Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/18/2019 in Posts

  1. 1 point
    Πρόλογος Α) Προθεσμίες, Μέχρι 31/12/2019 Β) Προθεσμίες, Μέχρι 28/2/2020 Γ) Αλλαγές από 1/1/2020 Δ) Όλα τα e- που ήρθαν ή που έρχονται.. Ε) Διάφορα- Κοινωνικά- Επιδοματικά. Ζ) ΑΕ Η. Καταργήθηκε η αρίθμηση των ΠΟΛ. 1060, 1061, κλπ Θ.Τί παραγράφεται 31/12/2019. Ι.Τί θα θεσμοθετηθεί για το 2020 ή 2021 ή 2022: Κ. Θέματα που λύθηκαν Λ. Διάφορα Μ. Συνδέσεις (links) του ΤΑΧΙΣ Ν. Πόθεν εσχες (Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωβουλή και Εθνικές ) Ξ. Εργατικά…. Ο. Οι Δώδεκα +1 Αποφάσεις της ΔΕΔ που ενδιαφέρουν. Π. Ηλεκτρονικά Βιβλία – myData, e-βιβλία Επίλογος …………………………..!................................. Πρόλογος Πέφτει η αυλαία την Παρασκευή. !! Τελειώνει στις 16/8/2019 και η φετινή χρονιά, τελευταία ημέρα υποβολής για τα μέλη των ΟΕ κλπ. Για το έτος 2019, αλλά και το 2020, επέρχονται σημαντικές αλλαγές, αφού θα έχουμε νέους φορολογικούς νόμους, MyData- ηλεκτρονικά βιβλία και έπονται και πολλά άλλα για συνέχεια…. Τι έμεινε για ουρά…!!…. Α) Προθεσμίες μέχρι 31/12/2019 1. Ε1, Μέλη ΟΕ, ΕΕ κλπ μέχρι 16/8/2019. 2. Ε1, Αρχικές δηλώσεις, χειρόγραφες για αποβιώσαντες μέχρι 31/12/2019 3. Ε1 αρχικές (κάτοικοι εξωτερικού), για όσους άλλαξαν κατοικία εντός του 2019 μέχρι 31/12/2019 4. Ε1, τροποποιητικές δηλώσεις, για αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι 31/12/2019 ( για 15, 16 και 17 ηλεκτρονικά, τα άλλα έτη χειρόγραφα) 5. Ε1, τροποποιητικές δηλώσεις ετών 17,16,15 κλπ, για τυχόν επιδοτήσεις καθυστερούμενες από ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτών, μέχρι 31/12/2019 (χειρόγραφές γιατί αλλιώς ..καραδοκεί 250άρι! Και μετά τρέξιμο για διαγραφή,…. εκτός και αν διορθωθεί, έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς πρόστιμο, αλλά ακόμη!!…) 6. (Ε4) Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού μέχρι 31/10/2019 7. Ρυθμίσεις χρεών *ΑΑΔΕ σε 120δ, μέχρι 30/9/2019 Τα νέα καλούδια: Για χρέη μέχρι 20.000 χωρίς περιουσιακά κριτήρια, η δόση από 30 σε 20, το επιτόκιο από 5%% σε 3%, αναστολή κατασχέσεων, και κίνητρα ΄΄λευκό μητρώο΄΄ για όσους είναι συνεπείς και πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές. *ΕΦΚΑ σε 120δ, μέχρι 30/9/2019 (με σίγουρη μάλλον την παράταση, μετά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την ενσωμάτωση των χρεών 2017 και 2018). Το επιτόκιο και εδώ, από 5% σε 3%. *Τράπεζες, *ΟΤΑ σε 100δ. Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 117 του Ν.4611/2019 που αφορά στους Ο.Τ.Α και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 8. Υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες μέχρι 31/10/2019 και όχι μάλλον μέχρι 29/10/2019. 9. Υποβολή δηλώσεων τροποποιητικών για παρακρατούμενους φόρους και βεβαιώσεις μέχρι 31/12/2019 για τους πρώτους μήνες του χρόνου, όσοι δηλαδή είχαν υποβάλλει μόνο τη δήλωση ΦΜΥ και όχι και την μηναία βεβαίωση. (νέα ηλεκτρονική διαδικασία) Β) Μέχρι 28/2/2020 1. Αλλαγές-Μεταβολές στο Μητρώο, αγρότες κανονικό, κλπ μέχρι 30/1/2019 2. Ε11, Άδειες προσωπικού μέχρι 31/1/2020 (ερωτηματικό αν θα καταργηθεί, επειδή η άδεια θα δηλώνεται κατά την χορήγηση, αλλά ακόμη δεν εφαρμόζεται, αναμένεται η απόφαση και να γίνει βέβαια και η ΄΄ΕΡΓΑΝΗ΄΄ (ίσως η ημερομηνία να πήγε και 28/2; Αν κανείς γνωρίζει κάτι παραπάνω….) 