Jump to content

FORO_LOGISMOS

simple Members
 • Posts

  88
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by FORO_LOGISMOS

 1. εχω εγκαταστησει ...28 φορες τον acrobat reader σε ολες τις εκδοσεις του και ο συνδιασμος win 7 32 bit & IE 9 δεν ...παιζει ειναι δεδομενο οτι το προβλημα προερχεται απο το site της gsis , η οποία βεβαια κωφεύει.
 2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ INTERNET EXPLORER 9 , ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ & ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΣΤΟ TAXIS NET; ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ SITE 'H ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ INTERNET EXPLORER 9 & ACROBAT READER ;
 3. Εγώ αναφέρομαι σε ηλεκτρονική αποστολή περιοδ.ή και εκκαθ. ΦΠΑ , μέσω προγράμματος tax system - epsilon net και με χρήση internet explorer 9.
 4. Θεωρώ σημαντική την παρατήρηση και θα πρόσθετα γιατί να προτρέχουμε εμείς ως Λ/Φ να παρέχουμε αποζημιώσεις σ' ένα προτεινόμενο εκ μέρους μας συμφωνητικό και γιατί να μή το αφήσουμε αυτό το "σημείο" κενό , να μη το ανακινήσουμε από μόνοι μας δηλαδή και να το αφήσουμε να ρυθμίζεται κατά περίπτωση όταν και όποτε ζητείται από το αντισυμβαλλόμενο μέρος ; Εν προκειμένω πιστεύω ότι η ασφάλεια προς τον πελάτη μας παρέχεται πλουσιοπάροχα από την ισχύουσα διάσπαρτη περί του επαγγελματός μας νομοθεσία , δεν χρειάζεται να προσθέτουμε ποινές υποχρεώσεις και ευθύνες πέραν εκείνων που μας ανήκουν και που μας ζητούνται θα έλεγα . Επίσης στο προτεινόμενο σχέδιο διαφαίνεται μια προσπάθεια κάλυψης των πελατών Λ/Φ , χωρίς καμία ανταποδοτική κάλυψη του Λ/Φ σε περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος άνευ σοβαρού λόγου και αιτίας ανακοινώσει στον Λ/Φ την λήξη της συνεργασίας τους και αναρωτιέμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας Λ/Φ που έχει σχεδιάσει - κατευθύνει - στρέψει ένα μέρος μεγαλύτερο ή μικρότερο της υπηρεσιακής (παραγωγικής ) του οργάνωσης προς τον συγκεκριμένο πελάτη με προοπτική αυτή η υπηρεσιακή "επένδυση" να αποσβεστεί μακροχρόνια δεν θα έχει σημαντικό κόστος και απώλειες ; για αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να προβλέπεται από το εν λόγω συμφωνητικό αποζημίωση ;
 5. Άρθρο 14 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιούχος των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%, με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (Α' 30). Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.». 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαθίστανται με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Ειδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. Θα παρακαλούσα αν είναι δυνατό τα σε excel παραδείγματα υπολογισμού της φορολογίας ΑΕ του USΒ σεμιναρίου , να προσαρμοστούν στα νέα ισχύοντα δεδομένα.
