Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/05/2019 in all areas

  1. Η απόφαση για το ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Μία ακόμη πλατφόρμα ....) Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.ΜΕ) τηρείται ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό, και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, που ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4530/2018, των σχετικών συμβάσεων και των στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με τους ως άνω φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης. Η εφαρμογή του Μητρώο της παρ. 10 του άρθρου 13 και του άρθρου 20 του ν.4530/2018 τίθεται σε λειτουργία με τη θέση σε ισχύ της απόφασης. Ειδικώς, οι ήδη αδειοδοτημένοι, κατά τη δημοσίευση της απόφασης, φορείς ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ., με οδηγό, οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία της παρ. 5 του άρ. 13 και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την προσθήκη νέας καρτέλας και των απαραίτητων ηλεκτρονικών δικαιολογητικών εγγράφων από τη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Υ.ΜΕ. Οι οντότητες, για την τήρηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του Μητρώου στοιχείων, είναι οι κάτωθι: • Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, με οδηγό. • Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. οχημάτων. • Οι φορείς διαμεσολάβησης για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, και απαιτείται σχετική αδειοδότηση από το Υπ.Υ.ΜΕ. • Οι εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εταιρείες και συνεταιρισμοί Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα το άρθρο 87 του ν. 4070/2012. • Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό. • Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό. • Οι σχέσεις εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, με τον εκάστοτε μισθωτή. • Η δραστηριότητα του Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό, όπως προκύπτει από τις συναφθείσες συμβάσεις ενοικίασης. • Οι συμβάσεις ενοικίασης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, που καταρτίζονται μεταξύ του εκμισθωτή και μισθωτή. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44983# + Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το Ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45604# + 43618/1925/2019 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/31033
    1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
  • Create New...