3. Υπεύθυνη Δήλωση ΟΕΕ μέχρι 28/2/2020 4. Δήλωση μετάταξης αποθεμάτων 28/2/2020 5. ΜΥΦ 28/2/2020 (νομιζω η ΜΥΦ πήγε μέχρι 31/3/2020)_ Η υποβολή των συναλλαγών (ΜΥΦ) στο εξής θα γίνεται με μια κατάσταση σε ετήσια βάση και όχι με 4 καταστάσεις (μια ανά τρίμηνο) στις περιπτώσεις αυτές. Αντίστοιχα, εφόσον θα υπάρχει μια κατάσταση (ετήσια) αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής το οποίο πλέον θα είναι 100,00 ευρώ για την ετήσια κατάσταση και όχι 400,00 ευρώ για τέσσερις τριμηνιαίες καταστάσεις. Μετά την θέσπιση των MyData, ηλεκτρονικά βιβλία, (E-book), ανακοινώθηκε ότι οι ΜΥΦ θα καταργηθούν, ως μη έχουσες πλέον υπόσταση. 6. Δήλωση του συζύγου για χωριστή δήλωση Ε1 μέχρι 28/2/2020, βλ. πολ.1241/2018 Γ) Αλλαγές από 1/1/2020 1. Τέλος Επιτηδεύματος 650,00 για τους αγρότες του κανονικού (λήξη 5ετιας απαλλαγής, 2014-2018), εκτός και αν είναι συνεταιρισμένος και πουλά το 80% της παραγωγής στο συνεταιρισμό ή στην ΕΑΣ, οπότε και απαλλάσσεται. Για τους λοιπούς, Αν σε αδράνεια, πάλι απαλλάσσεται από το ΤΕ, θέλει όμως να έχει υποβληθεί δήλωση αδράνειας στο Μητρώο. 4. Συντελεστής Ν/Π 28%, 27%, κλιμακωτά κλπ), αναμένονται όμως αλλαγές με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο (9/2019) 5. Μείωση φόρου στα Διανεμόμενα από 15% σε 10%, έγινε 6. Επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας 15% στα ακίνητα!!. (Μάλλον θα πάρει παράταση μέχρι και 31/12/2020????) Δ) Όλα τα e- που ήρθαν ή που έρχονται: 1. e-βιβλία. ή mydata, ή ηλεκτρινικά βιβλία, είναι στη διαβούλευση από 1/1/2020!!. 2. e-τιμολόγιο ( από το 2019; τμηματικά, σύνδεση ΦΗΜ με ΤΑΧΙΣ 3. e- Περιουσιολόγιο, αναμένεται… 4. e- ΥΜΣ, άνοιξε 5. e-προσφυγή, άνοιξε…. (Στη Θεσσαλονίκη οι ενδικοφανείς, από Αν. Μακεδονία και Θράκη, Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία και Λευκάδα!,. Δεν υπάγονται οι υποθέσεις ΚΕΦΟΠΕΜ και ΚΕΜΕΕΠ, που υπάγονται στην Αθήνα) 5. e-Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,Νομικών προσώπων,( Κύρωση δεν θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα). Πότε θα γίνει η ενημέρωση; ανάλογα το νπ σε ποια ομάδα, Α΄, Β΄ ή Γ΄ ανήκει: α. ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, Μ.ΕΠΕ, ΙΜΕ, ΑΕ από 14/10/19-29/11/2019 (Γ΄ ομάδα) β. Σύλλογοι, Σωματεία, κοινωνία κληρονόμων κλπ, από 30/9/19-1/11/19 (Β΄ ομάδα) γ. Αστική εταιρεία Δικηγόρων, Συμβ/φων, ΝΕΠΑ, συμπλοιοκτησία κλπ, από 16/919-14/10-19 (Α΄ ομάδα). Tips 1.Από τώρα και στο εξής, όσες συστήνονται, ανέβασμα εντός 60 ημερών!!! 2. Στόχος της ΕΕ είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρών Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας μέχρι 10-3-2021 6. Yποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα Ελλάδος. Εντός Νοεμβρίου η πρώτη των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΤτΕ, Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45043 7. e-ευάλωτα αγροτικά προϊόντα . (αναστολή μέχρι 30/9/19), Ισχύει από 1/1/18, Να ανεβάζουν στην αρμόδια Αρχή τα τιμολόγια που εκδίδουν για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων της κατηγορίας των νωπών και ευαλλοίωτων, όπως φρούτα, λαχανικά, κρέας, γάλα, ψάρια, κλπ, (η σχετική λίστα περιέχει 36 είδη τέτοιων προϊόντων), .. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43243. Έχει πάρει πολλές παρατάσεις, άγνωστο τι θα γίνει. Πάντως αν περάσουν 50 ημέρες το σύστημα δεν σε αφήνει να καταχωρήσεις το τιμολόγιο!!!.Υπενθυμίζεται ότι το τιμολόγιο αναρτάται σε 25 μέρες από την έκδοση!! 8. Τριμηνιαία Δήλωση γάλακτος. 9. e-ID . Για απόδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη). Θα στηριχτεί βασικά στην πύλη ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄ http://www.ermis.gov.gr , (με ΑΔΤ, με ΑΦΜ,και με ΑΜΚΑ). Θα ζητάμε οποιαδήποτε πιστοποιητικό!! Αναμένεται να νομοθετηθεί……… 10. e-Μητρώο Πλοίων: Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), άνοιξε . 11. e-κτηματολόγιο. Οι προθεσμίες τρέχουν για πολλές περιοχές, και οι παρατάσεις πάνε σύννεφο!!. Άντε να δούμε.., θα αξιωθούμε να το φτιάξουμε κάποτε…!. 12.(ΑΚΕΔ) Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ. Άνοιξε… https://apps.ika.gr/EDOEAPeACD/ 11. e-συμβόλαιο, Επιτέλους και το Τμήμα Κεφαλαίου γίνεται ηλεκτρονικό!! Ε) Διάφορα- Κοινωνικά- Επιδοματικά 1. Α21 μέχρι 15/1/2020 2 ΚΟΤ Α΄, & ΚΟΤ Β΄ μέχρι 30/09/2019. (ΚΟΤ Α΄με ΚΕΑ, ΚΟΤ Β΄με Κ.Μέρισμα) 3. KEA δυο φορές το χρόνο... 4. Κοινωνικό Μέρισμα: Κάπου εκεί, θεού θέλοντος, (και Τρόικας), αν έχουμε πλεόνασμα, στις 12/12/2019;;; 5. Στέγασης. Ζ) ΑΕ *Από 1/1/2019, Νέος Νόμος 4548/2018, μας αφήνει χρόνους ο 2190/20 *Προσαρμογή με το νόμο των ΕΛΠ *Αναπροσαρμογή των υφισταμένων καταστατικών *Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 25.000,00 (ήταν24.000,00) μέχρι 31/12/19 * Κατάργηση των ανωνύμων μετοχών από 1/1/2020, άρα ονομαστικές οι μετοχές και κατά συνέπεια και σημαντική η τήρηση του βιβλίου Μετόχων!! (§40 του Ν.4548/18) *Ο.Α. μετοχής μέχρι 0,04 *Σύσταση ΑΕ με ιδιωτικό συμφωνητικό (σε υιοθέτηση του προτύπου) *Διάρκεια ΑΕ και αορίστου χρόνου *Μέλη Δ/Σ από 3 μέχρι 15 *Τήρηση βιβλίου μετόχων και ηλεκτρονικά *Από απόσταση ψηφοφορία! κλπ Η. Καταργήθηκε η αρίθμηση των ΠΟΛ.1060., 1061, κλπ και εφεξής έχουμε: Α= Απόφαση Ε= Εγκύκλιος Ο= οδηγία. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43293 Tips Έχουμε τους Νόμους, τις Αποφάσεις (Α,Ε,Ο), Αποφάσεις ΣτΕ, Αποφάσεις ΔΕΔ, και αποφάσεις ΣΛΟΤ. Θ.Τι Παραγράφεται 31/12/2019. *Η χρήση με 31/12/2013, σε κανονική 5ετήπαραγραφή *Η χρήση με 31/12/2008, σε 10ετή παραγραφή (συμπληρωματικά στοιχεία. Μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ) *Η χρήση με 31/12/2003, σε 15ετή παραγραφή ( Μη υποβολή δήλωσης Εισοδήματος) (Για τις χρήσεις 2012 και μετά, με τον νέο νόμο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής προβλέπεται 20ετήςπαραγραφής , δηλαδή παραγραφή 31-12-33!!!!!!!!!!) Ι.