Jump to content

FORO_LOGISMOS

simple Members
 • Content Count

  88
 • Joined

 • Last visited

Reputation Activity

 1. Like
  FORO_LOGISMOS reacted to GEORGE1 in ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ LAPTOP   
  Εγώ δουλεύω με ένα HP i3 (από τα πρώτα i3 330M …)   οι μόνες αλλαγές που έγιναν ήταν:
  1) Η αντικατάσταση του HD με SSD Samsung ,
  2) Ram από 3Gb σε 8Gb (θέλω πολλά παράθυρα ανοικτά ταυτόχρονα …) και
  3) Το προτεινόμενο αυτόματο upgrade από τα προ-εγκατεστημένα win7 64 pro GR σε win10 64 pro GR και όλα τρέχουν τέλεια !!! 
  Accountant και Δήλωση Εισοδήματος της SingularLogic,
  MyTaxis2017pro 
  Μισθοδοσία της Union κλπ κλπ κλπ χωρίς κανένα πρόβλημα χρόνια τώρα  
   
 2. Like
  FORO_LOGISMOS reacted to ponzi in ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ LAPTOP   
  Όπως λέει ο Proakis.
  Με ένα i3 και πάνω, καλύτερα και από desktop. 
 3. Like
  FORO_LOGISMOS reacted to PROAKIS in ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ LAPTOP   
  αν τρέχει τα προγράμματα τι πρόβλημα έχεις? να τα τρέχει όμως ,όχι απλά να τα βλέπεις.
  βάλε και εξωτερικό πληκτρολόγιο-ποντίκι και το λύνεις και αυτό.
  τα δούλευα έτσι προ 15 ετών ,αλλά τότε τα περισσότερα ήταν dos ή ψευτο-παραθυρικά.
  τεράστιο πλεονέκτημα να τα έχεις όλα μαζί σου ,από πελάτη μέχρι σπίτι και να δουλεύεις.
  θυμάμαι τότε ,επειδή καταχωρώ γρήγορα βούιζε συνέχεια από την πολλή δουλειά.
  αντίγραφα ασφαλείας κάθε βράδυ.
   
 4. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to Cristin in Εγγραφες Εσόδων σε βιβλία Ιατρών   
  Εγω τις περνάω συγκ/κά ανά ημερομηνία σαν "ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ".
  Η ανάλυση προκύπτει απο τις χειρόγραφες Α.Π.Λ.Σ ,οπότε νομίζω δεν τίθεται θέμα.
  Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα..
 5. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to nefertiti in ΠΕΛΑΤΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ   
  Πελάτης μου που μου χρωστούσε από 1/2012-6/2012 περίπου 800 ευρώ, είχε και την αναίδεια (τέλος Ιουνίου πέρυσι) να μου πει ότι τα έδωσε σε άλλο λογιστή (τα ενημέρωνα και του τα έδινα όπως κάνω σε όλους). Του είπα να μου πληρώσει ότι μου χρωστάει και ακόμη τα παίρνω!
  Η μεγαλύτερη αναίδεια ήταν όταν με πήρε τηλέφωνο ο νέος λογιστής να του ετοιμάσω τις Συγκεντρωτικές τιμολογίων για να μην αναγκαστεί να καταχωρήσει τιμολόγια από την αρχή. Τον ενημέρωσα για την οφειλή και η απάντησή του ήταν ότι δεν είναι δική του δουλειά το τι χρωστάει σε μένα .........ο πελάτης του!!  
  Έμαθα μετά από λίγο καιρό ότι του έπαιρνε το 1/3 της δικής μου αμοιβής.
   
  Ξέρω ότι θα το βρεί μπροστά του, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι .........συνάδελφοι, δεν θα υπήρχαν ούτε αυτοί οι πελάτες.   
 6. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to anast in Ενδοκοινοτική εισαγωγή ή όχι; Πάμε άλλη μια να μαζέψω γνώμες.   
  100% εισαγωγή.
   
