Jump to content

juan

simple Members
 • Posts

  47
 • Joined

 • Last visited

About juan

Recent Profile Visitors

1,984 profile views

juan's Achievements

 1. Πήγαινε να ρωτήσεις στο τελωνείο που ανήκει η επιχείρηση. Έπρεπε να είχες ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία.Θα υποβάλεις ΔΕΦΚ. Το θέμα είναι αν θα φας πρόστιμο. Πιθανόν και να μην φας γιατί βρισκόμαστε στις μεταβατικές διατάξεις. Γενικά βιάσου γιατί έχεις αργήσει.
 2. Από το άρθρο 2 της εγκυκλίου: . Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας, βρίσκεται ο κύριος τόπος παραλαβής των προϊόντων. 3. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν Αίτηση με βάση το συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, του νομίμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση. β) Αποδεικτικά στοιχεία της συναφούς δραστηριότητας, κατά περίπτωση: εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.- τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων κ.ά. γ) Εγγύηση, πάγια ή μεμονωμένη, το ύψος της οποίας καλύπτει το σύνολο του φόρου κατανάλωσης των παραλαμβανόμενων κάθε φορά προϊόντων. Η εγγύηση αυτή μπορεί, κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου να είναι τραπεζική ή χρηματική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό, μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων. δ) Κατάλογο των προϊόντων που παραλαμβάνουν, στον οποίο αναφέρονται το είδος του προϊόντος (κωδικός Σ.Ο.), η εμπορική ονομασία, εφόσον υπάρχει, συνήθεις συσκευασίες, ως προς τις ποσότητες κ.ά. Ειδικά στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (παρασκευάσματα), υποβάλλεται επιπλέον Δήλωση Σύστασης, στην οποία αναφέρεται, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, η περιεκτικότητα του σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ, για εκατό (100) κιλά τελικού προϊόντος. 4. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα και σε άλλους τόπους παραλαβής, οι εν λόγω τόποι δηλώνονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, κατά την έκδοση της άδειας.
 3. Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος; Γιατί η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά την συγκεκριμένη διαδικασία στο άρθρο 2. Θα σου την βγάλουν πολύ εύκολα. Επίσης η διαδικασία που θα ακολουθείς μετά, περιγράφεται στο άρθρο 3. Η ειδοποίηση παρλαβής γίνεται με mail στο τελωνείο πριν τη παραλαβή, η δήλωση παραλαβής μέχρι την επόμενη εργάσιμη από την παραλαβή και η ΔΕΦΚ και η πληρωμή της μέσα σε 10 μέρες από την παραλαβή (προσοχή: όχι από την δ'ηλωση παραλαβής).
 4. Πάντως η Singular ακόμη να διορθώσει το update της για το τις συμπληρωματικές ΤΑΠΙΤ. Στο update που είχε κάνει στον Accountant, στην ΑΠΔ δεν συμπεριλάμβανε τις περιόδους που είχαν δημιουργηθεί αυτόματα κάθε μήνα λόγω αποχώρησης εργαζομένου. Απαράδεκτη!!!!
 5. Για τους ημερομίσθιους μόνο. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20039 Άρθρο 2, παρ.2: Ειδικά κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση των 25 ημερών ασφάλισης, εφόσον ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει τον κατά περίπτωση πλήρη αριθμό ημερών ασφάλισης του μήνα αυτού.
 6. http://www.payroll.gr/wp-content/uploads/2014/06/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A5%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A4%CE%9F_NEW-01.07.2014-upd.pdf Μάλλο είσαι στο ΚΠΚ 129
 7. Καλημέρα, γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να βάλω τον ΑΜΕ ΙΚΑ στην μισθοδοσία του Singular Accountant; Αλλιώς δεν γίνεται να δημιουργήσει αρχείο ΑΠΔ.
 8. Ναι την χάνεις αν είναι άδεια άνευ αποδοχών από την αρχή της παράλληλης απασχόλησης. Εκτός αν τον πείσεις να κάνει τροποποιητική ΑΠΔ.
 9. Καλημέρα, Σε περίπτωση που καταργηθεί μία θέση εργασίας σε μία επιχείρηση, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση απόλυσης; Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο αλλά σε φιλικό μου πρόσωπο, αφού του ανακοινώσανε εγγράφως στην επιχείρηση που εργάζεται 1 1/2 χρόνο ότι καταργείται η θέση εργασίας που κατέχει και θα τον βάλουν σε άλλη θέση, ξαφνικά σήμερα τον απέλυσαν και του είπαν ότι δεν δικαιούται αποζημίωση. Ευχαριστώ
 10. Και τι γίνεται στην περίπτωση που συμπληρώσεις το ένα βιβλίο και το ΙΚΑ σου δώσει καινούργιο; Συνεχίζεις την αρίθμηση, ή ξεκινάς από το 1;
 11. Καλημέρα. ΕΠΕ θα δώσει δάνειο στον διαχειριστή της. Το χαρτόσημο είναι 2,4% ή 3,6% ;;;
 12. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να σταματήσει να το συμπεριλαμβάνει στα δώρα, με μία απλή γραπτή ανακοίνωση-κοινοποίηση στο προσωπικό! Μας το είπανε σε σεμινάριο μισθοδοσίας της PIM.
×
×
 • Create New...