Τι θα θεσμοθετηθεί για το 2020 ή 2021 ή 2022: -Συντελεστή 9% για το πρώτο κλιμάκιο μέχρι 10.000, για μισθωτούς, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις, και ελευθ. Επαγγελματίες;; -Κατάργηση Τέλους Επιτηδεύματος; σταδιακά; -Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για πάνω από 12.000;;; -Νέα πάγια ρύθμιση από 12 σε 24 ή 36 με κριτήρια; -Κατάργηση τεκμηρίων 50% το 2020 και πλήρη το 2021; (το 2018 πιάστηκαν στα τεκμήρια 1,9 εκ φορολογούμενοι με εξτρα ποσό εισοδήματος 6,7δις -Χρήση μετρητών μείωση από 500 στα 300 ή 200!; -Αύξηση ποσού για δαπάνες με κάρτα για αφορολόγητο; -Αναστολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα -Αφορολόγητο 6.500 και μετά θα φτάνει μέχρι 8.636 με έξτρα αποδείξεις και αύξηση 1.000 για κάθε τέκνο; -Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε Β2Β και Β2G (G=government) -Μείωση ΕΝΦΙΑ; -Συντελεστή στα διανεμόμενα από 10% σε 5%;; =Συντελεστή στα ΝΠ από 28% σε 24%;; -Ενοίκια κατάθεση στις Τράπεζες;;; -Αναστολή ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα -Συντελεστή ενιαίο 11% στην εστίαση (από13% και 24%);;; -Κατάργηση capital κοντρολ 30/9/2019; -ΦΜΑ ηλεκτρονικός, e-συμβόλαιο -G-Cloud. Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η ΓΓΠΣ ΔΔ αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως 1-1-2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν τα Υπουργεία, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Tips. 1.Να δούμε τι θα περιλαμβάνει τελικά το φορολογικό νομοσχέδιο στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κ.Θέματα που λύθηκαν 1.Ιδιόχρηση φπ και νπ Μετά την έκδοση αποφάσεων από ΔΕΔ το θέμα λύθηκε οριστικά. ΔΕΔ 1200/8-4-2019, ΔΕΔ 2034/19-6-2019, ΔΕΔ 2156/8-8-2019, ΔΕΔ 2102/20-6-19, Ε.2156/8-8-2019, 2. Αποσβέσεις και Leasing. Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική, οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, παρά το γεγονός που δεν είναι κύριος του παγίου. (Βλ, Ε.2080/16-5-2019). 3. Τέλος 650,00 αγροτών Επειδή είναι μεγάλη η επιβάρυνση με 650,00 και επειδή είναι λίγοι οι αγρότες που πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από το ΤΕ, (συν/ζόμενοι και 80%), καλόν είναι, να δοθεί μια παράταση στην 5ετία που παρηλθε στις 31/12/2018. Λ. Διάφορα 1. ΓΓΠΣ έγινε ΓΓΠΣ ΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣ ΔΔ) ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνη και αρμόδια για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών, για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου και για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων όλων των φορέων αποτελεί δε το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση. 2. Αναμένεται η υποβολή παρακρατούμενων φόρων – βεβαιώσεων υποδοχών να γίνεται με μια αποστολή και όχι με δυο που γίνεται τώρα.. (βεβαίωση και δήλωση) 3. Με ραντεβού η προσέλευση στη Δ.Ο.Υ. για τις υποθέσεις ελέγχου. 4. Μια στις 2 νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις είναι ΙΚΕ. (το έτος 2018 είχαμε σε ποσοστό ίδρυσης εταιρειών, ΙΚΕ=55,34%, ΕΠΕ=1,92%, ΑΕ=4,31%, ΟΕ=22,49% ΕΕ=15,92%. Υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως μισθωτή υπηρεσία, τηρεί διπλογραφικά βιβλία, ΕΚ=1,00, και το πλεονέκτημα, η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή, και του μοναδικού εταίρου όταν είναι Μ.