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 
  Αρθρο 54. Αντικείμενο του φόρου
  5. Θεωρούνται ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:
  α) Κανάριοι Νήσοι,
   
   
  NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
   
  Αρθρο 67. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
  1."Έδαφος της Κοινότητας" ή "Κοινότητα" είναι το εσωτερικό των κρατών - μελών, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε κράτος - μέλος στο άρθρο 227 της Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
  2.Εξαιρούνται από την έννοια του "εσωτερικού των κρατών - μελών":
  α) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη:
  -Νησί της Ελιγολάνδης και περιοχή του Μπύζιγκεν της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
  -Θέουτα και Μελίλιατου Βασιλείου της Ισπανίας.
  -Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιταλία της Ιταλικής Δημοκρατίας.
  β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη:
  -Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  -Υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας.
  -Κανάρια νησιά του Βασιλείου της Ισπανίας.
 7. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to agrevelos in Οι ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ μελών Δ.Σ. ΑΕ & διαχ/στών ΕΠΕ είναι εκπιπτόμενες δαπάνες ;   
  1. Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) προστέθηκε νέα υποπερίπτωση εε' στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
   2. Με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 διαταγή μας, διευκρινίσαμε ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν μόνο τους ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. Ωστόσο, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. δεν μπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα μέλη των εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και περαιτέρω βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί του εντύπου Ε1 με ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης, οι καταβαλλόμενες εισφορές από τα μέλη των νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των παραπάνω νομικών προσώπων.
   Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος]
  Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
     Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
     α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
     β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα,
     γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,
     δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
   
   
  Απο τον συνδυασμό των παραπάνω φαίνεται να προκύπτει οτι δεν ισχύει για μέλη μελών Δ.Σ. Α.Ε.
  Αλλά και πάλι........ δεν βάζω το χέρι μου στην φωτιά.
   
