Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. Version 1.0.0

  11,224 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
  10 points
 2. si-fo

  MyTaxis2017pro

  Version 2017.0.4.2

  2,269 downloads

  Έκδοση για λογιστές - λογιστικά γραφεία Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει : Απ’ το μενού Αρχεία --> Βάσης δεδομένων να δημιουργήσουμε τη βάση σε όποιο φάκελο ευθυμούμε. Απ’ το μενού Αρχεία --> Διαχείριση Πελατών να καταχωρήσουμε τους πελάτες ή να κάνουμε μαζική εισαγωγή είτε από τη Δήλωση Εισοδήματος της Singular είτε από αρχείο Excel.
  5 points
 3. si-fo

  My Taxis 2017

  Version 1.0.0

  4,074 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης τους διαθέσιμα με ένα κλικ Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !
  5 points
 4. 15,460 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
  5 points
 5. si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  878 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
  4 points
 6. Version 1.0.0

  6,878 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
  3 points
 7. Version 1.0.0

  5,432 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 8. Version 1.0.0

  1,027 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  3 points
 9. 23,817 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
  3 points
 10. Version 1.0.0

  1,295 downloads

  Αρχείο excel που βοηθάει στον άμεσο υπολογισμό της αξίας του εργόσημου που πρέπει να κοπεί για την πληρωμή Εργάτη γης ή εργαζόμενου περιστασιακά απασχολούμενου.
  3 points
 11. gus

  Εντυπο Ν 2016

  Version 1.0.0

  1,230 downloads

  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
  3 points
 12. Version 1.0.0

  1,512 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
  3 points
 13. 3 points
 14. Version 1.1.1

  1,027 downloads

  Μετά από κάποιες διορθώσεις που έκανα και ελπίζω να είναι σωστό. qa.xlsx
  2 points
 15. Version 1.0.0

  3,444 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
  2 points
 16. bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  179 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
  2 points
 17. Version 1.0.0

  1,041 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  2 points
 18. Version 1.0.0

  2,482 downloads

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.
  2 points
 19. Guest

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  Version 1.1.0

  1,818 downloads

  Τυπώνει, αποθηκεύει σε .PDF και στέλνει με e-mail μία σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη, το ποσό και την ταυτότητα πληρωμής του ΙΚΑ ώστε ο εργοδότης να το χρησιμοποιήσει (στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά) για να πληρώσει τις εισφορές του.
  2 points
 20. Version 1.0.0

  1,803 downloads

  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel
  2 points
 21. Version 1.0.0

  14,380 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
  2 points
 22. Version 2.1

  9,813 downloads

  Υπολογίζει τον ΦΜΥ & την εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠΟΛ/2016 με ισχύ από 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του 4389/2016).
  2 points
 23. Version 2

  3,513 downloads

  Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
  2 points
 24. Version 1.0.0

  2,193 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
  2 points
 25. Version 1.0.0

  3,039 downloads

  Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015 σε EXCEL
  2 points
 26. 8,316 downloads

  ΕΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ,συνδεσμολογία με Ε3 .
  2 points
 27. Version 1.0

  10,995 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
  2 points
 28. 26,351 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
  2 points
 29. 17,411 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
  2 points
 30. gus

  m1.pdf

  8,964 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
  2 points
 31. Version 2016.01.06.00

  3,057 downloads

  Δημιουργία, επεξεργασία αρχείων ΜΥΦ 1. Κατεβάστε 2. Αποσυμπιέστε 3. Τρέξτε το πρόγραμμα Τρέχει μόνο σε Windows 7 ή νεότερο Εδώ μπορείτε να δείτε πως γίνεται η εγκατάσταση
  1 point
 32. Version 1.0.0