ΙΚΕ. Μ.Συνδέσεις (links) του ΤΑΧΙΣ *Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα στοιχεία των Δελτίων Ταυτότητας της Αστυνομίας. (έγινε) *Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τα ληξιαρχικά γεγονότα των Δήμων, Μητρώο Πολιτών. (έγινε) Ν.. Πόθεν εσχες (Δημοτικές, Περιφερειακές, Ευρωβουλή και Εθνικές ) Είχαμε φέτος έτος με διεξαγωγή όλων των εκλογών. Αυτό σημαίνει για τους εκλεγμένους και εδικά τους νέους, υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες!!…., Σε μερικούς μάλιστα μετριάζει η χαρά, όταν το πληροφορούνται…. Και μάλιστα σε 90 μέρες από τη μέρα που πήραν την ιδιότητα, πρέπει να υποβάλλουν αρχική δήλωση πόθεν έσχες….. Υπενθυμίζονται: i. οι Ημερομηνίες υποβολής Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων υποβάλλονται από τους υπόχρεους: α) μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση), β) κάθε χρόνο για τα μετέπειτα έτη κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων, και γ) για ένα (1) έτος [μετά την απώλεια της ιδιότητας] Ειδικά για τον Πρωθυπουργό, τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση αλλά και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων, Υπουργούς, αναπληρωτές Υπουργών, Υφυπουργούς, Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, Περιφερειάρχες και Δημάρχους, καθώς και για Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, υπάρχει υποχρέωση υποβολής για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη λήξη της θητείας. Οι ετήσιες δηλώσεις υποβάλλονται εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. ii. Ποιοι νέο-εκλεγμένοι υποβάλλουν αρχική δήλωση: 1. [α] Ο Πρωθυπουργός. 2. [β] Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. 3. [γ] Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί. 4. [δ] Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. 5. [ε] Οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β'. 7. Οι σύζυγοι των ανωτέρω υπόχρεων 3. [η] Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (άρ. 28 του ν.4325/2015), οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Περιφερειών 4. [θ] Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών. 6. [ια] Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων των ανωτέρω φορέων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ Περισσότερα στον κόμβο….. θα είναι πολλοί υπόχρεοι και τα παράβολα καραδοκούν σε εκπρόθεσμη υποβολή, αλλά και τα ποινικά..... Ο νόμος δεν αστειεύεται.... Tips 1.Mε 4 εκλογές φέτος οι υπόχρεοι νέο-εκλεγμένοι θα είναι πάρα πολλοί!!!! Δήμαρχοι, πρόεδροι, δημοτικοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές, υπουργοί κλπ. 2. Προσοχή, υποβάλλουν και αυτοί που ήταν και τώρα δεν ξανα-εκλέχτηκαν. Οι βουλευτές κλπ για τα 3 επόμενα έτη άμα χάσουν την ιδιότητα και οι υπόλοιποι για ένα έτος. Ξ. Εργατικά…. - Από 1/7/2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης εργαζομένων, μέσω τραπεζικού λ/σμού. -Ο Βάσιμος λόγος στην απόλυση, ίσχυσε για λίγο, αλλά ήδη καταργήθηκε. -Αλλαγές στην υποβολή κοινοποίησης της άδειας -Αριθμός μοτο για τους courier. Θεσπίζεται η υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (απόλυση) με βάση είτε την συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζόμενου είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. Προβλέπεται ότι οι αποζημιώσεις απόλυσης θα κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων. ( Μέχρι σήμερα και με βάση το άρθρο 38 του Ν.4387/2016, αυτό ήταν υποχρεωτικό μόνο για αποδοχές και όχι για τις αποζημιώσεις) . Ο εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. Τέλος, εισάχθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών να αναγγέλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τον αριθμό κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών, που χρησιμοποιούν οι διανομείς για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων. -Ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα έντυπα που υποβλήθηκαν στο ΕΡΓΑΝΗ από το https://employees.yeka.gr για συμβάσεις από 1/1/2017 και μετά -Η καταγγελία σύμβασης αναγγέλλεται σε 4 εργάσιμες μέρες (Ε6) στην ΕΡΓΑΝΗ. Ο. Οι Δώδεκα +1 Αποφάσεις της ΔΕΔ που ενδιαφέρουν. 1.Έμμεσος προσδιορισμός αποκρυβείσας ύλης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναγωγή των αγορών σε πωλήσεις. Κύρος βιβλίων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός .ΔΕΔ 1274/27-5-2019 2.Προσαύξηση εσόδων λόγω αρνητικού μικτού κέρδους Καλλιθέα, 11/12/2018 Αριθμός απόφασης: 4976. 3.Λογιστικές διαφορές, έξοδα ταξιδίων και διαμονής ως παραγωγικές δαπάνες για την επιτέλεση έργου 24/06/2019 Αριθμός απόφασης: 2086 4.Απόρριψη δαπανών λόγω μη εξόφλησης αυτών με τραπεζικό μέσω πληρωμής - Μη καταχώρηση απογραφής λήξης - Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος 24.01.2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 355 5.Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης - Πληροφοριακό στοιχείο η μη καταχώρησή της, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα 08/04/2019 Αριθμός απόφασης: 1200 6.Καταλογισμός φόρου και προστίμων ελέγχου λόγω παραβίασης της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων - Τιμολόγηση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο Αριθμός απόφασης: 190 Θεσσαλονίκη, 23/01/2019 7.Πρόστιμο μη έκδοσης αποδείξεων ανά φορολογικό έλεγχο και όχι ανά χρήση Θεσσαλονίκη, 7/12/2018 Αριθμός απόφασης: 1931 8.Μερική αποδοχή - Δαπάνες ανέγερσης επενδυτικού παγίου ατομικής όταν δεν καλύπτεται από επιδότηση θεωρείται αύξηση κεφαλαίου και εμπίπτει στα τεκμήρια Καλλιθέα, 24/12/2018 Αριθμός απόφασης: 5149 9.Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων στοιχείων Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018 10.Δεν προσμετρώνται οι επιχορηγήσεις στον υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου, Καλλιθέα, 5-10-2018, Αριθμός απόφασης: 4310. 11.ΔΕΔ 1463/2018 Πρόστιμο μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη δήλωσης έναρξης εργασιών, Θεσσαλονίκη: 25/07/2018 Αριθμός απόφασης: 1463 12.ΔΕΔ 2003/2019 Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής, Καλλιθέα, 18/06/2019 ,Αριθμός απόφασης: 2003 13.