Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/27/2019 in Files

 1. 3 points

  Version 1.0.0

  1,411 downloads

  Αρχειο για υπολογισμο αν και τι ποσο δικαιουμαστε ως επιστρεπτεα προκαταβολη -COVID 19 μετρα
 2. 3 points

  Version 1.0.0

  4,659 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 3. 2 points

  Version 1.0.0

  322 downloads

  Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 μαζί με το έντυπο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.
 4. 1 point

  Version 1.1.0

  599 downloads

  Μετά από κάποιες διορθώσεις που έκανα και ελπίζω να είναι σωστό.
 5. 1 point

  Version 1.0.0

  407 downloads

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
 6. 1 point

  Version 1.0

  4,857 downloads

  ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ
 7. 1 point

  Version 1.0.0

  124 downloads

  Νωπά Προϊόντα Αυτοματοποιημένο ανέβασμα των τιμολόγιων των νωπών προϊόντων στην πλατφόρμα του Υπουργείου. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install roo Παράλληλα χρειάζεστε και το Chrome Driver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και να το βάλετε στο path (https://www.youtube.com/watch?v=dz59GsdvUF8). Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password Date AFM_Emporou Arithmos Synolo Vathos Synalagi_1_typos Synalagi_1_metrisi Synalagi_1_posotita Synalagi_1_timi ktl Username: Το username του taxis Password: Το password του taxis Date: Ημερομηνία του παραστατικού AFM_Emporou: Το αφμ που κόπηκε το τιμολόγιο Arithmos: Ο αριθμός του τιμολογίου Synolo: Το σύνολο του τιμολογίου με ΦΠΑ Vathmos: Σε πόσες κατηγορίες τροφίμων χωρίζεται το τιμολόγιο. Βάση των βαθμών δημιουργούμε και καινούργιες στήλες. π.χ. για βαθμός = 2 σημαίνει ότι υπάρχει πώληση δύο διαφορετικών προϊόντων ενημερώνω επομένως τις στήλες Synalagi_1_typos, Synalagi_1_metrisi, Synalagi_1_posotita και Synalagi_1_timi και συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο δημιουργόντας το Synalagi_2_typos, Synalagi_2_metrisi κτλ Synalagi_typos: Ένας από τους τύπους που περιγραφή μέσα η πλατφόρμα (Πρέπει να αναγραφεί ακριβώς όπως και μέσα) Synalagi_metrisi: Η μονάδα μέτρησης που περιγράφει την ποσότητα. Αυτή μπορεί να είναι ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΚΙΛΑ, ΤΟΝΟΙ, ΤΕΜΑΧΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗΣΗΣ και βάζοντας οτιδήποτε άλλο βγαίνει η επιλογή ------. Synalagi_Posotita: Η ποσότητα που πουλήθηκε από το συγκεκριμένο προϊόν. Synalagi_timi: Η αξία των συγκεκριμένων προϊόντων. Στο excel συμπληρώνω κάθε φορά όλες τις στήλες από το Username έως και τον τελευταίο βαθμό. Συμπληρώνω το κάθε τιμολόγιο ουσιαστικά ξεχωριστά. Κατά την εκτέλεση το πρόγραμμα σταματά και ζητά να επιλέξετε στην οθόνη του browser την σωστή κατηγόρια χρήσης (αγρότης, έμπορος, κτλ). Δεν έχω ακόμα οριστικοποίηση κάποιο από τα τιμολόγια που ανέβασα καθώς δεν γνωρίζω πλήρως όλες τις λεπτομέρειες του συστήματος επομένως μετά το επόμενο βήμα δεν γνωρίζω τι προκύπτει. Δημιουργία Ιερωνυμάκης Βασίλειος, MSc CFE, Λογιστής, Σαουνάτσου 26 Ρέθυμνο 74100, email: [email protected], [email protected]
 8. 1 point
  si-fo

  GetAMKA

  Version 2019.0.0.1

  680 downloads

  Μία πανάλαφρη εφαρμογή άντλησης στοιχείων από τον ΕΦΚΑ (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός. ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ, Ημερομηνία γέννησης & Νέος ή Παλιός ασφαλισμένος) χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ. Ιδιαίτερα χρήσιμη για ιατρεία αλλά και για λογιστικά γραφεία για γρήγορη άντληση στοιχείων όταν έχουμε νέες προσλήψεις εργαζομένων. Προϋποθέτει ένα σωστό ζευγάρι κωδικών εισόδου ΕΦΚΑ Φυσικού Προσώπου (Όχι Νομικού!!!)
 9. 1 point
  bieronym

  ΕΦΚΑ

  Version 1.0.0

  158 downloads

  Αυτοματοποιημένο κατέβασμα και αποστολή με email ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ για Windows. Εγκατάσταση Για την λειτουργία χρειάζεται να εγκατασταθεί η RUBY. (https://rubyinstaller.org/) Στην συνέχεια θα πρέπει να εγκατασταθούν τα πακέτα: gem install watir gem install pony gem install mime-types gem install roo Καθώς απαιτείτε και λήψη του ChromeDriver (http://chromedriver.chromium.org/downloads) και η καταχώρηση του στο Enviroment Path των Windows. Λειτουργία Λίστα Στο excel αρχείο με το όνομα lista.xlsx καταχωρούμε τα απαραίτητα στοιχεία. Username Password AMKA Email Email Για την αποστολή emails χρειαζόμαστε τα στοιχεία του SMTP Server όπου και τα τροποποιούμε στο αρχείο efka.rb στην γραμμή 83. :via_options => { :address => "smpt.host", :port => '465', :user_name => "username", :password => "password", :openssl_verify_mode => 'none', :ssl => true, :authentication => :login, # :plain, :login, :cram_md5, no auth by default :domain => "domain" } }) *Περισσότερα για το email (https://github.com/benprew/pony) Μήνυμα Για την αλλαγή του μηνύματος απλά αλλάζουμε το μήνυμα στην γραμμή 64 του αρχείου efka.rb Για περισσότερες πληροφορίες [email protected]
 10. 1 point

  Version 1.0.0

  10,732 downloads

  αυτόματη συμπλήρωση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ από ισοζύγιο ΕΓΛΣ
 11. 1 point

  4,683 downloads

  Υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών βάση της Π.2869 1987
 12. 1 point

  Version 1.0

  3,118 downloads

  Ένα απλό και εύκολο έντυπο για την απογραφή εμπορευμάτων, αποθεμάτων κλπ έναρξης ή λήξης
 13. 1 point

  Version v1

  4,604 downloads

  Το παρών βιβλίο εργασίας του Excel είναι σχεδιασμένο με σκοπό την εύρεση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης το οποίο απαιτείται για την ορθή λειτουργίας μιας νεοσύστατης εταιρείας με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων της αλλά και της απαιτούμενης ρευστότητας όπως την διανομή κερδών προς τους μετόχους.
 14. 1 point

  17,198 downloads

  Αρχείο excel για ανάλυση ισολογισμών και ταμειακών ροών
 15. 0 points

  7,376 downloads

  Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος ΙΚΑ
 16. -1 points

  9,179 downloads

  Πίνακας προσωπικού για Επιθεώρηση Εργασίας σε Excel
 17. -1 points

  Version 2014

  9,410 downloads

  Αρχείο excel για Δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων για το έτος 2014, βάσει του άρθρου 64 του ν.4172/2013
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
×
×
 • Create New...