Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/29/2012 in all areas

  1. Οπότε άλλη φορά να ψάχνεις μόνος σου και να μην ξαναρωτήσεις, που θα μας την πεις κι από πάνω !!!! ........................." Είναι κάτι πολύ απλό που λύνεται σε 2βήματα". Τελικά κάποιοι είστε πολύ καραγκιόζηδες
    5 points
  2. Πιστεύω εις ένα Ευρώ, Πατέρα, λαοκράτορα, ποιητήν δουνουτού και γης, δανειστών τε πάντων και φραγγάτων. Και εις ένα Κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., τον Υιόν του Ευρώ τον μονογενή, τον εκ του Πατρός δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων. Δάνειο εκ δανείου, ευρώ αληθινόν εξ ευρώ αληθινού, τοκισθέντα, ου χαρισθέντα, ομοούσιον τω ΔΝΤ, δι' ου τα πάντα οφείλετο. Τον δι' ημάς τους χαχόλους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Βρυξελλών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Ηλιθίου και Μαργαρίτας του Ανδρέα και πρωθυπουργήσαντα. Παρετιθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια και παθόντα και ξεφτιλισθέντα. Και
    2 points
  3. Πότε μια οικονομική συμφωνία πρέπει να δηλώνεται στην Εφορεία. Ας δούμε τις σπουδαιότερες περιπτώσεις για τις οποίες οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία μεταξύ φυσικών προσώπων ή εταιρειών πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείται στην αρμόδια Εφορεία (Δ.Ο.Υ.) με την θεώρηση των ανάλογων συμφωνητικών. Α’ περίπτωση: Τα γνωστά μας μισθωτήρια συμβόλαια. Ο σχετικός Νόμος είναι ο Ν.2238/1994, Άρθρο 77 παρ. 1 αναφέρει ότι ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή
    1 point
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
  • Create New...