Jump to content

HIMAIRA

simple Members
 • Posts

  114
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by HIMAIRA

 1. Η θέση του ΥΟ για το θέμα αυτό είναι ότι φορολογικά αναγνωρίζονται μόνον τα ποσά που προκύπτουν βάσει των  ποσοστών  συμμετοχής στο κεφάλαιο.  και όχι στα κέρδη παρότι το άρθρο 36 αναφέρει ότι ο όρος 'μερίσματα' σημαίνει .....  και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται ..... οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων.

   

 2. πριν μία ώρα, PROAKIS said:

  To πρόβλημα σου ποιό είναι ,αφού με τα % κερδών πάει το Ν ,με αυτά θέλεις και συ.

  κρίσιμη ημερομηνία 31/12/2016 με αυτά επιμερίζεις στους εταίρους.  δεν θα πεις 11 μήνες πάω με % στο κεφάλαιο και 1 μήνα με % στα κέρδη.

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Το πρόβλημά μου είναι αν το "Ν" θα το επιμερίσει  βάσει των ποσοστών επί των κερδών και όχι επί του κεφαλαίου όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. 

 3. Κατά την υποβολή του εντύπου Ν ο επιμερισμός των κερδών, που γίνεται αυτόματα από το taxis, θα γίνει βάσει των ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη και όχι στο κεφάλαιο;Το άρθρο 36 ΚΦΕ αναφέρει ¨συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων"..Παλαιότερα γινόταν βάσει των ποσοστών συμμετοχής στο κεφάλαιο και η διανομή των κερδών αφορούσε τους εταίρους και  τις μεταξύ τους σχέσεις,  και όχι την φορολογία. Η τροποποίηση του καταστατικού για την διαφοροποίηση των ποσοστών ως προς τα κέρδη έγινε τον Δεκέμβριο 2016.   

   

 4. Σε νομικό πρόσωπο  καταβληθείσες εκπρόθεσμα  εργοδοτικές εισφορές  το έτος 2014 που αναμορφώθηκαν το ίδιο έτος, το 2015 σε ποιο κωδικό καταχωρούνται για να αφαιρεθούν από τα κέρδη; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 5. Ιδιώτης συνάπτει σύμβαση με εκδοτική επιχείρηση προκειμένου να της  εκχωρήσει. το δικαίωμα έκδοσης βιβλίου που πρόκειται να μεταφράσει. Με την

  υπογραφή της σύμβασης λαμβάνει εφάπαξ αμοιβή 5000 ευρώ, οπότε εκδίδεται τίτλος κτήσης με παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου.

  Το ερώτημα είναι αν το ποσό αυτό είναι εισόδημα από δικαιώματα ή από επιχειρηματική δραστηριότητα επειδή κατά την καταβολή το άυλο  αγαθό

  (το μεταφρασμένο κείμενο) δεν υπήρχε.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. Μήπως γνωρίζει κάποιος πώς μπορώ να πάρω αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας που εκτύπωσα από το taxis τον προηγούμενο χρόνο.Μου

  το ζητάει δημόσια υπηρεσία η οποία ή δεν την ζήτησε όταν έπρεπε ή την έχασε.Η εταιρία ήταν πάντοτε φορολογικά ενήμερη.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 7. Ποιο επάγγελμα θεωρείται περιστασιακό; Αν δηλαδή ένας άνεργος ή φοιτητής κάνει μια μετάφραση ενός βιβλίου (περιστασιακά) και εκδοθεί απόδειξη δαπάνης, αυτό θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μετά από συζήτηση με το ΥΟ, παρότι το επάγγελμα του "μεταφραστή' συμπεριλαμβάνεται στα πρώην ελευθέρια επαγγέλματα . 

  Νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο.

 8. Ασφαλιστικές εισφορές Δεκεμβρίου 2014 που πληρώθηκαν εκ παραδρομής με μία μέρα καθυστέρησης λόγω αργίας της

  τελευταίας μέρας του μήνα, θα μπορούσα να μην τις συμπεριλάβω στην Αναμόρφωση, στηριζόμενη στον νόμο, που μιλάει

  για ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και όχι για ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

    

 9. Ασφαλιστικές εισφορές Δεκεμβρίου 2014 που πληρώθηκαν εκ παραδρομής με μία μέρα καθυστέρησης λόγω αργίας της τελευταίας μέρας του μήνα,

  θα μπορούσα να μην τις συμπεριλάβω στην αναμόρφωση, στηριζόμενη στον νόμο, που μιλάει για ΜΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ και όχι για ΜΗ

  ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ¨; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 10. Μα το θέμα είναι ότι  η επιχείρηση το έχει στείλει ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα . ( κωδικός 6 ).

