Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/16/2011 in Files

 1. 10 points

  Version 1.0.0

  10,751 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
 2. 5 points
  si-fo

  MyTaxis2017pro

  Version 2017.0.4.2

  2,196 downloads

  Έκδοση για λογιστές - λογιστικά γραφεία Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα πρέπει : Απ’ το μενού Αρχεία --> Βάσης δεδομένων να δημιουργήσουμε τη βάση σε όποιο φάκελο ευθυμούμε. Απ’ το μενού Αρχεία --> Διαχείριση Πελατών να καταχωρήσουμε τους πελάτες ή να κάνουμε μαζική εισαγωγή είτε από τη Δήλωση Εισοδήματος της Singular είτε από αρχείο Excel.
 3. 5 points
  si-fo

  My Taxis 2017

  Version 1.0.0

  4,020 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή 1,3 ΜΒ για να έχουν οι πελάτες μας όλα τα έντυπα της επιχείρησης τους διαθέσιμα με ένα κλικ Για να λειτουργήσει η σύνδεση στο Taxis πρέπει ο υπολογιστής να διαθέτει το σωστό ζευγάρι (λειτουργικού – πλοηγού) σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο ασφαλείας της ΓΓΠΣ !
 4. 5 points

  14,583 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
 5. 4 points
  si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  686 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
 6. 3 points

  Version 1.0.0

  1,444 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
 7. 3 points

  Version 1.0.0

  4,706 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 8. 3 points

  Version 1.0.0

  1,017 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 9. 3 points

  23,269 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 10. 3 points

  Version 1.0.0

  1,215 downloads

  Αρχείο excel που βοηθάει στον άμεσο υπολογισμό της αξίας του εργόσημου που πρέπει να κοπεί για την πληρωμή Εργάτη γης ή εργαζόμενου περιστασιακά απασχολούμενου.
 11. 3 points
  gus

  Εντυπο Ν 2016

  Version 1.0.0

  1,208 downloads

  Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων
 12. 3 points

  Version 1.0.0

  1,460 downloads

  Υπολογίστε την παρούσα αξία & το επιτόκιο μιας μίσθωσης, αν χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική & παραδείγματα εγγραφών.
 13. 3 points
 14. 2 points

  Version 1.0.0

  503 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 15. 2 points
  bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  158 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
 16. 2 points

  Version 1.0.0

  1,035 downloads

  ΕΝΤΥΠΟ-ΦΟΡΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 17. 2 points

  Version 1.0.0

  2,371 downloads

  Το excel που παραθέτω αφορά την δήλωση φόρου μερισμάτων που υποβάλουμε στη Δ.Ο.Υ. Συμπληρώνουμε τα κίτρινα πεδία και τυπώνεται η δήλωση με τις βεβαιώσεις για τους μετόχους.
 18. 2 points
  Guest

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

  Version 1.1.0

  1,759 downloads

  Τυπώνει, αποθηκεύει σε .PDF και στέλνει με e-mail μία σελίδα με τα στοιχεία του εργοδότη, το ποσό και την ταυτότητα πληρωμής του ΙΚΑ ώστε ο εργοδότης να το χρησιμοποιήσει (στην τράπεζα ή ηλεκτρονικά) για να πληρώσει τις εισφορές του.
 19. 2 points

  Version 1.0.0

  1,733 downloads

  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων επιχειρηματικής δραστηριότητας μερισμάτων - 2016 σε excel
 20. 2 points

  Version 1.0.0

  11,450 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
 21. 2 points

  Version 2.1

  9,732 downloads

  Υπολογίζει τον ΦΜΥ & την εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠΟΛ/2016 με ισχύ από 27/5/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του 4389/2016).
 22. 2 points

  Version 2

  3,452 downloads

  Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.
 23. 2 points

  Version 1.0.0

  2,131 downloads

  Βοηθητικό αρχείο για υπολογισμό αποσβέσεων με ωφέλιμη ζωή και υπολογισμό διαφορών αποσβέσεων φορολογικών & λογιστικών
 24. 2 points