 6. Aιδώς ...αχρείοι !... του taxisnet ,έχουμε και δουλειές δεν μπορούμε όλη μέρα να ασχολούμαστε μαζί σας !...
 7. Υπάρχει κάτι καινούργιο πάνω σ' αυτό το θέμα ; εγώ δεν βρήκα κάτι , με λίγα λόγια δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια πως θα φορολογηθούν τα κέρδη Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ για την χρήση 2010 ή κάπου κάνω λάθος ;
 8. Απο την ερώτηση - επιστολή ΠΟΦΕΕ 7. Ο φόρος που αφορά αμοιβές που καταβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 αποδίδεται εμπρόθεσμα τον Ιανουάριο του 2012. Η βεβαίωση παρακρατούμενων φόρων για το 2011 θα συμπεριλάβει και αυτό το ποσό ή όχι (μπορεί να συμψηφισθεί με φόρο του Οικ.Έτους 2012 ή του Ο.Ε. 2013) ; Μ' όλο το σεβασμό , αλλά είναι σοβαρό ερώτημα αυτό από "ομοσπονδία επαγγελματιών" ; δηλαδή μέχρι τώρα πως το χειριζόντουσαν το σχετικό θέμα που βάζουν ;
 9. Νομίζω ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμφωνητικό με τους πελάτες μας ,δηλαδή στην απόλυτη πλειοψηφία , δεν τεκμαίρεται διαχρονική σχέση συνεργασίας και όχι μόνον δεν τεκμαίρεται αλλά και δεν υπάρχει , αυτή η διαχρονικότητα μόνον εκ των υστέρων αποδεικνύεται όταν και όποτε αυτή προκύπτει . Άρα έχω την γνώμη ότι θα πρέπει ο καθένας από μόνος του να επιλέγει πότε θα εκδίδει τις ΑΠΥ του , σε συμφωνία βέβαια και με τον πελάτη του , αυτό ως πρός την περιοδικότητα. Ως προς τον τρόπο παρακράτησης για τις ΑΠΥ κάτω των 300,00 ευρώ θα πρέπει να εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας δηλαδή χωρίς παρακράτηση 20% , γιατί από πουθενά δεν αποδεικνύεται ότι έχουμε τμηματική καταβολή για εξόφληση συναλλαγής η οποία διαρκεί , δηλαδή ποιός μπορεί εκ των προτέρων , στην περίπτωση λέω και πάλι μη ύπαρξης συμφωνητικού , να μας εξασφαλίσει τη συνέχεια της συμβατικής σχέσης με τον κάθε πελάτη μας και για το επόμενο βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο πολλώ δε μάλλον χρονικό διάστημα ; Προσωπικά έχω καταλήξει στο να εκδίδω ΑΠΥ για τους με Γ΄κατηγορία κάθε μήνα , για τους με Β΄κάθε τρίμηνο χρόνοι που συμπίπτουν στις περισσότερες των περιπτώσεων και με την είσπραξη των αμοιβών μου και παρακρατώ φόρο 20% μόνον όταν η ΑΠΥ υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ . Ως προς το θέμα της επιστολής προς το υπουργείο πέραν της μορφής του ερωτήματος για διευκρίνηση των συγκεκριμένων διατάξεων , πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και από τεκμηριωμένη ΘΕΣΗ από την μεριά μας για το πώς εμείς θέλουμε να αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα .
 10. Έχει καταθέσει κάποιος πρόσφατα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων , ζητάνε τιμολόγιο και ασφαλιστική ενημερότητα ;
 11. Το έσοδο - επιχορήγηση πραγματοποιείται κατά τον χρόνο - τρίμηνο εν προκειμένω που προσφέρονται και αμείβονται οι μισθωτές υπηρεσίες και αυτό το χρονικό διάστημα αφορά , είναι ένα έσοδο το οποίο καθίσταται απαιτητό με την λήξη του τριμήνου (λόγω ΑΠΔ) , άρα και τότε πρέπει να λογιστικοποιείται δηλαδή κάθε μήνα με την εγγραφή μισθοδοσίας και όχι όταν αυτό εισπράτεται , δηλαδή όσον αφορά για το Δ΄ τρίμηνο του 2010 στην επόμενη χρήση το 2011.
