Jump to content

Eumilos.

Silver members
 • Posts

  737
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  41

Everything posted by Eumilos.

 1. Μια επιχείρηση ΟΕ με βιβλία γ’ κατηγορίας εντάχθηκε στον αναπτυξιακό Ν 3299/2004 για ανέγερση κτιρίου και αγορά μηχανημάτων. α)Την επιχορήγηση που θα πάρει σε ποιο λογαριασμό θα την καταχωρίσω; β)Θα πρέπει να σχηματίσω υποχρεωτικά τακτικό και αφορολόγητο αποθεματικό; Αν ναι σε ποιους λογαριασμούς θα τα καταχωρίσω και ποια η τύχη τους στα επόμενα χρόνια; γ)Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις παγίων για τα επιχορηγούμενα πάγια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι έννοιες «αφορολόγητο αποθεματικό» και «επιχορήγηση», διευκρινίσθηκαν επαρκώς, σε ανάλογο ερώτημα συναδέλφου, η απάντηση μη διανεμόμενα κέρδη, το οποίο εξαιρείται της φορολογίας, με βάση συγκεκριμένη διάταξη νόμου, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς, κυρίως δε για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού. Αντιθέτως, οι επιχορηγήσεις συνίστανται στη δωρεάν παροχή χρηματικών ενισχύσεων, από αναπτυξιακό φορέα προς την επιχείρηση, με σκοπό την κάλυψη τμήματος πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την αφαίρεση τυχόν απαλλασσομένων της φορολογίας κερδών, της κράτησης για τον σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού (μόνο για ΑΕ ή ΕΠΕ) και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή ακόμη από τον ατομικό επιχειρηματία (περ.α της παρ.26 του άρθρου 5 του Ν 3299/2004). Στην Ο.Ε. δεν είναι υποχρεωτικός ο σχηματισμός του Τακτικού αποθεματικού. Περαιτέρω, τα παρακρατηθέντα από τα κέρδη της χρήσης, αφορολόγητα αποθεματικά, παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του 41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, οι οποίοι πιστώνονται, κατά τον σχηματισμό τους, με χρέωση του 88.99 Κέρδη προς διάθεση και στη συνέχεια παραμένουν στην κατηγορία των Ιδίων Κεφαλαίων του Παθητικού, στον Ισολογισμό. Τα ποσά αυτά των αφορολόγητων αποθεματικών, αντικρύζονται με τις αξίες των παγίων, που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου, στο σκέλος του Ενεργητικού, Για αυτά τα πάγια, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη στη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ (περ.ε της παρ.26, του άρθρου 5, του Ν.3299/2004). Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των αφορολόγητων αποθεματικών, θα προστεθούν στα κέρδη της χρήσης και θα φορολογηθούν, μόνο αν η επιχείρηση, αποφασίσει να πωλήσει τα πάγια (τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από αφορολόγητα αποθεματικά), πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια, από τότε που αποκτήθηκαν, καθώς επίσης και στη περίπτωση που γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν.3299/2004, αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα αποθεματικά αυτά χάνουν την απαλλαγή τους και φορολογούνται, όπως η περίπτωση της αποχώρησης εταίρου, ή κατά την μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας εταίρου κ.λπ. Σε ότι αφορά τα ποσά της επιχορήγησης, αυτά καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, κατά την λήψη των σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, τα ποσά που βρίσκονται στη πίστωση αυτών των υπολογαριασμών, μειώνονται (χρεώνονται) σταδιακά, στο τέλος κάθε χρήσης, με τις αναλογούσες σε αυτήν, επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων (λογ. 81.01.05), ώστε να αντισταθμισθεί το ποσό των αποσβέσεων, κατά το μέρος της αξίας, που έχει επιχορηγηθεί (βλέπε και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», τεύχος Δεκεμβρίου 2006, σελ.1486 κ.ε.). ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τελικά πράγματι υπάρχουν Αντιφατικά. Προσωπικά πιστεύω οτι με το Ν. 3299 δεν γίνονται πλεον αναλογούσες.
 2. Το έτος 2007 πραγματοποιήθηκε επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και έπιπλα με το Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.4.2005. Λάβαμε μέσω του φορέα της επένδυσης, δημόσια επιχορήγηση 43%. Η δημόσια επιχορήγηση είναι για την επιχείρηση αφορολόγητο αποθεματικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των επιχορηγηθέντων παγίων; Τι γίνεται με τα έξοδα αύξησης του κεφαλαίου, η οποία έγινε για αυτό τον λόγο: Ενημερώνεται και το βιβλίο Επενδύσεων; Απάντηση: Από το ερώτημα προκύπτει η ανάγκη να διευκρινισθούν οι έννοιες «αφορολόγητο αποθεματικό» και «επιχορήγηση». Με βάση το ΓΛΣ, αφορολόγητα αποθεματικά, είναι αυτά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία λόγω ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά, απαλλάσσονται της φορολογίας, επειδή θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση, κυρίως νέου, πάγιου εξοπλισμού. Συνεπώς, κύρια χαρακτηριστικά των αποθεματικών αυτών, τα