Jump to content

dio

simple Members
 • Posts

  254
 • Joined

 • Last visited

About dio

 • Birthday 03/14/1968

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  ΑΘΗΝΑ

dio's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

1

Reputation

 1. Κακώς συνδέετε το θέμα της εκλογής Δ.Σ. με την Τακτική Γ.Σ. Όπως αναφέρθηκε ήδη, συγκαλείτε άμεσα Εκτακτη Γ.Σ. με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. (άρθρο 19 παρ. 2 ΚΝ 2190/20 : Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.)
 2. ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε’ του ν. 3419/2005). Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριστής/ες εκτός εάν (για επε και ικε) ο εκκαθαριστής ορίζεται με διάταξη του καταστατικού. Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3419/2005) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
 3. 21 Οκτωβρίου 2015 λήγει η προθεσμία υποβολής του Ε4 (Ετήσιος), ακούγεται τίποτε για παράταση ?
 4. PROAKIS σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Πάντως τα προηγούμενα έτη η ιδιόχρηση (ως έσοδο, πάντα) καταχωρούνταν στο Ε5 και έβγαζε φόρο (κύριο και συμπληρωματικό).
 5. Η ιδιόχρηση ως δαπάνη καταχωρείται στο Ε3 πίν. ΣΤ - στ' κωδ. 531 Η ιδιόχρηση ως έσοδο, εάν καταχωρηθεί στο Ε2 και κατόπιν (μόνο) στο έντυπο Ν πίν. 3Α4, κωδ. 210 --> 198, δεν επηρεάζεται το ποσό του φόρου, καθώς δεν μεταφέρεται στα φορολογητέα κέρδη και παραμένει μόνο το κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού. Μήπως πρέπει να καταχωρηθεί στο έντυπο Ε3 κωδ. 273 ¨Λοιπά έσοδα δραστηρότητας" ?
 6. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή (όχι ότι θα γίνει) των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Από την τέταρτη ημέρα και μετά το Ι.Κ.Α. αναλαμβάνει την επιδότηση του ασθενούντος μισθωτού, (η επιδότηση ορίζεται απ΄ την ασφαλιστική κλάση με βάση τις αποδοχές των τελευταίων ημερών του προηγούμενου έτους), ο δε εργοδότης υποχρεούταν όπως καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου ή 1/25 του μισθού και του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας του Ι.Κ.Α. Το θέμα είναι ότι, υπάρχει δυσκολία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της περικοπής των αποδοχών ασθενείας (εύρεση ασφαλιστικής κλάσης και τεκμαρτού ημερομισθίου, υπολογισμός ημερήσιου επιδόματος δεκαπενθημέρου και κανονικής επιδότησης) και υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 178 παρ. 3 του Ν. 4261/2014.
 7. Εχει κάποιος το ακόλουθο έγγραφο ? "Παρέχονται πληροφορίες για την επιδότηση ασθένειας Ασφαλισμένων του ΙΚΑ στο Δημόσιο – 76858-15.07.2014"
 8. Μετά το μήνυμα, θα πρέπει να δημιουργηθεί συμπληρωματική Α.Π.Δ. Ομως κατά την καταχώρηση της Συμπληρωματικής ΑΠΔ αντιμετώπισα το εξής : Εβαλα 36. Τύπος Αποδοχών : 66 Εισφορές χωρίς αποδοχές 41. Εισφορές Εργοδότη : 20 € και επειδή βγάζει Μήνυμα Συστήματος «106 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ ή ΜΗΔΕΝ», στο πεδίο 39. Αποδοχές δεν δέχεται 0,00 € βάζω 0,01 €. Υπάρχει τρόπος να πάρει Μηδενικές Αποδοχές ?
 9. ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ημερομίσθιος με πενθήμερη εργασία, στον Ιούλιο θα έχει 28 ημερομίσθια ? 1η εβδομάδα : 5 ==> 6 2η εβδομάδα : 5 ==> 6 3η εβδομάδα : 5 ==> 6 4η εβδομάδα : 5 ==> 6 5η εβδομάδα : 3 ==> 4
 10. Αρθρο 25 Κ.Ν. 2190/20 Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής
 11. Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω. Αν διέθετες και λίγη παραπάνω επαγγελματική εμπειρία σε Ανώνυμες Εταιρείας, θα έμπαινες στον κόπο να διαβάσεις τον Κ.Ν. 2190/20. Διαφωνώ ότι η τακτική σου αποτελεί μια απόλυτα θεμιτή συμπεριφορά , …. , διότι εάν είχες την υποχρέωση να υποβάλλεις την Έκθεση των Ελεγκτών και στην πράξη δεν το έκανες, η Εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμο 150,00 € εξαιτίας σου. Λογισμός = σκέψη, στοχασμός τα οποία δεν διαθέτεις σε ικανοποιητικό βαθμό και μάλλον πρέπει να αλλάξεις όνομα (FORO_LOGISMOS)
 12. " ... Υπέβαλα το "πακέτο", χωρίς έκθεση ελεγκτών και το παρέλαβαν. Χωρίς να το ψάξει η αρμόδια υπάλληλος ιδιαίτερα , φαντάζομαι και λόγω του σημερινού φόρτου εργασίας τους και τώρα περιμένω....." Η κουτοπονηριά στο μεγαλείο της. Η υποχρέωση σου δεν σταματά με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπάλληλο της Γραμματείας, αλλά με τον έλεγχο αυτών από τους αρμόδιους εισηγητές που γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν πρόσβαση στο φάκελο της Α,Ε,. Για την ιστορία, δεν είχες υποχρέωση να υποβάλλεις Εκθεση Ελεγκτών για την χρήση 2011
 13. Σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα ΟΤΑ Β' βαθμού (Περιφέρεια) ποιός θεωρείται ως υπεύθυνος εργοδότης για το ΙΚΑ ; Ο Περιφερειάρχης, ο εκκαθαριστής αποδοχών, άλλος ; Ευχαριστώ.
×
×
 • Create New...