ΔΕΔ 1117/2019 Προσαύξηση περιουσίας από ποσά που δόθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θεσσαλονίκη, 15/05/2019 Αριθμός απόφασης: 1117 Π. Ηλεκτρονικά Βιβλία – myData, Αν και είναι πολύ νωρίς, μπορούμε να πούμε…: myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία: παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Σταδιακά από τα τέλη του 2019, όλες οι Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , θα πρέπει να μεταβούν στο νέο σύστημα. Θα υπάρχουν τα λογιστικά βιβλία (όπως τα ξέρουμε) και τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ τα οποία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους. Ο εκδότης του τιμολογίου ανεβάζει το τιμολόγιο στο σύστημα. Το σύστημα ενημερώνει τα βιβλία του εκδότη και του λήπτη. Σύνδεση ΦΤΜ με ΤΑΧΙΣ. Αυτό θα γίνει όταν θα έχουμε πλήρη εφαρμογή με e-τιμολόγιο, ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Για αυτό μέχρι στις 20/4, 20/7, 20/10, 20/1 θα στέλνουν οι τηρούντες απλογραφικά τις κινήσεις μέσω του προγράμματός τους στο σύστημα. Δηλαδή την 20η μέρα του μήνα της υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Για 2 μήνες μετά στη συνέχεια θα γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί, αν τα λογιστικά βιβλία μας συμφωνούν με τα ηλεκτρονικά δεδομένα (myData). Αν συμφωνία, οκ, αν όχι, διόρθωση και με τις ανάλογες προσαυξήσεις. (τι με θυμίζει αυτό…….) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογείται, γιατί θα έρχεται έλεγχος!. Με τις ΜΥΦ στέλναμε όλα τα τιμολόγια συγκεντρωτικά ανά προμηθευτή, πχ 8 τιμολόγια αξία 5.800,00 Με το mydata, ανεβάζουμε ένα –ένα τιμολόγιο με πλήρη κωδικοποίηση, με στοιχεία δηλαδή από Ε3 και ΦΠΑ. Πχ αν είναι τιμολόγιο ελληνικό, ενδοκοινοτική παράδοση, τρίτων, παροχής, κλπ, όπως και ανά συντελεστή αγαθών. (πχ αν ένα τιμολόγιο έχει 20 σειρές με αγαθά σε 13, 24 και 0%, τότε, θα υπάρχουν 3 σειρές ανά συντελεστή και όχι 20. ) φανταστείτε τι θα γίνεται όταν θα έχουμε αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ!!! Μέχρι να γίνει προσαρμογή. Ακόμη θα παρακολουθεί φόρους 20%, 3% , χαρτόσημο κλπ!!!! Θα δίνεται η δυνατότητα να τα αντλούμε από το σύστημα στο δικό μας πρόγραμμα και να γίνεται έτσι καλλίτερα επεξεργασία. Το σύστημα θα δημιουργεί τη δήλωση ΦΠΑ και το Ε3, και φόρους παρακ/θέντες! Έλα όμως που τα διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ΦΠΑ κάθε μήνα. Μάλλον λέτε να υποχρεωθούν και τα απλογραφικά να ανεβάζουν τα έσοδα κάθε μήνα;;;;;;. Διαφορετικά, κάθε τρίμηνο η απόλυτη συμφωνία!! Θα ανεβαίνουν στο σύστημα και οι εγγραφές τακτοποίησης, όπως αποσβέσεις, προβλέψεις, μισθοδοσία κλπ Θα ανεβάζουν τα data και οι επιχειρήσεις που είναι εκτός ΦΠΑ. Θα παρακολουθεί φόρους 20%, 3%, 1% χαρτόσημο κλπ, και άλλη κωδικοποίηση!! Εάν δεν στείλει ο εκδότης τότε το στέλνουμε εμείς. Καταστάσεις: 1. Συμφωνία 2. Κατ αρχήν Ασυμφωνία 2. Συμφωνία 2. Δικαιολογημένη Ασυμφωνία 3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία!! Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Χρόνια πολλά για αύριο, για το Πάσχα του καλοκαιριού Καλό 15Αύγουστο Καλή Παναγιά. Eumilos.
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×