οποία σημειωτέον, καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων», με χρέωση του 88.99 «Κέρδη προς διάθεση», είναι αφ’ενός μεν, ο σχηματισμός τους από καθαρά κέρδη και αφ’ετέρου, η απαλλαγή τους από την φορολογία. Αντιθέτως, οι επιχορηγήσεις συνιστούν δωρεάν παροχή χρηματικών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου, με σκοπό την κάλυψη-συνήθως μέρους- πραγματοποιηθείσας επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό, ή σε λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων, εφ’όσον αφορούν πάγιο εξοπλισμό, καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ενώ αν αφορούν κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση προσωπικού, ή πρόσληψη επιδοτουμένων ανέργων κ.λπ., καταχωρίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς του 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις» (Γνωμ.ΕΣΥΛ50/1245/1989). Να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί πιστώνονται, σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, κατά την παραλαβή της σχετικής δίγραμμης επιταγής με το ποσό της επιχορήγησης, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 33.14.00 «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις», χρεούμενος αντί των χρηματικών διαθεσίμων, για την απεικόνιση της απαίτησης (ιδιαίτερα, όταν βρισκόμαστε σε περίοδο κλεισίματος ισολογισμού), αν το δικαίωμα της επιχείρησης για την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης είναι οριστικό και βέβαιο. Στο άρθρο 1 του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, διευκρινίζονται οι έννοιες επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή, ως τμήματα των ενισχύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του: «Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην μη καταβολή φόρου εισοδήματος, μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με τον σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού». Όταν η επιχείρηση (με βιβλία Γ’ κατηγορίας), λαμβάνει επιχορήγηση, ως ενίσχυση μέρους της επένδυσης, έχει υποχρέωση να δημιουργήσει αναλυτικό λογαριασμό του 41.10 και να παρακολουθεί την εξέλιξη των αποσβέσεων της επένδυσης, κατά το ποσοστό που αυτή έχει επιχορηγηθεί, μέσα από την σταδιακή χρέωσή του. Παράδειγμα: Επένδυση ύψους 200.000 €. Επιχορήγηση 43%. Αποσβέσεις 1ης λογιστικής χρήσης 15% (έστω, για 8 μήνες, εντός του 2008). Κατά την λήψη της επιχορήγησης πιστώθηκε ο λογαριασμός 41.10.00..., με το ποσό των 86.000 €. Στις 31.12.2008 (τέλος χρήσης), διενεργείται η απόσβεση: 200.000 x 15% x 8/12 = 20.000 €, η οποία θα μεταφερθεί κανονικά στην Γενική Εκμετάλλευση, μαζί με τους υπόλοιπους λογαριασμούς των οργανικών εξόδων, προκειμένου να προσδιορισθεί το αποτέλεσμα αυτής, με βάση τις αρχές της Λογιστικής. Στη συνέχεια, το μέρος της απόσβεσης που αφορά επιχορηγούμενο ποσό, θα μεταφερθεί σε πίστωση λογαριασμού ανόργανου εσόδου (81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων»), με χρέωση και άρα μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του 41.10.00..... Έτσι, θα υπαχθεί σε φορολογία, το τμήμα εκείνο της επιχορήγησης που κάθε έτος αναλογεί στις διενεργούμενες αποσβέσεις του επιχορηγουμένου παγίου, ήτοι για το 2008: 20.000 χ 43% = 8.600 €. Για την επένδυση που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το σχηματιζόμενο αφορολόγητο αποθεματικό (ήτοι, από μη διανεμόμενα κέρδη), δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία, δεδομένου ότι εδώ δεν έχουμε επιχορήγηση, δηλαδή παροχή δωρεάν χρημάτων από το Δημόσιο, αλλά ευθεία χρηματοδότηση της επένδυσης από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Συνεπώς, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν κανονικά, ενώ το αφορολόγητο αποθεματικό θα εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Περαιτέρω, οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται στην τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), ήτοι του ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (εξωλογιστική τήρηση). Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 16.13 «Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου» και με βάση τόσο τον ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 43 παρ. 3 περ. α΄), όσο και τον ΚΦΕ (Ν 2238/1994 άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιβ΄), χαρακτηρίζονται ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης και παρέχεται η δυνατότητα της εφ’άπαξ μεταφοράς τους στα αποτελέσματα ή της τμηματικής απόσβεσής τους, ισόποσα εντός μιας πενταετίας (το πρώτο έτος, ανεξαρτήτως του μήνα πραγματοποίησης των εξόδων αυτών, θεωρείται πλήρες).περιοδικο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, πιατευω θα βοηθησει. Με το ν 3299/04 δεν γίνεται ΠΛΕΟΝ Αναλογούσες στη χρήση κλπ......
×
×
 • Create New...