Jump to content

Σ ΚΩΣΤΗΣ

simple Members
 • Posts

  291
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Σ ΚΩΣΤΗΣ

 1. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ , ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΥΓ κ GUS ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΙΟΝΙΣΕΣ ΦΕΤΟΣ ........ TO SITE
 2. Δημόσια Διοίκηση - Πολίτες Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007. Εκτυπώσιμη Έκδοση Αρμόδια Υπηρεσία ΥΠΕΣΔΔΑ - ΔΟΛΚΕΠ ΦΕΚ 1048/26-6-2007 Aριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/ 8/16231 Διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23.5.2003), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003) καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2005). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης – ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.3.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11.6.1986) «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21.12.2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288/Α΄/21-12.2001) «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10-9-92) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29Α στο ν. 1558/1 985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26.7.1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14.3.1997). 6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ 1276/Β΄/1.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄). 9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων. 10. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ανατίθεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η διαδικασία υποβολής καταγγελίας πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στις περιπτώσεις: • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Άρνησης συνεργασίας των υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπω ν Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων, καθώς και • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007- ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007). Άρθρο 2 Οι καταγγελίες για τις κατά το ανωτέρω άρθρο περιπτώσεις που υποβάλλονται στα ΚΕΠ αποστέλλονται: Α) Στη Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα στον οποίο αφορά η καταγγελία και Β) Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔ & ΗΛ. Δ) του ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα, στις ακόλουθες οργανικές μονάδες της ΓΓΔΔ&ΗΛΔ του ΥΠΕΣΔΔΑ για τις κατωτέρω περιπτώσεις: Στη Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη για τις περιπτώσεις: • Ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Αδικαιολόγητης μη εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Μη έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στη Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας για την περίπτωση: • Μη εφαρμογής από υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων. Στη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ για τις περιπτώσεις: • Άρνησης συνεργασίας με τα ΚΕΠ των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ. • Οποιασδήποτε παράβασης υπαλλήλων των ΚΕΠ που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 3 Η εγκυρό τητα των καταγγελιών για τις κατά το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης περιπτώσεις εξετάζεται σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος Ε΄, Τμήμα Β΄, Κεφάλαιο Β΄ του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007-ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007) και αρμόδιο πειθαρχικό όργανο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Άρθρο 4 Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.Π. για τη διευκόλυνσή τους, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002, όπως αυτό ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
 3. ME TO sales & Lease back παιρνουν καποια χρηματα δεν ξερω εαν τους φτανουν , αλλα μετα θα εχει να πληρωνει και το ενοικιο ? θα μπορουν να το πληρωνουν ή θα χρεωθουν και αυτο Δες εαν μπορουν να κανουν σε καποιον "δικο τους" ενοικιαση μακροχρονια αλλα οπως ειπαν και τα παιδια πιο επανω το θεμα ειναι κυριως νομικο.
 4. O ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΡΑΦΩ "Οταν οργανωνεις μια σοβαρη επιχειρηση" ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΣΥ ΤΟ ΛΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΣΥ ΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ( ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ) ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘ ΄ΕΝΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ. ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΠΑΡ'ΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ , ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ , ΠΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΕΙΣ , ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ , ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , Ε ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ , ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ , ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΩΡΩ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ . ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΟΟΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ -ΜΗΝ ΑΡΧΙΣΩ ΝΑ ΤΑ ΑΠΑΡΙΘΜΟ - ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Ε ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ . ΟΤΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΙΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ Α 21 ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ "ΜΠΗΚΕ" ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΟ Ε 9 ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ .ΠΟΣΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΠΗΓΑΝ ΧΑΜΕΝΕΣ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΩΡΑ ΚΩΣΤΗΣ
 5. " μου αρέσει το ότι στο γραφείο ασχολούμαι με πολλά αντικείμενα " sorry φιλε astera , αλλα εμενα σαν μαζοχα μου ακουγετε , επειδη το περνάω καθε μερα. Οταν οργανωνεις μια σοβαρη επιχειρηση ενταξυ το δεχομαι , αλλα ολα τα αλλα ειναι... σιγουρα καταλαβαινω γιατι το λες γιατι εχεις την πρωινη δουλεια που μαλλον ειναι αρκετα ρουτινιαρικη
 6. εγω σφυριχτρα δεν περνω θα με βγαλει ο Αλαφουζος στο περιοδικο του χαζος ειμαι , ενα μαστιγιακι ομως (μην , μην παει το μυαλο σας στο πονηρο ) για να μπουν σε σειρα!
 7. ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΛΑΝΟΥΝΕ ( ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ) ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΚΑΠΟΙΟΣ - ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ- ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ " ΕΙΠΕ " ΓΙΑΤΙ ΛΕΕΙ ΕΙΧΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΩ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΟ Α 21 Ε...... ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ ΑΡΠΑΧΤΗΚΑΜΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ , ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΦΤΑΣΕΙ .
 8. ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ( ΣΤΟ Ε1 ΤΟΥ ΤΑXIS ) ΤΟ ΕΙΔΑΤΕ ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝΕ ΠΑΛΙ DEN TO EXOYNE
 9. που εισαι ρε οικονομολογε ? και δεν απαντας μηπως εχεις ουρα στο γραφειο σου απο τις δηλωσεις και δεν προλαβαινεις ..........
 10. Κατι πηρε το αυτι μου οτι το ΙΚΑ δεν θα στειλει τις βεβαιωσεις του φετος στους συνταξιουχους ,μπηκα στο site του IKA αλλα δεν ειδα καμια ανακοικωση ξερετε κατι ?
 11. Εαν μου επιτρεπεις HURRICANE και απο την μερια μου ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ σε ολους μας τωρα οσο για το "για την τελική ευθεία των δηλώσεων! " μου φερνει στον νου και σαν τους επαρχιακους δρομους στις ΗΠΑ μια ευθεια αλλα ατελειωτη......... ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
 12. Μονο αυτο... δεν δινεις κανενα χερακι και στις δηλωσεις αφου το κατεχεις το αντικειμενο
 13. βρε παιδια καλημερα κανενα ΝΕΟ ???? Απο τους ακατανομαστους για παραταση της ΑΠΔ ????
 14. καλα μιλαμε παιδια αυτος - αυτη που το εγραψε αυτο το ΠΟΝΗΜΑ γιατι περι τετοιου προκειτε θα ειναι πολυ μεγαλο τζινι δαιμονιο σωστο ξερει τι ΜΕΓΑΑΑΛΗ διαφορα εχει το 2 % το 1% . Το ρεζουμε για μενα ειναι το αλλο , οτι ΔΕΝ θελουν και δεν θα κανουν πλεον καταλογισμους (δηλ αυτο που ελεγε ο Θεοχαρης )
 15. ΓΙΑ μενα μην κανεις ΤΙΠΟΤΕ πως μπορει να σε εκβιασει ? ασκωντας ψυχολικη βια ? δεν το καταλαβα αυτο τι ειναι αυτος ? και μην περιμενεις αν σου πει, θα πουλησω και θα σε πληρωσω ουτε μια στα 1000 αφου ειναι τετοιος, μην το συζητας καν , θα μεινεις με την δουλεια και το τρεξιμο , και γιατι παρακαλω να του κανεις τον καλο? επειδη ηταν καλος "πελατης "
 16. Οι περισοτεροι απο αυτους εαν οχι ολοι ( νομιζω ) δεν ξανα πωλουν τα αγορασμενα κοσμηματα απ΄οτι ξερω τα πανε στα χυτηρεια και το πουλανε πλεον σαν μεταλλο ( χρυσο) αυτο ειναι το κερδος τους , αρα γιατι να εχουν " βιβλιο μεταχειρισμενων.. "
 17. Προχθες μου ηρθε το πρωτο e-mail Αγαπητέ/η κύριε/κυρία, Μετά από διασταύρωση στοιχείων με τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου θέρμανσης διαπιστώθηκε ότι ενώ έχετε προμηθεύτεί πετρέλαιο, δεν έχετε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του σχετικού επιδόματος. Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση υποβολής, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της ΓΓΠΣ, η αίτηση σας θα είναι αποδεκτή! Μάθετε το ύψος του επιδόματος, αλλά και κάντε αίτηση ώστε να πιστωθούν στον λογαριασμό τραπέζης σας τα χρήματα που δικαιούστε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/gsisapps/oilbft/login/login.htm ή αλλιώς επισκεφθείτε κάποιο ΚΕΠ. καπως ετσι πιστευω οτι θελουμε το ταχις οχι μονο προστιμα και προθεσμιες Μπραβο τους
×
×
 • Create New...