Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. 5 points

  Version

  13,625 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
 2. 3 points

  Version

  22,984 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 3. 3 points
 4. 2 points

  Version 1.0

  10,068 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
 5. 2 points

  Version

  24,978 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
 6. 2 points

  Version

  17,194 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
 7. 2 points
  gus

  m1.pdf

  Version

  8,752 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
 8. 1 point
  OptWin

  eΛογιστής

  Version 3.0

  2,049 downloads

  Πρόγραμμα Διαχείρισης Εργασιών και Πελατολογίου Λογιστικού Γραφείου (CRM Λογιστών) Εφαρμογή Διαχείρισης Εργασιών, Πελατολογίου και οικονομικής διαχείρισης για Λογιστικά Γραφεία, Λογιστές, Οικονομικούς Συμβούλους. Σκοπός της εφαρμογής, είναι να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης και διαχείρισης ενός σύγχρονου λογιστικού γραφείου, που έχει να διαχειριστεί πελάτες, αυξημένες εργασίες, συνεργάτες, προμηθευτές, υπόλοιπα πελατών, και ταυτόχρονα πληροφόρηση για τα οικονομικά αποτελέσματα του γραφείου του. Κυριότερες Δυνατότητες Διαχείριση Πελατών (Βασικά Στοιχεία Πελάτων, Αριθμοί Μητρώου Συνταξιοδοτικών Ταμείων,Ομαδοποίηση, Συννημένα Αρχεία Πελάτη, Οικονομικές Κινήσεις, Στοιχεία Επικοινωνίας, Επιπλέον πεδία χρήστη για χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες σας). Διαχείριση Κωδικών Πελατών Gsis , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ, Συνταξιοδοτικών Ταμείων κ.α. Αυτόματη Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Gsis - Γ.Γ.Π.Σ.(Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, Λογαριασμός, Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, Ε9, κ.α), ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ (ΑΠΔ, Καρτέλα Εργοδότη, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ρύθμιση, Λογαριασμός Ασφάλισης κ.α.), ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ, στον browser της δικής σας επιλογής (Mozilla Firefox ή Google Chrome) και όχι σε ενσωματωμένο browser της εφαρμογής. Μαζική αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) σε πελάτες για ειδοποήσεις σχετικά με φορολογικές υποχρεώσεις, εκκρεμότητες, σε περίπτωση γενεθλίων κ.α. Διαχείριση των Εργασιών και Υποχρεώσεων του γραφείου σας. Καταχώρηση των εργασιών και παρακολούθηση του σταδίου υλοποίησης, των εκκρεμοτήτων, της ολοκλήρωσης της καθώς και της είσπραξης. Δυνατότητα Δημιουργίας Μαζικών Εργασίων Μήνος. Εισαγωγή συννημμένων αρχείων σε Πελάτες, Εργασίες, απο αποθηκευμένα αρχεία και απ'ευθείας εισαγωγή απο scanner. Προσυμπλήρωση Βασικών Εντύπων (M1,M2,M3,M4,M7, Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση) καθώς και εντύπων απο αρχεία Word (Ιδ. Συμφωνητικό Λογιστικών Υπηρέσιων, Εξουσιοδότηση, Πληρεξόσιο Παραλαβής Κλειδαρίθμου). Δυνατότητα προσυμπλήρωσης οποιουδήποτε αρχείου Word του χρήστη. Εκτύπωση Τιμολογίου και Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίων. Ειδοποιήσεις. Διαχείριση Ραντεβού και Σημειώσεων για τους Πελάτες σας. Διαχείριση Συνεργατών Γραφείου. Ταμείο. Εισπράξεις από Πελάτες – Πληρωμές σε Προμηθευτές και Συνεργάτες. Εκτύπωση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής. Εμφάνιση Καρτέλας Συναλλαγών για Πελάτες, Είδος Εργασίας, Συνεργάτες (Καρτέλα Εργασιών, Οικονομικών Κινήσεων, Υπενθυμίσεων, Ανεξόφλητων Εργασιών, Εκκρεμών Εργασιών). Διαχείριση Προσφορών σε πελάτες.
 9. 1 point
  si-fo

  Free Invoice

  Version 1.5

  3,135 downloads

  Δημιουργία , εκτύπωση και διαχείριση παραστατικών Η εφαρμογή κατά την εγκατάσταση θα ζητήσει (εάν δεν υπάρχουν ήδη) να εγκαταστήσει τα παρακάτω προαπαιτούμενα αρχεία: Microsoft .Net Framework 4 Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0 SQL Server 2008 Express και Windows Installer 4.5
 10. 1 point

  Version

  4,166 downloads

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ,(ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) Α΄ΜΕΡΟΣ για τους συναδέλφους ,με σκοπό να γλυτώσουν χρόνο,και χρήμα
 11. 1 point

  Version

  582 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ που ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ διακανονισμούς των εκπτώσεων, που διενεργήθηκαν σε μια διαχειστική περίοδο.ΠΟΛ.1149/2015 ΚΑΙ ΠΟΛ.1205/2015.
 12. 1 point

  Version ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1

  3,099 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1
 13. 1 point

  Version

  11,218 downloads

  Ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.4.2015 και εφεξής. (ΠΟΛ.1049/11-02-2015)
 14. 1 point

  Version

  11,149 downloads

  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα και συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία ή της επιχείρησης
 15. 1 point

  Version

  1,264 downloads

  Υπόδειγμα Υποβολής σε ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
 16. 1 point

  Version

  819 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του ν.4141/2013.
 17. 1 point
 18. 1 point

  Version

  8,731 downloads

  Οταν το ανοίξετε επιλέξτε "Ενεργοποίηση Μακροεντολών" και "Να μην γίνει ενημέρωση" Ο Θεός βοηθός και μην τσιγκουνευτείτε τα μπινελίκια
 19. 1 point

  Version

  19,077 downloads

  Παραθέτω μια προσπάθεια απο έναν ερασιτέχνη της μισθοδοσίας. Περιμένω προτάσεις για διορθώσεις-μεταβολές.
 20. 1 point

  Version

  3,923 downloads

  » Κατάσταση πληρωμής Αγγελιοσήμου «
 21. 1 point

  Version

  3,197 downloads

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
 22. 1 point

  Version

  6,453 downloads

  » Αρχείο Κοστολόγησης Εισαγωγών «
 23. 1 point

  Version

  15,856 downloads

  Πελάτες - Προμηθευτές στο excel
 24. 1 point

  Version

  6,494 downloads

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ,ΕΠΙΔ.& ΑΠΟΖ.ΑΔΕΙΑΣ
 25. 1 point

  Version

  9,496 downloads

  Αρχείο Κ.Α.Δ. ταξινομημένο βάσει του λεκτικού της δραστηριότητας (συμπιεσμένο αρχείο Word) (Taxisnet)
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×