι και από τον ανάδοχο στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία, κατά την καταβολή του σχετικού ποσού, καθόσον διπλή παρακράτηση φόρου εισοδήματος για το ίδιο εισόδημα δεν νοείται], τώρα άλλαξαν θέση και είπαν, αα, όλα κι όλα, δεν ισχύουν αυτά πλέον γιατί είχαν ερμηνευτεί με τον ν. 2238/1994. Βρε πως αλλάζουν τα πράγματα και οι απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων... (epixeirisi.gr) ε. Μέλη ΚΤΕΛ …..Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2963/2001 που διέπουν τις ΚΤΕΛ ΑΕ, ως ειδικότερες, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.4172/2013, προκύπτει ότι με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους - μεριδιούχους τους, δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα αυτά, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται στο όνομα του δικαιούχου με τις γενικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, οι μέτοχοι στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) πρέπει να δηλώσουν στον Πίνακα Δ1 και ειδικότερα στους κωδικούς 291 - 292, το ποσό των μερισμάτων που εισέπραξαν μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη τόσο του παρακρατηθέντος φόρου επί των μερισμάτων αυτών, όσο και του αναλογούντος φόρου του νομικού προσώπου (ΚΤΕΛ ΑΕ) και στους κωδικούς 293 - 294, το συνολικό ποσό των φόρων που αναλογεί στο πιο πάνω μερίσματα, ήτοι το φόρο εισοδήματος που κατέβαλε η ανώνυμη εταιρεία και ο οποίος αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες για τη φορολογία των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ φορολογικές αρχές μετά την ηλεκτρονική υποβολή των μετόχων - μεριδιούχων θα προβούν σε χειρόγραφη εκκαθάριση αυτής. 9. ΕΚΟ - Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής Με την κατάργηση του άρθ. 35 και 36 του Ν. 2238/94 μας έφυγε και το άρθρο για το Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής. Αλήθεια τι γίνεται τώρα;;. Το σίγουρο είναι ότι ΕΚΟ καταργήθηκε. Στις πολεοδομίες όμως για τις ελάχιστες άδειες που εκδίδονται (αν εκδίδονται…) οι μηχανικοί έμαθα το υποβάλλουν ????? 10. ΤΕ (Τέλος Επιτηδεύματος ήρθε για να μείνει??….) Στις 8 και 9 Ιουλίου για άγνωστο λόγο το ΤΑΧΙΣ δεν υπολόγιζε Τέλος Επιτηδεύματος??. Τώρα με Δελτίο τύπου? ζητείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και μάλιστα μέχρι 15/7/2016 18/7/2016. Δεν έφτανε που φέτος αναβίωσε και έφερε στο προσκήνιο και άλλα 650’αρια (από πού να τα ξετρύπωσε άραγε;), έγινε και αυτό και έδεσε…. Τώρα πως το χωριό κάτω από 500 κατοίκους ερμηνεύεται ως έδρα δήμου ή κοινότητας και μάλιστα ερμηνεία μετά από 3 χρόνια και σε μια περίοδο με ΦΠΑ 24%, προκαταβολή 100%, και ασφαλιστικές εισφορές ως ποσοστά στα κέρδη, το επιχειρείν δυστυχώς εξοβελίζεται… Θεωρώ ότι στα δικαστήρια θα πέσει. Ο νομοθέτης μιλάει για χωριό και θεωρώ αυτή ήταν η βούλησή του και όχι για σύνολο χωριών (κοινότητα) Συνεχίζεται..
×
×
 • Create New...