 12. Εγώ πιστώνω τον λογ 74.03 με δικαιολογητικό την εκάστοτε μισθοδοσία και παραθέτω το παρακάτω σκεπτικό μου από άλλο σχετικό θέμα . Νομίζω ότι η επιδοτούμενη εργοδοτική εισφορά του Δ' τριμήνου 2010 είναι δουλευμένο έξοδο-δαπάνη της χρήσης 2010 , ανεξάρτητα αν καταβάλλεται έμμεσα στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ μέσα στο 'ετος 2011 , άρα δεν προκύπτει ανάγκη χρησιμοποίησης μεταβατικού λογ/μού π.χ. 36.04 , επίσης κατά την γνώμη μου και το ισόποσο έσοδο-επιδότηση το οποίο εμφανίζεται στον λογ/μό 74.03 είναι και αυτό δουλευμένο έσοδο , διότι εφ' όσον έχει εγκριθεί η αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο εν λόγω πρόγραμμα και αυτή τηρεί τις δεσμεύσεις της δικαιούται την επιδότηση , άρα και εδώ δεν προκύπτει ανάγκη χρησιμοποίησης μεταβατικού λογ/μού . Με τον συγκεκριμένο λογιστικό χειρισμό δεν θίγεται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων , αλλά δημιουργείται το εξής θέμα : το τιμολόγιο της υπαγόμενης επιχ/σης που θα εκδοθεί πρός τον ΟΑΕΔ το 2011 και θα αφορά το Δ' τρίμηνο 2010 ,για τον συμψηφισμό της επιδότησης μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΔ καταχωρείται 'η όχι ; (όχι κατά την γνώμη μου , γιατί το συγκεκριμένο έσοδο έχει ήδη καταχωρηθεί με την εγγραφή της μισθοδοσίας το 2010 ) ,οπωσδήποτε όμως συμπεριλαμβάνεται στην συγκεντρωτική τιμολογίων 2011.
 13. Η δεδομένη τιμολογιακή τους αλαζονία συνεχίζεται , με γοργούς ρυθμούς και για το 2011, για το 2010 οι αυξήσεις των τιμών υποστήριξης για μένα ήταν της τάξης του 9,5% , για δε το 2011 μου ζητούν + 12 % ακριβώς σε σχέση με το 2010 . Τεκμαίρεται ότι εάν περιλαμβάνεσαι στις 500 πλέον αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ε.Ε. , μπορείς να τιμολογείς όπως γουστάρεις . Υπάρχουν κάποιες προτάσεις χειρισμού του προβλήματος κατ΄ιδίαν ή και μαζικά αν είναι δυνατό , πέραν βέβαια της αυτονόητης απάντησης : ότι "υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια'' ;
 14. Αυτό το κείμενο έχει προέλευση από την ηπειρωτική αν δεν κάνω λάθος και προφανώς έχει συνταχθεί από νομικό σύμβουλο επιχείρησης - εργοδότη και όπως ξεκάθαρα φαίνεται στοχεύει στην υπερ-υποστήριξη των συμφερόντων του συντάξαντος εργοδότη ,όταν το πρωτοδιάβασα σε κάποιο βιβλίο του Ραπανάκη τους έστειλα μια "οργισμένη" επιστολή μου διαμαρτυρίας, γιατί το σέρβιραν κι αυτοί σαν μια απλή και δίκαια σύμβαση , αλλά αν το μελετήσει κάποιος λίγο περισσότερο κρύβει παγίδες, κατά την γνώμη μου αποτελεί μια σύμβαση μονομερούς διασφάλισης των συμφερόντων της μιάς πλευράς δηλαδή εκείνης της επιχείρησης-πελάτη εγώ ευχαριστώ ! δεν θα πάρω.
 15. PERIPTOSH 3) EDO NOMIZO OTI MAS SYMPERILAMBANOYN Συναφείς διατάξεις με το ίδιο θέμα (Δεν υπάρχουν) Αρ. Πρ. 33249/ 26-07-2007 Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα - επιλεξιμότητα ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΑΚΟΔ 74. (Λογιστών - Φοροτεχνικών) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα, 26/07/2007 Αριθμ. Πρωτ. 33249/ ΕΥΣ 4306 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας: 10181 Πληροφορίες: Μ. Λεβής Τηλ: 210-3332379 Fax: 210-3332731 E-mail: [email protected] Πρός Π.Ο.Φ.Ε.Ε Θέμα: Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα - επιλεξιμότητα ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΑΚΟΔ 74. Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 088/25.06.07 επιστολή σας (αρ. πρ. εισ/νου ΕΥΣ4306/11.07.07) ΚΥΑ 26774/ΕΥΣ3675/19.06.2007 (ΦΕΚ 1002/Β/20.06.2007), όπως ισχύει Σε απάντηση του ανωτέρω με αρ. 1. σχετικού εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα (Παροχή Υπηρεσιών & Εμπόριο) στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και 4 Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας και πολύμηνης δημόσιας διαβούλευσης. Ενεργή συμμετοχή στο διάλογο αυτό είχαν συλλογικοί φορείς- εκπρόσωποι των δυνητικά ωφελούμενων, πιστωτικά ιδρύματα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων που