Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. 10 points

  Version 1.0.0

  10,874 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
 2. 5 points
  si-fo

  MyTaxis2017pro

  Version 2017.0.4.2

  2,223 downloads

  Έκδοση για λογιστές - λογιστικά γραφεία Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει : Απ’ το μενού Αρχεία --> Βάσης δεδομένων να δημιουργήσουμε τη βάση σε όποιο φάκελο ευθυμούμε. Απ’ το μενού Αρχεία --> Διαχείριση Πελατών να καταχωρήσουμε τους πελάτες ή να κάνουμε μαζική εισαγωγή είτε από τη Δήλωση Εισοδήματος της Singular είτε από αρχείο Excel.
 3. 5 points
  si-fo

  My Taxis 2017

  Version 1.0.0

  4,041 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης τους διαθέσιμα με ένα κλικ Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !
 4. 5 points

  14,790 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
 5. 4 points
  si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  736 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
 6. 3 points

  Version 1.0.0

  2,757 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
 7. 3 points

  Version 1.0.0

  5,064 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 8. 3 points

  Version 1.0.0

  1,019 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 9. 3 points

  23,419 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 10. 3 points

  Version 1.0.0

  1,235 downloads

  Αρχείο excel που βοηθάει στον άμεσο υπολογισμό της αξίας του εργόσημου που πρέπει να κοπεί για την πληρωμή Εργάτη γης ή εργαζόμενου περιστασιακά απασχολούμενου.
 11. 3 points
  gus

  Εντυπο Ν 2016

  Version 1.0.0

  1,213 downloads

  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
 12. 3 points

  Version 1.0.0

  1,471 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
 13. 3 points
 14. 2 points

  Version 1.0.0

  1,974 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 15. 2 points
  bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  169 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
 16. 2 points

  Version 1.0.0

  1,038 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 17. 2 points

  Version 1.0.0

  2,405 downloads

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.
 18. 2 points
  Guest

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  Version 1.1.0

  1,774 downloads

  Τυπώνει, αποθηκεύει σε .PDF και στέλνει με e-mail μία σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη, το ποσό και την ταυτότητα πληρωμής του ΙΚΑ ώστε ο εργοδότης να το χρησιμοποιήσει (στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά) για να πληρώσει τις εισφορές του.
 19. 2 points

  Version 1.0.0

  1,765 downloads

  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel
 20. 2 points

  Version 1.0.0

  12,022 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
 21. 2 points

  Version 2.1

  9,762 downloads

  Υπολογίζει τον ΦΜΥ & την εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠΟΛ/2016 με ισχύ από 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του 4389/2016).
 22. 2 points

  Version 2

  3,472 downloads

  Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
 23. 2 points

  Version 1.0.0

  2,146 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
 24. 2 points

  Version 1.0.0

  2,352 downloads

  Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015 σε EXCEL
 25. 2 points

  8,054 downloads

  ΕΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ,συνδεσμολογία με Ε3 .
 26. 2 points

  Version 1.0

  10,608 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
 27. 2 points

  26,156 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
 28. 2 points

  17,357 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
 29. 2 points
  gus

  m1.pdf

  8,854 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
 30. 1 point

  Version 1.0.0

  419 downloads

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
 31. 1 point

  Version 2.0.0

  627 downloads

  απλό παράδειγμα του Κυρίου Αθανασίου Σαφαρή, που δείχνει , τον τρόπο συμπλήρωσης του Ε3 του φορολογικού έτους 2017 .email : [email protected]
 32. 1 point

  Version 1.0.0

  522 downloads

  Ε3 μαζί με σελίδες υποπινάκων εγκυκλίου, και ενσωμάτωση των υποπινάκων στα πεδία των κυρίως σελίδων. (προεραιτική εφαρμογή των υποπινάκων για τη χρήση 2017 διευκρινηστική 17/4/2017 και υποχρεωτική από 2018) Μικρή συνεισφορά στους συναδέλφους που αγωνίζονται να είναι σωστοί σε ένα επάγγελμα που το κάνουν όλο και πιο απαγορευτικό για την υγεία. Δυστυχώς κανείς από τους συλλόγους δεν διαμαρτυρήθηκε για το ότι μετατρέπεται σε διπλογραφικά η τήρηση των απλογραφικών με το έντυπο αυτό
 33. 1 point