  Το κέρατό μου μέσα !!!!!!!
  Για να βγάλεις άκρη (αν καταφέρεις να βγάλεις)  πρέπει να περιπλανηθείς σε διάσπαρτους νόμους , άρθρα , παραγράφους , περιπτώσεις , υποπεριπτώσεις , και πάει λέγοντας.
  Αν αυτό είναι ευνομούμενο κράτος , τότε εγώ δηλώνω Αλέκτωρ.   
 8. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to doctor in ΤΕΑΥΕΚ -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1/12/2013   
  Και μετά θα στείλουμε ΑΠΔ στο ΙΚΑ που θα συμπεριλαμβάνει τις εισφορές των επικουρικών και δεν θα συμφωνεί η ΑΠΔ με την πληρωμή των εισφορών και μετά θα τρέξει το ΙΚΑ δηλωθέντα-καταβληθέντα και θα μας ζητάει διαφορές και εμείς μετά θα τους πούμε ότι το ΤΑΠΕΜ και το ΤΑΠΕΡ έβγαλαν εγκύκλιο να τους τα πληρώσουμε εκεί και μετά το ΙΚΑ θα σου πει κύριε είδες τι γράφουν οι νόμοι και οι εγκύκλιοι και εμείς μετά θα τους πούμε μα κύριε ικατζή αυτοί στο ΤΑΠΕΜ μου είπαν αυτό και γιατί να πληρώσω εγώ δύο φορές τις ίδιες εισφορές και μετά αυτοί θα σου πούνε οκ δεν πειράζει δώστα σε μένα και ζήτα τα πίσω από το ΤΑΠΕΜ και μετά θα πας στο ΤΑΠΕΜ και θα σου πούνε ότι εμείς δεν τα δίνουμε πίσω βγάλε άκρη με το ΙΚΑ και μετά θα σταθείς σαν μαλάκας και θα πεις: ρε δεν γαμιέστε όλοι σας επιτέλους, άχρηστοι και ανίκανοι... Αυτά, τίποτα άλλο περιμένουμε διευκρινιστική της εφαρμοστικής από τον πρόεδρο του εδεσσαϊκού. Αυτό τίποτα άλλο και μετά είπανε ότι το παιχνίδι θα γίνει αλλά εμείς ότι δεν αλλά αυτοί ότι θα οριστεί διαιτητής λέμε...
 9. Upvote
  FORO_LOGISMOS got a reaction from ΔΗΜΗΤΡΗΣ_Ζ in Αρνηση Παραδοσης Βιβλιων απο Λογιστη   
  Συνάδελφε η λογίστρια δεν έχει ...δικαίωμα να παρακρατήσει τα βιβλία του πελάτη , εσύ έχεις όμως επαγγελματική υποχρέωση να αναρωτηθείς γιατί επιλέγει εσένα για την τήρηση των βιβλίων του , μήπως λέω εγώ - υποθέτω τώρα, λόγω παροχής ιδιαίτερα χαμηλής τιμής ; , ίσως και κάτω από το πραγματικό κόστος τήρησης ; Και επίσης ένας πελάτης που είχε εκκρεμότητες με την προηγούμενη λογίστρια ,να είσαι σίγουρος ότι συντομα θα δημιουργήσει παρόμοιες και με σένα.
 10. Upvote
  FORO_LOGISMOS got a reaction from spirosvii in Αρνηση Παραδοσης Βιβλιων απο Λογιστη   
  Συνάδελφε η λογίστρια δεν έχει ...δικαίωμα να παρακρατήσει τα βιβλία του πελάτη , εσύ έχεις όμως επαγγελματική υποχρέωση να αναρωτηθείς γιατί επιλέγει εσένα για την τήρηση των βιβλίων του , μήπως λέω εγώ - υποθέτω τώρα, λόγω παροχής ιδιαίτερα χαμηλής τιμής ; , ίσως και κάτω από το πραγματικό κόστος τήρησης ; Και επίσης ένας πελάτης που είχε εκκρεμότητες με την προηγούμενη λογίστρια ,να είσαι σίγουρος ότι συντομα θα δημιουργήσει παρόμοιες και με σένα.
 11. Upvote
  FORO_LOGISMOS got a reaction from GEORGE1 in Αρνηση Παραδοσης Βιβλιων απο Λογιστη   
  Συνάδελφε η λογίστρια δεν έχει ...δικαίωμα να παρακρατήσει τα βιβλία του πελάτη , εσύ έχεις όμως επαγγελματική υποχρέωση να αναρωτηθείς γιατί επιλέγει εσένα για την τήρηση των βιβλίων του , μήπως λέω εγώ - υποθέτω τώρα, λόγω παροχής ιδιαίτερα χαμηλής τιμής ; , ίσως και κάτω από το πραγματικό κόστος τήρησης ; Και επίσης ένας πελάτης που είχε εκκρεμότητες με την προηγούμενη λογίστρια ,να είσαι σίγουρος ότι συντομα θα δημιουργήσει παρόμοιες και με σένα.
 12. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to Α. Αρχοντής in ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ)   
  Οι διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 4  της ΠΝΠ Α' 229, αναφέρουν:
   
   
  Συνεπώς. η παρ. 11 του αρ. 6 του ΚΦΑΣ διαμορφώνεται ως εξής:
   