  137 downloads

  Νωπά Προϊόντα Αυτοματοποιημένο ανέβασμα των τιμολόγιων των νωπών προϊόντων στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install roo Παράλληλα χρειάζεστε και το Chrome Driver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και να το βάλετε στο path (https://www.youtube.com/watch?v=dz59GsdvUF8). Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password Date AFM_Emporou Arithmos Synolo Vathos Synalagi_1_typos Synalagi_1_metrisi Synalagi_1_posotita Synalagi_1_timi ktl Username: Το username του taxis Password: Το password του taxis Date: Ημερομηνία του παραστατικού AFM_Emporou: Το αφμ που κόπηκε το τιμολόγιο Arithmos: Ο αριθμός του τιμολογίου Synolo: Το σύνολο του τιμολογίου με ΦΠΑ Vathmos: Σε πόσες κατηγορίες τροφίμων χωρίζεται το τιμολόγιο. Βάση των βαθμών δημιουργούμε και καινούργιες στήλες. π.χ. για βαθμός = 2 σημαίνει ότι υπάρχει πώληση δύο διαφορετικών προϊόντων ενημερώνω επομένως τις στήλες Synalagi_1_typos, Synalagi_1_metrisi, Synalagi_1_posotita και Synalagi_1_timi και συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο δημιουργόντας το Synalagi_2_typos, Synalagi_2_metrisi κτλ Synalagi_typos: Ένας από τους τύπους που περιγραφή μέσα η πλατφόρμα (Πρέπει να αναγραφεί ακριβώς όπως και μέσα) Synalagi_metrisi: Η μονάδα μέτρησης που περιγράφει την ποσότητα. Αυτή μπορεί να είναι ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΚΙΛΑ, ΤΟΝΟΙ, ΤΕΜΑΧΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ και βάζοντας οτιδήποτε άλλο βγαίνει η επιλογή ------. Synalagi_Posotita: Η ποσότητα που πουλήθηκε από το συγκεκριμένο προϊόν. Synalagi_timi: Η αξία των συγκεκριμένων προϊόντων. Στο excel συμπληρώνω κάθε φορά όλες τις στήλες από το Username έως και τον τελευταίο βαθμό. Συμπληρώνω το κάθε τιμολόγιο ουσιαστικά ξεχωριστά. Κατά την εκτέλεση το πρόγραμμα σταματά και ζητά να επιλέξετε στην οθόνη του browser την σωστή κατηγόρια χρήσης (αγρότης, έμπορος, κτλ). Δεν έχω ακόμα οριστικοποίηση κάποιο από τα τιμολόγια που ανέβασα καθώς δεν γνωρίζω πλήρως όλες τις λεπτομέρειες του συστήματος επομένως μετά το επόμενο βήμα δεν γνωρίζω τι προκύπτει. Δημιουργία Ιερωνυμάκης Βασίλειος, MSc CFE, Λογιστής, Σαουνάτσου 26 Ρέθυμνο 74100, email: [email protected], [email protected]
  1 point
 33. Version 2.0.0

  629 downloads

  απλό παράδειγμα του Κυρίου Αθανασίου Σαφαρή, που δείχνει , τον τρόπο συμπλήρωσης του Ε3 του φορολογικού έτους 2017 .email : [email protected]
  1 point
 34. Version 1.0.0

  1,160 downloads

  Μία φανταστική, αλλά ηδονική εμπειρία !
  1 point
 35. Version 1.0.0

  766 downloads

  "Αριστείδου Κων. Σαπαλίδου Κατόχου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας "ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ" Πτολεμαΐς 24 Απριλίου 1974". Εν Κομοτηνή, Σάββατον 23 Ιουλίου 2016 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ [email protected]
  1 point
 36. Version 1.0.0

  2,062 downloads

  Αγαπητοί συνάδελφοι. Μιά προσπάθεια ,με ένα πρακτικό παράδειγμα και νομίζω ότι ξεκαθαρίζουμε όλα τα καινούργια δεδομένα με τα Ε.Λ.Π.όσον αφορά τις οντότητες που τηρούν τα βιβλία τους με απλογραφικό σύστημα .
  1 point
 37. Version 2015

  15,672 downloads

  αρχείο Excel μετατροπής- αντιστοίχησης ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
  1 point
 38. 11,831 downloads

  Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής. (ΠΟΛ.1049/11-02-2015)
  1 point
 39. 8,578 downloads

  Ένας σύντομος οδηγός για το νομικό καθεστώς που διέπει την ομόρρυθμη εταιρεία μετά τη ψήφιση του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11-4-2012) Περιέχει το κέμενο του Νόμου (άρθρα 249-269) καθώς και σύντομες σημειώσεις Εν Κομοτηνή, Κυριακή 19 Μαΐου 2013 ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ([email protected]).
  1 point
 40. 4,089 downloads

  Μετρήστε την αποδοτικότητα της εταιρίας σας, ανά πελάτη, κόστος και καθαρά κέρδος ανά ώρα
  1 point
 41. Guest

  ΕΝΤΥΠΟ "Π" Taxis

  10,540 downloads

  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
  1 point
 42. 2,303 downloads

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  1 point
 43. 20,628 downloads

  Το έντυπο Μ1 «Απόδοση ΑΦΜ-Μεταβολή στοιχείων», σε PDF με πεδία. Στα πεδία των ΑΦΜ θα πρέπει να αναγραφεί ο ΑΦΜ με κενό ανάμεσα στα νούμερα.
  1 point
 44. 17,472 downloads

  Αρχείο excel για ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών
  1 point
 45. 5,716 downloads

  Πρόκειται για την 2η έκδοση μιας απλής εφαρμογής σε Excel η οποία υπολογίζει βάσει των ημερομηνιών τις προσαυξήσεις φόρων και τελών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε λογιστές - φοροτεχνικούς για τον υπολογισμό τυχόν προσαυξήσεων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων αλλά και σε στελέχη των τμημάτων ελέγχου για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων των φύλλων ελέγχου σε περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης ή και μη υποβολής δήλωσης. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το συνεργάτη μας κ. Γ. Α. Κορομηλά.
  1 point
 46. 3,926 downloads

  » Κατάσταση πληρωμής Αγγελιοσήμου «
  1 point
 47. 15,465 downloads

  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
  1 point
 48. gus

  2_epaggelmatiki.zip

  7,409 downloads

  » Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Επαγγελματική Στέγη) « v.2.22
  1 point
 49. 3,217 downloads

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
  1 point
 50. 19,132 downloads

  » Υπόδειγμα Συμφωνητικού Επαγγελματικής μίσθωσης «
  1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...