Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. Version 1.0.0

  11,375 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
  10 points
 2. si-fo

  MyTaxis2017pro

  Version 2017.0.4.2

  2,362 downloads

  Έκδοση για λογιστές - λογιστικά γραφεία Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει : Απ’ το μενού Αρχεία --> Βάσης δεδομένων να δημιουργήσουμε τη βάση σε όποιο φάκελο ευθυμούμε. Απ’ το μενού Αρχεία --> Διαχείριση Πελατών να καταχωρήσουμε τους πελάτες ή να κάνουμε μαζική εισαγωγή είτε από τη Δήλωση Εισοδήματος της Singular είτε από αρχείο Excel.
  5 points
 3. si-fo

  My Taxis 2017

  Version 1.0.0

  4,088 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης τους διαθέσιμα με ένα κλικ Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !
  5 points
 4. 15,772 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
  5 points
 5. si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  941 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
  4 points
 6. Version 1.0.0

  6,956 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
  3 points
 7. Version 1.0.0

  5,517 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 8. Version 1.0.0

  1,033 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 9. 23,927 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
  3 points
 10. Version 1.0.0

  1,329 downloads

  Αρχείο excel που βοηθάει στον άμεσο υπολογισμό της αξίας του εργόσημου που πρέπει να κοπεί για την πληρωμή Εργάτη γης ή εργαζόμενου περιστασιακά απασχολούμενου.
  3 points
 11. gus

  Εντυπο Ν 2016

  Version 1.0.0

  1,243 downloads

  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
  3 points
 12. Version 1.0.0

  1,537 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
  3 points
 13. 3 points
 14. Version 1.1.1

  1,061 downloads

  Μετά από κάποιες διορθώσεις που έκανα και ελπίζω να είναι σωστό. qa.xlsx
  2 points
 15. Version 1.0.0

  3,568 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  2 points
 16. bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  195 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
  2 points
 17. Version 1.0.0

  1,047 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  2 points
 18. Version 1.0.0

  2,517 downloads

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.
  2 points
 19. Guest

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  Version 1.1.0

  1,835 downloads

  Τυπώνει, αποθηκεύει σε .PDF και στέλνει με e-mail μία σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη, το ποσό και την ταυτότητα πληρωμής του ΙΚΑ ώστε ο εργοδότης να το χρησιμοποιήσει (στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά) για να πληρώσει τις εισφορές του.
  2 points
 20. Version 1.0.0

  1,838 downloads

  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel
  2 points
 21. Version 1.0.0

  15,837 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
  2 points
 22. Version 2.1

  9,866 downloads

  Υπολογίζει τον ΦΜΥ & την εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠΟΛ/2016 με ισχύ από 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του 4389/2016).
  2 points
 23. Version 2

  3,530 downloads

  Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
  2 points
 24. Version 1.0.0

  2,241 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
  2 points
 25. Version 1.0.0

  3,456 downloads

  Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015 σε EXCEL
  2 points
 26. 8,452 downloads

  ΕΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ,συνδεσμολογία με Ε3 .
  2 points
 27. Version 1.0

  11,113 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
  2 points
 28. 26,481 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
  2 points
 29. 17,473 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
  2 points
 30. gus

  m1.pdf

  8,987 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
  2 points
 31. Version 1.0.0

  446 downloads

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
  1 point
 32. Version 1.0.0

  148 downloads

  Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017
  1 point
 33. Version 1.0.0

  523 downloads

  Ε3 μαζί με σελίδες υποπινάκων εγκυκλίου, και ενσωμάτωση των υποπινάκων στα πεδία των κυρίως σελίδων. (προεραιτική εφαρμογή των υποπινάκων για τη χρήση 2017 διευκρινηστική 17/4/2017 και υποχρεωτική από 2018) Μικρή συνεισφορά στους συναδέλφους που αγωνίζονται να είναι σωστοί σε ένα επάγγελμα που το κάνουν όλο και πιο απαγορευτικό για την υγεία. Δυστυχώς κανείς από τους συλλόγους δεν διαμαρτυρήθηκε για το ότι μετατρέπεται σε διπλογραφικά η τήρηση των απλογραφικών με το έντυπο αυτό
  1 point
 34. Version 1.0.1

  2,309 downloads

  Εφαρμογή για λογιστικά γραφεία σε Access 2007.Κωδικός χρήστη για είσοδο στην εφαρμογή : 1
  1 point
 35. Version 1.0.0

  2,195 downloads

  Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016
  1 point
 36. Version 1.0.0

  769 downloads

  "Αριστείδου Κων. Σαπαλίδου Κατόχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας "ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ" Πτολεμαΐς 24 Απριλίου 1974". Εν Κομοτηνή, Σάββατον 23 Ιουλίου 2016 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ [email protected]
  1 point
 37. Version 1.0.0

  3,530 downloads

  Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015
  1 point
 38. Version 1.0.0

  1,820 downloads

  Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015
  1 point
 39. 600 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ που ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ διακανονισμούς των εκπτώσεων, που διενεργήθηκαν σε μια διαχειστική περίοδο.ΠΟΛ.1149/2015 ΚΑΙ ΠΟΛ.1205/2015.
  1 point
 40. Version ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1

  3,147 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1
  1 point
 41. 11,006 downloads

  Έντυπο αίτησης απαλλαγής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών προς την Δ.Ο.Υ βάση της Π.2869 1987.
  1 point
 42. 8,580 downloads

  Ένας σύντομος οδηγός για το νομικό καθεστώς που διέπει την ομόρρυθμη εταιρεία μετά τη ψήφιση του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11-4-2012) Περιέχει το κέμενο του Νόμου (άρθρα 249-269) καθώς και σύντομες σημειώσεις Εν Κομοτηνή, Κυριακή 19 Μαΐου 2013 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ([email protected]).
  1 point
 43. Version v1

  4,802 downloads

  Το παρών βιβλίο εργασίας του Excel είναι σχεδιασμένο με σκοπό την εύρεση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης το οποίο απαιτείται για την ορθή λειτουργίας μιας νεοσύστατης εταιρείας με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων της αλλά και της απαιτούμενης ρευστότητας όπως την διανομή κερδών προς τους μετόχους.
  1 point
 44. 4,107 downloads

  Μετρήστε την αποδοτικότητα της εταιρίας σας, ανά πελάτη, κόστος και καθαρά κέρδος ανά ώρα
  1 point
 45. 9,119 downloads

  Οταν το ανοίξετε επιλέξτε "Ενεργοποίηση Μακροεντολών" και "Να μην γίνει ενημέρωση" Ο Θεός βοηθός και μην τσιγκουνευτείτε τα μπινελίκια
  1 point
 46. 19,115 downloads

  Παραθέτω μια προσπάθεια απο έναν ερασιτέχνη της μισθοδοσίας. Περιμένω προτάσεις για διορθώσεις-μεταβολές.
  1 point
 47. 11,563 downloads

  Το έντυπο Μ7 «Σχέσεις Φορολογούμενου», σε PDF με πεδία. Στα πεδία των ΑΦΜ θα πρέπει να αναγραφεί ο ΑΦΜ με κενό ανάμεσα στα νούμερα.
  1 point
 48. 8,609 downloads

  Υπολογισμός Προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού σε excel
  1 point
 49. 15,667 downloads

  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
  1 point
 50. 6,602 downloads

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ,ΕΠΙΔ.& ΑΠΟΖ.ΑΔΕΙΑΣ
  1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...