   
  Το είδος των υπηρεσιών που παρέχουμε είναι η λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης έναντι μιας αμοιβής που στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συμπεριλαμβάνει γενικές υπηρεσίες περιοδικής ή επαναλαμβανόμενης φύσεως. Αν, για παράδειγμα, συμφωνήσουμε 10 € για όλα, σ' αυτό περιλαμβάνουμε ενημέρωση, ΦΠΑ, μισθοδοσία, θεωρήσεις, και ό,τι τέλος πάντων συμφωνήσαμε. Προσωπικά, θεωρώ ότι η περιγραφή "Λογιστική παρακολούθηση μηνός τάδε" είναι πληρέστατη και επαρκέστατη. Τώρα, αν πάρω αμοιβή για έξτρα δουλειά, π.χ. έστω ότι συμφώνησα να πληρωθώ εξτρά για τη δήλωση υπεραξίας του 2065, τότε θα εκδώσω Τιμολόγιο με την παραπάνω αιτιολογία. Δεν βρίσκω το λόγο να αναλύσω 3 € για ενημέρωση, 2 € για ΦΠΑ, 1 € για θεωρήσεις, 3 € για μισθοδοσία κ.ο.κ. Στα Β' πληρώνομαι με το μήνα, ΦΠΑ όμως κάνω κάθε τρίμηνο. Θεωρήσεις πότε έχω πολλές, πότε καμία. Τις φορολογικές δηλώσεις τις βάζω στην τιμή. Στην τελική, η δουλειά μας δεν είναι μόνο η καταχώριση τιμολογίων και η σύνταξη δηλώσεων, αλλά και τα τηλέφωνα που θα κάνουμε, το διάβασμα, η συζήτηση με τον πελάτη και άλλα που δεν είναι δυνατόν να κοστολογηθούν ξεχωριστά. Συμφωνητικό δεν έχω κάνει με κανέναν και δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Κόβω λοιπόν ένα ΤΠΥ (πια) κάθε μήνα με την αιτιολογία "Λογιστικές Υπηρεσίες" ή υποστήριξη ή παρακολούθηση μηνός Τάδε και θεωρώ ότι το είδος των υπηρεσιών περιγράφεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11, αρ. 6 ΚΦΑΣ. Αν προκύψει κάτι έκτακτο και πληρωθώ γι' αυτό (λέμε τώρα....) θα εκδώσω το στοιχείο ανάλογα.
 13. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to SOULIS in ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ)   
  Προσωπικά λογιστικές εργασίες έκανα και έγραφα στην ΑΠΥ.. το ίδιο συνεχίζω να κάνω και θα γράφω στο ΤΠΥ..
  Αν θέλουν ανάλυση μπορούν να διαβάσουν το Προεδρικό Διάταγμα για το επάγγελμα του λογιστή.
   
  Αυτό για τους επαγγελματίες με μόνιμη σχέση..
   
  Στους υπόλοιπους λογικό είναι να περιγράφεις συγκεκριμένα τι έκανες.
 14. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to Lucky_Luke in ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ   
  Τι, υπάρχουν κι άλλοι; Νόμιζα ότι είμαι μόνο εγώ!!!
  Εν πάσει περιπτώσει, καμιά συνέχεια από μέρους μου.
 15. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ in ΕΡΓΟΣΗΜΟ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   
  Αυτά που έχω συλλέξει ως τώρα:
  Τα βασικά για το Εργόσημο
  Ποιους αφορά;
  α) Το κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό για την αμοιβή και παρακράτηση εισφορών. (π.χ. οικιακή καθαριότητα, οι κηπουρικές εργασίες, μικροεπισκευαστικές εργασίες, η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, η φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι αισθητικές φροντίδες φροντίδα αρρώστων κ.τ.λ. Αλλά όλα αυτά μονάχα αν παρέχονται αποκλειστικά κατ' οίκον του εργοδότη.
  β) Τους εργάτες γης (περιστασιακοί ή όχι) (ημεδαποί ή αλλοδαποί), που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή με μορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.) και οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς απασχολούμενοι
  Οι διατάξεις του εργοσήμου δεν έχουν εφαρμογή: στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

  Ποιος είναι ο Υπόχρεος έκδοσης του Εργοσήμου;

  Είναι αυτός που δέχεται τις εργασίες των εν λόγω προσώπων.Ποιος έχει το δικαίωμα εξαργύρωσης του;
  Το έχει το πρόσωπο που παρείχε την εργασία από τις Τράπεζες ή ΕΛΤΑ, αφού προηγουμένως έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