συμμετέχουν. Επιπλέον, έχουν μελετηθεί σε βάθος κλαδικές μελέτες και αναλυθεί στατιστικά στοιχεία προηγούμενων προκηρύξεων. Με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και δεδομένων των ορίων προϋπολογισμού, των ποσοστών επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων, του πεπερασμένου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης που πρόκειται να διατεθεί και κυρίως των στόχων της προκήρυξης όπως αυτοί υπαγορεύονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ενισχύσεις εντάσεως απασχόλησης, καινοτομικών δράσεων και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας) καθορίστηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής των επιχειρήσεων, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή κανενός κλάδου του τριτογενή τομέα (πλην των τουριστικών καταλυμάτων) συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των λογιστών – φοροτεχνικών. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών μελετά και επεξεργάζεται διαδικασία νέου προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων στοχευμένου στις απαιτήσεις και τις ανάγκες επιχειρήσεων που δεν είναι επιλέξιμες στην εν λόγω προκήρυξη. Ο Γενικός Γραμματέας Κ. Μουσουρούλης Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη Γραφείο Υφυπουργού κ. Χ. Φώλια Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μουσουρούλη Γραφείο Γεν. Διευθυντή κ. Εμ. Κατσιαδάκη Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε.Π. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 16. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΛΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ, ...ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΑ. Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΊΝΑΙ ΦΡΙΚΤΗ , ΛΟΓΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
 17. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΤΟ FORUM ; AN ΟΧΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ , ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ; ΥΠΟΧΡΕΟΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
 18. ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ, ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΩΡΑ ΕΛΕΓΕ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΛΑ , ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΛΑ !...
 19. Καταργούνται οι μισοί φόροι υπέρ τρίτων Κόντρα στα συμφέροντα πολλών ταμείων, οργανισμών, ιδρυμάτων αλλά και πάσης φύσεως συντεχνιών, η κυβέρνηση είναι πλέον υποχρεωμένη να καταργήσει έναν μεγάλο αριθμό φόρων υπέρ τρίτων που σήμερα κοστίζουν στους Ελληνες πολίτες πάνω από 5 δισ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να εξυγιάνει το όλο σύστημα και να το εναρμονίσει με τα Κοινοτικά δεδομένα. Πρόκειται για περισσότερους από 400 φόρους και τέλη που απομυζούν το εισόδημα των φορολογουμένων ενισχύοντας στην πλειονότητά τους ταμεία προβληματικά ή και «φαντάσματα» με πόρους κάθε άλλο παρά ανταποδοτικούς. Το θέμα του εξορθολογισμού τους έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό το οικονομικό επιτελείο, αποτελεί ωστόσο πλέον υποχρέωση της χώρας μας, μετά και τις καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που τους θεωρεί ως έμμεση φορολογία που αντιβαίνει στις αρχές της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού. Η ΕΕ καλεί έτσι τη χώρα μας να προβεί το ταχύτερο δυνατόν στις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών, καταργώντας εκείνες τις εισφορές υπέρ τρίτων που θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη αγορά χωρίς να έχουν ικανά νομικά ερείσματα. Προσπάθεια ιδιαίτερα δύσκολη εάν αναλογισθεί κανείς ότι, ακόμη και σήμερα, παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων, δεν κατέστη δυνατόν να καταγραφούν στο σύνολό τους όλοι οι Φόροι Υπέρ Τρίτων (ΦΥΤ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εντοπισμός του προβλήματος και η προσπάθεια επίλυσής του μέσω μιας γενικότερης μεταρρύθμισης