Jump to content

HARIS_K

simple Members
 • Posts

  321
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by HARIS_K

 1. Υπάρχει κάτι καινούργιο πάνω στο θέμα του ΦΜΥ δώρου Πάσχα ;
 2. Προφανώς και θα πρέπει να περιληφθεί στην δήλωση ΦΜΥ Απριλίου , αλλά προκύπτει ένα άλλο ερώτημα πιό ποσό του δώρου Πάσχα δηλώνουμε ; Το συνολικό ποσό που περιλαμβάνει και το χρονικό διάστημα αναστολής ή το ¨πραγματικό¨ δώρο Πάσχα δηλαδή αυτό που βαρύνει την επιχείρηση ;
 3. Σε χθεσινή μου τηλεφωνική επικοινωνία με επιθεώρηση εργασίας Αθηνών, μου είπαν ότι για αυτούς αποδεκτοί τρόποι υπολογισμού μισθοδοσίας ημερομισθίων με πλήρες ωράριο είναι 2 , ο ένας : Εργάσιμες μέρες * 1,2 * ημερομίσθιο = μικτές αποδοχές μηνός και ο άλλος : 26 ημερομίσθια σταθερά (για όλους τους μήνες) * ημερομίσθιο = μικτές αποδοχές μηνός Ως προς τον υπολογισμό δε των αναλογούντων ασφαλιστικών ημερομισθίων, μου είπαν ότι δεν είναι αρμόδια η επιθ/ση εργασίας αλλά το ΙΚΑ, άρα για τα ασφαλιστικά ημερ/σθια εφαρμόζουμε τις οδηγίες του εγγράφου του ΙΚΑ Γ99/1/112. Ητοι : α) για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου. β) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησης προσαυξημένες κατά μια ημέρα αν κατά την εβδομάδα αυτή απασχολήθηκαν τρεις τουλάχιστον ημέρες. Αν απασχολήθηκαν μια ή δυο ημέρες δεν γίνεται προσαύξηση.
 4. Απο Doctora Ασφαλιστικές: (α) ημερολογιακές μείον Κυριακές. (β) εργάσιμες με συνυπολογισμό 6ης ημέρας, δηλαδή ημερολογιακές * 1,20. (γ) σταθερά 26 (ψιλομαϊμουδιά αλλά δεν χολοσκάς και σε ετήσια βάση συμφωνεί το νούμερο). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Υπολογίζω την μισθοδοσία ημερομίσθιου σε πλήρη απασχόληση με το ακόλουθο σκεπτικό : α) Πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια (8ωρα) * 1,2 * ημερομίσθιο = μικτό μηνιάτικο. β) Τα ασφαλιστικά ημερομίσθια με βάση το έγγραφο Γ99/1/112 του ΙΚΑ: 3.3 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 2 και 8 του Α.Ν. 1846/51 ως χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι παρέχουν ασφαλιστέα εργασία και δικαιούνται αποδοχές. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι μισθωτοί που απασχολούνται με πλήρες ωράριο και αμείβονται με ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν: α) για κάθε εβδομάδα πλήρους απασχόλησης 6 ημέρες στην ασφάλιση, δηλαδή πέντε από πραγματική εργασία και μία ημέρα από προσαύξηση για την εργασία του Σαββάτου. β) για κάθε εβδομάδα μη συνεχούς απασχόλησης τις ημέρες της πραγματικής απασχόλησης προσαυξημένες κατά μια ημέρα αν κατά την εβδομάδα αυτή απασχολήθηκαν τρεις τουλάχιστον ημέρες. Αν απασχολήθηκαν μια ή δυο ημέρες δεν γίνεται προσαύξηση. Doctor: (γ) σταθερά 26 ( ψιλομαϊμουδιά αλλά δεν χολοσκάς και σε ετήσια βάση συμφωνεί το νούμερο). Συμφωνώ με το παραπάνω σκεπτικό του δόκτορα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια νομική βάση ή υποχρεωτικότητα η εφαρμογή του. Αναφέρομαι στα προηγούμενα γιατί μου προέκυψε το εξής πρόβλημα: Εργαζόμενη προσέφυγε σε επιθεώρηση εργασίας και της ανάφεραν ότι ο τρόπος υπολογισμού μου, των ασφαλιστικών ημερομισθίων στην περίπτωσή μας είναι λανθασμένη και ότι τα ασφαλιστικά ημερομίσθια εν προκειμένω θα πρέπει να είναι σταθερά 26 ανά μήνα. Παρακαλώ θα ήθελα τις απόψεις σας, ευχαριστώ.