  Ποια η διαδικασία χρησιμοποίησης του Εργόσημου;
  Ο εργοδότης απευθύνεται στην Τράπεζες ή ΕΛΤΑ με τον ΑΜΚΑ του, δηλώνει αν είναι ΙΚΑ ή ΟΓΑ, το είδος της παρεχόμενης εργασίας (π.χ. οικιακές εργασίες) και καταθέτει το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Η τράπεζα , ΕΛΤΑ, κ.τ.λ., αξιοποιώντας τον ΑΜΚΑ, συνδέεται με τη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά τη στιγμή της έκδοσης και αναζητά τα στοιχεία του εργοδότη. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με την σειρά του τα επιβεβαιώνει. Πριν την έκδοση του εργοσήμου, ο φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με τα στοιχεία του εργοσήμου προς έκδοση.
  Επί του αντιτύπου - αποκόμματος για τον εργοδότη αναγράφονται κατά την έκδοση του Εργοσήμου τα ακόλουθα στοιχεία: α) Ο φορέας έκδοσης του Εργοσήμου β) Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή Ο.Γ.Α.) γ) Ο μοναδικός αριθμός του Εργοσήμου δ) Ο ΑΜΚΑ του εργοδότη ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά αναφέρονται στο Αρχείο του ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ στ) Το ποσό του Εργοσήμου, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του εργαζομένου ζ) Οι ασφαλιστικές εισφορές η) Η ημερομηνία έκδοσης του Εργοσήμου θ) Η ημερομηνία λήξης του Εργοσήμου ι) θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου του εργαζομένου
  Επί του αντιτύπου - αποκόμματος για τον εργαζόμενο αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) Όλα τα παραπάνω στοιχεία β) Η ημερομηνία πληρωμής γ) Γραμμωτός κώδικας, ο οποίος θα λειτουργήσει βοηθητικά κατά τη στιγμή εξαργύρωσης του Εργοσήμου (προαιρετικά).
  Το ποσόν του Εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €. Ο χρόνος ισχύος του ορίζεται στους τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το Εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
  Μετά τη λήξη ισχύος του, το Εργόσημο ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή ή να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής Εργοσήμου που δεν έχει εξαργυρωθεί, μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει την επανέκδοσή του υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον φορέα έκδοσης.
  Ύψος κρατήσεων εισφορών:
  Για το ΙΚΑ ΤΕΑΜ στο ποσό του εργοσήμου εμπεριέχεται 20% κρατήσεις εργοδότη και εργαζομένου. Άρα σε ένα εργόσημο 100 ευρώ τα 80,00 είναι αμοιβή και τα 20,00 είναι κρατήσεις.
  Πως βρίσκω τι εργόσημο πρέπει να αγοράσω για να πάρει ο εργαζόμενος ακριβώς τα χρήματα που θέλω να πάρει;
  Αν θέλω να αγοράσω ένα εργόσημο που να μείνουν «Χ» χρήματα στον εργαζόμενο αγοράζω εργόσημο αξίας «Χ» διά 0,8
  Π.χ. Θέλω να αγοράσω εργόσημο και να μείνουν 500 ευρώ στον εργαζόμενο. Τότε 500/0,8 = 625. Αγοράζω συνεπώς εργόσημο αξίας 625 εκ του οποίου το 20% είναι ασφαλιστικές εισφορές (625*20%=125,00) και το υπόλοιπο είναι η αμοιβή του εργαζομένου (625 -125 = 500,00)
  Πως βρίσκω τι εργόσημο πρέπει να αγοράσω για να πάρει ο εργαζόμενος ακριβώς τα ένσημα (ασφαλιστικές ημέρες) που θέλω να πάρει;
  Ο υπολογισμός των ημερών που αντιστοιχούν σε ένα εργόσημο βρίσκεται με τον κάτωθι υπολογισμό. (Εισφορές εργοσήμου) διά (Ημερήσια εισφορά του ανειδίκευτου εργάτης της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σ.σ. στο 2012 είναι 11,88 ). Το ποσό που θα προκύψει διπλασιάζεται και αυτό το ποσό είναι οι ημέρες εργασίες του εργαζομένου μη δυνάμενες να υπερβούν τις 30 ημέρες / μήνα ή 360/έτος.