   Μπορεί ο φορολογούμενος να το διαχειρισθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή η εταιρία πρέπει να το ξαναστείλει

  ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.;

 11.  Περιστασιακά απασχολούμενος αλλά όχι φοιτητής ή νοικοκυρά, με εργασία μη υπαγόμενη στα ελευθέρια επαγγέλματα

   για να φορολογηθεί με την κλίμακα μισθωτών, βάσει της νέας παραγράφου 35 του άρθρου 72 με εισόδημα έως 6000 ευρώ ,

  πρέπει η βεβαίωση αποδοχών που έχει σταλεί από την επιχείρηση να αφορά  εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες;

  Αν η επιχείρηση το έχει στείλει ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδικός 6),πρέπει να διορθωθεί με επαναποστολή

  των βεβαιώσεων από την εταιρία ή έχει τη δυνατότητα να το διαχειρισθεί ο φορολογούμενος; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 12. Υποθέτω ότι αναφέρεται σε συγγραφείς -δημόσιους υπαλλήλους που εκδίδουν μόνοι τους τα βιβλία και τα πωλούν

  χωρίς να είναι επιτηδευματίες. Αλλά και αυτό να μην είναι,  μπορεί απλά να αντιγράφηκε η διευκρίνιση από το προηγούμενο έτος.

 13. Τα συγγραφικά δικαιώματα είναι εισόδημα από κεφάλαιο και όχι από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο για τους μη υπόχρεους σε έκδοση ΤΠΥ, όσο και

  για όσους είναι μεν  επιτηδευματίες αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη ως ¨συγγραφείς". Στο έντυπο Ε1 καταχωρείται στον πίνακα Δ1 και δεν προβλέπεται

  υποχρέωση ηλεκτρονικής πληροφόρησης. 

 14. Σε επίσκεψή μου στο ΥΠ.ΟΙΚ. διευκρινίστηκαν τα παρακάτω:

  1-Στον κωδικό 4 και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αναγράφονται  οι αμοιβές  που καταβάλλονται με τίτλο κτήσης σε φοιτητές, νοικοκυρές κ.λ.π

  όπως αναφέρεται στην  πολ.1047/2015

  2-Για τους λοιπούς είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα .π.χ  η αμοιβή  Καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος περιστασιακά (με τίτλο

  κτήσης) επιμελείται την έκδοση ενός βιβλίου ,είναι εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  και αναγράφεται στον κωδικό 6.

  3-Σχετικά με αυτούς που εκδίδουν ΤΠΥ και πληρούν τις προϋποθέσεις για να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών:

  Οι επιχειρήσεις, οι οποίες λογικά έχουν υποβάλλει  προσωρινές δηλώσεις για τις παραπάνω αμοιβές ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα , θα υποβάλλουν βεβαιώσεις ,ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι θέμα των φορολογούμενων το πως  θα το διαχειριστούν. 

 15. Για αυτούς (ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση

  δεν θα υποβάλουμε βεβαιώσεις;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 16. Για τις αμοιβές από δικαιώματα (στις οποίες επίσης έχει παρακρατηθεί  φόρος ) δεν θα υποβληθεί αρχείο βεβαιώσεων και δεν θα δοθεί βεβαίωση στους διακαιούχους:;

 17. Η προθεσμία  υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων  (ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών ) οικον.έτους

  2015, είναι η 30 Απριλίου 2015; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ  

 18. Για διόρθωση προσόψεων σε αποθήκη που δηλώθηκε το 2005 και θέλω να μεταβιβάσω,πρέπει να υποβάλλω τροποποιητική για το 2005

  ή μπορώ να διορθώσω από 2010 και μετά προκειμένου να πάρω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ; 

 19. Η απόδειξη επιστροφής λιανικώς πωληθέντων προφανώς δεν εκδίδεται υποχρεωτικά από ταμειακή μηχανή, εφόσον για ποσό πάνω από 30 ευρώ υποχρεωτικά αναγράφονται  στο παραστατικό τα στοιχεία του πελάτη.Έτσι δεν είναι; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

×
×
 • Create New...