του όλου συστήματος των Φόρων Υπέρ Τρίτων χρονολογείται από πολύ παλαιά. Η πρώτη προσπάθεια έγινε μάλιστα το 1947 (!), που υποχρέωνε όσους καρπούνται αυτούς τους πόρους να δηλώνουν την ύπαρξή τους. Η δεύτερη προσπάθεια έγινε το 1996, όπου έγινε μία καταγραφή 330 από τους ΦΥΤ και η τρίτη το 2000 όπου κατεγράφησαν επίσης περί τους 300 ΦΥΤ, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στον προϋπολογισμό, αλλά εισπράττονται κατευθείαν από τρίτους, που απολαμβάνουν τους σχετικούς πόρους. Παρά ταύτα, όπως σημειώνεται και στην τελευταία προσπάθεια καταγραφής τους από την Επιτροπή Γεωργακόπουλου, καμία καταγραφή από αυτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης. Πόσο μάλλον όταν ο συνολικός αριθμός των ΦΥΤ συνεχώς αυξάνει, λόγω των πιέσεων που ασκούνται από διάφορες ομάδες που καρπώνονται τους φόρους. Σημειώνεται ότι πολλοί από τους δικαιούχους είναι ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκατοντάδες οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μουσεία, αλλά και δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα. Το βασικό κίνητρο με το οποίο έχουν επιβληθεί οι περισσότεροι ΦΥΤ είναι η εξασφάλιση θεσμοθετημένων οικονομικών ενισχύσεων υπέρ τους, με έμμεσο τρόπο και συχνά χωρίς τον έλεγχο της Βουλής. Συνήθως, δε, ο τρόπος χρήσης των σχετικών κονδυλίων από τους τρίτους δεν ελέγχεται, όπως επίσης δεν ελέγχεται και το κατά πόσο οι τρίτοι εξακολουθούν να έχουν ανάγκη των κονδυλίων αυτών. Πρώτο «ψαλίδισμα» Η πρώτη φορά που οι ΦΥΤ περιορίστηκαν δραστικά ήταν το 2001 όταν το υπουργείο Οικονομικών κατήργησε πάνω από 50 Φόρους Υπέρ Τρίτων, ενώ άλλους τόσους, που ήταν ανύπαρκτοι δημοσιονομικά, τους ενέταξε στον προϋπολογισμό προκειμένου να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο ανταποδοτικό χαρακτήρα. Oι φόροι αυτοί απέφεραν το 1975 έσοδα στο Δημόσιο ύψους 7,5 δισ. δρχ. και το 2000 έφθασαν στα 819 δισ. δρχ. Ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων και των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οι Φόροι Yπέρ Tρίτων αυξήθηκαν κατά 55%, δηλαδή από 6,135% σε 9,53%. Η διάρθρωση των φόρων αυτών και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται είναι εξαιρετικά πολύπλοκος με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος διαχείρισης ολόκληρου του φορολογικού συστήματος. Οι Φόροι Υπέρ Τρίτων χαρακτηρίζονται από μεγάλη αδιαφάνεια και ακαμψία, δεδομένου ότι ενδεχόμενη μείωσή τους ή ακόμη και απλή τροποποίησή τους επισύρει άμεσες και έντονες αντιδράσεις από τους «τρίτους», τα συμφέροντα των οποίων θίγει. Αυτό ακριβώς άλλωστε εξηγεί και την αδυναμία περιορισμού των ΦΥΤ, παρά τις αρνητικές τους επιδράσεις. Πέραν αυτών, πρόκειται για φόρους με μικρή, κατά τεκμήριο, απόδοση με συνέπεια το κόστος της διαχείρισής τους όσο και της συμμόρφωσης των φορολογουμένων να είναι συνήθως μεγάλο. Παράλληλα ενισχύουν την τάση για φοροδιαφυγή, καθώς η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί αδικία να καταβάλλει φόρους υπέρ συγκεκριμένων τάξεων. Επίσης οι ΦΥΤ χαρακτηρίζονται από έντονα αρνητική προοδευτικότητα, καθώς επιβάλλονται ως έμμεση φορολογία και καλύπτουν συναλλαγές που επιβαρύνουν περισσότερο τις ασθενέστερες τάξεις. Πηγή Κέρδος ΛΕΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ , ΤΟ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ ?
 20. ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΝΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΟΔΙ, ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑ ΤΑ "ΚΕΝΑ" ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 'Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΕΜΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ...ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ, ΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ. ΑΣ ΠΑΡΘΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΚΡΙΝΙΕΣ ΔΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ.
×
×
 • Create New...