  Για παράδειγμα : Εργόσημο 1000 ευρώ στον Μάρτη. Για να βρω τις εισφορές εργοσήμου θα κάνω την πράξη 1000 * 20 % = 200. Άρα 200/11,88 = 16,83. Το ποσό αυτό το διπλασιάζω άρα 16,83 * 2 = 33,67. Επειδή μπορώ όμως μέχρι 30 ημέρες το μήνα οι μέρες τελικά που θα ασφαλιστεί ο εργαζόμενος για τον Μάρτη από αυτό το εργόσημο των 1000 ευρώ είναι 30 ημέρες.
  Για το 2012 (έως 30/06/2012) αν διαιρέσουμε το εργόσημο με το 29,7 βγάζουμε τις ημέρες ασφάλισης. Αυτό ισχύει όμως μόνο για το 2012 διότι το επόμενο έτος αλλάζει η «ημερήσια εισφορά του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκ του προηγούμενου έτους»
  (Σημείωση: Την 31/12/11 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 33,57. Οι κρατήσεις είναι 35,4% επί αυτού. Άρα 33,57 * 35,4 % = ασφαλιστικές κρατήσεις = 11,88 ευρώ. )
  Πως ξέρουμε οι ασφαλιστικές ημέρες ποιόν μήνα αφορούν;
  Πρέπει να καταβάλλεται τον ίδιο μήνα με το μήνα που παρέχεται η υπηρεσία, έτσι ώστε να ένσημα να καταλογίζονται στον ίδιο μήνα. Δεν έχει σημασία η ημέρα, αρκεί η καταβολή να γίνεται εντός του αντίστοιχου μήνα. Αλλιώς θα καταλογισθεί στον μήνα που θα καταβληθεί το ποσό.
  Πρέπει να αγοραστεί δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πασχα, Επίδομα αδείας σε εργόσημο;
  Σύμφωνα με τον κ Λαναρά (Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική) (σελ 13 και 19 της έκδοσης του 2007), για τους εργαζόμενους σε γεωργικές εργασίες καθώς και για τους οικόσιτους οικιακούς μισθωτούς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τις Κυριακές και αργίες και την νυκτερινή εργασία αλλά δικαιούνται να λάβουν όμως δώρα, επιδόματα αδείας, άδεια, αποζημιώσεις (βλ. ΔΕΝ 2005 σελ.595, ΔΕΝ 2006 σελ 467).
  ΜΟΡΦΕΣ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ του ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ:
  1ηΠαραλλαγή εργοσήμου: «Ειδική συναλλαγή εργόσημου» όταν έχουν όλοι τραπεζικό λογαριασμό:
  Στην περίπτωση όπου τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης τηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα, θα μπορεί να διενεργείται από τον εργοδότη ειδική συναλλαγή «εργοσήμου» όπου ο εργοδότης καταθέτει το συνολικό ποσό αμοιβής του εργαζόμενου και ασφαλιστικών εισφορών στο λογαριασμό του εργαζόμενου. Η ειδική συναλλαγή φροντίζει για τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου στον λογαριασμό του εργαζόμενου να κατατεθεί το καθαρό ποσό πληρωμής (μικτή αμοιβή - ασφαλιστικές εισφορές). Κατά τη διαδικασία έκδοσης ισχύουν όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Συμπληρωματικά, ο εργοδότης συμπληρώνει τον αριθμό λογαριασμού IBAN του εργαζόμενου.
  2ηΠαραλλαγή εργοσήμου: «Η Εργοκάρτα»
  Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, μπορεί να χρησιμοποιείται ειδική προπληρωμένη ή άλλη τραπεζική κάρτα, με την ένδειξη «Εργοκάρτα» ή άλλο δηλωτικό αναγνωριστικό, την οποία μπορούν να προμηθεύονται οι εργαζόμενοι από τα τραπεζικά ιδρύματα