  Version 1.0.0

  2,109 downloads

  Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015 σε EXCEL
 25. 2 points

  7,960 downloads

  ΕΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ,συνδεσμολογία με Ε3 .
 26. 2 points

  Version 1.0

  10,454 downloads

  Υπόδειγμα προσαρτήματος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
 27. 2 points

  26,068 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 (συνημμένο υπόδειγμα ΑΔΑ: ΒΙΕΩΗ-ΣΥ5)
 28. 2 points

  17,336 downloads

  » Εντυπα Για Υποβολή Υπεραξίας Μεταβίβασης Εταιρικών μεριδίων - μετοχών κλπ «
 29. 2 points
  gus

  m1.pdf

  8,824 downloads

  » Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων «
 30. 1 point

  Version 1.1.0

  614 downloads

  Μετά από κάποιες διορθώσεις που έκανα και ελπίζω να είναι σωστό.
 31. 1 point

  Version 1.0

  4,877 downloads

  ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ
 32. 1 point

  Version 1.0.0

  521 downloads

  Ε3 μαζί με σελίδες υποπινάκων εγκυκλίου, και ενσωμάτωση των υποπινάκων στα πεδία των κυρίως σελίδων. (προεραιτική εφαρμογή των υποπινάκων για τη χρήση 2017 διευκρινηστική 17/4/2017 και υποχρεωτική από 2018) Μικρή συνεισφορά στους συναδέλφους που αγωνίζονται να είναι σωστοί σε ένα επάγγελμα που το κάνουν όλο και πιο απαγορευτικό για την υγεία. Δυστυχώς κανείς από τους συλλόγους δεν διαμαρτυρήθηκε για το ότι μετατρέπεται σε διπλογραφικά η τήρηση των απλογραφικών με το έντυπο αυτό
 33. 1 point
  si-fo

  ΟΠΕΚΕΠΕ

  Version 1.0.0

  761 downloads

  Εξαγωγή σε excel των πληρωμών από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ευκολότερη αποθήκευση και εκτύπωση !
 34. 1 point

  Version 2015

  14,159 downloads

  αρχείο Excel μετατροπής- αντιστοίχησης ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
 35. 1 point

  Version ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1

  3,110 downloads

  ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Ε1
 36. 1 point

  5,903 downloads

  Έντυπο αίτησης απαλλαγής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών προς την Δ.Ο.Υ βάση της Π.2869 1987.
 37. 1 point

  824 downloads

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4111/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του ν.4141/2013.
 38. 1 point
 39. 1 point
 40. 1 point
  Guest

  ΕΝΤΥΠΟ "Π" Taxis

  10,277 downloads

  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
 41. 1 point

  2,283 downloads

  ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 42. 1 point

  8,905 downloads

  Οταν το ανοίξετε επιλέξτε "Ενεργοποίηση Μακροεντολών" και "Να μην γίνει ενημέρωση" Ο Θεός βοηθός και μην τσιγκουνευτείτε τα μπινελίκια
 43. 1 point

  17,200 downloads

  Αρχείο excel για ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών
 44. 1 point

  3,924 downloads

  » Κατάσταση πληρωμής Αγγελιοσήμου «
 45. 1 point
  gus

  2_epaggelmatiki.zip

  7,309 downloads

  » Φύλλο υπολογισμού Αξίας Ακινήτου (Επαγγελματική Στέγη) « v.2.22
 46. 1 point

  3,209 downloads

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
 47. 1 point

  6,524 downloads

  » Αρχείο Κοστολόγησης Εισαγωγών «
 48. 1 point

  18,700 downloads

  » Υπόδειγμα Συμφωνητικού Επαγγελματικής μίσθωσης «
 49. 1 point

  6,543 downloads

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ,ΕΠΙΔ.& ΑΠΟΖ.ΑΔΕΙΑΣ
 50. 1 point

  9,499 downloads

  Αρχείο Κ.Α.Δ. ταξινομημένο βάσει του λεκτικού της δραστηριότητας (συμπιεσμένο αρχείο Word) (Taxisnet)
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...