 5. Μπαίνω στην υποβολή αίτησης ρύθμισης με 120 δόσεις (στις 4/10/2019) και μου βγάζει υπαγόμενο ποσό : 52622,41 και από κάτω έχει την εξής υποσημείωση : "Έχετε ατομικές οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ν.4321/2015 ή ν.4305/2014 & δεν υπάγονται στην παρούσα αίτηση", Χωρίς να οριστικοποιήσω την υποβολή της αίτησης , στη συνέχεια μπαίνω στην επιλογή "Στοιχεία ρύθμισης" και μου βγάζει μηδέν οφειλόμενο ποσό. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχαν 2 παλιές ρυθμίσεις των 100 και των 12 δόσεων , οι οποίες και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από το 2018 και το 2017 αντίστοιχα. Επίσης συμβαίνει και το άλλο εξής ανεξήγητο από μένα τουλάχιστον, σε παρόμοια είσοδό μου στο σύστημα στις 1/10/2019 μου "έβγαζε" υπαγόμενο ποσό στην ίδια ρύθμιση : 78464,58 και επιπρόσθετα στα στοιχεία ρυθμίσεων 2 ποσά σ' αυτή του ν.4321/2015 (100 δόσεις) υπόλοιπο 31869,40 (τελευταία πληρωμή 30/6/2018) και σ' αυτήν του ν.4152/2013 (12 δόσεις) υπόλοιπο 34974,99 (τελευταία πληρωμή 28/2/2017). Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος μπορεί να το παρακολουθήσει ή αν έχει αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο , αλλά εμένα μου φαίνεται εντελώς παράλογο φαινόμενο.
 6. ΕΦΚΑ_Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18 Για την υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα χρειάζεται να προηγηθεί η υποβολή σχετικής αίτησης στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ; ή η υποβολή και μόνον της μηνιαίας ΑΠΔ , με βάση τις οδηγίες της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 28/2019 είναι αρκετή ; Ευχαριστώ
 7. Ευχαριστώ για την απάντηση, έχω να προσθέσω τα εξής : α) Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά άρα χρησιμοποιείται από 4/2/2019 πλέον το έντυπο Δ2 για όλες τις δηλώσεις και σ΄αυτό το έντυπο τα "πράγματα" είναι πιο σύνθετα ή μάλλον διαφορετικά από του Δ1. Άρα το ερώτημά μου παραμένει και στην ηλεκτρονική υποβολή πρέπει να υποβληθούν για την περίπτωσή μου 2 Δ2 έντυπα ; β) Στην ανάρτηση του συναδέλφου stamgalaios , τον οποίο επίσης ευχαριστώ, έχω να διευκρινίσω ότι οι 2 "κάθετες" Α' και Β' "κατέχουν" το σύνολο των χιλιοστών επί του συνολικού γεωτεμαχίου-οικοπέδου 1000/1000, η δε δίοδος δεν έχει χιλιοστά επί του συνολικού γεωτεμαχίου-οικοπέδου.
 8. ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, 648 ΠΕΡΙΠΟΥ Τ.Μ.,ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΟΙ ΕΞΗΣ 2 ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ: 1. Η Α' ΚΑΘΕΤΗ 300 Τ.Μ., Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΤΑ 100% 2. Η Β' ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΣΗΣ 300 Τ.Μ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ "ΣΥΣΤΑΘΕΙ" ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 48 Τ.Μ. ΩΣ "ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΔΟΣ" ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Α ΚΑΘΕΤΗ. ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΘΑ ΔΗΛΩΣΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ "ΚΑΘΕΤΕΣ") Σ' ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ (Δ2) ; ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ' ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΩ ΤΙΣ 2 "ΚΑΘΕΤΕΣ" ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ Η' ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Δ2 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 "ΚΑΘΕΤΟΥΣ" ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ , ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
 9. Για να κάνω ποιο συγκεκριμένο το ερώτημά μου : Νέος 27 ετών άνεργος , μη εγγεγραμμένος μέχρι σήμερα σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό , χωρίς δηλωμένα αγροτικά εισοδήματα μέχρι σήμερα , έχει στην κυριότητά του 10 στρέμματα με δένδρα (ελιές-καρυδιές) και προγραμματίζει να νοικιάσει για παραπλήσιες καλλιέργειες άλλα 10 στρέμματα. Ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσει ακριβώς και με ποια προτεραιότητα ; Προφανώς εγγραφή στον ΕΦΚΑ (με ποια δικαιολογητικά;) και ηλεκτρονική εγγραφή στο "Μητρώο αγροτών" (με ποια δικαιολογητικά;)
 10. Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ενός νέου αγρότη στο "Μητρώο Αγροτών" , υπάρχει δυνατότητα κάποιος συνάδελφος , με εμπειρία ...περί τα Αγροτικά, να μας ενημερώσει συνοπτικά ίσως ; Ευχαριστώ
 11. Ναι, φαίνεται ότι αυτός ο χειρισμός είναι σωστός , δηλαδή καλύπτει τον ασφαλισμένο, αρκεί η τιμολόγησή του να υπερβαίνει τα 586 ευρώ, ποσό με βάση το οποίο προκύπτει το ελάχιστο ασφάλιστρο των 167,95 ευρώ.