  Η ειδική αυτή κάρτα, θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  α) Θα φέρει το λογότυπο ενός διεθνή οργανισμού πληρωμών (π.χ. Visa, MasterCard). β) Θα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό. γ) Θα δύναται να εκτελεί αναλήψεις σε ΑΤΜ και αγορές σε μηχανήματα EFT/POS δ) Η κάρτα θα παραδίδεται (μαζί με το αντίστοιχο PIN της) σε σφραγισμένο φάκελο και θα φέρει chip. ε) Η κάρτα θα μπορεί να διατεθεί και σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν διατηρούν τραπεζική σχέση. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης του εργοσήμου, ο εργαζόμενος Θα εισάγει την κάρτα στην ειδική υποδοχή ΑΤΜ και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί τον ΑΜΚΑ του ή το pin που του έχει δοθεί και τον μοναδικό αριθμό του εργοσήμου. Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων της διαδικασίας (έλεγχος, ταυτοποίηση, κ.α.) το καθαρό πληρωτέο ποσό θα πιστώνεται στην κάρτα και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές θα πιστώνονται στον λογαριασμό του αρμόδιου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΑΤΜ ή/και το ΑΜΠ θα τυπώνει απόδειξη.
  Παρέχετε δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα;
  Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα στους νέους ασφαλισμένους δεν παρέχεται στα πρόσωπα που εμπλέκονται με το Εργόσημο.
  Πως εκπίπτουν φορολογικά οι ασφαλιστικές εισφορές του Εργοσήμου;
  Κατά τον αρχικό Νόμο (περ. ια παρ. 1 άρθρου 8 ΚΦΕ οι ετήσιες καταβληθείσες εισφορές εκπίπτουν φορολογικά. Όμως αυτό καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 3986/2011. Αυτά βέβαια για τους ιδιώτες εργοδότες. (π.χ. φύλαξη παιδιών σε οικία) (σ.σ. Οι εγκύκλιοι του ΙΚΑ λένε ότι εκπίπτουν φορολογικά. Κατά τη γνώμη μας υπερισχύει ο φορολογικός Νόμος δηλαδή η μη δυνατότητα έκπτωσης )
  Αν ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας (π.χ. Ο.Ε. με αγροτικές εκμεταλλεύσεις) οι εισφορές και οι αμοιβές εκπίπτουν κανονικά στο σύνολό τους.
  Πότε είναι η έναρξη εφαρμογής του Εργοσήμου;
  α) Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους που ασφαλίζονται ήδη και υποβάλλονται για αυτούς Α.Π.Δ. θα αρχίσει από 1-1-2012.
  β) Για τους κατ' οίκον απασχολούμενους οι οποίοι ασφαλίζονται με βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλόκ), πάλι θα αρχίσει στις 1-1-2012 (είχε δοθεί παράταση με την Α21/4493/21-10-2011. )
  γ) Για τα λοιπά υπαγόμενα πρόσωπα ο νέος τρόπος αμοιβής και παρακράτησης εισφορών εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 12-9-2011.
  Ποιες είναι οι ποινές επί των παραβάσεων του Εργοσήμου;
  Η παράβαση των διατάξεων περί εργοσήμου και η μη πληρωμή με εργόσημο συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το οποίο επιβάλλεται από τον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Πηγές:
  N. 3863. Κεφ. 4ο. άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 115/15.07.2010)
  Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ.: 14913/343/Φ10034/27.6.2011
  Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 68/9.9.2011
  Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αριθ. 9/12.9.2011
  Εγκύκλιος ΙΚΑ Α 21/449/3/21-10-2011
  Σ τ α υ ρ ο υ λ ά κ η ς Α ρ τ . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
  Οικονομολόγος ΑΒΣΘ - Λογιστής Φοροτεχνικός
 16. Upvote
  FORO_LOGISMOS reacted to stefanos_her in Υποχρεωση Δημοσιευσης Ισολογισμου ΕΠΕ   
  Κώστα, στο ουσιαστικό συμφωνούμε όλοι μας... Άχρηστες οι δημοσιεύσεις και εξυπηρετούν μόνο τους εκδότες.....
  Στο τυπικό, έννομο συμφέρον δεν έχουν μόνο οι μέτοχοι της εταιρίας... Επενδυτές, δανειστές, πιστωτές και δεν συμμαζεύεται.... Υπό συνθήκες, η πολιτικής τους εξαρτάται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
  Αλλιώς ο νόμος δεν θα έλεγε για δημοσιότητα, θα έλεγε να κοινοποιούνται στους μετόχους ενυπόγραφα και τέλος....
×
×
 • Create New...