  Version 1.0.0

  2,443 downloads

  ΣΕ 12 φύλλα EXCEL ,με επεξηγήσεις, εύκολα και κατανοητά το πως συντάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με Ε.Λ.Π.
 34. 1 point

  Version 1.0.0

  1,159 downloads

  Μία φανταστική, αλλά ηδονική εμπειρία !
 35. 1 point

  Version 1.0.0

  764 downloads

  "Αριστείδου Κων. Σαπαλίδου Κατόχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας "ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ" Πτολεμαΐς 24 Απριλίου 1974". Εν Κομοτηνή, Σάββατον 23 Ιουλίου 2016 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ [email protected]
 36. 1 point
  si-fo

  ΟΠΕΚΕΠΕ

  Version 1.0.0

  761 downloads

  Εξαγωγή σε excel των πληρωμών από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ευκολότερη αποθήκευση και εκτύπωση !
 37. 1 point

  Version 1.0.0

  1,809 downloads

  Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015
 38. 1 point

  592 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ που ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ διακανονισμούς των εκπτώσεων, που διενεργήθηκαν σε μια διαχειστική περίοδο.ΠΟΛ.1149/2015 ΚΑΙ ΠΟΛ.1205/2015.
 39. 1 point

  11,558 downloads

  Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής. (ΠΟΛ.1049/11-02-2015)
 40. 1 point

  920 downloads

  Ορισμός της φιλίας κατ' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ Εν Κομοτηνή, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ([email protected])
 41. 1 point

  8,578 downloads

  Ένας σύντομος οδηγός για το νομικό καθεστώς που διέπει την ομόρρυθμη εταιρεία μετά τη ψήφιση του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11-4-2012) Περιέχει το κέμενο του Νόμου (άρθρα 249-269) καθώς και σύντομες σημειώσεις Εν Κομοτηνή, Κυριακή 19 Μαΐου 2013 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ([email protected]).
 42. 1 point

  824 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του ν.4141/2013.
 43. 1 point

  Version v1

  4,650 downloads

  Το παρών βιβλίο εργασίας του Excel είναι σχεδιασμένο με σκοπό την εύρεση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης το οποίο απαιτείται για την ορθή λειτουργίας μιας νεοσύστατης εταιρείας με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων της αλλά και της απαιτούμενης ρευστότητας όπως την διανομή κερδών προς τους μετόχους.
 44. 1 point

  8,941 downloads

  Οταν το ανοίξετε επιλέξτε "Ενεργοποίηση Μακροεντολών" και "Να μην γίνει ενημέρωση" Ο Θεός βοηθός και μην τσιγκουνευτείτε τα μπινελίκια
 45. 1 point

  19,084 downloads

  Παραθέτω μια προσπάθεια απο έναν ερασιτέχνη της μισθοδοσίας. Περιμένω προτάσεις για διορθώσεις-μεταβολές.
 46. 1 point

  19,802 downloads

  Το έντυπο Μ1 «Απόδοση ΑΦΜ-Μεταβολή στοιχείων», σε PDF με πεδία. Στα πεδία των ΑΦΜ θα πρέπει να αναγραφεί ο ΑΦΜ με κενό ανάμεσα στα νούμερα.
 47. 1 point

  8,421 downloads

  Υπολογισμός Προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού σε excel
 48. 1 point

  14,853 downloads

  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
 49. 1 point

  6,537 downloads

  » Αρχείο Κοστολόγησης Εισαγωγών «
 50. 1 point

  9,500 downloads

  Αρχείο Κ.Α.Δ. ταξινομημένο βάσει του λεκτικού της δραστηριότητας (συμπιεσμένο αρχείο Word) (Taxisnet)
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...