 12. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπλοκάκιας , ως προς τον ΕΦΚΑ , που συνεργάζεται μ' έναν εργοδότη βάσει μηνιαίων συμβάσεων , τον Αύγουστο του 2017 δεν θα υπάρξει σύμβαση-συνεργασία, λόγω "διακοπών" αυτή θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο και μετέπειτα. Το ερώτημά μου είναι για τον Αύγουστο ο Μπλοκάκιας είναι υπόχρεος καταβολής (των ελάχιστων ίσως) εισφορών ; Αν δεν είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών γι' αυτόν το μήνα , το ασφαλιστικό "κενό" του μηνός Αυγούστου πώς καλύπτεται. Γνωρίζει κάποιος ; Ευχαριστώ
 13. Καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ με λανθασμένη Τ.Π.Τ.Ε. για 2 μήνες. Αυτό συνέβη λόγω αντιγραφής στοιχείων κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας μου και μη ορθού επανελέγχου των δεδομένων της κι όμως συνέβη η ...λακαμία. Η πληρωμή έγινε υπέρ ενός άλλου (Α) πελάτη του γραφείου μου, ενώ αφορούσε άλλον (Β) επίσης πελάτη μου . Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα με το ΙΚΑ για το τι ενέργειες πρέπει να κάνω σχετικά με το εν λόγω πρόβλημα. Αν το έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος θα ήθελα την άποψή σας.
 14. Ο ελαιοχρωματιστής προ ΕΦΚΑ ασφαλιζόταν από τον εργοδότη στο ΙΚΑ μόνο για τις ημέρες που εργαζόταν; Σαν τον οικοδόμο ας πούμε; Ναι , το θέμα είναι από 1/1/2017 πως ασφαλίζεται
 15. ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΦΕΕΑ _ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ , 100 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑ Ελαιοχρωματιστής θα παράσχει τις υπηρεσίες του σε επιχείρηση (βάψιμο κτιρίου). Ποιες είναι οι διαδικασίες ασφάλισης; Θα πρέπει να κόψει τιμολόγιο; Θα συμπεριλάβει και τις ασφαλιστικές εισφορές στην αξία του τιμολογίου; Με βάση ποιο στοιχείο κάνει την εγγραφή στα βιβλία της η επιχείρηση;Στο τέλος του έτους η επιχείρηση θα στείλει βεβαίωση αποδοχών για τον ελαιοχρωματιστή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ελαιοχρωματιστής με έναρξη στην ΔΟΥ (και όχι μισθωτός) θα πληρώσει ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/2016 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει έως και 2 εργοδότες. Η επιχείρηση θα καταχωρίσει ως έξοδο μόνο την αξία του τιμολογίου. Δεν είναι υποχρεωτικό ο ελαιοχρωματιστής να αναγράφει στο τιμολόγιό του τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση που έχει ατομική επιχείρηση και έως δύο εργοδότες τότε ο ελαιοχρωματιστής οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση και να αναγράψει επάνω στο τιμολόγιό του ότι υπόκειται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν 4387/16 έτσι ώστε να υποβάλει ΑΠΔ η επιχείρηση. Η επιχείρηση θα καταχωρίσει ως έξοδο την αξία του τιμολογίου και τις ασφαλιστικές εισφορές της ΑΠΔ. Αν ο ελαιοχρωματιστής είναι μισθωτός τότε ακολουθείται η συνήθης διαδικασία από την επιχείρηση περί ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων (πρόσληψη-ΑΠΔ κ.λ.π.) Ελαιοχρωματιστής με έναρξη στην ΔΟΥ (και όχι μισθωτός) θα πληρώσει ο ίδιος τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ βάση του αρ.39 του Ν 4387/2016 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει έως και 2 εργοδότες. Οι περιπτώσεις αυτές εξαιρούνταν από την εγγραφή και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ μέχρι 31/12/2016 , γιατί ασφαλίζονταν στο ΙΚΑ ανά τεχνικό έργο που αναλάμβαναν , τώρα από πού προκύπτει ότι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ίδιοι (κατόπιν απογραφής τους προφανώς) στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές , όπως και κάθε άλλος επαγγελματίας ελεύθερος ή μή ; έχει απασχολήσει κάποιον συνάδελφο η συγκεκριμένη περίπτωση ;
 16. Επίσης 3. Εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσα στο 2016 , συμπεριλαμβάνεται στο τρέχον "πόθεν έσχες" ή σ' αυτό του επόμενου χρόνου ;
 17. Καλημέρα και χρόνια πολλά , ήθελα να υποβάλλω τα εξής ερωτήματα (λόγω του ότι τυχαίνει ασχολούμαι για πρώτη φορά με το πόθεν έσχες), για περίπτωση γιατρού διευθυντή που υποχρεούται να υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση πόθεν έσχες, που αφορά την περιουσιακή του κατ/ση στις 31/12/2015 και ανήκει στην κατηγορία "Γ' μονάδα ελέγχου" . 1. Οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογ/μούς, δεν βλέπω να ζητούνται προς υποβολή, είναι έτσι; 2. Παντρεύτηκε μέσα στον Γενάρη του 2016 , υποχρεούται να καταχωρήσει και την σύζυγο του ή όχι ; Για κάθε γνώμη και απάντηση , ευχαριστώ.
×
×
 • Create New...