Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/23/2019 in Files

 1. 4 points
  si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.0

  577 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
 2. 3 points

  Version 1.0.0

  4,041 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 3. 2 points
  bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  141 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
 4. 1 point

  Version 1.0.0

  339 downloads

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
 5. 1 point

  Version 1.0

  4,700 downloads

  ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ
 6. 1 point

  Version 1.0.0

  111 downloads

  Νωπά Προϊόντα Αυτοματοποιημένο ανέβασμα των τιμολόγιων των νωπών προϊόντων στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install roo Παράλληλα χρειάζεστε και το Chrome Driver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και να το βάλετε στο path (https://www.youtube.com/watch?v=dz59GsdvUF8). Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password Date AFM_Emporou Arithmos Synolo Vathos Synalagi_1_typos Synalagi_1_metrisi Synalagi_1_posotita Synalagi_1_timi ktl Username: Το username του taxis Password: Το password του taxis Date: Ημερομηνία του παραστατικού AFM_Emporou: Το αφμ που κόπηκε το τιμολόγιο Arithmos: Ο αριθμός του τιμολογίου Synolo: Το σύνολο του τιμολογίου με ΦΠΑ Vathmos: Σε πόσες κατηγορίες τροφίμων χωρίζεται το τιμολόγιο. Βάση των βαθμών δημιουργούμε και καινούργιες στήλες. π.χ. για βαθμός = 2 σημαίνει ότι υπάρχει πώληση δύο διαφορετικών προϊόντων ενημερώνω επομένως τις στήλες Synalagi_1_typos, Synalagi_1_metrisi, Synalagi_1_posotita και Synalagi_1_timi και συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο δημιουργόντας το Synalagi_2_typos, Synalagi_2_metrisi κτλ Synalagi_typos: Ένας από τους τύπους που περιγραφή μέσα η πλατφόρμα (Πρέπει να αναγραφεί ακριβώς όπως και μέσα) Synalagi_metrisi: Η μονάδα μέτρησης που περιγράφει την ποσότητα. Αυτή μπορεί να είναι ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΚΙΛΑ, ΤΟΝΟΙ, ΤΕΜΑΧΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ και βάζοντας οτιδήποτε άλλο βγαίνει η επιλογή ------. Synalagi_Posotita: Η ποσότητα που πουλήθηκε από το συγκεκριμένο προϊόν. Synalagi_timi: Η αξία των συγκεκριμένων προϊόντων. Στο excel συμπληρώνω κάθε φορά όλες τις στήλες από το Username έως και τον τελευταίο βαθμό. Συμπληρώνω το κάθε τιμολόγιο ουσιαστικά ξεχωριστά. Κατά την εκτέλεση το πρόγραμμα σταματά και ζητά να επιλέξετε στην οθόνη του browser την σωστή κατηγόρια χρήσης (αγρότης, έμπορος, κτλ). Δεν έχω ακόμα οριστικοποίηση κάποιο από τα τιμολόγια που ανέβασα καθώς δεν γνωρίζω πλήρως όλες τις λεπτομέρειες του συστήματος επομένως μετά το επόμενο βήμα δεν γνωρίζω τι προκύπτει. Δημιουργία Ιερωνυμάκης Βασίλειος, MSc CFE, Λογιστής, Σαουνάτσου 26 Ρέθυμνο 74100, email: [email protected], [email protected]
 7. 1 point

  Version 2016.01.06.00

  2,167 downloads

  Δημιουργία, επεξεργασία αρχείων ΜΥΦ 1. Κατεβάστε 2. Αποσυμπιέστε 3. Τρέξτε το πρόγραμμα Τρέχει μόνο σε Windows 7 ή νεότερο Εδώ μπορείτε να δείτε πως γίνεται η εγκατάσταση
 8. 1 point

  Version 1.0.0

  10,404 downloads

  Ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. (ΠΟΛ.1084/2016)
 9. 1 point

  Version 1.0.0

  10,586 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
 10. 1 point

  Version 1.0

  2,478 downloads

  Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Το απαραίτητο έντυπο για την απόδοση, από τους μισθωτές, του παρακρατούμενου φόρου στα μισθώματα των περιπτέρων.
 11. 1 point

  4,151 downloads

  Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869 1987
 12. 1 point

  Version 1.0

  3,054 downloads

  Ένα απλό και εύκολο έντυπο για την απογραφή εμπορευμάτων, αποθεμάτων κλπ έναρξης ή λήξης
 13. 1 point

  Version MACRO -EXCEL 2010

  46,595 downloads

  excel 2010, αρχείο για τιμολόγηση παροχής υπηρεσίας, με μακροεντολές για δημιουργία αντιγράφου & ενημέρωση βιβλίου εσόδων
 14. 1 point

  14,184 downloads

  Υπολογισμός Δανείου σε Excel
 15. 1 point

  17,110 downloads

  Αρχείο excel για ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών
 16. 0 points

  6,781 downloads

  Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος ΙΚΑ
 17. -1 points

  9,126 downloads

  Πίνακας προσωπικού για Επιθεώρηση Εργασίας σε Excel
 18. -1 points

  Version 2014

  9,403 downloads

  Αρχείο excel για Δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων για το έτος 2014, βάσει του άρθρου 64 του ν.4172/2013
 19. -1 points
  gus

  AAGis_2.zip v2.32

  8,515 downloads

  » Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η Αντικειμενική Αξία Γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης. « 2.32
This leaderboard is set to Athens/GMT+02:00
×
×
 • Create New...